1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.2 Varugrupper

Skriven av: Helpdesk

Webbutikens sortiment är i regel uppdelat i olika varugruppen (alt. kategorier). Varugrupper kan vara antingen huvudvarugrupper eller undervarugrupper. En huvudvarugrupp består av en eller fler undervarugrupper, medan en undervarugrupp är en gruppering av en eller flera varor. Webbutikens varugrupper kan visas på olika sätt. Läs mer om detta under Sortiment > Inställningar.

8.2.1 Uppdelning varugrupp - vara - artikel

Uppdelningen mellan varugrupper, varor och artiklar brukar väcka en del frågor. Innan du går vidare och skapar ditt dsortiment, vill vi ge följande förtydligande kring begreppen.

Varugrupp - motsvarar en grupp varor eller en kategori. Dessa syns normalt i produktträdet och är såsom dina besökare navigerar sig för att hitta till rätt vara. I varugrupp kan till exempel vara "Kläder", "Herrkläder", "Damkläder", "Sladdar", "Lampor", "Bord" osv.

Vara - En vara är en av dina produkter du säljer. En vara har alltid en egen sida i webbutiken, dvs en produktsida där den presenteras med bilder, beskrivning och annan information.

Artikel - En vara ovan består alltid av minst en artikel. En artikel i detta fall kan även kallas variant. Normalt består en vara av en artikel, men finns en vara i olika varianter, till exempel olika storlekar eller färger består en vara av flera artiklar. På artikelnivå ligger information som pris, benämning och lagersaldo. Det är alltså alltid en artikel som kunden köper. Artikeln delar varuinformation med övriga artiklar om flera artiklar/varianter finns.

8.2.2 Översikt

Under Sortiment > Varugrupper ser du en översikt av alla varugrupper i webbutiken. Från den här översikten kan du Kopiera, Ta bort, och Redigera individuella varugrupper genom att trycka på symbolerna till höger om varje varugrupp. Du lägger till en ny varugrupp genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Det går även att Söka/filtrera varugruppsöversikten samt göra ändringar på flera varugrupper genom en så kallad massuppdatering.

 

8.2.3 Sök/filtrera varugrupper

Enkel sök - Sätt markören i fältet och skriv ett sökord för att söka ut matchande varugrupper i översikten.

Avancerad sök - Tryck på knappen Avancerad sök för att fälla ut den avancerade sökfunktionen

Söksträng: Sök ut varugrupper baserat på namn. Fungerar på samma sätt som Enkel sök.

Är undergrupp till: Tryck på knappen ”Välj varugrupp” för att få upp en dialog-ruta som visar webbutikens alla varugrupper. Välj sedan en huvudvarugrupp i listan för att filtrera ut de varugrupper som är undergrupper till den valda varugruppen.

Fabrikat: Filtrera ut varugrupper baserat på vilket fabrikat de är knutna till.

Lås: Sök ut varor baserade på Lås.

8.2.4 Massuppdatera varugrupper

Genom att markera kryssrutan bredvid en varugrupp blir den markerad. Genom att markera flera varugrupper och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal varugrupper på samma gång.

Tips: Klicka på Invertera för att markera alla varor som visas.

8.2.4.1 Massuppdatera

I en massuppdatering kan du redigera följande variabler på alla markerade varugrupper:

Fabrikat - Knyter alla varugrupper till ett fabrikat

Visning - Välj om varugrupperna skall visas eller gömmas

8.2.4.2 Radera

Raderar markerade varugrupper.

Du kan inte radera varugrupper som innehåller varor, eller som har undervarugrupper. Därav saknas en papperskorg-ikon på dessa varugrupper.

8.2.5 Skapa och/eller redigera varugrupper

Använd plussymbolen eller redigerasymbolen för att Skapa eller redigera en varugrupp. Klicka på kopierasymbolen för att skapa en ny snarlik varugrupp.

Bild. Samtliga inställningar.

På varje varugrupp kan du redigera följande inställningar:

 

Varugrupp - inställningar
Steg 1
Är undergrupp till - Om du vill göra varugruppen till en undergrupp till en annan varugrupp, väljer du vilken här. Det är med denna inställning du skapar din hierarki i webbutiken och bestämmer nivåerna på ditt produktträd.
Visning - Välj om varugruppen ska vara synlig eller döljas.
Sortering av varor i varugrupp - Du kan antingen låta varorna i varugruppen vara sorterade enligt de inställningar som finns i sortimentinställningarna (se separat avsnitt) eller så kan du ge dem en tvingad sortering enlig produktslistan till höger på varugruppen. Se längre ner på denna sida.
Huvudgrupp - Om du markerar en varugrupp som huvudgrupp så kommer den automatiskt att visa några exempelvaror för undergrupperna, men kan inte själv innehålla några varor. Observera att du kan ha en huvugrupp utan att kryssa i denna inställning, det enda inställning gör är att hämta exempelvaror. Inställningen kan exempelvis inte kombineras med nedanstående inställning som hämtar alla undergruppers varor.
Visa eventuella undergrupper på varugruppssidan - Om det finns undervarugrupper till varugruppen så gör denna inställning så att bilden och varugruppsnamnet hämtas från dessa och presenteras på denna varugruppen, så att besökaren kan klicka sig neråt i varugruppshierarkin.
Visa även varor från varugruppens undergrupper - Om denna inställning kryssas i så kommer varugruppen att hämta samtliga varor från undergrupperna och visa dessa i varugruppen. På så sätt slipper du lägga till varorna även i denna varugrupp.
GruppID - Kan exempelvis användas vid sortering i kategoriträd, vid specialutveckling eller integrationer mot affärssystem.
Fabrikat - Har enbart effekt vid specialutveckling
Layout - Har enbart effekt vid specialutveckling
 

 

Varugrupp - inställningar
Steg 2
Gruppnamn - Varugruppens namn som visas överallt, exempelvis i produktträdet.
Beskrivning - Beskrivningen av varugruppen som visas ute i butiken.
SEO - Titel - Titel som visas exempelvis i sökresultat hos exempelvis Google och i titelraden för webbläsaren. Lämnas den tom används inställningarna för SEO avancerad (se separat avsnitt)
SEO - Beskrivning - Metabeskrivningen som visas vid sökresultat hos exempelvis Google.
SEO - Nyckelord - Meta keywords för varugruppen, används inte av Google längre för att få bättre ranking, men kan användas i andra sammanhang.
SEO - URL - Om du vill ge varugruppen en egen unik URL.
 

 

Varugrupp - inställningar
Steg 3
Extrafält - Om du skapat extrafält för varugrupperna (se separat avsnitt). Kan användas vid exempelvis specialutveckling eller taggning.
Extra selectfält - Om du skapat extra selectfält för varugrupperna (se separat avsnitt). Kan användas vid exempelvis specialutveckling eller taggning.
 

 

 

Varugrupp - inställningar
Steg 4
Bild - Visas om du väljer att kryssa i inställningen Visa eventuella undergrupper på varugruppssidan. Visas även på den aktuella varugruppens sida till höger i webbutiken.
Ikonbild - Används i mobilversionen av webbutiken för att underlätta navigering.
 

 

 

Varugrupp - inställningar
Steg 5
Produkter - Sortering - Här visas alla varor som ligger i varugruppen. De varor som saknar papperskorg har varugruppen som huvudvarugrupp kan inte tas bort. De varor med papperskorg har ligger i varugruppen som extravarugrupp. Med sorteringspilarna kan du sortera i vilken ordning varorna kommer i varugruppen i webbutiken. Observera att detta kräver att du valt inställningen Tvingad enligt lista under Sortering av varor i varugrupp. Detta skriver alltså över dina sortimentinställningar. Observera också att om besökaren i webbutiken väljer att sortera varorna själv (om du tillåtit detta enligt sortimentinställningarna) så kommer kundens val alltid prioriteras.
 

 

 

Varugrupp - inställningar
Steg 6
Lås - Om du vill dölja varugruppen för alla kunder utan tilldelad nyckel. Se separat avsnitt för nycklar.
Antilås - Om du vill dölja varugruppen för alla kunder med tilldelad nyckel. Se separat avsnitt för nycklar.
 

 

8.2.5.1 Filterinställningar

För att lägga till filterknappar och filterreglage på varugruppsidan i din webbutik behöver du först ha skapade filter (se separat avsnitt).

Ovan väljer du bland dina skapade filter och klickar på "Lägg till" för att lägga till ett filter på varugruppen.

"Rensa cache för denna varugrupp" kan användas om du gjort några ändringar i de produkter som finns i varugruppen eller andra inställningar för att nollställa cachen. Cachen används så att det ska gå snabbare för slutkunden att ladda in varugruppen och vad som händer när besökaren klickar på filterknapparna. Därför spara cachen om med jämna mellanrum vid den första besökaren varje timme exempelvis. Denna knapp rensar den manuellt.

"Sätt till avancerad" innebär att filtervalet är dolt i butiken till besökaren väljer att visa fler filterval. "Sätt till enkel" innebär att den alltid kommer visas. Du kan även sortera i vilken ordning filtervalen ska visas i butiken genom att trycka på pilsymbolerna.

Sortering på fabrikat innebär att du kan bestämma hur dina besökare ska kunna sortera varorna på fabrikatet. Kryssa i de sorteringsalternativ du vill ge kunden. För respektive sorteringsval finns även möjlighet att ersätta den förutbestämda texten med en egen.


8.3 Artiklar

Skriven av: Helpdesk

Artiklar är sortimentets minsta beståndsdel. En artikel representerar den faktiska produkten en kund får levererad efter ett köp. Artiklar skapas och redigeras i förstahand under varje individuell vara de är knutna till. Det går dock att redigera och/ eller ta bort artiklar individuellt eller i bulk från artikelöversikten.

8.3.1 Uppdelning varugrupp - vara - artikel

Uppdelningen mellan varugrupper, varor och artiklar brukar väcka en del frågor. Innan du går vidare och skapar ditt dsortiment, vill vi ge följande förtydligande kring begreppen.

Varugrupp - motsvarar en grupp varor eller en kategori. Dessa syns normalt i produktträdet och är såsom dina besökare navigerar sig för att hitta till rätt vara. I varugrupp kan till exempel vara "Kläder", "Herrkläder", "Damkläder", "Sladdar", "Lampor", "Bord" osv.

Vara - En vara är en av dina produkter du säljer. En vara har alltid en egen sida i webbutiken, dvs en produktsida där den presenteras med bilder, beskrivning och annan information.

Artikel - En vara ovan består alltid av minst en artikel. En artikel i detta fall kan även kallas variant. Normalt består en vara av en artikel, men finns en vara i olika varianter, till exempel olika storlekar eller färger består en vara av flera artiklar. På artikelnivå ligger information som pris, benämning och lagersaldo. Det är alltså alltid en artikel som kunden köper. Artikeln delar varuinformation med övriga artiklar om flera artiklar/varianter finns.

8.3.2 Översikt

Under Sortiment > Artiklar ser du en översikt av alla artiklar i webbutiken. Från den här översikten kan du Ta bort eller Redigera individuella artiklar genom att trycka på symbolerna till höger om varje artikel. Du lägger till en ny artikel genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Det går även att Söka/filtrera artikelöversikten samt göra ändringar på flera artiklar genom en så kallad massuppdatering.

8.3.3 Sök/filtrera artiklar

Sök - Sätt markören i fältet och skriv ett sökord för att söka ut matchande varugrupper i översikten.

Välj varugrupp - Tryck på knappen ”Välj varugrupp” för att få upp en dialog-ruta som visar webbutikens alla varugrupper. Välj sedan en varugrupp i listan för att filtrera ut de artiklar som tillhör den valda varugruppen.

Prislista - Visa artiklar beroende på vilken prislista de är knutna till.

Avancerad artikelsök - Klicka på "Avancerad sök" för att få fram mer sökmöjligheter:

8.3.4 Massuppdatera artiklar

Genom att markera kryssrutan bredvid en artikel blir den markerad. Genom att markera flera artiklar och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal artiklar på samma gång.

Tips: Klicka på Invertera för att markera alla artiklar som visas.8.3.4.1 Massuppdatera

I en massuppdatering kan du redigera följande variabler på alla markerade artiklar:

8.3.4.2 Export

Här skapas en exportfil med de markerade artiklarna i CSV-format. Välj aktuell profil och tryck sedan på Export.

8.3.4.3 Radera

Raderar markerade artiklar.

8.3.5 Redigera artiklar

8.3.5.1 Artikelkort - Visning

Precis som på varunivå så finns inställning för visning  även på artikelnivå. Denna inställning har ingen betydelse om varans visning är inställd till gömd. Dock har inställningen på artikelnivå betydelse om du vill dölja en eller flera artiklar på varan. Om du döljer alla artiklar på en varan innebär det inte att varan per automatik blir dold. Om du har ställt in eventuell lagerprofil på att gömma artiklar som är slut i lager påverkar det inte heller denna inställning, utan den hanteringen är separat.

Inställningen för visning på artikelnivå används alltså om du av någon anledning inte vill visa en artikel på varan/produktsidan av någon anledning. Artikeln döljs då i sin helhet inklusive pris och köpmöjligheter.

Om du enbart vill ta bort köpmöjligheten men fortsatt visa artikelnummer, pris, benämning och annan artikelinformation använder du istället lagerprofiler för detta. Se separat avsnitt.

8.3.5.2 Artikelkort - Artikelnummer

Artikeln måste också ha ett artikelnummer som du fyller i här. Artikelnumret ska vara unikt.

8.3.5.3 Artikelkort - Benämning

Benämningen är det som syns tillsammans med ditt artikelnummer i exempelvis kassan och på orderbekräftelsen. Benämningen behöver inte vara unik med bör med fördel vara det för att snabbt se vad som är beställt.

8.3.5.4 Artikelkort - Lager och fraktinställningar

Lager och fraktinställningar 
Disponibelt - Fyll i hur många du har i lager av artikeln. (Detta är inte obligatoriskt men bra om du har lagerhantering i din webbutik)
Beställt - Om du av någon anledning vill visa hur många av en artikel du har på väg in kan du fylla i det här. Observera att detta också kräver att din lagerprofil är inställd på att visa detta ute i butiken.
Lagerprofil - För varje artikel ska du ange vilken lagerprofil som gäller. Dina lagerprofiler skapar och redigerar du från dina sortimentinställningar. Lagerprofilen styr exempelvis köpbarhet när artikel är slut i lager, hur lagret ska presenteras i butiken, om artikeln ska gömmas automatiskt när den är slut i lager med mera.
Vikt - Fyll i en vikt om du vill använda vikt till att beräkna fraktkostnad eller möjliga fraktsätt i webbutiken beroende på vad kundvagnen innehåller i vikt. Anges nortmalt i kilogram.
Volym - Fyll i en volym om du vill göra avancerade vikt- och volymberäkningar för frakten. Anges normalt i liter för systemets beräkningar.
Skrymmande - Om du vill styramöjliga fraktsätt i kassan beroende på skrymmande kryssar du i krymmande för de artiklar som berörs. På fraktsättet kan du sedan styra om just det specifika fraksättet ska tillåta skrymmande artiklar eller inte.
 

8.3.5.5 Artikelkort - Prisinställningar

Prisinställningarna kan skilja sig från ovan beroende på vilken varutyp det är eller vilka funktioner som är aktiverade i din webbutik.

Prisinställningar
Pris - Prisfältet är normalt inaktiverat om du inte har en butik utan utökad prishantering. Priset visar dock det pris artikeln har i sin standardprislista.
Per - Ange 1 om du inte fått explicita instruktioner om annat. Inställningen används enbart vid specialutveckling.
Enhet - Ange i vilken enhet artikeln säljs i - detta visas i webbutiken. Om de enheter som finns i listan inte räcker eller om du vill ha en annan enhet förvald - gå till Sortiment -> Enheter och gör dina inställningar.
Antal/förpackning - Ange 1 om du inte fått explicita instruktioner om annat. Inställningen används enbart vid specialutveckling.
Kampanjpris - Om varan ingår i en aktiv kampanj kommer systemet att kolla i detta fält på artikeln. Kriteriet för att en artikel ska säljas till kampanjpris är alltså att det finns en aktiv kampanj - kampanjen är tilldelad varan - och det finns ett kampanjpris på artikeln. Anges normalt exklusive moms.
Om du ska uppdatera många priser samtidigt kan du utnyttja funktionen för uppdatera många priser under Sortiment -> Varor. Där kan du i så fall också göra automatisk beräkning att du vill sänka priset med 20% på alla kampanjpriser utifrån en särskild prislista. Se mer i separat avsnitt.
Rabattkategori - Din artikel kan tillhöra en rabattkategori om du har rabattkategorier i din webbutik. Rabattkategorier skapas under dina sortimentinställningar. En rabattkategori innebär att du på kundnivå för inloggade kunder kan bestämma att en kund ska ha en specifik procentuell rabatt för alla artiklar som har en särskild rabattkategori. Se mer i aktuellt avsnitt.
Priser - I exempelt ovan har webbutiken tre prislistor, kundpris, ÅF-pris och specialpris. Dina prislistor ställer du inte under dina sortimentinställningar om du har funktionen aktiverad i din webbutik. Din webbutik har alltid en prislista oavsett om du har funktionen eller inte, undantaget om du inte har utökad prishantering i din webbutik, då istället fältet pris (se ovan) används.
I exemplet ovan har butiken dessutom stafflade priser aktiverat. Om du inte har stafflade priser kommer det endast finnas ett prisfält per prislista. Om du däremot har stafflade priser enligt ovan så finns det dels ett antalsfält och dels ett prisfält i sex nivåer. I antalsrutan anger du hur många kunden minst måste köpa av artikeln för att få priset till höger. Detta kan göras i sex nivåer och du kan även begränsa första nivån genom att exempelvis ange antalet 5 - då kan inte kunden köpa färre än fem stycken av artikeln. Priset anges per styck och normalt exklusive moms.
Om du ska uppdatera många priser samtidigt kan du utnyttja funktionen för uppdatera många priser under Sortiment -> Varor. Se mer i separat avsnitt.
Om du har varutypen prenumerationserieorderpresentkort, fast pris eller presentkort, valfritt pris - så kommer artikelkortet och framförallt priserna att ha lite andra inställningar. Se separat avsnitt längre ner.
 

8.3.5.6 Artikelkort - Övrigt

Enkel varianthantering är ett gammalt sätt att hantera val på artikelnivå i webbutiker. Du aktiverar artikelvariantfältet i butiken under dina sortimentinställningar och du kan enbart ha ett artikelvariantfält i din webbutik som är gemensam för alla dina varor. Valet som kunden ska ges skriver du in i fältet ovan och separarerar de valbara värden med ett lodrätt tecken, dvs |. Valet kommer sedan att hamnar på artikeln i webbutiken och följer med på ordern.

Om du ska sälja varor i flera varianter eller exempelvis storlekar bör du dock använda den riktiga varianthanteringen (se avsnitt 8.1.6.8) så att du även kan skilja på lagersaldon och artikelnummer.

Kopplad fil-artikel används i de fall du vill att en fil ska skickas till kunden som beställer eller bli nerladdningsbar av densamma. Fil-artiklarna skapas under Sortiment -> Fil-artiklar om du har funktionen i din webbutik.

8.3.5.7 Artikelkort - Extrafält

Extrafält på artikelnivå används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Extrafälten på artikeln kan även användas för din varianthantering för att exempelvis ge din kund möjlighet att välja storlek. I dessa fall rekommenderar vi dock istället attribut längre ner.

Du kan också skapa nya extrafält genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.3.5.8 Artikelkort - Extra selectfält

Extrafält selectfält används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Selectfälten kan inte användas för varianthanteringen.

Du kan också skapa nya extra selectfält genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.3.5.9 Artikelkort - Attribut

Attribut på artikelnivå används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Attributen på artikeln kan även användas för din varianthantering för att exempelvis ge din kund möjlighet att välja storlek. Attributen rekommenderas för varianthanteringen framför extrafälten ovan.

Du kan också skapa nya attribut genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.3.5.10 Artikelkort - Avancerat

Ny artikel-inställningar används enbart vid specialutvecklingar.

Tillverkarens artikelnummer kan användas om du vill spara detta på artikeln för internt bruk till exempel vid beställningar som kommer på artikeln för att få hem artiklarna från leverantören.

Streckkoden är också för internt bruk och kan även användas vid specialutvecklingar där du använder streckkodsläsare på ditt lager (kräver specialanpassningar).

8.3.5.11 Artikelkort - Artikelbild

Beroende på din webbutiksmall så kan du i vissa fall vilja visa en artikelbild som skiljer sig från varubilderna för en enskild artikel/variant. Denna laddas upp här. Visningen styrs av hur din webbutiksmall är uppbyggd (ofta i samband med specialutveckling).

8.3.6 Varutyp: Prenumeration

Om du säljer prenumerationer ställer du in din vara på varutypen prenumeration. På artikelkortet kommer då markerade fält nedan att dyka upp.

Prenumerationstid avser hur ofta prenumerationen ska förnyas. Väljs exempelvis 1 månad så kommer systemet automatiskt att lägga en order en gång i månaden med start en månad efter första beställningen.

Bindningstid första perioden behöver inte anges. Om fältet lämnas tomt så kommer uppsägningen att gälla direkt och ingen ytterligare order kommer att läggas. Om du anger exempelvis 12 månader i fältet för bindningstid första perioden kommer dock systemet att försätta förnya prenumerationen tills 12 månader sedan startdatumet uppnåtts.

Bindningstid efterföljande perioder behöver inte heller anges. Om det anges så kommer systemet kolla när den befintliga bindningstiden uppnåtts och då sätta ett nytt datum för ny bindningstid enligt inställningen - dvs om du exempelvis efter de första tolv månaderna vill att prenumerationen ska löpa tre månader åt gången med månadsvis betalning.

Var Nte gratis gör så att exempelvis var fjärde förnyelse är gratis.

Förnyelsepriset avser det pris artikeln får vid varje förnyelse - övriga priser gäller enbart första köpet.

För övriga prenumerationsinställningar och hantering av prenumerationer se separata avsnitt i manualen.

8.3.7 Varutyp: Serieorder

Om din vara är av varutypen serieorder så kommer du att få ställa in vilken artikelserie det är du säljer på artikelkortet. Det innebär att när artikeln köps så kommer den att trigga den valda artikelserien för kommande order. Artikelserierna skapas under Sortiment -> Artikelserier. Se separat avsnitt i manualen.

8.3.8 Varutyp: Presentkort, fast pris

Om du säljer presentkort i din butik där du bestämmer presentkortets värde (du kan även låta kunden bestämma) så kommer alla prisinställningarna på artikelkortet att försvinna enligt nedan.

8.3.9 Varutyp: Presentkort, valfritt pris

Om du säljer presentkort i din butik där du låter kunden bestämma presentkortets värde så kommer alla prisinställningarna på artikelkortet att försvinna enligt nedan och du har inte heller möjlighet att ange något pris.


8.15 Avancerat - Inställnignar

Skriven av: Helpdesk

Under sortimentsinställnignar görs avancerade inställnignar som påverkar webbutikens sortiment.

Uppdelning
Sortimentsinställnignarna är uppdelade i följande kategorier:
Generella inställningar - Inställnignar för artikelkort
Förstasidan - Påverkar webbutikens förstasida
Sortering - Påverkar sortiemntets visning i webbutiken
Nyheter och kampanjer - Påverkar visningen av Nya Varor och Kampanjvaror i webbutiken och/eller skapa kampajer i webbutiken.
Prislistor - Gör inställningar och skapa butikens prislistor
Lagerhantering - Gör inställnignar för sortimentets lagerhantering.
Prenumerationer - Ställ in eventuella prenumerationer i webbutiken.
Rabattkategorier - Gör eventuella inställnignar för rabattkategorier i webbutiken.
Presentkort - Påverkar presentkortshanteringen i webbutiken.
Utskriftslänk på produktsidan - Påverkar utskriftsmöjligheten i webbutiken.
Artikelbilder - Påverkar visningen av artikelbilder i webbutiken.
 

Bild 1. Sortimentinställningarna i sin helhet.

8.15.1 Generella inställnignar

De generella inställningarna påverkar artikelkortet i webbutiken.

Bild 2. Generella inställningar.

Inställningar
Följande inställnignar kan göras för artikelkortet i webbutiken:
Använd artikelvariantfält - Markera för att aktivera ett artikelvariantfält på artikelvisningen. Artikelvarianfältet kan användas för att visa artikelvarianter på en vara fast att vara endast består av en artikel.
Med detta namn i butiken - Ange namn för artikelvariantfältet.
Förvald enhet - Välj förvald enhet för nya artiklar.
Tillåt mellanslag i artikelnummer - Välj om emllanskal skall tillåtas i artikelnummer i webbutiken.
 

8.15.2 Förstasidan

Under inställnignar för förstasidan går det att påverka sorteringsordnignen för varor på webbutikens landningssida.

Bild 3. Inställningar för förstasidan.

Ordning
Följande val kan göras för varuordningen på webbutikens förstasida:
Enligt nedan - Ordnar sortimentet enligt inställningarna för valen som ställs in nedan.
Enl. nedan, Slumpmässig - Ordnar sortimentet enligt inställningarna för valen som ställs in nedan. Saknas val visas slumpmässiga produkter.
Tvingad - Ordnad varuvisning efter fältet Sorteringskod för förstasidan på varukortet.
 

8.15.3 Sortering

Under inställnignar för sortering går det att påverka sorteringsordnignen för varor, artiklar och varugrupper i webbutiken.

Bild 4. Inställningar för sortering.

Sortering
Följande val kan göras göras för varors, artiklars och varugruppers sortering i webbutiken:
Varor - Välj om varor skall sorteras på Namn, Datum_inlagt, fabrikat, slumpmässig eller pris. Det går att sätta sortering i första, andra och tredje hand.
Artiklar - Välj om artiklar skall sorteras på benämning, artikelnummer eller pris. Det går att sätta sortering i första, andra och tredje hand.
Grupper - Välj om varugrupper skall sorteras på Namn eller fältet GruppID. Det går att sätta sortering i första, andra och tredje hand.
Sorteringsalternativ som visas i butiken - Om du använder dig av layouteditorn och miniproduktvisningseditorn så kan du låta dina kunder själva välja sortering i webbutiken. Här aktiverar du de sorteringar som kunden ska ha möjlighet att välja mellan. Dessa skriver då över de sorteringsinställningar du valt ovan. Observera dock att dina egna inställningar gäller tills kunden valt sin egen sortering. Observera också att denna inställning även gäller enbart varugruppsidor och fabrikatsidor utan filter. Om du använder dig av filter på dina varugrupper eller fabrikat så görs inställningen på respektive varugrupp eller fabrikat.
 

8.15.3.1 Egen sortering via extrafält

Vill du ha tvingad sortering av dina varor behöver du skapa ett så kallat extrafält. Se aktuellt avsnitt för hur detta görs. Extrafält på varunivå kommer att dyka upp tillsammans med övriga fält i sorteringsrullisterna ovan, så att du kan välja att sortera på ett sådant fält under förutsättning att du angett värden för extrafältet på dina varor.

8.15.4 Nyheter och kampanjer

Under inställnignarna för nyheter och kampanjer görs dels inställnignar för hur Nya varor, Kampanjvaroroch Utvalda varor visas i webbutiken. Utöver detta är det även här som kampanjer skapas och administreras i webbutiken. Genom att knyta varor till en kampanjen blir de Kamanjvaror

Bild 5. Inställningar för nyheter och kampanjer.

VISNING
Följande inställningar kan göras för visningen av specialvaror i webbutiken:
Varor är nya i - Sätt antalet dagar som varor i sortimentet skall markeras som Nya Varor efter att de lgts till. Undantag kan göras för varor genom att välja att inte visa individuella varor som Nya Varor på varukortet.
"Nya varor" visas i sortimentsträdet - Markera för att visa Nya Varor som en länk bland varugrupperna i webbutikens kategorivisning
"Kampanjvaror" visas i sortimentsträdet - Markera för att visa Kampanjvaror som en länk bland varugrupperna i webbutikens kategorivisning
"Utvalda varor" visas i sortimentsträdet - Markera för att visa Utvalda Varor som en länk bland varugrupperna i webbutikens kategorivisning
 

På varukortet knyter du varan till en kampanj, markerar den som utvald eller väljer att inte visa den som ny var med hjäl av följande symboler:

Bild 6. Inställningar på varan hur de ska visas.

8.15.4.1 Kampanjhantering

Under inställningarna för nyheter och kampanjer visas en översikt av aktuella kampanjer i webbutiken. Radera eller Redigera en kampanj genom att trycka på knapparna på respekive rad. Skapa en ny kampanj genom att trycka på knappen Ny kampanj.

Bild 7. Skapa eller redigera en kampanj.

Skapa/Redigera Kampanj
När du skapar/redigerar en ny kampanj kommer det upp en dialogruta där du kan göra följande inställningar:
Namn - Ge kampanjen ett namn
Tag/id - Ange eventuellt ett ID till kampanjen (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Startdatum - Den här rutan definierar datumet för att kampanjen ska börja gälla. Skriv ett startdatum för kampanjen i rutan, eller tryck på kalender-symbolen för att välja datum i en kalender.
Slutdatum - Den här rutan definierar datumet för att kampanjen ska avslutas. Skriv ett slutdatum för kampanjen i rutan, eller tryck på kalender-symbolen för att välja datum i en kalender.
Dölj visning av slutdatum för kampanj - Klicka i för att dölja slutdatumet för kampanjen i webbutiken.
Rubrik - Sätt kampanjnamnet som ska visas i webbutiken.
Kampanjtext - Ange eventuellt en kampanjtext.
 

8.15.4.2 Tilldela kampanjer

När du skapat dina kampanjer behöver du göra två saker.

(1) Välj vilka varor som ska ingå i kampanjen och

(2) Ange ett kampanjpris på dessa varor så att de blir en del av kampanjen.

Du väljer vilka varor som ska ingå i en kampanj antingen genom att ställa in det på varan, eller genom att arbeta från varulistningen (Sortiment -> Varor) och funktionen Utför på markerade -> Massuppdatera.

Välj den aktuella kampanjen på varan:

För att tilldela ett kampanjpris gör du detta på artikelkortet för aktuella artiklar. Du kan också använda funktionen för att uppdatera många priser om du snabbt exempelvis vill uppdatera en hel varugrupp med en 10% rabattkampanj. Se aktuellt avsnitt för massuppdatering av priser.

Tilldela artikeln ett kampanjpris:

8.15.5 Prislistor

Prislistor
Inställningar för butiker med prislistor
Dölj priser för ej inloggade kunder - Döljer priset i webbutiken för alla kunder som inte är inloggade på en kundprofil.
Visa prislistväljare i butiken - Observera att du även måste lägga till prislistväljaren i layouteditorn om du har layouteditorn. För att prislistväljaren ska synas i butiken måste du även ha prislistor som har inställningen att de är valbara ute i butik.
Förvald prislista - Välj den prislista som ska vara fövald för nya kunder. Observera att du även ställer in på kundkategorin vilken prislista eventuella nya kunder automatiskt ska få och kunder i kundkategorin har. Prislista kan också väljas på kundnivå och skriver då över kundkategorins prislista för den aktuella kunden.
Radera prislista - Observera att du bara kan radera prislistor som inte är förvalda eller som inte är knuten till kunder.
 

8.15.5.1 Skapa/Redigera en prislista

 

Skapa/Redigera Prislista
När du skapar/redigerar en ny prislista kommer det upp en dialogruta där du kan göra följande inställningar:
Officiellt namn - Ge prislistan ett namn. Detta namn används av dig själv, men kan också synas i butiken - dock enbart om du väljer att prislistan ska vara valbar av kund.
Tag/id - Ange eventuellt ett ID till prislistan (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Valuta - Välj prislistans valuta om du skulle ha fler än en valuta i butiken.
Valbar i butik - Välj om prislistan ska vara möjlig att välja i butiken om kunden inte skulle ha en tilldelad prislista. Observera att du även måste aktivera inställningen Visa prislistväljare i butiken samt om du har layouteditorn, måste du även lägga till prislistväljaren på önskat ställe i butiken. Har du inte layouteditorn läggs den automatiskt in i butiken med en fast placering.
 

8.15.5.2 Tilldela prislistor

Observera att du även ställer in på kundkategorin vilken prislista eventuella nya kunder automatiskt ska få och kunder i kundkategorin har (Kundregister -> Inställningar). Prislista kan också väljas på kundnivå och skriver då över kundkategorins prislista för den aktuella kunden (Kundregister -> Kunder -> Välj en kund -> flik: Kundinställningar).

Tänk på att ge din nya prislista priser efter att du skapat den. Om du inte vill gå in och lägga in priser på varje enskild artikel så använder du med fördel funktionen för att uppdatera många priser från varulistningen (Sortiment -> Varor) genom att markera de varor du vill lägga in priser för och sedan välja "utför på markerade" och "uppdatera många priser".

8.15.6 Lagerhantering

Här visas en översikt av alla lagerprofiler i webbutiken. Lagerprofiler styr sortimenthanteringen i webbutiken. Det går att ha flera olika lagerprofiler för olika typer av varor. Radera eller Redigera en lagerprofil genom att trycka på knapparna på respekive rad. Skapa en ny lagerprofil genom att trycka på knappen Ny lagerprofil


Bild 8. Inställningar för lagerhantering.

Skapa/redigera lagerprofil
När du skapar/redigerar en lagerprofil kommer det upp en dialogruta där du kan göra följande inställningar:
Tag/identifierare - Ange eventuellt ett ID till lagerprofilen (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Lagerstyrning - Välj ett alternativ för lagerstyrning listan
Ingen lagerstyrning: Webbutiken räknar inte ner lagret vid order.
Räkna ner lager vid order: Webbutiken räknar ner antalet disponibla varor vid order.
Drop Shipping: Används med fördel för varor som ej lagerhålls utan beställs i samband med inkommande order. Order som innehåller artiklar med lagerprofilen Drop Shipping visa i en lista under Order > Drop shipping.
Namn - Ge lagerprofilen ett namn.
Visa lagerstatus i butiken - Här ställer man in hur lagerprofilen skall synliggöras mot kunder i webbutiken. I textrutan nedanför alternativen visas koden som används för att synliggöra alternativet i webbutiken.
Inte alls: Visa ingen lagerinformatin i webbutiken.
I lager/ Ej i lager: Visar om varan är i lager eller ej.
22st (Bild med inkommande + I lager): Visar om varan är i lager, alternativt en ikon för att synliggöra att beställnigna är gjord.
Egen SBscript kod: Behäskar du SBscript kan du skriva en egen kod som styr visning av lagerprofilen.
 

Bild 9. Inställning av lagerprofil.

8.15.6.1 Tilldela lagerprofiler

Görs genom att gå till respektive artikel och ange lagerprofilen. Alla artiklar kommer alltid att ha en lagerprofil som standard. Du kan även använda massuppdateringsfunktionen under Sortiment -> Varor eller Sortiment -> Artiklar.

Tilldela lagerprofil på en artikel:

8.15.7 Prenumerationer

Här visas de generella inställnignar som kan göras för prenumerationer i webbutiken.

Bild 10. Inställningar för prenumerationer.

Prenumerationsinställningar
Följande inställnignar kan göras för prenumeratinshanteringen i webbutiken:
Skapa order för ny period X dagar innan utgångsdatum - Ange antalet dagar innan prenumerationens utgångsdatum som nästa order skall skapas av systemet.
Tillåt kund att själv säga upp prenumerationen - Om ikryssad kan kunden själv säga upp sin prenumeration från sin kundprofil i webbutiken.
Tillåt kund att återaktivera prenumeration - Om ikryssad kan kunden själv återktivera en tidigare uppsagd prenumeration från sin kundprofil i webbutiken.
Lagra ordrar på vilande prenumerationer - Kryssa i för att lagra ordrar som skulle lags på en prenumeration medan denna varit uppsagd.
Skicka orderbekräftelsemail till kund vid förnyelse av prenumeration - Väl om systemet skall generera en orderbekräftelse för de ordrar som genereras på grund av en prnumeration.
Alternativt betalsätt - Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
 
Att ändra inställninga för prenumerationer kan ha långtgående effekter för webbutikens kunder. Kontakta gärna oss innan ni genomför ändringarna i butiken.

8.15.8 Rabattkategorier

Rabattkategorier är en alternativ prishantering i webbutiken. Man kan skapa rabattkategorier i webbutiken och sedan knyta artiklar till dessa. Därefter sätts en procentrabatt för respektive rabattkategori på individuella kunder i webbutiken.

Bild 11. Rabattkategorier i en webbutik.

8.15.8.1 Skapa/ Redigera rabattkategorier

Det går att ha flera olika rabattkategorier i webbutiken för olika typer av varor. Radera eller Redigera en rabattkategori genom att trycka på knapparna på respekive rad. Skapa en ny lagerprofil genom att trycka på knappen Ny rabattkategori

Bild 12. Skapa eller redigera en rabattkategori

Redigera rabattkategori
När du skapar/redigerar en rabattkategori kan man göra följande inställningar:
Namn - Ge rabattkategorin ett relevant namn.
Tag/identifierare - Ange eventuellt ett ID till rabattkategorin (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Beskrivning - Ange en eventuell beskrivning av rabattkategorin.
 

8.15.8.2 Knyt artiklar till rabattkategorier

Knyt en artikel till en rabattkategori genom att välja ett av alternativen i fältet Rabattkategori. Det går öven att massuppdatera rabattkategorier för ett större antal artiklar från varu- eller artikellistningen.

Uppdatera rabattkategori på en artikel:

8.15.8.3 Sätt rabattsatser för kunder

Under fliken Rabattkategorier på kundkortet visas en översikt av alla rabattkategorier i webbutiken. Ange en rbattsats för kunden på den valda rabattkategorin genom att fylla i ett procent-tal i fältet på respektive rad.

Bild 14. Inställning av rabatt på kundnivå för rabattkategorier.

8.15.9 Presentkort

Här ställer man in om presentkort som sålts i webbutiken ska aktiveras före eller efter att ordern blivit betald. Ej ikryssad rutan innebär att presentkort kan användas direkt efter att order lagts i webbutiken.

Bild 15. Inställning för presentkort.

8.15.10 Utskriftslänk på produktsidan

Klicka i för att visa ikon för utskrift på produktsidan.

Bild 16. Inställning för utskriftslänk på produktsidan.

Klick på utskriftsikonen skriver ut produktsidan.

Bild 17. Exempel på hur det ser ut i butiken.

8.15.11 Artikelbilder

Klicka i för att visa artikelbilder för artiklar på produktsidan i webbutiken.

Bild 18. Inställning för artikelbilder.

Artikelbilder visas i regel på artikelraden.

Bild 19. Exempel i butiken på en artikelrad.