1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5. Sidor RSS för 5. Sidor

5.1 Redigera sidor

Skriven av: Helpdesk

I butiken finns ett antal sidor som är sidor främst avsedda för information. Det kan till exempel vara de sidor där du skriver dina köpvillkor, berättar om ert företag eller ger allmän information om något, likväl som din startsida. Detta avser alltså inte exempelvis produktsidor, varugrupper och så vidare. Sidorna som du skapar här når dina besökare generellt genom att du har länkat till dem via någon av dina menyer i webbutiken. Sidorna går att redigera, kopiera och ta bort - och du kan även skapa obegränsat med nya informationssidor.

Bild 1. Exempel på en redigerbar sida

5.1.1 Att administrera dina sidor

För att administrera sidorna klicka på Sidor -> Redigera sidor.

Efter att ha klickat på Sidor -> Redigera sidor kommer en översikt över dina sidor upp.

Bild 2. Översikt av dina sidor

 

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina sidor.
Sökfunktionen - Söker på sidornas URL (filnamn) och rubrik.
Skapa en ny sida - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en sida - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Kopiera en sida - Görs genom att klicka på symbolen med de vita papprena och ett grönt plustecken på.
Redigera en sida - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 
Det går inte att ångra när du raderat en sida, så var väldigt säker på din sak innan du raderar en sida. Byt heller aldrig namn på sidan /index.html. Det är din webbutiks startsida och fungerar inte med annat namn.

 

5.1.2 Att skapa en ny sida och redigera sidor

När du redigerar eller skapar en ny sida kan följande inställningar göras. Såhär ser redigeringsläget av en sida ut:

Bild 3. Redigeringsläget för att skapa eller redigera en sida

 

FÄLT ATT FYLLA I
I redigeringsläget kan du ställa in följande fält. De som är obligatoriska eller viktiga är markerade nedan.
VIKTIG! Sidans adress - sidans adress. Systemet kommer automatiskt ge sidan en adress tex /NYSIDA-3Hkw.html, men det är oftast bättre att själv bestämma en adress. Byt då ut det webbutiken föreslår till tex /minegensida.html. Du behöver alltså behålla /-tecknet före din adress och avsluta adressen med .html. Genom att ge din sida en relevant adress hjälper bland annat dina besökare att veta var de befinner sig.
VIKTIG! Rubrik - sidans rubrik. Ses normalt av besökaren i webbläsarens flik eller motsvarande.
Meta tag "Robots" t.ex. "NOINDEX, NOFOLLOW" - detta är begrepp för att styra exempelvis indexering av sidan i sökmotorer som kan användas av de som är lite mer pålästa kring sökmotoroptimering.
SEO keywords - nyckelord för SEO. SEO betyder search engine optimization och står för sökmotoroptimering.
SEO Description - beskrivning för SEO.
Produkter - här kan du lägga till en koppling till produkt du har i din webbutik, så att de visar produkter längst ner på sidan som är relaterade till det du skriver om. Observera att du först kan koppla produkter till en sida efter att den är skapad - därför ser du inte möjligheten att koppla produkter när du först skapar sidan förrän du sparat. Produkterna kommer mormalt att presenteras med samma produktvisning som på startsidan eller på dina kategorisidor.
För att länka till en produkt:
1) Klicka på plustecknet.
2) Ett nytt fönster dyker upp. Välj vara i väljaren genom att söka eller att klicka dig fram via varugrupp. Du markerar en vara i den högra delen av rutan.
3) Klicka på spara.
4) Vill du ta bort en existerande länkning trycker du på papperskorgen bredvid länken. Vill du byta ordning på hur varorna visas klickar du på pilarna. Varan högst upp kommer visas längst till vänster.
VIKTIG! Editfält - här gör du själva ändringarna för din sida i en html-editor. Du jobbar lite liknande som i ett ordbehandlings-program. Du kan lägga in länkar och bilder, ändra storlek och färg på texten mm. Det går även att byta till html-läge om man vill det. Klicka på ikonen "HTML" för att komma åt html-koden. Klicka på Update när du är klar.
Synlig - om sidan ska synas i webbutiken eller ej. Du kan på så sätt dölja en sida tillfälligt om du önskar detta. Den försvinner då också automatiskt från eventuella menyer den är inlagd på. Dock försvinner inte länken där du manuellt lagt in länken till sidan.
Lås - om du ser detta alternativ har du en funktion kallad "Lås & Nycklar" aktiverad i din butik. Denna funktion tillåter dig att låsa delar av webbutikens innehåll, så att det krävs en nyckel för att komma åt dessa delar. I detta fall är det möjligt att låsa sidan så att den vanliga besökaren inte kommer åt den utan en nyckel. Nyckel sätts på antingen kundkategorier eller kunder i butiken och blir aktiv när den aktuella kunden är inloggad i butiken. Läs mer i aktuellt avsnitt i manuelen.
 

5.1.3 Att redigera din startsida

Startsidan i din butik är filen /index.html. Din startsida består av flera olika delar. I exemplet nedan består den både av ett bildspel men även en listning av utvalda produkter. Se respektive avsnitt i manaulen för hur du styr dessa delar.

Förutom bildspelet och produkterna har startsidan i exemplet nedan ett utrymme som är markerat i bilden. Där kan du lägga in valfritt innehåll som en text, bilder eller något annat. Detta gör du enligt avsnittet ovan.

Tänk på att aldrig radera eller byta filnamn på /index.html. Denna fil måste finnas i din webbutik för att startsidan ska fungera.

Bild 4. Editerbar yta på din startsida

5.1.3.1 Produkter på startsidan

Produkterna som listas på startsidan genereras automatiskt av webbutiken. Antalet ställer du in under dina butiksinställningar (Butik -> Inställningar) och deras sortering ställer du in under sortimentinställningarna (Sortiment -> Inställningar). För att de ska visas i din butik måste följande kod finnas på index.html. Om du har råkat ta bort koden i en butik som tillåter dig att göra detta kan du återställa den genom att lägga in följande kodsnutt i html-läge när du redigerar /index.html.

<shop:sbscript class="sbscript mceNonEditable">INCLUDE 'kampanj2.htm'</shop:sbscript>

5.2 Nyheter / Blogg

Skriven av: Helpdesk

Nyhets- och bloggfunktionen i din webbutik är en kraftfull funktion som låter dig skapa mycket innehåll till din sida. Funktionen används då du exempelvis vill publicera nyheter i webbutiken, blogga om dina produkter eller enbart vill hålla dina besökare uppdaterade på vad som händer bakom kulisserna. Ett bra sätt att hålla din webbutik levande och ge information till dina besökare. Du kan också låta dina besökare kommentera på de inlägg du gör och skapa en mer levande sida för diskussioner. Dina olika inlägg kan innehålla valfri information, allt från text till bilder och inbäddade filmer. Du sätter gränserna. De olika nyheterna placeras i olika kanaler så att du kan gruppera relevanta artiklar och låta dina besökare prenumerera via RSS-flöden på det som intresserar dem.

Nedan visas ett exempel på ett blogginlägg från en webbutik med kommentarfunktion aktivierad. I vänsterspalten visas även en sammanfattning även nyhetskanalen "Blogg", en box som listar butikens olika nyhetskanaler ("Kategorier") och en box som listar de olika taggarna som nyheterna är märkta med. I högerspalten visas en annan nyhetskanal ("Kalender").

Bild 1. Ett exempel på en nyhet och nyhets- och bloggfunktionens olika delar.

Nedan visas ett exempel på en nyhetskanal med bloggvy, där nyhetskanalen listar kanalens nyheter på en sida med möjlighet att gå in på respektive nyhet.


Bild 2. Nyhetskanal med bloggvy

5.2.1 Nyhetskanaler

Under Sidor -> Nyheter / Blogg -> flik: Nyhetskanaler ser du en översikt av din butiks nyhetskanaler. Härifrån kan du kopiera, ta bort eller redigera nyhetskanaler genom att trycka på symbolerna till höger om de olika nyhetskanalerna. Du lägger till en nyhetskanal genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

En nyhetskanal är en samling av nyheter som är grupperade. Själva nyhetskanalen placeras sedan ut i butikens spalter med layouteditorn. För att kunna skapa och visa nyheter (se senare avsnitt) måste det finnas en befintlig nyhetskanal i din webbutik att lägga nyheten i.
 

Bild 3. Översikt av nyhetskanaler i webbutiken

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina nyhetskanaler.
Skapa en ny nyhetskanal - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en nyhetskanal - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Kopiera en nyhetkanal - Görs genom att klicka på symbolen med de vita papprena och ett grönt plustecken på.
Redigera en nyhetskanal - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.2.1.1 Att skapa och redigera en nyhetskanal

När du redigerar eller skapar en nyhetskanal finns följande inställningar:

Bild 4. Skapa och redigera en nyhetskanal.

FÄLT ATT FYLLA I
I redigeringsläget kan du ställa in följande fält. De som är obligatoriska eller viktiga är markerade nedan.
VIKTIG! Tag - Namn på nyhetskanalens TAG, visas ej utåt. Denna används av identifierare och behöver vara unik. Döp den till något relevant.
VIKTIG! Namn - detta namn kommer visas i din webbutik. Skriv exempelvis Nyheter eller det namn som är relevant för din nyhetskanal.
Beskrivning - en beskrivning av nyhetskanalen, mest för din egen del.
VIKTIG! Antal nyheter i sammanfattningen - hur många nyheter som max ska visas för denna nyhetskanal. Rekommenderat är 2-5st.
VIKTIG! Antal nyheter i sammanfattningen på sidan för nyhetskanalen - hur många nyheter som max ska visas på sidan för nyhetskanalen. Se bild ovan. rekommenderat antal 5-10st.
Språk - Välj språk för nyhetskanalen.
VIKTIG! Placering – Välj hur/var nyhetskanalen skall vara placerad i webbutiken.
Sortera efter – Välj sortering för nyheterna i kanalen. Här kan du välja mellan att sortera nyheterna efter Publiceringstid, Datum för borttagande av publicering eller Tid för event som ni definierar på de individuella nyheterna.
Ordning – Väljer om sorteringen definierad i föregående steg skall visas Stigande (lägst till högst) eller Fallande (högst till lägst).
Kommentarssytem – Välj vilket kommentarssytem ni vill använda er av för nyhetskanalen. Här kan du välja mellan att använad systemets egna kommentarsfunktion (Standard), eller kommentarer med hjälp av Facebook eller Disqus.
Login/ID för kommentarssystem – Här anger du ditt kontos Login/ID för Facebook eller Disqus kommentarssystem.
Aktivera kommentarssystem – Klicka i för att aktivera möjligheten för dina besökare att kommentara nyheterna i kanalen.
Visa datum i format - bocka i den ruta som mest överensstämmer med hur du vill visa datum.
Visa tid - om publiceringstid ska visas eller ej.
Visa endast tid och datum på nyhetsöversikten - ja eller nej.
Visa RSS-ikon - ja eller nej. En RSS-ikon gör att dina besökare kan börja prenumerera på ditt nyhetsflöde och automatiskt få nya nyheter du publicerar i nyhetskanalen.
Visa länk för Läs mer - ja eller nej. Avser i sammanfattningen, dvs den box som kan placeras ut i en av din webbutiks spalter. Läs mer är länkad till den aktuella nyheten. Ja rekommenderas.
Visa länk för Alla inlägg - ja eller nej. Avser i sammanfattningen, dvs den box som kan placeras ut i en av din webbutiks spalter. Visa alla inlägg är länkad till nyhetskanalens sida som listar alla nyheter i din nyhetskanal. Ja rekommenderas.
Visa inte denna kanal i nyhetskanalslistningen – ja eller nej. Avser den box som listar dina olika nyhetskanaler i webbutik. Med denna inställning har du möjlighet att dölja eller visa en specifik nyhetskanal i denna box.
Aktivera visning av nyhetssammanfattning – ja eller nej. Ja rekommenderas.
Visa nyhetsbild på nyhetskanalensidan - ja eller nej. Du kan knyta en bild till dina nyheter som i så fall visas på nyhetskanalensidan som listar dina nyheter.
Lås – om du ser detta alternativ har du en funktion kallad "Lås & Nycklar" aktiverad i din butik. Denna funktion tillåter dig att låsa delar av webbutikens innehåll, så att det krävs en nyckel för att komma åt dessa delar. I detta fall är det möjligt att låsa nyhetskanalen så att den vanliga besökaren inte kommer åt den utan en nyckel. Nyckel sätts på antingen kundkategorier eller kunder i butiken och blir aktiv när den aktuella kunden är inloggad i butiken. Läs mer i aktuellt avsnitt i manuelen.
 

5.2.2 Nyheter

Under Sidor -> Nyheter / Blogg -> flik: Nyheter ser du en översikt av din butiks nyheter. Härifrån kan du kopiera, ta bort eller redigera nyheter genom att trycka på symbolerna till höger om de olika nyheterna. Du lägger till en nyhet genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.
 

Bild 5. Översikt över webbutikens nyheter.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina nyheter.
Sökfunktionen - Söker på nyheternas rubrik, sammanfattning och nyhetstext.
Skapa en ny nyhet - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en nyhet - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Kopiera en nyhet - Görs genom att klicka på symbolen med de vita papprena och ett grönt plustecken på.
Redigera en nyhet - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.2.2.1 Att skapa och redigera en nyhet

När du redigerar eller skapar en nyhet finns följande inställningar:

Bild 6. Skapa och redigera en nyhet.

FÄLT ATT FYLLA I
I redigeringsläget kan du ställa in följande fält. De som är obligatoriska eller viktiga är markerade nedan.
VIKTIG! Rubrik - rubriken på nyheten.
VIKTIG! Sammanfattning - en sammanfattning av nyheten, bör ge en fingervisning vad nyheten handlar om. Visas ute i sammanfattningen för nyheterna i en särskild nyhetskanal.
VIKTIG! Nyhetstext - här skriver du själva nyheten i den inbyggda editorn. Du kan också lägga in bilder, bädda in filmer eller ha precis det innehåll du önskar. Till själva nyheten kommer dina kunder genom att klicka sig in till nyheten genom exempelvis "Läs mer" under nyhetens sammanfattning.
Nyhetstext på mobilsidan - Här kan du ange en alternativ nyhetstext för besökare som ser din sidan med en smart-phone. Anger du ingen text här visas istället nyhetstexten.
Författare - vem som skrivit nyheten.
VIKTIG! Publiceringstid - det datum då nyheten ska visas. Dagens datum gör att nyheten visas direkt. Ett datum i framtiden gör att nyheten inte visas förens det datumet.
Datum för borttagande av publiceringen - datum då nyheten ska upphöra att visas i webbutiken.
Tid för event - välj tid och datum för eventuellt event. Tid och datum för eventet kommer visas i nyhetskanalens översikt.
SEO Nyckelord - skrivs på samma sätt som SEO på övriga ställen i webbutiken. SEO betyder search engine optimization och står för sökmotoroptimering.
SEO Beskrivning - skrivs på samma sätt som SEO på övriga ställen i webbutiken. SEO betyder search engine optimization och står för sökmotoroptimering.
SEO URL - SEO betyder search engine optimization och står för sökmotoroptimering. Du har möjlighet att ge nyheten en URL du själv bestämmer. Om denna lämnas tom kommer webbutiken automatiskt skapa en URL utifrån nyhetens rubrik.
Nyhetskanal - välj vilken nyhetskanal denna nyhet skall tillhöra. Du har möjlighet att placera nyheten i upp till två olika kanaler.
Tillåt kommentarer – klicka i för att tillåta kommentarer  från dina besökare på just denna nyhet.
Taggar - Tagga eventuellt nyheten med sökbara ord som rör nyhetens innehåll (Separera alternativ med | och/eller radbrytning).
Produkter - här kan du lägga till en koppling till produkt du har i din webbutik, så att de visar produkter längst ner på sidan som är relaterade till det du skriver om. Observera att du först kan koppla produkter till en nyhet efter att den är skapad - därför ser du inte möjligheten att koppla produkter när du först skapar nyheten förrän du sparat. Produkterna kommer mormalt att presenteras med samma produktvisning som på startsidan eller på dina kategorisidor.
För att länka till en produkt:
1) Klicka på plustecknet.
2) Ett nytt fönster dyker upp. Välj vara i väljaren genom att söka eller att klicka dig fram via varugrupp. Du markerar en vara i den högra delen av rutan.
3) Klicka på spara.
4) Vill du ta bort en existerande länkning trycker du på papperskorgen bredvid länken. Vill du byta ordning på hur varorna visas klickar du på pilarna. Varan högst upp kommer visas längst till vänster.
Koppla bild till nyhet - här kan du ladda upp en bild till nyheten som syns i nyhetskanalens översikt innan besökaren kommer in till själva nyheten. Observera att detta går att göra först efter att nyheten har blivit skapad och sparad varför detta alternativ inte kommer att synas direkt vid skapande av ny nyhet. Klicka på Spara först.
Kommentarer - Under nyhetstexts-rutan finns alla kommentarer din nyhet fått listade. Du kan ta bort dem genom att klicka på papperskorgen bredvid lämplig kommentar. Gäller Nordisk e-handels kommentarfunktion (Standard) och inte t ex kommentarer via Facebooks eller Disqus kommentarsfunktioner om du skulle använda dessa.
 

5.2.4 Inställningar

Under Sidor -> Nyheter / Blogg -> flik: Inställningar kan du göra följande generella inställningar för samtliga nyheter i webbutiken:

Bild 7. Generella inställningar för blogg- och nyhetsfunktionerna.

INSTÄLLNINGAR ATT GÖRA
Följande inställningar kan göras generellt i butiken för samtliga nyhets- och bloggfunktioner.
Tillåt kommentarer – ja eller nej.
Login krävs för att kommentera – Om ikryssad kommer ej inloggade kunder att se kommentarer men inte ha möjlighet att själva kommentera.
Dagens datum som default tid på nya nyheter - Om ja skapas nyheter med dagens datum som publiceringstid. Detta går att ändra på de individuella nyheterna. Nyheter behöver en publiceringstid för att visas i butiken, varför det rekommenderas att kryssa i rutan.
Sök i butiken söker även i nyheter - Välj om nyheter skall vara sökbara i webbutiken. Om du har en gammal version av butiken kan du behöva byta ut filen search.html för att detta ska fungera. Tag kontakt med Nordisk e-handel.
Visa nyhetskategori i sökresultat - Välj om nyhetskanaler skall vara sökbara i webbutiken.
Nyhetskanal som används för blogg - Ange vilken nyhetskanal som skall användas som Blogg-kanal.
Visningsläge för nyhetslistning - Bestämmer hur dina nyheter visas på nyhetskanalensidan som listar dina nyheter.
Taggar - Här visas samtliga taggar som angivits för de individuella nyheterna som skapats.
 

5.2.5 Kommentarer

Under Sidor -> Nyheter / Blogg -> flik: Kommentarer visas information om samtliga kommentarer som lämnats i webbutiken. Här visas bland annat tiden för kommentaren, kommentatorns signatur och IP-adress. För att ta bort en kommentar använder du dig av symbolen för papperskorgen till höger om kommentaren

Bild 8. Listning av kommentarer gjorda på webbutikens nyheter.


5.3 Element - Redigera menyer

Skriven av: Helpdesk

Din webbutik består normalt av en eller flera menyer bortsett från till produktmeny. Produktmenyn redigeras inte här utan genereras automatiskt av din webbutik. Här redigerar du istället övriga menyer i din webbutik som exempelvis din toppmeny, informationsmenyer eller om du vill skapa en manuell produktmeny. Från menyerna länkar du antingen till interna sidor i din webbutik eller till externa sidor utanför webbutiken. Här skapar du också undermenyer.

Nedan är exempel på de olika menyer som är fördefinierade och som går att skapa i en standardmall.

Bild 1. Toppmeny i standardutförande.

 

Bild 2. Toppmeny med undermeny i form av rullgardin.

 

Bild 3. Toppmeny med undermeny i form av fast undermeny.

 

Bild 4. Toppmeny med undermeny i form av fast undermeny överst i vänsterspalt.

 

Bild 5. Meny utplacerad med layouteditorn.

5.3.1 Menyer

Under Sidor -> Redigera menyer ser du en översikt av de menyer som finns i din webbutik. Härifrån kan du kopiera, ta bort eller redigera menyerna i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger om de olika menyerna. Du lägger till en ny meny genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 6. Översikt över webbutikens menyer.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina menyer.
Skapa en ny meny - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en meny - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Kopiera en meny - Görs genom att klicka på symbolen med de vita papprena och ett grönt plustecken på.
Redigera en meny - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.3.2 Att skapa och redigera en meny

När du redigerar eller har skapat en ny meny finns följande inställningar:

Bild 7. Inställningar för en meny

INSTÄLLNINGAR ATT GÖRA
Följande inställningar finns att göra för dina menyer
VIKTIG! Rubrik - Namnet på menyelementet. Rubriken syns inte ut mot kunden om menyn är en toppmeny. Är menyn däremot en meny som du väljer att placera ut med layouteditorn, syns dock normalt rubriken.
VIKTIG! Tag- Menyn måste ha en tagg, förslagsvis samma som rubriken.
När du skapar en meny, måste du första trycka på Spara, innan du kan göra ytterligare inställningar enligt nedan.
VIKTIG! Placering - Placeringarna är fasta placeringar för toppmenyn. Om man vill en meny i någon av kolumnerna i designen så lämnar man detta val tomt ("Ej valt") och placerar menyn direkt i layouteditorn. Välj även "Ej valt" om menyn ska användas som en undermeny i en annan meny.
VIKTIG! Dina menyalternativ - Menyalternativen är dina länkar i menyn. Du bestämmer själv innehållet i menyn, ordningen och vart du vill länka. För att kopiera, ta bort eller redigera alternativ i menyn använder du ikonerna till höger om alternativen. För att skapa ett nytt menyalternativ trycker du på plussymbolen.
Härifrån kan du också sortera menyalternativen genom att använda pilsymbolerna till höger om menyalternativen.

 

5.3.2.1 Att skapa och redigera menyalternativ

När du redigerar eller skapar ett nytt menyalternativ finns följande inställningar:

Bild 8. Skapa och redigera ett menyalternativ, interna länkar

INSTÄLLNINGAR FÖR MENYALTERNATIV
Såhär skapar du ditt menyalternativ.
VIKTIG! Rubrik - Rubrik i menyn
Tooltip - Denna text visas när man håller musen över rubriken.
Synlig - ja eller nej.
Hur ska menyalternativet öppnas - om det ska öppnas i ett nytt fönster eller inte.
VIKTIG! Välj vilken sida som menyalternativet ska länka till - om det är en intern eller extern länk.
Alternativ A)
Om du väljer intern länk kan du göra följande val:
Välj varugrupp - ett nytt fönster dyker upp där du kan söka efter eller direkt välja den varugrupp du vill länka till.
Välj vara - ett nytt fönster dyker upp. Välj varan du vill länka till i väljaren genom att söka eller att klicka dig fram via varugrupp. Du markerar en vara i den högra delen av rutan.
Välj nyhet - välj en nyhet du skapat under Sidor -> Nyheter / Blogg i väljaren som dyker upp.
Välj meny – välj här en meny du skapat under Sidor -> Redigera menyer i väljaren som dyker upp.
Välj sida - välj här en av de sidor du tidigare skapat under Sidor -> Redigera sidor i väljaren som dyker upp.
Alternativ B) 
Om du väljer extern länk skriver du in länkadressen i adressfältet.
Värde för länkens attribut - här kan du ange begrepp för att styra exempelvis indexering av sidan i sökmotorer som kan användas av de som är lite mer pålästa kring sökmotoroptimering, "NOINDEX" och "NOFOLLOW" är två exempel på sådana.
 

5.3.2.2 Att skapa en undermeny

Undermenyer skapas genom att skapa en meny med placering "Ej valt". Menyn placeras sedan ut i en befintlig meny där du vill att den ska vara undermeny. Detta görs genom att skapa ett menyalternativ där undermenyn väljs. Se även avsnitten ovan.


5.4 Element - Textblock

Skriven av: Helpdesk

Texblock är element som kan bestå av text, bilder eller annan HTML-kod som kan placeras ut i webbutikens höger- eller vänsterkolumner, eller på annat ställe med hjälp av layouteditorn. I dessa kan du lägga informationspuffar som du vill lyfta fram särskilt för dina besökare, du kan även lägga in logotyper etc om du inte skulle välja att göra det med banners. Lyft fram dina fraktvillkor, din kundtjänst eller något annat viktigt.

Bild 1. Exempel på textblock med rubriken "Textblock".

5.3.1 Textblock

Under Sidor -> Textblock ser du en översikt av de textblock som finns i din webbutik. Härifrån kan du ta bort eller redigera textblock i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till ett nytt textblock genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 2. Översikt över dina textblock.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina textblock.
Skapa ett nytt textblock - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort ett textblock - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Redigera ett textblock - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.4.2 Att skapa och redigera ett textblock

När du redigerar eller har skapar ett nytt textblock finns följande inställningar:

Bild 3. Att skapa och redigera ett textblock

ATT FYLLA I
Följande fält kan fyllas i.
VIKTIG! Namn – Ge textblocket ett lämpligt namn. Namnet används för din egen del så att du kan hålla reda på de textblock du skapar. När textblocket sedan placeras ut i layouteditorn är det namnet som används för att hitta det specifika textblock du placerar ut.
Visa ram runt objektet – Välj om det skall visas med ram runt textblocket eller inte.
Rubrik – Ge textblocket en lämlig rubrik. Skall textblocket inte ha någon rubrik går det bra att lämna fältet tomt.
VIKTIG! Text – Här skriver du den text som skall visas i textblocket.
Övrigt – För att infoga bilder, filmer eller annat än text i blocket använder man text-editorn precis som när man redigerar övrigt innehåll i webbutiken.
 

5.5 Element - Banners

Skriven av: Helpdesk

En banner är en annons eller annan länkad bild som kan visas i din webbutik. Banners används exempelvis när du har annonser eller kampanjer på varor som du länkar till. Du kan även använda dem för annan information som fraktvillkor, betallösningar eller vilket grafiskt material du nu vill placera ut i din butik. Banners placeras normalt i någon av webbutikens spalter men går även att placera i mittenkolumnen. Placeringen av dina banners sker med webbutikens layouteditor.

Bannerfunktionen är väldigt kraftfull och du kan gruppera dina olika banners för snabbare hantering. Förutom att bestämma var i mallen de ska vara placerade har du även möjlighet att styra på exakt vilka sidor i din webbutik de ska dyka upp på, för att exempelvis göra riktade kampanjer eller visa specifika tillbehör på särskilda varugrupper, varor eller fabrikat. Dina banners kan dessutom datumstyras så att visningen automatiskt påbörjas och avslutas när din kampanj gör det. För dina banners ser du även hur många visningar och klick dessa har - och skulle du ha affiliatemodulen aktiverad i webbutiken kan du dessutom följa den försäljning de genererar.

Bild 1. Exempel på två banners utplacerade i en webbutik.

5.5.1 Banners

Under Sidor -> Banners ser du en översikt av de banners som finns i din webbutik. Härifrån kan du ta bort eller redigera banners i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till en ny banner genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger. Använder du dig av klickvänliga banners som länkar någonstans kan du här även se statistik för detta (Se avsnittet för statisitk längre ner).

Bild 2. Översikt över dina banners i din webbutik.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina banners.
Skapa en ny banner - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en banner - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Se statistik för en banner - Görs genom att klicka på symbolen med de tre staplarna.
Redigera en banner - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
Sortering av banners – För att kunna sortera i vilken ordning dina banners ska komma i behöver du först välja vilken av dina bannergrupper som ska sorteras (en bannergrupp är en grupp av banners med samma placering i din webbutiks layout, läs senare avsnitt). Du du valt bannergrupp i rullisten till höger ovanför översikten kommer det dyka upp sorteringspilar i listningen där du kan bestämma ordningen för dina banners.
 

5.5.2 Att skapa och redigera banners

När du lägger till eller redigerar en banner kan du göra följande inställningar:

5.5.2.1 Steg 1: Visningsalternativ för Banner

Här väljer du på vilka sidor Bannern ska visas:

Bild 3. Visningsalternativ för banner

INSTÄLLNINGAR
Följande visningsalternativ som bestämmer på vilka sidor en banner visas i webbutiken finns.
Inaktiv – Bannern visas inte alls
Aktivera visningsalternativ från listan – Välj om Bannern endast ska visas för besökare i en specifik varugrupp, vara, nyhet, sida eller fabrikatssida. Det går att visa Bannern på fler varugrupper/varor/nyheter/sidor (Se bild nedan).
Bild 4. Aktivera visningsalternativ från lista
Sidor som inte är en kategori eller produkt – Välj det här alternativet om Bannern endast skall visas på butikens informationssidor
Visa på alla sidor – Välj det här alternativet om Bannern alltid skall visas i webbutiken.
Visa endast på kassasidan – Välj det här alternativet om Bannern endast skall visas på kassasidan.
 

5.5.2.2 Steg 2: Välj bild eller flash

Välj om din banner ska vara en bild eller en flash-fil.

INSTÄLLNINGAR
Välj om bannern ska vara en bild eller flash-fil
För bild:

Bild 5. Banner - använd bild
Tryck på bläddra-knappen för att välja bild från din dator.
Skriv sedan länken in adressfältet, eller välj en av de befintliga länkadresserna i listan.
För flash:

Bild 6. Banner - använd flash
Ange Bannerns bredd och höjd i pixlar.
Tryck på bläddra-knappen för att välja flashfilen från din dator.
Fyll i eventuell clickTAG i fältet.
 

5.5.2.3 Steg 3: Bannergrupp

Bild 7. Val av bannergrupp

BANNERGRUPP
Val av bannergrupp
Välj bannergrupp - Välj vilken Bannergrupp din banner ska vara en del av (Se avsnittet om Bannergrupper längre ner).
 

5.5.2.4 Steg 4: Datum

Bild 8. Datumstyrning av banner

DATUMSTYRNING
Datumstyr visningen av din banner
Start- och slutdatum – Klicka i datumfältet för att få upp en kalender där du definierar start- respektive slutdatum för bannervisningen.
Använd datumstyrning – Klicka i för att datumstyrningen skall gälla. Om ej ifylld visas bannern i butiken tills vidare.
 

5.5.2.3 Steg 5: Övrigt

Bild 9. Övriga inställningar för banner

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Övriga inställningar för banner
Visa "annons"-text vid bannern – Fyll i om Bannern skall visas tillsammans med texten ”Annons”.
Öppna länk i nytt fönster – Fyll i om Banner-länken skall öppnas i nytt fönster.
 

5.5.3 Bannergrupper

Under Sidor -> Banners -> flik: Bannergrupp ser du en översikt av de bannergrupper som finns i din webbutik. Härifrån kan du ta bort eller redigera bannergrupper i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till en ny banner genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Genom att samla banners i grupper så får man större flexibilitet när man sen ska placerar dem i butiken. I layouteditorn väljer man var i butikens design som en bannergrupp ska placeras (tex på högersidan). Namnet som väljs här kan man söka på i layouteditorn för att lättare hitta bannergruppen.

 

Bild 10. Översikt över bannergrupper i din webbutik.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina bannergrupper.
Skapa en ny bannergrupp - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en bannergrupp - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Redigera en bannergrupp - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.5.3.1 Att skapa och redigera en bannergrupp

När du skapar eller redigerar en bannergrupp ger du den ett namn. Namnet används sedan så att du vet i vilka bannergrupper du placerar dina banners. Det används också när du sedan i din layouteditor väljer var i butikens mall din bannergrupp ska visas.

Bild 11. Att skapa och redigera en bannergrupp.

5.5.4 Bannerstatistik

Till höger om varje banner i översikten finns en ikon för att se bannerstatistik. Trycker du på ikonen öppnas en dialog där antalet visningar respektive klick för bannern grupperat på månad.

Bild 12. Bannerstatistik för en banner


5.6 Element - Redigera bildspel

Skriven av: Helpdesk

Ett bildspel består av en eller en serie bilder som visas i din webbutik. När du skapat bildspelen placeras de ut i webbutiken med hjälp av layouteditorn. Det vanligaste är att placera ett bildspel på startsidan, men varför begränsa dig? Med bildspelsmodulen kan du välja precis på vilka sidor du vill ha bildspel på och var på sidan. Placera ett bildspel på din varugruppssida, din fabrikatsida eller på du produktsida som en del av din produktbeskrivning. Eller kanske i kassan för att presentera köpprocessen. Du väljer själv och kan datumstyra visningen av specifika bilder i bildspelet, länka dem, få statistik på visningar, antal klick och hur många köp dem lett till. På bilderna i bildspelet kan du dessutom placera olika block med innehåll. Det kan vara text som i exemplet nedan eller så kan du bädda in exempelvis filmer, eller vilket innehåll du vill.

Bild 1. Exempel på ett bildspel på webbutikens startsida.

5.6.1 Bildspel

Bild 2. Listning av dina bildspel

Under Sidor -> Redigera Bildspel ser du en översikt av de bildspel som finns i din webbutik. Härifrån kan du ta bort eller redigera bildspel i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till ett nytt Bildspel genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina banners.
Skapa en ny banner - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en banner - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Se statistik för en banner - Görs genom att klicka på symbolen med de tre staplarna.
Redigera en banner - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
Sortering av banners – För att kunna sortera i vilken ordning dina banners ska komma i behöver du först välja vilken av dina bannergrupper som ska sorteras (en bannergrupp är en grupp av banners med samma placering i din webbutiks layout, läs senare avsnitt). Du du valt bannergrupp i rullisten till höger ovanför översikten kommer det dyka upp sorteringspilar i listningen där du kan bestämma ordningen för dina banners.
 

5.6.2 Att skapa eller redigera ett bildspel

Att skapa eller redigera ett bildspel görs i fem steg.

5.6.2.1 Steg 1: Namn på Bildspelet

Bild 3. Namn på bildspelet

Ge bildspelet ett lämpligt namn. Namnet används bara av dig själv och visas inte utåt. Ge bildspelet ett namn så att du lättare hittar det när det ska redigeras eller när du ska välja var i mallen du vill placera det med hjälp av layouteditorn.

5.6.2.1 Steg 2: Visningsalternativ för Bildspel

Här väljer du på vilka sidor bildspelet ska visas.

Bild 3. Visningsalternativ för bildspel

MÖJLIGA VISNINGSALTERNATIV
Följande visningsalternativ för placering i butiken finns.
Inaktiv – Bildspelet visas inte alls. Denna inställning kan användas om du tillfälligt vill dölja ett bildspel eller av annan anledning inte vill visa det i butiken.
Aktivera visningsalternativ från listan – Välj om bildspelet endast ska visas för besökare på specifika sidor i din webbutik. Detta kan vara en specifik varugrupp, en specifik vara, nyhet, sida eller på en specifik fabrikatssida. Det går att visa bildspelet på fler varugrupper/varor/nyheter/sidor. Du skapar din egen lista av sidor du vill visa bildspelet på genom att klicka på någon av länkarna "Välj varugrupp", "Välj vara", "Välj nyhet" eller "Välj sida". En väljare kommer dyka upp för respektive alternativ där du väljer dina sida. För att ta bort ett av dina alternativ du lagt till i listan klickar du på papperskorgen bredvid alternativet.
Sidor som inte är en kategori eller produkt – Välj det här alternativet om bildspelet ska visas på alla sidor i butiken förutom just kategori- och produktsidor. Bildspelet kommer då exempelvis att visas på startsidan, på alla dina informationssidor, på nyhetssidor osv.
Visa på alla sidor – Välj det här alternativet om bildspelet alltid skall visas i webbutiken oavsett vilken sida besökaren är inne på.
Visa endast på kassasidan – Välj det här alternativet om bildspelet endast skall visas på kassasidan.
 

5.6.2.3 Steg 3: Bildstorlek

Ange bildspelets bredd och höjd i antal pixlar i fälten. Bilderna som laddas upp i bildspelet anpassas automatisk till storleken angiven i det här steget. Det innebär att bilden du laddar upp kommer att skalas om av systemet och du därför bör ha samma proportioner så att bilden inte dras ut eller får en sämre bildkvalitet. Bildstorleken anges i pixlar och bör vara lika bred som ditt innehåll är på sidan för att bildspelet ska passa in bra.

Bild 4. Bildstorlek för ett bildspel i en standardmall med två spalter.

5.6.2.4 Steg 4: Inställningar

För bildspelet finns ett antal standardinställningar du kan göra.

Bild 5. Olika inställningar för ditt bildspel.

STANDARDINSTÄLLNINGAR
Följande standardinställningar finns för ditt bildspel
Övergångseffekt – Välj önskad övergångseffekt mellan bilderna i bildspelet. Vid random väljs en slumpad övergångseffekt. De olika alternativen representerar den animation som sker i bildövergången mellan bilderna i bildspelet.
Visa pilar ovanpå bildspel – ja eller nej. Du har möjlighet att visa pilar ovanpå bildspelet så att dina besökare manuellt kan bläddra fram och tillbaka mellan bilderna. Pilar dyker upp då besökaren för musen över bildspelet.
Bläddringsalternativ – Här anges om besökaren själv skall ges möjlighete att bläddra mellan bildspelets olika bilder. Förutom inställningen för pilarna ovan kan besökaren dessutom få ett av följande möjligheter att bläddra mellan bilderna.
- Inaktiv: Besökaren ges inte möjlighet att bläddra mellan bildspelets olika bilder.
- Punkter: Klickbara punkter visas för varje bild i bildspelet. Dessa visas under bildspelet och aktuell bild är markerad.
- Siffror: Klickbara siffror visas för varje bild i bildspelet. Dessa visas under bildspelet och aktuell bild är markerad.
- Miniatyrbilder: Klickbara miniatyrbilder visas under bildspelet. Dessa minatyrer är en tumnagel av dina bilder i bildspelet så att besökaren kan se en mindre version av bildspelets bilder och själv klicka på dessa för att bläddra. Här kan du också själv definiera bredd och höjd för miniatyrbilderna. Systemet kommer att skala om bildspelets bilder automatiskt så att de blir lika stora som de mått du anger. Tänk på att använda samma proportioner som du använde när du bestämde bilspelets storlek för att få det snyggt.
 

Vid klick på knappen Avancerade inställningar visas ytterligare inställningsalternativ.

Bild 6. Avancerade inställningar för bildspel

AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
Följande avancerade inställningar finns för bildspelet
Hastighet för animation (i ms) – Ställ in tiden för animationen mellan bilderna i bildspelet. Detta anges i millisekunder där 1000 motsvarar en sekund.
Fördöjning mellan animationer (i ms) - Ställ in tiden för visningen av bilder mellan animationer bilder i bildspelet. Detta anges också i millisekunder och motsvarar tiden en bild visas innan det sker en övergång till nästa bild.
Opacitet för textarean som ligger ovanpå bilden (ange värde 0-1, 0=genomskinlig) – Det finns möjlighet att även lägga till redigerbara textrutor/block på bilder i bildspelet. Här anges ett värde mellan 0 och 1 för textrutans genomskinlighet/opacitet. Det går bra att ange ett värde i decimaler. Anger du exempelvis 0.7 så kommer 30% av bakgrunden (bildspelets bild) att synas och själva textarean kommer att ha 70% opacitet. Anger du 0 innebär det att du inte önskar en textarea utan enbart vill att bilden ska bestå av själva bilderna du laddar upp.
Antal delar bilden som används vid övergången "slice" – Ange antal. I animationerna för bildövergångarna av typen "slice" kan du bestämma i hur många delar dessa "slices" ska vara. Anger du exempelvis 10 kommer bilden att huggas i tio delar i animationen.
Antal kolumner som används för övergången "box" - Ange antal. Innebär motsvarande som funktionen för slice ovan. Antalet du anger bestämmer hur många kolumner som bilden ska huggas i vid animationen.
Antal rader som används för övergången "box" – Ange antal. Innebär motsvarande som funktionen för slice ovan. Antalet du anger bestämmer hur många rader horisontellt som bilden ska huggas i vid animationen.
 

5.6.2.5 Steg 5: Bilder för bildspel

Nu är det dags att välja vilka bilder ditt bildspel består av så att det blir just ett bildspel.

Bild 7. Listning av bilderna som ett bildspel består av.

Härifrån kan du ta bort eller redigera individuella bilder i bildspelet genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till en ny bild genom att trycka på plussymbolen uppe till höger. Bildordningen kan redigeras med hjälp av pilsymbolerna till höger. Det finns även en statistikikon för att se antal visningar och klick för dina individuella bilder i bildspelet. Trycker du på ikonen öppnas en dialog där detta visas månadsvis.

Bild 8. Statistik för bilder i bildspelet.

När du är klar med dina inställningar för bildspelet trycker du på spara-knappen för att gå tillbaka till bildspelsöversikten. Eller så börjar du ladda upp dina bilder.

5.6.3 Att lägga till och redigera bilder i ditt bildspel

När du redigerar eller lägger till en bild i bildspelet öppnas ett fönster där du laddar upp och gör inställningar för bilden i tre steg.

5.6.3.1 Steg 1: Ladda upp bild och länka

Tryck på Bläddra-knappen för att ladda upp en bild från din dator.

Bild 9. Översikt över steg 1.

Följande länkalternativ går att välja mellan.

LÄNKALTERNATIV
Länkmöjligheter för en bild i bildspelet
Ingen länk – Bilden blir inte länkad och alltså inte klickbar för besökaren.
Intern länk – Välj den varugrupp/vara/nyhet/sida som bilden skall länkas till. När du klickar på något av alternativen "Välj varugrupp", "Välj vara", "Välj nyhet" eller "Välj sida" kommer en väljare att dyka upp för respektive alternativ där du kan välja till vart du vill länka.
Länk – Bilden är länkad till en valfri länk. Ange länkadressen i adressfältet. Glöm inte att skriva hela länkadressen. Om du länkar inom du egen webbutik, skriv dock förslagsvis den del av URL:en efter din domän, exempelvis "/cart.html" om du vill länka till kassan och den fullständiga adressen är https://www.dindoman.se/cart.html". På så sätt kommer alltid länken att fungera korrekt vid byte av domän eller skifte till SSL-domän.
Befintlig länk – Välj att länka bilden till en befintlig läk i listan. Detta är aktivt om det redan finns befintliga banners eller bildspel i butiken ihopkopplade till din affiliatemodul. Används för mer avancerade användare som vill följa försäljning på sina klick. Systemet kommer automatiskt att skapa en sådan "befintlig länk" utan att du behöver göra något även om du valt ett av de andra länkalternativen för bilden.
 

5.6.3.2 Steg 2: Datumstyrning av bild i bildspel

Du kan datumstyra visningen av din bild i bildspelet och på så sätt förbereda för exempelvis kampanjer av olika slag som du vill lägga upp i förväg och som du vill ska avpubliceras när kampanjen är slut automatiskt.

Bild 10. Datumstyrning av bild i bildspel

Datumstyrning - Välj om bilden skall datumstyras. Om bilden ej datumstyrs visas den tills vidare.

Startdatum - Välj bildens startdatum

Slutdatum - Välj bildens slutdatum

5.6.3.3 Steg 3: Välj placering av text på bilden

Om du valt opacitet 0 för textrutan i de avancerade inställningarna under steg 4 för bildspelet så kommer du mötas av följande text. Om du har ångrat dig eller vill lägga till en textruta för bilden kan du spara din bild och gå tillbaka till inställningarna för bildspelet och ändra till ett värde större än 0 och upp till 1.

Bild 11. Om opacitet är satt till 0 för textarea

Om du har angett ett värde större än 0 kommer du mötas av följande inställningar och möjligheter.

Bild 12. Placering och färg för textarea.

Du kommer se en förhandsgransning av bilden i bildspelet. På bilden ser du en färgad ruta - det är denna ruta du ska arbeta med. Du kan ändra storlek på den, flytta omkring den och ändra färg på den. Om du vill han du täcka hela bilden. Förutom en färgad ruta kan du fylla rutan med valfritt innehåll, exempelvis en text, lägga in länkar, eller till och med bilder eller inbäddade filmer. Det finns stöd för att lägga in valfri html-kod så det finns inga begränsningar för den kreativa och avancerade användaren.

Redigera textrutan genom att använda knapparna och bildens förhandsvisning. Följande knappar finns.

KNAPPAR FÖR ATT STYRA TEXTAREA
Följande knappar finns för att bestämma storlek och färg på textarean
Flytta rutan fritt: Tryck på knappen och flytta sedan rutan på förhandsvisningen till önskvärd position.
Flytta rutan horisontellt: Tryck på knappen och flytta sedan rutan på förhandsvisningen till önskvärd horisontell position.
Flytta rutan vertikalt: Tryck på knappen och flytta sedan rutan på förhandsvisningen till önskvärd vertikal position.
Ändra storlek: Tryck på knappen och ändra sedan storleken på textrutan till önskvärd storlek genom att klicka och dra rutan på förhandsvisningen.
Exempelknappar: Det går även att trycka på knapparna för exempel på textrutans layout under förhandsvisningen.
 

Med hjälp av färghjulet väljs textrutans färg. Det går även att ange en färgkod i dialogrutan under färghjulet.

I det redigerbara textfältet anger du den text som skall visas i textrutan ovanpå bilden i bildspelet.

Bild 13. Innehåll i textarea bestäms genom en texteditor där du kan lägga in valfritt innehåll.

Här bestämmer du innehållet i din textarea. Skriv din text, lägg in eventuella andra saker, ladda upp bilder eller bädda in filmer. Allt visas ovanpå bilden i bildspelet i den textarea du definierat. Du kan växla till html-läge och göra mer avancerade saker om du önskar detta.

När du är klar med dina bildinställningar trycker du på Spara-knappen för att gå tillbaka till bildspelet.


5.7 Element - Formulärbyggare (beta)

Skriven av: Helpdesk

Med formulärbyggaren skapar du formulär som du kan placera ut i valfri redigerbar textruta i webbutiken. Ett formulär består av ett eller flera fält med olika typer av input som sedan skickas till en e-postadress. Exempel på input är textfält, kryssrutor, radioknappar och så vidare. Du kan bygga obegränsat antal formullär i din butik och placera ut dem där du önskar.

Ett exempel på ett formulär:

Bild 1. Exempel på ett kontaktformulär skapat i formulärbyggaren.

5.7.1 Formulär

Under Sidor > Formulärbyggare i administrationen ser alla formulär som finns i din webbutik. Härifrån kan du ta bort eller redigera formulär i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till ett nytt formulär genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 2. Listning av formulär som finns i din webbutik.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina formulär.
Skapa ett nytt formulär - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort ett formulär - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Redigera ett formulär - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.7.2 Att skapa och redigera formulär

Klicka på plussymbolen för att skapa ett nytt formulär. Ge först formuläret ett lämpligt namn och tryck på Spara-knappen för att börja bygga formuläret. Namnet används för din egen skull så att du kan hålla reda på dina formulär om du skulle ha flera.

Bild 3. Ge formuläret ett namn

I nästa steg ska du göra dina inställningar för formuläret, dvs tala om till vilken e-postadress det ska skickas, om det ska krävas en captcha för att kunna fylla i det - och slutligen ge det en rubrik som visas ute i webbutiken.

Bild 4. Inställningar för formulär.

Namn – Redigerar formulärets namn.

Destination – ange den e-postadress dit ifyllda formulär skall skickas.

Capcha – Klicka i för att tvinga besökare att fylla i en så kallad ”Capcha” i samband med att de skickar ett ifyllt forulär.

Rubrik – Ange formulärets rubrik ut mot besökare

5.7.2.1 Lägg till fält som formuläret består av

Tryck på plussymbolen (se bild 4) för att lägga till inmatningsfält i ditt formulär. När du trycker på plussymbolen öppnas en dialogruta för inmatningsfältet med följande inställningsmöjligheter:

INSTÄLLNINGAR FÖR FÄLT
Såhär skapar du ett fält
Rubrik – Ange namnet för fältet (t.ex Namn, Telefonnummer eller liknande), det vill säga det du vill att din besökare ska fylla i i fältet.
Beskrivning – Ange en eventuell förklarande beskrivning för fältet som hjälper besökaren att veta vad de ska fylla i.
Typ - I tredje steget ska du bestämma vilken typ av fält det är som ska fyllas i. Följande typer finns:
TYPER AV FÄLT
Beskrivande text: Här skriver du själv den beskrivande texten i fältet nedan. Det kan exempelvis vara en text som beskriver hur eller varför kunden ska fylla i formuläret.
Ifyllbart textfält: Ett textfält för fritext. Detta skapar ett enkelt textfält, där besökaren själv kan skriva det du önskar. Det kan till exempel vara ett fält för namn, telefonnummer, e-post, adress eller helt annan information. Ange om det ska vara obligatoriskt eller inte att fylla i information i fältet genom att kryssa i inställningen.
Ifyllbar textarea: En större textarea för fritext. Detta skapar ett större fält med flera rader där besökaren exempelvis kan beskriva sitt ärende eller ge den information du önskar i formuläret. Ange om det ska vara obligatoriskt eller inte att fylla i information i fältet genom att kryssa i inställningen.
Checkbox: En klickbar ruta. Om du vill skapa en checkruta som kunden kan kryssa i i formuläret väljer du checkbox. Det kan till exempel vara avtal du vill att kunden godkänner, eller om kunden ska välja att få extra information från dig, till exempel en katalog. Ange om det ska vara obligatoriskt eller inte att kryssa i checkboxen genom att kryssa i inställningen.
Ifyllbart nummerfält: Ett textfält för numeriska värden. Skapar ett textfält där kunden måste ange enbart siffror. Felmeddelande ges om kunden anger andra tecken än 0-9. Ange om det ska vara obligatoriskt eller inte att fylla i information i fältet genom att kryssa i inställningen.
Valbar rullist:Skapar en rullista med flera möjliga alternativ för besökaren. Tryck på plussymbolen för att lägga till möjliga val.
Observera att du i nuläget måste klicka på spara och sedan öppna igen för att börja kunna lägga till alternativen i rullisten.
Radioknappar: Skapar radioknappar med möjliga alternativ. Tryck på plussymbolen för att lägga till möjliga val.
Observera att du i nuläget måste klicka på spara och sedan öppna igen för att börja kunna lägga till alternativen av radioknappar.
 

5.7.3 Att lägga till formulär i webbutiken

För att lägga till ett formulär på valfri sida i din webbutik gör du på följande sätt:

I formuläröversikten identifierar du vilket formulär du vill lägga till. Se vilken siffra som identifierar forumuläret i fältet (form_id). Om fältet saknas, använd ikonen för skiftnyckeln för att aktivera fältet eller kontakta helpdesk.

Bild 5. Identifiera vilket ID ditt formlär har.

Gå sedan in på den sida i administrationen där du vill lägg till formuläret.

Tryck på ikonen "HTML" i verktygsfältet för att öppna upp kod-läget och klistra in följande kod:

<shop:sbscript class="sbscript mceNonEditable">$form_id=1 INCLUDE 'formbuilder-form.htm'</shop:sbscript>

$form_id=1 syftar till att det är formuläret med ID=1 som läggs till. Byt ut enna siffra till siffran som motsvarar det formulär som ska läggas till.

Spara dina ändringar genom att trycka på update-knappen, och spara sedan sidan för att formuläret skall synas.Du kan redigera ett formulär efter att det lagts till på en sida.


5.8 Element - Språktexter

Skriven av: Helpdesk

Alla texter som systemet består av, som du inte själv har skrivit, är språktaggade. Det innebär bland annat att dessa automatiskt byter text om du byter standardspråk för butiken. Om du byter från Svenska till Engelska kommer t.ex "Kundvagn" byta namn till "Cart". Du kan editera texten för dessa språktaggar för det språk du har valt som standardspråk för butiken.

Denna funktion är bra att använda om du skulle tycka att någon formulering i din webbutik inte passar din verksamhet. Du kan själv ange vilken text som istället ska stå i butiken. Det är även möjligt att direkt i språktaggen jobba även med html-kod om du har den kunskapen.

Under Sidor -> Språktexter hittar du alla språktexter i webbutiken.

Bild 1. En översikt över dina språktexter

5.8.1 Sök språktexter

För att hitta en språktagg använder du fältet ”Text på hemsidan” och skriver där in texten som den ser ut i webbutiken (t.ex ”Kundvagnen är tom”). Tryck sedan på sök för att filtrera ut alla språktaggar som innehåller den skrivna texten.

Vet du det exakta namnet på språktaggen i systemet kan du söka på den i rutan ”Språktagg” (t.ex CART_EMPTY).

Bild 2. Hitta rätt språktagg.

5.8.2 Redigera språktexter

Du kan redigera en språktext genom att trycka på ikonen till höger om språktaggen.

Ett nytt fönster öppnas. Editera där texten efter behag och klicka sedan på Spara.

Bild 3. Ändra texten för en språktagg.

5.8.3 Återställ språktext

Vill du i efterhand återställa en språktagg du editerat trycker du på papperskorgssymbolen bredvid lämplig språktagg.

Språktagg utan papperskorgssymbol betyder att denna språktagg redan är standard.

Bild 4. Återställa en ändrad språktagg.


5.9 Element - Topplista

Skriven av: Helpdesk

Topplista används med fördel om du tex vill visa en lista av dina mest sålda produkter. Den kan även användas för att visa en lista över rekommenderade varor. Topplistan placeras ut i butiken höger- eller vänsterkolumn med hjälp av layouteditorn.

Bild 1. Exempel på en topplista i en webbutik.


I din butik kan du ha en eller flera topplistor. Om du har en webbutik utan layouteditorn så kan du enbart ha en topplista i webbutiken. Är layouteditorn aktiverad kan du dock ha fler topplistor.

Bild 2. Översikt över topplistorna i en webbutik.

5.9.1 Ställ in topplistan

Under Sidor -> Topplista kan du ställa in hittar du följande inställningsmöjligheter för topplistan i din webbutik:

Bild 3. Inställningar för topplista.

 

INSTÄLLNINGAR ATT GÖRA
Följande inställningar kan göras för topplistan
Rubrik på topplistan – Din rubrik på Topplistan (t.ex Mest sålda eller Vi rekommenderar).
Tag - Används vid specialutveckling.
Visa endast varan 1 gång i listan - Om du exempelvis säljer flera varianter (artiklar) av samma vara och bara vill att samma vara visas en gång i listan. Kan exempelvis vara aktuellt om du inte vill visa olika storlekar av samma vara som toppsäljare.
Typ av topplista – Välj här vilken typ av topplista som skall finnas i butiken.
- Störst omsättning: Visar de produkter med mest omsättning inom den givna intervallen
- Antal sålda
: Visar de mest sålda produkterna inom den givna intervallen
- Slumpvisa produkter:
 Visar slumpmässiga produkter (tar ej hänsyn till intervall)
- Manuell sortering: 
Manuell sortering innebär att du själv väljer vilka artiklar som ska ligga i listan. Se nästa avsnitt.
Begränsa intervall – Om du vill begränsa tidsintervallen för topplistan.
Intervall – Om du väljer att begränsa tidsintervallen kan du här välja om intervallen ska begränsas till Senaste gångna år/kvartal/månad/vecka
Antal i listan - Bestämmer hur många artiklar som maximalt visas i listan.
Visa produktbilder i listan – ja/nej
Visa artikelbilder i första hand – ja/nej. Saknas artikelbilder visas istället produktbilder (lämna tom för att visa produktbilder i första hand).
Visa numrering för produktbenämning – ja/nej
Visa pris och eventuellt kampanjpris – ja/nej
Visa köpknapp – ja/nej
Visa produktbenämning – ja/nej
 

5.9.2.1 Manuell sortering

Om du valt manuell sortering tryck på "Lägg till artiklar i topplistan" för att välja vilka artiklar den ska bestå av. Du kan ta bort valda artiklar med papperskorgsikonen och lägga till nya med plusikonen. För den manuella topplistan finns ingen antalsbegränsning utan den visar så många artiklar du lägger till.

När du lägger till en ny artikel kommer artikelväljaren upp. Sök fram och välj den artikel du vill lägga till.


5.10 Element - Dela

Skriven av: Helpdesk

Med hjälp av Dela-funktionen kan du smidigt lägga in kod så dina kunder bla kan Gilla din webbutik på Facebook eller lägga till en av dina varor via t. ex Addthis. Det går även att använda fälten för att klistra in kod för t.ex en twitter-feed eller andra social-mediafunktioner som går ut på att synliggöra din webbutik eller ditt sortiment. Du placerar ut din dela-funktion i webbutiken med hjälp av layouteditorn.

Bild 1. Exempel på objekt i webbutiken som är implementerade med dela-koder.

För att använda funktionen går du in på Sidor -> Dela.

Bild 2. Inställningar för dela-koder.

 

INSTÄLLNINGAR ATT GÖRA
Följande inställningar går att göra
Bocka i Aktivera koderna i butiken.
Klistra in kod i lämplig ruta.
Fälten för ”Dela-kod som visa längst ner till vänster i din webbutik” placeras ut på i höger- eller vänsterkolumnen med hjälp av layouteditorn.
Fältet för ”Dela-kod som visas på produktsidan i din webbutik” placeras automatisk på samtliga produktsidor i webbutiken
Fältet för ”Dela-kod som visas på nyhetssidan i din webbutik” placeras automatisk i botten på samtliga nyheter i webbutiken
Vi har lagt med länkar till några ställen där du hittar kod, men du kan egentligen ta koden från vilket ställe som helst.
För att undvika att vissa webbläsare kan ge certfikatsvarningar bör du byta ut alla förekomster av http:// i koden du klistrar in till https://
Blogga om - Det finns även en inställning för "Blogga om". Om den inställningen är ibockad får dina varor en ny knapp som heter "Blogga om". Klickar besökaren på den får man upp information om hur man klistrar in kod på t.ex sin blogg för att ge en snygg länk med bild till varan.
 

5.11 Design & Layout - Designeditorn

Skriven av: Helpdesk

Designeditorn är webbutikens inbyggda administrationsverktyg för webbdesign. I designeditorn kan du redigera webbutikens antal spalter samt färgsättning och generella inställningar för rubriker texter och länkar.

Under Sidor -> Designeditorn finns följande två flikar: (1) Färger och fonter samt (2) Standardbilder.

5.11.1 Färger och fonter

Är du osäker kring vad en särskild inställning påverkar i butiken kan du föra musen över frågetecknet bredvid respektive fält. En skärmdump visas då av butiken med markering på det som ändringen avser.

Bild 1. Översikt för fliken Färger och fonter.

Observera att alla inställningar eventuellt inte får effekt i din webbutik. För att samtliga inställningar ska fungera måste du ha en standardmall som är uppdaterad med aktuella filer för de filer som inte automatiskt uppdateras. Eventuella anpassningar av butiker eller anpassad design innebär normalt att vissa inställningar inte fungerar, utan är angedda i den design som gjorts istället.
OLIKA INSTÄLLNINGAR
Ställ in färger och andra inställningar för olika delar
- Generellt: Här ställer du in generella designalternativ för webbutiken.
- Toppmeny: Här säller du in designalternativ för webbutikens toppmeny.
- Vänstermeny: Här sätter du in designalternativ för övriga menyer i webbutiken.
- Kundvagn: Här ställer du in designalternativ för webbutikens kassasida.
- Tabeller: Här ställer du in designalternativ för webbutikens tabeller (t.ex artikellistningen på produkter)
 

5.11.1.1 Färgväljaren

För samtliga färg-fält kan du skriva in en sexsiffrig färg-kod (RGB- eller hexadecimal-kod). Saknar du koden för färgen du vill använda dig av kan du använda dig av färgväljaren för att ta ut den rätta färgen.

För att använda färgväljaren ställer du dig i det fält du vill ange färg för, och tryck sedan på exakt den färgen du vill ha i färgväljaren så genereras koden i det markerade fältet.

5.11.1.2 Spara / Återställ design

SPARA/ÅTERSTÄLL DESIGN
Förklaring av knappar
För att spara ändringarna i designeditorn trycker du på knappen Spara alla värden på alla flikar i butiken.
För att återställa värden för vissa fält, kan dessa markeras med hjälp av kryssrutorna. Sedan trycker du på knappen Återställ markerade fält till standardvärde.
För att återställa alla värden trycker du på Återställ alla värden på alla flikar till standard.
  

5.11.2 Standardbilder

Här kan du ersätta webbutikens standardbilder för tex kassan och sökikonen. Standardbilder finns på ett antal ställen i din webbutik. Bilderna skalas inte om automatiskt så se till att bilderna är i rätt storlek från början.

Du byter ut bilder genom att trycka på bläddra-knappen och väljer sedan en fil från din dator. Tryck sedan på knappen Spara ändringar. Du kan återställa standardbilden genom att trycka på knappen Återställ till standardbild

Bild 2. Ändring av standardbilder i webbutiken.


5.12 Design & Layout - Layouteditorn

Skriven av: Helpdesk

Layouteditorn är ett webbutikens inbyggda layoutverktyg. Med hjälp av layouteditorn kan redigera var de olika elementen i din webbutik ska visas. Ett element kan vara t.ex topplistan, kundvagnen eller en bannergrupp. Med layouteditorn bestämmer du helt enkelt vad som ska finnas i din webbutiks uppställning, i vänsterkloumenen, i högerkolumnen osv.

5.12.1 Redigera layout

Under Sidor -> Layouteditor ser du en förhandsgranskning av de olika kolumnerna i webbutiken.

Bild 1. Layouteditorn.

LAYOUTEDITORN
Du kan bläddra mellan de olika kolumnerna genom att trycka på flikarna.
Vänsterspalt: Redigerar webbutikens vänsterspalt
Överst i mittenspalten: Redigerar vad som visas överst i webbutikens mittenspalt
Högerspalt: Redigerar webbutikens högerspelt (OBS! Gäller endast om 3-spalts-layout är vald i designeditorn)
Yttre högerspalt: Redigerar vad som visas utanför webbutikens högerspalt.
Överst på sidan: Redigerar toppen av webbutiken.
 

5.12.2 Ta bort/ordna element

Du ta bort eller ordna elementen i de respektive spalterna genom att trycka på symbolerna till höger om de olika elementen. Det element som visas högst upp i listan kommer att visas högst upp i webbutiken. Tänk på att trycka på knappen Genomför ändringar i butiken för att spara dina ändringar.

5.12.3 Lägg till element

Tryck på plussymbolen längst upp till höger för att lägga till ett element.

En dialogruta öppnas med de olika valbara alternativen. Använd sökrutan för att hitta ett element, alternativt välj ett element i listan. I listan väljer du först typ (t.ex Meny), och sedan det individuella elementet i listan till höger.

Tänk på att vissa element bara är valbara i en specifik spalt i layouten och vissa andra element enbart kan placeras ut på ett ställe i mallen. Så hittar du inte det du söker kan det bero på en av dessa saker. Det kan också bero på att vissa av funktionerna inte finns i ditt e-handelspaket.

När du klickar på plusikonen får du upp följande väljare.

Välj Layoutblockstyp till vänster och sedan det Layoutblock du vill lägga till. Klicka därefter på Välj så läggs det till i butiken. Observera att du dessutom måste trycka på Genomför ändringarna i butiken för att butikens mallfiler ska skrivas om.

 

Bild 2. Lägga till ett element i layouteditorn.

BLOCKTYPER
Förklaring av de olika blocktyperna
Bannergrupp - Alla skapade banners tillhör en bannergrupp, dvs en samling av banners. För att placera ut de banners du lagt upp i webbutiken välj först Bannergrupp till vänster och sedan den bannergrupp du vill placera ut till höger. För att lägga upp banners, se aktuellt avsnitt i manualen. Tänk på att du kan ha satt inställningar eller datumstyrningar på dina banners så att de kanske inte visas på alla sidor.
Kundvagn - Kundvagnen visar hur många artiklar som är placerade i kundvagnen och vilken totalsumma dem har. Kundvagnen är länkad till kassan där ordern genomförs.
Kundvagn med artikellistning - Detta är en variant på den andra kundvagnen. Förutom ovanstående kundvagn listar den även vilka artiklar som är placerade i kundvagnen.
Valutaväljare - I det fall att du har flera valutor i din webbutik och låter kunderna välja valuta kan du placera ut en valutaväljare för detta som växlar till vald valuta för besökaren.
Inloggning - Om du vill låta kunderna logga in direkt i en av dina spalter kan du placera ut ett inloggningsblock där kunden anger användarnamn och lösenord, samt kan klicka på länk för glömt lösenord och för att registrera sig.
Inloggad - När väl kunden är inloggad kommer detta block dyka upp om det är utplacerat. Det ger kunden en snabbvy över sin kundprofil med namn och utloggningslänk.
Meny - Alla menyer du skapar kan placeras ut i någon av spalterna. Se aktuellt avsnitt för hur menyer skapas. Välj först Meny till vänster och sedan den meny du vill placera ut till höger.
Nyheter - Senaste nyheter - För dina nyhetskanaler finns det möjlighet att placera ut en box som visar de senaste nyheterna i nyhetskanalen enligt inställningar. Se aktuellt avsnitt för hur nyheter och nyhetskanaler skapas. Välj först Nyheter - Senaste nyheter till vänster och sedan den nyhetskanal du vill placera ut till höger.
Nyheter - Lista nyhetskanaler - Om du har flera nyhetskanaler skapade i din webbutik kan det vara en idé att lista dem i ett block. Denna lista innehåller namnet på nyhetskanalen och inom parantes hur många nyheter som finns i kanalen. Du ställer själv in på nyhetskanalen om nyhetskanalen ska finnas med i denna listningen eller inte. Se aktuellt avsnitt för nyheter och nyhetskanaler.
Nyhetsbrev - Om du vill låta dina kunder anmäla sig till dina nyhetsbrev direkt i butikens spalter finns möjlighet att placera ut ett anmälningsblock där kunden anger sin e-postadress. Observera att för att detta ska synas i din webbutik måste du först ha minst en aktuell e-postlista skapad och du måste även ställa in vilken av dina e-postlistor som ska vara den kunderna anmäler sig till. Se aktuellt avsnitt för e-postutskick för hur denna inställning görs.
Nyheter - Taggar - För dina nyheter kan du lägga in olika taggar eller nyckelord. Dessa taggar bildar ett taggmoln med de vanligast förekommande taggarna om du aktiverar detta block.
Logo för betalsätt - Om du lagt upp logotyper för dina betalsätt eller om betalsättet har en standardlogotyp i systemet och betalsättet är inställt på att visa detta i butiken, så är det med detta block de visas.
Prislistväljare - Om du har flera prislistor och dessutom av någon anledning valt att vissa eller alla dessa ska vara möjliga för kunden själv att välja mellan - då kan du placera ut en prislistväljare med detta layoutalternativ.
Produktmeny - Produktträdet kort och gott. Detta genereras automatiskt utifrån dina inlagda varugrupper. Vilken typ av produktträd som visas och vad detta innehåller förutom varugrupperna bestäms av dina inställningar. Se aktuella avsnitt avseende dessa.
Sökfunktion - En sökruta som söker i butikens sortiment och i butikens nyheter och listar dessa i ett sökresultat.
Dela - Om du skapat delakoder för webbutiken kan dessa placeras ut med layouteditorn. Se aktuellt avsnitt för delakoder kring hur dessa skapas. Välj först Dela till vänster och sedan det delablock som är aktuellt att placera ut.
Bildspel - Om du har ett ellerflera bildspel skapade i din butik kan dessa placeras ut med layouteditorn. Välj först Bildspel till vänster och sedan det bildspel du vill placera ut till höger. Tänk på att du kan ha satt inställningar på dina bildspel så att de kanske inte visas på alla sidor. Du kan också bara placera ut samma bildspel så att det visas på en plats samtidigt. Om du väljer två separata platser som du vill placera samma bildspelet på kommer enbart den ena att visas samtidigt.
Momsväljare - Om du vill låta dina kunder välja om de ska se priserna inklusive eller exklusive moms placerar du ut en momsväljare.
Textblock -  Om du har skapat ett eller flera textblock i din webbutik kan du placera ut dessa med layouteditorn. Se aktuellt avsnitt för hur textblocken skapas. Välj först Textblock till vänster och sedan det textblock du vill placera ut till höger.
Topplista - Om du vill placera ut en topplista i butiken lägger du till den på önskat ställe i layouteditorn. Se aktuellt avsnitt i manualen för hur du skapar och ställer in en topplista.
Kundvagn sidhuvud (syns ej i bilden ovan) -  Du kan även placera ut en minikundvagn i toppen av sidan som enbart visar pris och antal artiklar länkad till kassan.
 

5.12.4 Spara ändringar

Tryck på knappen Genomför ändringar i butiken för att spara dina ändringar. Detta måste alltid göras efter du har gjort några ändringar för att dina mallfiler ska skrivas om.


5.13 Design & Layout - Bildinställningar

Skriven av: Helpdesk

Bildinställningar är ett kraftfullt verktyg som påverkar hur bilder visas i din webbutik. Med hjälp av bildinställningar kan du ändra på den generella bildhantering i din webbutik. Dessa inställningar bestämmer hur de bilder du laddar upp, exempelvis produktbilder, bildspel, banners, fabrikatsbilder mm ska transformeras om till lämplig storlek i din webbutik så att de blir lika stora. Produktbilder exempelvis finns i flera olika storlekar i butiken, en storlek för förstoring, en på produktsidan, en mindre version på produktsidan, en ännu mindre på kategorisidan och så vidare. För att du bara ska behöva ladda upp en bild så finns detta inställningar så att du bara laddar upp orginalbilden och systemet sköter resten. I dessa inställningar kan du också ange en standardbild som ska visas om du exempelvis skulle ha produkter där du inte har en produktbild.

Bildinställningar är ofta dolt i din administration varför du måste kontakta oss för att få tillgång till dessa inställningar. Om du inte har viss programmeringskunskap rekommenderar vi inte att aktivera dessa. Inställningar är främst avsedda för de som själva modifierar sina mallar och bygger om sina webbutiker för att anpassa bildstorlekarna efter mallen.

Under Sidor -> Bildinställningar visas en lista på alla generella bildinställningar i webbutiken.

Bild 1. En webbutiks generella bildinställningar för bildhantering.

VARJE BILDINSTÄLLNING BESTÅR AV
Bildinställningarnas grundinställningar
Tag – Namnet på bildeninställningen i databasen.
Namn – Namnetpå bildinställningen.
Pixlar i x-led – Bildens bredd
Pixlar i y-led – Bildens höjd
Processing – hur bilder som med andra mått än bildinställnignen skalas om (t.ex om en mycket stor bild laddas upp som produktbild)
 
ÖVERSIKT
Följande kan göras från listningen
Lägg till ny bildinställning - Görs genom att klicka på plus-ikonen. En ny bildinställning har normalt ingen effekt om det inte finns ett administrationsgänssnitt eller annan funktion för detta i mallen. Kontakta oss om du är avancerad användare och behöver en ny bildinställning av någon anledning.
Redigera befintlig bildinställning - Görs genom att klicka på redigerasymbolen i form av en penna och ett papper.
Ta bort genererade bilder - Görs genom att klicka på ikonen med omladdningspilar. Det som händer då är att alla genererade bilder enligt denna bildinställning raderas. Du ska klicka på denna ikon om du gjort några förändringar i bildinställningen. Om det inte görs kommer de nya inställningarna inte att gälla för de bilder som redan genererats (dvs någon besökare besökt i din webbutik).
 

5.13.1 Välj rätt bildinställning

Det är inte alltid lätt att hitta rätt bildinställning för butiken. Tänk på att de bildinställningar som börjar med affixet M_ gäller för den mobilanpassade versionen av webbutiken. I övrigt förklarar namnet på bildtransformen ofta vad som avses. Om du är osäker kan du också gå ut i din webbutik och jämföra till exempel en produktbilds storlek för att hitta ett motsvarande mått i pixlar i tabellen över bildinställningar.

5.13.2 Redigera bildinställnignar

Tryck på redigera-ikonen för att redigera den individuella bildinställningen.

Bild 2. Inställningar för en bildinställning

INSTÄLLNIGNAR
Följande inställningar finns för bildinställningar
Namn – Standardnamn för bildinställningen (redigerbar). Används bara för din egen skull.
Layout tag – Standard tag för bildinställnignen (ej redigerbar för inställningar som avser standardbilder)
Processning – Bestämmer hur bilder som inte passar bildinställningens proportioner behandlas
- Krymp: Krymper bilen så att den passar i en rektangel som anges av parameter 1 och 2. Storleken på den resulterande bilden kan variera.
- Montera: Krymper bilen så att den passar i en rektangel som anges av parameter 1 och 2. Därefter fylls rektangeln upp med färg enligt paramter 3 så att att resultatet alltid blir parameter1 * parameter 2 pixlar stort.
- Skala: Skalar bilden så att den passar i en rektangel som anges av parameter 1 och 2.
- Skala utan proportioner: Skalar bilden så att den passar i en rektangel som anges av parameter 1 och 2. Bilden kan tryckas samman eller dras ut och därmed tappa sina proportioner.
Parameter 1 – Redigerar bildens bredd
Parameter 2 - Redigerar bildens höjd
Parameter 3 – Redigerar färgen för marginalen om bildinsällningen monteras
Parameter 4 – Redigerar bildens kvalitet (Ange en siffra mellan 1 – 100 där 1 är lägsta och 100 är högsta värdet)
Parameter 5 – Extrafält
Rotation –Ange rotation av bilden i grader (0-360) eller lämna blankt. Anges 180 kommer bilderna att bli upp-och-ner-vända.
Konvertera filfomat till – Välj om uppladdade filer automatisk skall konverteras till ett specifikt filformat (JPEG, GIF, PNG)
Använd denna bild om bild saknas – Här laddas en eventuell ersättningsfil upp om bilder i webbutiken saknas. Skulle du inte ladda upp produktbilder på vissa produkter är det istället denna bild som visas för dessa produkter.
Lägg in marginaler (CSS margin) kring bilden så att den tar upp hela utrymmet – Väj om webbutiken automatiskt skall lägga till marginaler kring bilder som är mindre än deras avsatta utrymme.
 
Efter att du ändrat dina inställningar för en bildinställning måste du rensa redan genererade bilder. Detta görs i listan över bildinställningar genom att klicka på ikonen med två gröna omladdningspilar bredvid den aktuella bildinställningen. Om det inte görs kommer de nya inställningarna inte att gälla för de bilder som redan genererats (dvs någon besökare besökt i din webbutik).

5.13.3 Bildvyer

Under fliken bildvyer redigeras bildvisningen för webbutikens produktsidor. Redigera eller Ta bort bildvyer genom att använda ikonerna till höger. Det går att lägga till fler bildvyer för produkter genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger. Själva bildinställningarna görs fortfarande enligt tidigare inställningar, men under bildvyer bestämmer du hur många produktbilder du har möjlighet att ladda upp på en produkt. Bildvyns tag används både av mallen för att placera dessa produktbilder på lämpligt ställe men även av bildimporten Picsync för att matcha produktbilder som laddas upp i bulk via programmet.

Bild 3. Bildvyer

OBS! För att bilder till nya vyer skall visas i butiken måste HTML koden i produktsidorna ändras. Om din butik har en en sidlayout som automatiskt visar bilderna till alla befintliga vyer, behövs inte detta.

5.13.3.1 Redigera bildvy

Bild 4. Inställningar för bildvy

INSTÄLLNINGAR
Följande inställningar finns för bildvyer
Namn - är det namn på vyn som visas då du lägger in bilder till varorna.
Layouttag - är det namn på vyn som man refererar till i HTML sidorna när man vill ha tag i bilden till denna vyn. Layout-taggen är alfanumerisk och får vara max 10 tecken lång, samt måste vara unik.
 

5.14 Design & Layout - Captchabilder

Skriven av: Helpdesk

En captcha är en "robotfälla", ett test som antas vara lätt att lösa för människor, men inte för programvaruagenter. Captchor används för att förhindra missbruk med hjälp av automatiska program. (wikipedia.org)

Captcha kan användas i samband med exempelvis önskelistan eller kommentarsfunktioner för att förhindra oönskad spam. På bilden nedan visas ett exempel på en vanlig textcaptcha, dvs en genererad kod i form av en bild som användaren uppmanas knappa in för att skydda webbutiken från spam. Detta kan ses som ett hinder för användaren. Därför finns det en variant på detta, det vi kallas bildcaptcha som gör det enklare för användaren att skicka iväg sitt formulär. Nedan visas en vanlig textcaptcha.

Bild 1. Exempel på en vanlig textcaptcha i samband med en kommentarfunktion på en nyhet.

5.14.1 Bildcaptcha

För att använda bilder istället för bokstäver i captcha, kan detta aktiveras under Sidor -> Captchabilder

Bild 2. Inställningar för bildcaptcha

Bocka först i rutan för att Visa bildcapcha

Om du vill visa dina captcha-bilder direkt kryssa i Visa bildcaptchan direkt på sidan utan skickaknapp. Om denna lämnas tom kommer det istället visas en skicka-knapp och bildcaptchan dyka upp först efter besökaren klickat på skickaknappen.

Ladda upp bilder från din egen dator genom att trycka på plustecknet.

Klicka sedan på "Välj fil" och bläddra dig fram till rätt bild.

Kod för captcha bild - ange här en beskrivning av bilden.

Upprepa tills du laddat upp minst 10 stycken bilder.

5.14.2 Resultat

Såhär kommer resultatet att bli efter att du aktiverat din bildcaptcha. Till skillnad från textcaptchan så är captchan dold tills dess att användaren klickat på skicka-knappen. Bilderna väljer du själv och kan såklart kombineras med valda delar av ditt sortiment.

Bild 3. Exempel på en bildcaptcha aktiverad för en kommentarsfunktion på en nyhet.