1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

6.4 Domäner

Alla webbutiker får automatiskt en domän. Beroende på om det är en skarp butik eller en testbutik kan dessa se annorlunda ut. Normalt har en butik en domän enlgt följande: dittbutiksnamn.nordicshops.com.

6.4.1 Egen domän

Att ha en egen domän (www.mydomain.com tex) som går till din webbutik är inte obligatoriskt men nästan en förutsättning för att verka seriöst. Om du inte har en egen domän kan du registera detta hos en Nordisk e-handel eller valfri domänleverantör.

(För 301 redirect, se 6.5  Redirects)

6.4.1.1 Peka domän

När du har registrerat din domän och skall peka den mot din webbutik behöver du först logga in hos den leverantör där din domän finns, eller be din domänleverantör om hjälp, och ändra i DNS-datan för domänen.

Lägg in en CNAME som pekar mot [butiksnamn].nordicshops.com. Du behöver även ta reda på din butiks IP-adress och ange denna med A-pekare.

Du måste också ange domännamnet i inställningarna enligt nedan. Tänk på att ange din domän både med och utan www i adressen.

6.4.1.2 SSL-domän

Detta är huvuddomänen för butiken. Denna domän måste ha ett giltigt SSL-certifikat.

Rör enbart denna inställning om du är absolut säker på vad du gör.

6.4.2 Administrera domäner

Lägg till dina registrerade domäner i fältet längst ner och tryck sedan på Spara-knappen

Du kan även ta bort inaktuella domäner genom att trycka på Ta bort.

Om du har flera domäner, men en utav dem är din huvuddomän (t.ex dinbutik.se) och du även har ett SSL-certifikat för den domänen anger du den som din huvuddomän i rullistan för SSL-domän.

SSL-Domän måste vara inställd på en domän som har ett giltigt SSL-certifikat installerat annars kommer butiken inte fungera!
Helpdesk
Domän , Domäner , SSL