1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

11. Fakturering RSS för 11. Fakturering

11.1 Fakturor

Skriven av: Helpdesk

I din webbutik har du möjlighet att skapa manuella fakturor för de order som finns. Om du väljer att fakturera själv och inte gör det via ett affärssystem eller en tredjeparts fakturalösning är detta ett snabbt och enkelt sätt att generera en faktura till dina kunder för vad de beställt. Du kan med fördel, likt för andra betallösningar, använda en kreditupplysningstjänst för att avgöra om kunden är kredivärdig eller ej innan du erbjuder manuell faktura som betalsätt i din webbutik.

11.1.1 Att skapa en ny faktura

På orderkortet finns en knapp för att Skapa faktura, genom att klicka på den kommer systemet att generera en faktura för den specifka ordern. Samtidigt dyker ännu en knapp upp, Visa faktura, genom att klicka på denna kommer du direkt till redigeringsläget av fakturan där du kan göra eventuella ändringar innan fakturan skrivs ut och skickas till kund. Du kan själv avgöra vilka order du vill skapa fakturor för oberoende av vilket betalsätt kunden valt.

Bild 1. Att skapa en ny faktura.

11.1.2 Att redigera en faktura innan utskift

Nedan visas en översikt över alla skapade fakturor i en webbutik. Du kan filtrera listan på fakturornas status och typ, eller alla fakturor som är skapade mellan specifika datum. Från listningen kan du också skriva ut fakturan genom skrivarikonen eller redigera fakturan genom redigeringssymbolen i form av en penna och ett papper.

Bild 2. Fakturalistning


När du redigerar en faktura kommer du till redigeringsläget där kunduppgifter kan ändras. Du kan även skriva en kommentar som syns på fakturan och en intern kommentar som enbart ses av din som webbutiksägare. Vidare kan du ändra faktura- och förfallodatum, ange VAT-nummer om dessa är är förifyllda. Betalstatus och allmän status anges också för fakturan för att hålla reda på vilka fakturor som är betalda eller inte exempelvis. Slutligen visas en översikt av kundens beställning och orderbeloppet.

Bild 3. Redigera en faktura.

11.1.3 Att skriva ut en faktura

Utskriften görs från fakturalistningen genom att klicka på skrivaikonen. Nedan visas ett exempel på en faktura i utskriftsformatet.

Bild 4. En faktura.