1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.12 Artikelserier

Skriven av: Helpdesk

En artikelserie innebär att en artikel som kan köpas i webbutiken är kopplad till en serie artiklar och därmed utgör en så kallad orderserie. Artikelserier används med fördel då man i webbutiken önskar sälja flera varor med oregelbundna intervaller och/eller under en tidsbegränsad period.

8.12.1 Översikt

Under Sortiment > Artikelserier ser du en översikt av alla artikelserier i webbutiken. Du kan redigera eller ta bort artikelserier genom att använda ikonerna till höger om varje rad. Du skapar ett nytt filter genom att trycka på plussymbolen längst upp i högra hörnet.

Bild 1. Översikt över artikelserier i en webbutik.

8.12.2 Skapa/ Redigera artikelserie

En artikelserie består av en eller flera artiklar knutna till en gemensam serie.

Bild 2. Inställningar för artikelserie.

Inställningar
När du skapar/ redigerar en artikelserie kan du göra följande inställningar:
Namn - Döp artikelserien.
Tag - Ange eventuellt ett ID till artikelserien (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Rabatt - Rabatten syftar till en procentbaserad rabatt på samtliga ordrar i serien (kan vara tom).
Får avslutas efter steg - Välj om kunden skall kunna säga upp artikelserien först efter ett visst antal order.
Får avslutas efter steg - Välj om kunden skall kunna säga upp artikelserien före ett visst antal order.
 

8.12.2.1 Lägg till artiklar i artikelserien

För att skapa en artikelserie måste du först skapa de artiklar som skall ingå i serien. Dessa är helt vanliga artiklar som även kan säljas separat i butiken. Vill du inte exponera varorna i butiken kan du välja Visning Gömd.

Bild 3. Lägg till artiklar i artikelserien.

Tryck på plustecknet för att lägga till en artikel i serien. Välj sedan aktuell artikel genom at klicka på knappen Välj artikel. Ange sedan hur många dagar efter den föregående försändelsen som nästa nästa order ska skapas (Ange t.ex 2 dagar för att nästa order skall skapas två dagar efter att föregående order godkänts).

8.12.2.2 Sortera artiklar

Du kan redigera, ta bort och/eller sortera artiklarna i serien genom att använda symbolerna vid varje rad.

8.12.3 Lägg till artikelserier i webbutikens sortiment

För att kunder ska kunna köpa en artikelserie måste du lägga till en vara med Varutyp Serieorder. Efter att du sparat varan en gång kommer du kunna välja vilken artikelserie varan ska knytas till. Kom ihåg att en vara knuten till en serieorder måste fyllas i precis som vilken vara som helst i webbutiken. Dvs alla de fält som är obligatoriska för varor och artiklar är även obligatoriska för artiklar knutna till artikelserier.

Varutypen styr vilken typ av vara du säljer och du väljer varutyp när du redigerar en vara. Du kan välja mellan standard, prenumeration, serieorder, presentkort, fast pris och presentkort, valfritt pris. I detta fall ska du välja serieorder.

Om din vara är av varutypen serieorder så kommer du att få ställa in vilken artikelserie det är du säljer på artikelkortet. Det innebär att när artikeln köps så kommer den att trigga den valda artikelserien för kommande order. Artikelserierna skapas under Sortiment -> Artikelserier. Se separat avsnitt i manualen.

8.12.4 Köp av artikelserier

När du gjort detta har du en aktiv artikelserie i din webbutik som kunder kan lägga i sin kundvagn och köpa. När en kund köpt en artikelserie skapas en order i din webbutik, precis som vid köp av en vanlig artikel. Det skapas också en serieorder som visar översikten för individuella kunders serieordrar. Här går det att ändra utskicksfrekvens, betalsätt osv för kunders individuella serie. Det går också att komma åt denna information från kundens kundkort (Kundregister -> Kunder). För mer infomration om orderhantering för seieorder, se avsnitt 10.3 i manualen.


10.3 Orderhantering - Serieordrar

Skriven av: Helpdesk

En Serieorder läggs automatisk till om kunden köpt en artikel knuten till en artikelserie i webbutiken, men kan också manuellt läggas till för kunder på kundkortet. Från den här översikten går det att redigera eller ta bort serieordrar genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad.

Tänk på att ändringar för kunders Serieordrar kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders serieorder genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.
Lägg till/ redigera serieorder
Det går att redigera följande fält för en kunds serieorder:
Nästa orderdatum - Datum för nästa utskick i serieordern.
Steg - Visar i vilket steg serieordern befinner sig.
Status - Serieorderns status. En serieorder kan ha följande status:
Aktiv: Serieordern är aktiv.
Pausad: Serieordern är pausad.
Inaktiv: Serieordern är inaktiv och inga ytterligare order läggs.
Uppsagd: Serieordern är uppsagd av kunden och inga mer order läggs.
Klar: Serieordern är klar och avslutad.
Betalstatus - Betalstatus för föregående utskick i orderserien. Nya order skickas endast ut om betalstausen på föregående order är betald.
Betalsätt - Kundens betalsätt för serieordern. Välj ett betalsätt i rullistan.
Leveranssätt - Kundens fraktsätt för serieordern. Välj ett fraktsätt i rullistan.
Alternativt betalsätt - Välj eventuell aternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
Valuta - Välj valuta för serieordern.
Får avslutas efter steg - Välj om kunden skall kunna säga upp artikelserien först efter ett visst antal order.
Får avslutas för steg - välj om kunden skall kunna säga upp artikelserien före ett visst antal order.
 

Lägg till/redigera steg
Lägga till ett steg i orderserien genom att trycka på plussymbolen. Gör sedan följande inställnignar:
Artikel - Tryck på knappen Väl artikel för att välja en artikel ur webbutikens sortiment.
Period -Ange hur många dagar efter den föregående försändelsen som nästa nästa order ska skapas (Ange t.ex 2 dagar för att nästa order skall skapas två dagar efter att föregående order godkänts).
Pris - Ange försändelsens pris (exklusive eventuellt påslag för bralning & frakt).