1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10. Orderhantering RSS för 10. Orderhantering

10.1 Orderhantering - Order

Skriven av: Helpdesk

10.1.1 Orderöversikt

Under Order -> Order ser du en översikt över alla order som lagts i webbutiken och deras status.

Symboler
På varje orderrad finns följande fem symboler:
Kund Kund - Öppnar kundkortet för kunden som lagt ordern.
Orderhistorik Orderhistorik -Öppnar kundens orderhistorik.
Utskrift Utskrift - Öppna en utskrvningsbar orderbekräftesle
packsedel Packsedel - Öppna en utskrivningsbar packsedel.
Orderkort Orderkort - Öpnna orderkortet för att visa och/eller redigera order.
 

10.1.1.1 Sök/filtrera order

Som standard visas 25 stycken per sida, men det går att ändra efter behag. Det går också bra att söka på ordernummer, företagsnamn och liknande för att bara se orders som matchar din sökning. Den enkla sökrutan är oftast tillräcklig, men det finns även en mer avancerad sökfunktion du kommer åt genom att klicka på Avancerad sök. Då dyker nya fält upp, vilka du kan använda för att söka mer specifikt.

Uppe till höger kan du även välja att endast visa orders av en viss typ, tex alla nya orders.

Sparad sök – Genom att klicka på "Spara Sök" när du gör en avancerad sökning så kan du även spara de val du gjort så att du snabbare kan söka på samma sak nästa gång. Du anger då ett namn för din sökning. När du klickar på Spara så sparas din sökning och sökningen görs direkt.

Dina sparade sökningar visas ovanför din orderlista och du söker genom att klicka på knappen. Om du vill ta bort en sparad sökning klickar du på det röda krysset.

10.1.1.2 Massuppdatera order

Om du vill ändra flera orders samtidigt sätter du kryss i rutan till vänster om berörda orders. Det går även att kicka på knappen invertera, för att markera alla orders i översikten.

Klicka sedan på Utför på markerade.

Utför på markerade
Det går att utföra följande massuppdateringa på maarkerade order:
Ändra orderstatus - Ändrar till vald orderstatus på markerade orders.
Hämta betalning - Utför en Capture på markerade orders.
Markera som betalda - Ändrar orderstatus till Betald på markerade orders.
Öppna order i nytt förnster - Öppnar marerade orders i nya fönster.
Skriv ut adressetiketter - Skriver ut adressetiketter för markerade orders.
Skriv ut packsedlar - Skriver ut packsedlar för markerade orders.
Skriv ut orderbekräftelser - Skriver ut orderbekräftelser för markerade orders.
 

10.1.2 Orderkort

Inne på en order ser du en översikt över vad som beställts, faktureringsadress och eventuell leveransadress. Härifrån går det att redigera leveransadressen, samt redigera status för ordern. Det finns även två fält för kommentarer på ordern du kan redigera. Ett fält som syns för kunden om han är inloggad på sin kundprofil, och ett som endast syns för dig.

Se separata avsnitt för att läsa mer om:

Leveranser/Logistikhantering
Manuell fakturering
Returhantering
Orderbyggare
 

10.1.2.1 Betalstatus

För vissa betalsätt kan man välja manuell Capture. Är detta satt är det här du trycker på Capture på ordern. Med Capture menas att du drar pengar från kundens konto om det gäller kortbetalning, eller fakturerar kunden om det gäller faktura genom någon tredjeparts faktureringstjänst. Om du inte kopplat din webbutik till någon betaltjänstleverantör eller PSP visas endast en kanpp för Betald. När du mottagit betalniong för din order kan du trycka på knappen för att ändra orderns betalstatus till betald.

10.1.2.2 Leveranser

Om du kopplat ihop din webbutik med system för trafikadministration (TA), eller använder NEHTA för trafikadministration, skapar du leveranser utifrån order genom att välja leveranssätt i listan och sedan trycka på knappen Skapa ny leverans.

Ange vikt/volym samt pakettyp. Det går även att skapa leveranser med fler kollin.

Läs mer om levernashantering under Order > Logistiktjänster.

10.1.2.3 Manuell faktura

Vid manuell fakturering är det möjligt att skapa ega fakturor i systemt. Tryck på knappen Skapa faktura för att skapa en faktura utifrån ordern. Du ser en överblick av alla dina skapade fakturor under Fakturering > Fakturor i administrationen.

10.1.3 Orderbyggare

Med hjälp av orderbyggarverktyget går det att skapa ordrar för kunder och redigera befitliga ordrar i webbutiken. I de fallen du vill behandla en retur, eller av någon annan anledning vill göra om en befintlig order är orderredigering ett ovärdeligt verktyg. Med hjälp av orderbyggaren kan du lägga till eller ta bort artiklar och eller ändra priser på en befintlig order. Den gamla ordern makuleras, och ersätts med en ny order.

Obs! Orderredigeringen ersätter en gammal order med en ny order med ett nytt ordernummer. Det går inte att ta bort gamla order eftersom det i så fall skulle bryta webbutikens orderserie.

10.1.3.1 Skapa/ redigera en order

För att skapa en ny order på en kund trycker du på plussymbolem längst upp i orderöversikten. Sök sedan ut kunden i listan.

För att redigera en order går du först in på det aktuella orderkortet för den order som skall redigeras. Tryck därefter på knappen Skapa ny order av denna order.

Här öppnas nu ny sida där du genomför alla ändringar på ordern

Skapa/ Redigera en order
När du skapar/ redigerar en order går det att göra följande inställningar:
Redigera/ ta bort befintlig orderrad - Om ordern redan har artiklar går det att använda symbolerna till höger om varje artikelrad för att redigera eller ta bort en befintlig artikelrad från ordern.
Lägg till artikel - Tryck på Välj artikel för att lägga till en artikelrad på ordern. Välj först artikeln, definera sen antal och pris och lägg till en eventuell kommentari fältet till höger.
Välj fraktsätt - Ange/Ändra orderns fraktsätt.
Välj betalsätt - Ange/Ändra orderns betalsätt.
Kommentar - Lägg till eventuel orderkommentar till kund.
Redigera orderinställnignar - Redigera eventuellt orderinställningar som rör moms, delleveranser, önskad leveransdaga, beställningsnummer.
Redigera eventuell leverans/ fakturaadress - Tryck på Leveransadresser eller Fakturaadress för att redigera respektive uppgifter.
 

10.1.3.2 Spara order

Välj att spara en redigerad order om du vill avvakta med att skapa den nya ordern. Ordern skapas då i orderöversikten, men skickas ej ut tills dess att den är slutförd.

10.1.3.3 Slutför order

Tryck på Knappen Slutför order alternativt tryck på fliken Slutför order för att göra de slutgiltiga inställnignarna för den redigerade ordern.

Slutför order
Det går att redigera förljaande inställningar för att slutföra en order:
Vilken orderstatus ska den gamla ordern få när den nya färdigställs? - Välj vilken orderstatus den gamla ordern skall få i rullistan.
Vad ska ske med betalningen på den gamla ordern när den nya färdigställs? - Välj om betalngen för den gamla ordern skall krediteras genom att välja alternativet i rullistan.
Tänk på att din betalningsrutin måste stödja kreditering för att detta alternativet skall fungera.
Meddelande som ska skickas till kund som måste godkänna ordern och genomföra betalningen i webbutiken - Vid en redigerad order skcikas automatiskt ett meddelande till den berörda kunden. Det går att redigera meddelandet till kunden genom att ändra i texten.
 
Tänk på att om ordern är gjord via exempelvis direktbetalning eller kortbetalning måste kunden logga in för att slutföra sin order. Vilket betalsätt du väljer styr alltså om ordern kommer skapas direkt utan kundens godkännande eller inte.

101.3.4 Orderöversikt

När den redigerade ordern är slutförd visas den i orderöversikten. Om du avbryter skapandet av ordern, eller om ordern måste slutföras av kund kommer den också att visas i orderlistan. Om du avbröt skapande kommer det finnas en redigera-ikon så att du kan återuppta att skapa ordern. Om den är ej slutförd av kunden kommer den att visas som vilken annan icke-slutförd order som helst i listan. Under avancerad ordersök kan du söka ut alla order skapade genom orderbyggaren genom att välja källa ADMIN.

På den gamla ordern kan du också se alla order som du skapat utifrån den och aktuell status:


10.2 Orderhantering - Prenumerationer

Skriven av: Helpdesk

Om prenumerationer är aktiverad i webbutiken administreras kunders individuella prenumerationer under Order > Prenumerationer. En prenumeration läggs automatisk till om en kund köpt en prenumerationsvara i webbutiken.

Bra att veta om prenumerationer, steg-för-steg:

1. För att prenumerationer ska skapas i din webbutik behöver du prenumerationsmodulen.

2. Börja med att skapa en vara med varutypen "prenumeration" och ställ in artikeln med alla prenumerationsinställningar som bestämmer hur prenumerationen ska fungera, kosta, hur ofta den ska förnyas och uppsägningsvillkor. Se aktuellt avsnitt under Sortiment -> Varor.

3. Gå till dina sortimentinställningar och gör butikens grundinställningar för hur prenumerationer ska fungera, Sortiment -> Inställningar -> Prenumerationer.

4. Gå till dina betalsätt och gör inställning för om prenumerationen ska förnyas direkt vid betalning. Detta gör du under fliken Inställningar för respektive betalsätt. Med denna inställning bestämmer du om prenumerationen ska skapas direkt när kunden köper en prenumerationsartikel - eller om du manuellt på orderkortet måste aktivera prenumerationen för att den ska börja gälla och skapas.

5. Om kunden köper en prenumerationartikel så har betalsättet betydelse eftersom samma betalsätt kommer att användas vid förnyelsen av prenumerationen. Använd därför med fördel betalsätt som inte kräver att kunden måste fylla i några uppgifter eller slutföra sin betalning manuellt då den automatiska order som skapas av prenumerationen då inte kommer att kunna slutföras. Använd istället betalsätt som fakturering eller lagrade kortnummer (recurring payment). Systemet kommer dock, om kunden väljer ett betalsätt som inte är optimalt för prenumerationer, att försäka tre gånger att lägga ordern med betalsättet. Misslyckas alla tre försöken av systemet så kommer systemet att gå över på ett alternativt betalsätt som du bestämmer i dina prenumerationsinställningar.

6. När kunden beställt en prenumerationartikel och den aktiveras (antingen automatiskt av betalsättet eller manuellt av dig) kommer prenumerationen att dyka upp i listan nedan och vara aktiv.

10.2.1 Översikt

Här visas en översikt av alla prenumerationer i webbutiken. Det går att ta bort, gå till kundkort, och redigera prenumerationer genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad.

OBS! Tänk på att prenumerationen måste vara aktiv för att den ska finnas här. En prenumeration aktiveras automatiskt när betalningen är genomförd, eller om du bestämt på din orderstatus huruvida den ska aktiveras oberoende av betalning eller inte. Om du manuellt vill aktivera en prenumeration kan du klicka på knappen Aktivera på orderkortet på den orderrad som är en prenumerationsartikel.

Historik-ikon - öppnar historiken för prenumerationen, eventuella ändringar och förnyelser etc.

Bild. Historik för en prenumeration.

Papperskorg-ikon - raderar prenumerationen.

Kund-ikon - länkar dig till kunden som prenumerationen ligger på.

Redigera-ikon - Öppnar redigering av prenumeration för inställningar etc.

10.2.1.1 Utför på markerade

Genom att markera kryssrutan bredvid en prenumeration blir den markerad. Genom att markera flera prenumerationer och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal prenumerationer på samma gång. Det går att Radera och Exportera markerade prenumerationer till ett CSV dokument.

Tips: Klicka på Invertera för att markera alla varor som visas.

10.2.2 Redigera prenumeration

Tänk på att ändringar för kunders prenumerationer kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders prenumerationer genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.
Lägg till/redigera prenumeration
Följande fält visas för en kunds prenumeration:
Påbörjad - Datumet för prenumeratinens första order.
Senast förnyad - Datumet för prenumerationens senaste order.
Prenumerationslängd - Prenumerationens utskicksfrekvens.
Utgångsdatum - Utgångsdatum för nuvarande prenumerationslängd.
Ombeställnignsdatum - Datumet för nästa orderutskick.
Förnyelsedatum - Startdatum för nästa prenumerationslängd.
Bindningstid slut - Om du har valt att lägga till bindningstider på din prenumerationsartikel kommer datumet för när bindningstiden upphör att synas här. Bindningstider gäller vid uppsägningar för att tvinga prenumerationen att förnya sig själv trots uppsägning tills datumet uppnås. Du kan dels ha en första bindningsperiod som gäller en viss period. Sedan kan du ha en annan bindningstid för efterföljande perioder - i så fall skrivs datumet över med ett nytt datum när den första bindningstiden passeras.
Bindningstid efterföljande perioder - Bindningstiden för första perioden bestäms av din artikel och kan ändras i fältet för "Bindningstidens slut" för den enskilda prenumerationen. För efterföljande perioder kan du ha en annan bindningstid vilken också bestäms av artikeln. Om du vill ändra den i efterhand på en enskild prenumeration kan du göra det här (bindningstid efterföljande perioder).
Skicka orderbekräftelse - Vid varje förnyelse av prenumerationen kommer en order skapas i systemet. Du kan i dina sortimentinställningar bestämma om kunden ska få en orderbekräftelse (via mail) eller inte vid ordern. Om du av någon anledning vill ändra detta för en enskild prenumeration kan du göra det i detta fält.
Status - Prenumerationens status. En prenumeration kan ha följande status:
Aktiv: Prenumeratione är aktiv.
Inaktiv: Prenumeratione är inaktiv och inga ytterligare order läggs.
Väntar betalning - Prenumeratione är aktiv men betalningen har inte gått igenom. Inget ytterligare utskick görs innan betalning är mottagen.
Uppsagd: Prenumeratione är uppsagd av kunden och inga mer order läggs om inte ombeställngsdatum har överskridits.
Betalsätt -Kundens betalsätt för prenumerationsorder. Välj ett betalsätt i rullistan.
Leveranssätt - Kundens fraktsätt för prenumerationsorder. Välj ett fraktsätt i rullistan.
Antal lagda ordrar - Antal ordrar som lagts genom prenumerationen.
Var Nte gratis - Ange om någon utav utskicken skall vara gratis (t.ex 4 i rutan gör var fjärde utsick gratis).
Alternativt betalsätt - Välj eventuell aternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
Valuta - Välj valta för prenumerationen i rullistan.
Skapa order för ny period X dagar före utgångsdatum - Ange antalet dagar innan prenumerationens utgångsdatum som nästa order skall skapas av systemet.
 

Lägg till/redigera prenumerationsrad
Lägga till en artikelrad i prenumerationen genom att trycka på plussymbolen. Gör sedan följande inställnignar:
Artikel - Tryck på Välj artikel för att lägga till en artikel i prenumerationen.
Förnyelsepris - Ange förnyelsepris för artikelraden i prenumerationen.
sitext1 - Extrafält för prenumerationsrad.
sitext2 - Extrafält för prenumerationsrad.
Kommentar på order - Ange eventuell kommentar på artikelraden på kundens order.
 


10.3 Orderhantering - Serieordrar

Skriven av: Helpdesk

En Serieorder läggs automatisk till om kunden köpt en artikel knuten till en artikelserie i webbutiken, men kan också manuellt läggas till för kunder på kundkortet. Från den här översikten går det att redigera eller ta bort serieordrar genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad.

Tänk på att ändringar för kunders Serieordrar kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders serieorder genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.
Lägg till/ redigera serieorder
Det går att redigera följande fält för en kunds serieorder:
Nästa orderdatum - Datum för nästa utskick i serieordern.
Steg - Visar i vilket steg serieordern befinner sig.
Status - Serieorderns status. En serieorder kan ha följande status:
Aktiv: Serieordern är aktiv.
Pausad: Serieordern är pausad.
Inaktiv: Serieordern är inaktiv och inga ytterligare order läggs.
Uppsagd: Serieordern är uppsagd av kunden och inga mer order läggs.
Klar: Serieordern är klar och avslutad.
Betalstatus - Betalstatus för föregående utskick i orderserien. Nya order skickas endast ut om betalstausen på föregående order är betald.
Betalsätt - Kundens betalsätt för serieordern. Välj ett betalsätt i rullistan.
Leveranssätt - Kundens fraktsätt för serieordern. Välj ett fraktsätt i rullistan.
Alternativt betalsätt - Välj eventuell aternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
Valuta - Välj valuta för serieordern.
Får avslutas efter steg - Välj om kunden skall kunna säga upp artikelserien först efter ett visst antal order.
Får avslutas för steg - välj om kunden skall kunna säga upp artikelserien före ett visst antal order.
 

Lägg till/redigera steg
Lägga till ett steg i orderserien genom att trycka på plussymbolen. Gör sedan följande inställnignar:
Artikel - Tryck på knappen Väl artikel för att välja en artikel ur webbutikens sortiment.
Period -Ange hur många dagar efter den föregående försändelsen som nästa nästa order ska skapas (Ange t.ex 2 dagar för att nästa order skall skapas två dagar efter att föregående order godkänts).
Pris - Ange försändelsens pris (exklusive eventuellt påslag för bralning & frakt).
 


10.5 Orderhantering - Drop Shipping

Skriven av: Helpdesk

Drop shipping är tänkt att användas om du säljer artiklar som du eg. aldrig har på lager, utan beställer in löpande vid behov, och snarare vill hålla reda på vilka varor och hur många du behöver beställa in. Funktionen gör att du får en översikt över dessa artiklar och vilka order det gäller. Funktionen kräver att du har funktionen lagerhantering avancerad aktiverad.

10.5.1 Skapa en Drop shipping lagerprofil

Skapa en ny lagerprofil under Sortiment -> Inställningar. Sätt här Lagerstyrning till Drop shipping. Lämpligen sätter du också Beställningshantering till Ingen och ser till att du inte visar antal i lager.

Image web_rull-1

Bild 1. Redigera lagerprofil.

 

Antagligen vill du ändra uppförande för vissa orderstatus. Tex är det lämpligt att ändra så Fullt levererad har inställningen Visas för Drop shipping lagerprofil satt till Nej. Detta gör att en order satt till Fullt levererad inte längre dyker upp i översikten för de artiklar du bör beställa hem.

 

Image web_rull-2

Bild 2. Orderstatusinställningar för dropshipping.

Under Sortiment -> Varor behöver du redigera lämpliga varor och ändra så de är satta att använda din Drop shipping som lagerprofil.

Under Order -> Drop shipping kan du sedan se antingen vilka order du har som berör din Drop shipping, eller få en översikt över artiklar du bör beställa in och hur många.


Image web_rull-3

Bild 3. Drop shipping - översikt av artiklar som behöver beställas hem.


10.6 Orderhantering - Logistiktjänst/ NEHTA

Skriven av: Helpdesk

Under Order -> Logistiktjänst kan du göra inställningar för speditörer. Vilken speditör respektive fraktsätt ska använda ställer du in i fältet Transportör under inställningarna för dina fraktsätt.

10.6.1 Redigera/skapa logistiktjänst

Vid skapande av ny logistisktjänst eller redigering av befintlig dyker följande val upp:

LOGISTIKTJÄNST
Val för NEHTA
Speditör - Namn på din speditör.
Metod - Välj någon av de speditörer vi har stöd för eller Generic för manuell hantering. I detta fält ska du för NEHTA välja Nordisk e-handel transportadministration.
Visa trackinglänk - om kund ska kunna se länk till kollinummer under sin orderhistorik eller ej.
Se vidare i PDF-manualen nedan kring inställningar som behöver göras.
 

Väljer du någon annan speditör än Generic, klicka på Verkställ så dyker nya fält upp. Inställningar för dessa fält får du av din speditör.

10.6.2 NEHTA

NEHTA står för Nordisk e-handel Transportadministation och är ett inbyggt gränssnitt i din webbutiks administration där du direkt kan skapa sändningar på dina order, skicka uppgifterna till speditören, printa ut dina fraktsedlar och hantera de övriga dagliga rutinerna när du skickar dina paket.

10.6.2.1 NEHTA-manual

Klicka på länken för att ladda ner NEHTA-manualen.


Hämta manualen

 

10.6.2.2 Titta på filmen för att lära dig mer om NEHTA


10.7 Orderhantering - Statistik

Skriven av: Helpdesk

Under fliken Order > Statistikgår det att ta ut orderstatistik från webbutiken.

10.7.1 Skapa rapport

Bild 1. Skapa rapport.

SKAPA URVAL FÖR STATISTIK
Orderstatistik
Period – Definiera vilken period du vill se orderstatistik för.
Välj typ av order – Välj om du vill se statistik för alla order, endas order i webbutiken eller endast order lagda från mobila enheter.
Skapa rapport – Tryck på skapa rapport för att skapa en statisitikrapport.
 

10.7.2 Läs statistiken

Bild 2. Exempel på orderstatistik.

Läs statistiken
När du skapat en rapport går visas följande rubriker:
Orderöversikt – Här visas statisitik baserat på order i webbutiken.
Efter antal köpta – Här listat produkterna som köpts i webbutiken efter antal sålda, från högst till lägst.
Fraktsätt – Här visas en översik över vilka fraktsätt som kunder valt för sina order i webbutiken.
Betalsätt – Här visas en översikt över vilka betalsätt som kunder valt för sina order i webbutiken.
 

10.7.3 Exportera statistik

Det går även att exportera en orderrapport från webbutiken. Välj att exportera rapporten baserat på antal köpta, total omsättning, efter omsättning baserat på fabrikat, eller efter omsättning baserat på varugrupp.10.10 Kassahantering - Betalsätt

Skriven av: Helpdesk

Betalsätt syftar till de möjligheter webbutiken ger kunderna att betala sina beställningar. Det finns ingen begränsning av antalet betalsätt du kan erbjuda kunder. Dessutom finns det stora möjligheter att ställa in betalsätt, för att på så sätt kunna skräddarsy hur dessa skall presenteras för kunden.

Det går även att definiera vilket betalsätt som skall vara förvalt för kunder. Detta definieras antingen för individuella kunder eller för hela kundkategorier.

Bild 1. Exempel på en webbutiks kassa med tillgängliga betalsätt.

10.10.1 Administrera betalsätt

Under fliken Order -> Betalsätt visas en översikt av alla betalsätt i webbutiken. Från den här översikten kan du Kopiera, Redigera eller Ta bort individuella betalsätt genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till ett nytt betalsätt genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Med skiftnyckeln kan du välja vilka kolumner som visas i din lista med betalsätt, så att du har snabb åtkomst till den information du vill ha tillgänglig.

Bild 2. Uppsatta betalsätt i en webbutik.

10.10.2 Redigera betalsätt

Använd plussymbolen eller redigerasymbolen för att Skapa eller Redigera ett betalsätt. Klicka på kopierasymbolen för att skapa ett nytt snarlikt betalsätt. När du redigerar eller skapar ett betalsätt kommer du får göra följande inställningar för betalsättet.

Det finns sex olika flikar där du behöver ställa in dina inställningar. Vi går igenom dem en och en nedan. På fliken "Inställningar för betalleverantör" väljer du vilken betalleverantör du använder dig av och ställer in denna betalleverantörs specifika inställningar.

10.10.2.1 Flik: Beskrivning / Bild

Bild 3. Beskrivning / Bild.

Beskrivning / Bild
Här redigerar du hur fraktsättet presenteras för webbutiksbesökaren i kassan
Namn - Döp betalsättet - namnet visas vid val av betalsätt i kassan.
Namn på avgiften - Ange betalsättets namn för hur den visas i kundvagnen och på kundens order.
Lång beskrivning - Ange eventuellt en längre beskrivning av betalsättet.
Bild - Ladda upp en eventuell symbol för betalsättet som visas i kassan genom att trycka på Bläddraknappen
Egen logga för butikssidan - Ladda upp en eventuell symbol för betalsättet som visas på webbutikens förstasida genom att trycka på Bläddraknappen
Visa logga i butiken - Klicka i för att kunna placera ut betalsättssymbolen genom layouteditorn.
 

10.10.2.2 Flik: Inställningar

På denna flik görs generella inställningar för betalsättet. I vissa fall kan det dyka upp ytterligare inställningar som exempelvis koppling mot kreditupplysningstjänst efter att du valt betalrutin och lagt in dina kontouppgifter under fliken "Inställningar för betalleverantör".

Bild 4. Inställningar.

Inställningar
Här redigerar du betalsättsinställnignarna
Visa betalningsvilkor på produktsidan - Klicka i för att visa en länk från produktsidan till betalvilkor.
Länk till betalvilkor - Ange en eventuell länk till betalvilkor för det individuella betalsättet.
Aktiv - Måste vara markerad för att betalsättet skall vara aktivt i webbutiken.
Tag/identifierare - Ange eventuell Tag för betalsättet. Detta görs med fördel om webbutiken är kopplad till ett externt system.
Ordningstal - Lägre ordningstal visar betalsättet högre upp i listningen i kundvagnsvyn.
Moms - Ange moms för betalsättet.
Fritt vid order lika med eller över - Ange om det skall finnas en prisnivå där betalsättet automatiskt blir gratis. Ange därefter om det skall räknas med eller utan moms.
Minimiorder - Ange eventuell minimiordervärde för att betalsättet skall erbjudas.
Maxorder - Ange eventuell maxordervärde för att betalsättet skall erbjudas.
Min/Max Order - Ange om mini/max ordervärdet skall räknas med eller utan moms.
Kan användas i mobilsite - Ange om betalsättet skall vara tillgängligt för besökare på den mobilanpassade webbutiken.
Förnya prenumerationer direkt - Ange om prenumerationer som betalas med detta fraktsätt skall förnyas direkt. Om inte måste föregående order i prenumerationen vara betald innan nästa utskick sker.
Capture - Välj om webbutiken skall göra en automatisk Capture på order som köps med detta betalsätt, om Capture är satt till manuell görs då capture från orderkortet.
Meddelande till kunden - Ange ett eventuellt meddelande till kunden som inkluderas på ordern.
Lås - Ange om betalsättet endast skall vara tillgängligt för kunder med tillgång till en specifik nyckel.
 

10.10.2.3 Flik: Inställningar för betalleverantör

Bild 5. Inställningar för betalleverantör.

Inställningar för betalleverantör
Beroende på vilken betalleverantör du samarbetar med behöver du här fylla i olika typer av uppgifter.
Välj din betalleverantör i rullistan. Fyll sedan i fälten med informationen du fått av din betalleverantör för att koppla ihop webbutiken med betalleverantören. Inställningarna för respektive betalningsrutin anges nedan i manualen.
Om du fakturerar själv utan betalleverantör eller hanterar betalning på annat sätt, väl alternativet Ingen - Manuell hantering
 

10.10.2.4 Giltiga fraktsätt

För att betalsättet ska synas i butiken måste du välja ett eller flera fraktsätt som det är giltigt för. Det innebär att när kunden väljer fraktsätt i kassan kommer de betalsätt som har det fraktsättet ikryssat nedan att synas som betalalternativ.

Bild 6. Giltiga fraktsätt.

Giltiga fraktsätt
Klicka för vilka fraktsätt som betalsättet ska vara tillgängligt.
Det går även att använda snabbknapparna Alla eller Invertera för att snabbt markera flera fraktsätt.
 

10.10.2.5 Giltiga länder

Här bestämmer du vilka länder som betalsättet kan användas i.

Bild 7. Giltiga länder.

Giltiga länder
Klicka för vilka länder betalsättet skall vara giltigt för
Det går även att använda snabbknapparna AllaEU-länderInvertera för att snabbt markera flera länder.
 

Betalningsrutiner

Betalningsrutin: Klarna Checkout

Nedan visas Klarna Checkout i kassan i en webbutik. Klarna Checkout kan kombineras med andra betalsätt i webbutiken. "Välj utcheckningsmetod" visas endast om du både har Klarna Checkout och andra betalsätt samtidigt i webbutiken. "Välj annat betalsätt" motsvarar en helt vanlig kassa utan Klarna Checkout.

 

I administrationen:

Klarna Checkout
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Klarna för att kunna använda Klarna Checkout.
Driftläge - Testkörning innebär att inga riktiga beställningar görs utan att ordern enbart kommer att komma in i Klarnas testmiljö. Använd denna innan du aktiverar betalsättet och ändrar till Produktion. Tänk på att du måste ha ett testkonto hos Klarna eller använda deras testkonto. Kontakta Klarna för mer information om testkonton. Testuppgifter som du kan använda för testbeställningar i deras testmiljö finns här.

Produktion innebär att betalsättet är aktivt och beställningarna i webbutiken går in i den skarpa miljön. Testa alltid med en egen beställning innan du låter dina kunder betala med betalsättet så att allt fungerar som önskat.
Butiks ID (eid) - Din butiks ID hos Klarna. Består av siffror. (Fås från Klarna)
Secret - Din säkerhetsnyckel. En säkerhetsnyckel så att du bekräftar att det är du som har tillgång till ovanstående butiksID och kan ta emot transaktioner. (Fås från Klarna)
Köpvillkor - Lämna kvar kopvillkor.html om du inte vet att du placerat dina köpvillkor på en annan sida än standard-URL:en. Klarna använder sedan det som står i detta fält för att länka till dina köpvvilkor från Klarna Checkout.
Aktivera autofocus av Klarna Checkout - Här kan du välja mellan “Ja” och “Nej”. Sätter focus till epostfältet. Det betyder att webbläsaren automatiskt kommer att sätta markören i e-postfältet så att kunden kan börja skriva direkt för att slutföra betalningen. Webbläsaren kommer dessutom att scrolla ner till Klarna Checkout.

OBS! Tänk på att om du har en äldre butik kan du behöva uppdatera din kassa för att få tillgång till Klarna Checkout i kassan. Tänk också på att Klarna Checkout kräver att webbutiken har en viss bredd vilket innebär att exempelvis en standardmall kan klippa av högerkanten av kassan om du inte gör mittensektionen bredare i webbutiken.
När du gjort dina inställningar för Klarna Checkout, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar". Tänk också på att Klarna Checkout är mobilanapassad och fungerar bra att aktivera även i mobilversionen.
 

Betalningsrutin: DIBS Payment Window

 

DIBS Payment Window
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med DIBS för att kunna använda DIBS Payment Window.
Driftläge - Testkörning innebär att inga riktiga beställningar görs utan att ordern enbart kommer att komma in i DIBS testmiljö. Använd denna innan du aktiverar betalsättet och ändrar till Produktion. Här finns testuppgifter för testbeställningar. Produktion innebär att betalsättet är aktivt och beställningarna i webbutiken går in i den skarpa miljön. Testa alltid med en egen beställning innan du låter dina kunder betala med betalsättet så att allt fungerar som önskat.
Butiks ID (eid) - Det butiksID som du har hos DIBS. Logga in i DIBS administration för att hämta. Finns under Inställningar -> Redigera profil.
API-User - API-User och API-Password - hittar du under Inställningar -> Användare. Klicka sedan på fliken API-användare och skapa en användare. Login hos Dibs är det som ska fyllas i under API-User i webbutiken.
API-Password - API-User och API-Password - hittar du under Inställningar -> Användare. Klicka sedan på fliken API-användare och skapa en användare. Lösenord hos Dibs är det som ska fyllas i under API-Password i webbutiken.
HMAC-nyckel - Hämta från DIBS.
Betalsätt - Välj om du vill använda alla betalmedel som DIBS stödjer i ditt avtal eller om du exempelvis vill skapa ett eget betalsätt för enbart ett av alternativen.
DIBS betalsystem visas som - Välj hur det ska öppnas.
Konto - används för underkonton hos DIBS. Exempelvis om du vill ha samma DIBS butiks id för flera webbutiker men vill hålla isär transaktionerna på olika underkonton hos DIBS för att underlätta administrationen. Du kan få separata rapporter, login osv för respektive underkonto. Detta är en tilläggstjänst hos DIBS och det krävs att du har det i avtalet.
MD5-nycklar - Nyckel 1 - Hämta från DIBS. Hittar du under Integration -> MD5 nycklar. Notera att k1 och k2 inte är en del av MD5-nyckeln.
MD5-nycklar - Nyckel 2 - Hämta från DIBS. Hittar du under Integration -> MD5 nycklar. Notera att k1 och k2 inte är en del av MD5-nyckeln.
OBS! En extra inställning behövs också göras i DIBS administration. Gå till Integration -> Returvärden och bocka i rutan "Alla fält, även sådana ni skapat..."
OBS! Om du redan kör DIBS Flexwin så är det enkelt att konvertera enbart genom att byta betalningsrutin från "DIBS FlexWin" till "DIBSPAYMENTWINDOW", använd samma kontouppgifter och komplettera med en HMAC-nyckel. Ditt befintliga konto ska redan vara förberett för DIBS Payment Window. Glöm inte att göra en testbeställning!
OBS! Om du kör DIBS Defender i DIBS Flexwin bör du inte konvertera från DIBS Flexwin till DIBS Payment Window, då DIBS Payment Window i nuläget inte har stöd för DIBS Defender.
Om ni vill styla om DIBS Payment Window kan ni använda DIBS Theme Editor, se videon här http://www.youtube.com/watch?v=0vEfKwx99wQ
När du gjort dina inställningar för DIBS Payment Window, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar". Tänk också på att DIBS Payment Window är mobilanapassad och fungerar bra att aktivera även i mobilversionen.
 

Betalningsrutin: Nets


Nets

Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Nets för att kunna använda Nets Netaxept.
MerchantID (MID) - Fås från Nets. (Testkörning väljs om du har specifikt testkonto hos Nets, Produktion väljs för ett skarpt konto med riktiga transaktioner.
Token - Fås från Nets.
PaymentMethodList - Fås från Nets. Lämnas normalt tomt. Om du vill styra tillgängliga betalsätt kan detta fält användas. Kontakta i så fall Nets för giltiga värden.
TerminalDesign - Fås från Nets. Lämnas normalt tomt. 
Ensidig terminal - Styr betalfönstrets flöde. Kontakta Nets för mer information. Default Nej.
Terminallayout - Fås från Nets. Lämnas normalt tomt. 

När du gjort dina inställningar för Nets, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar".
 

Betalningsrutin: Handelsbanken Finans

Handelsbanken Finans
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Handelsbanken Finans för att kunna använda Handelsbanken Finans som betalsätt.
Observera att Handelsbanken behöver veta vad de ska använda för OSN-url. Den ska sättas till
https://<BUTIKSADRESS>/?PAYMENT_CALLBACK=HANDELSBANKENFINANS
T.ex https://minbutik.nordicshops.com/?PAYMENT_CALLBACK=HANDELSBANKENFINANS
Användarnamn - Fyll i enl. uppgifter du fått av Handelsbanken.
Driftläge - sätt detta till Produktion om du inte avtalat ett särskilt testkonto.
Lösenord - fyll i enl. uppgifter du fått av Handelsbanken.
Avtalsnummer - fyll i enl. uppgifter du fått av Handelsbanken.
MAC-nyckel - fyll i enl. uppgifter du fått av Handelsbanken.
Betalsätt - välj här vilket typ av betalning detta betalsätt ska använda sig av. T.ex fakturabetalning.
Fakturor skickas av - välj här om fakturor ska skickas av handelsbanken eller om manuellt (av dig själv).
Kampanjnummer - fyll i enl. uppgifter du fått av Handelsbanken.

När du gjort dina inställningar för Handelsbanken Finans, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar".
 

Betalningsrutin: Skrill (f.d. Moneybookers)

När ditt konto hos Skrill är aktiverat, logga in hos Skrill och klicka på My Account och sedan Merchant tools. Bestäm ett Secret Word (kan inte vara samma som lösenord för att logga in på Skrill) och klicka på confirm.

Gör sedan följande inställningar i din webbutiks administration (se bild ovan):

Skrill
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Skrill för att kunna använda Skrill.
E-post - ange samma e-post du loggar in med hos Skrill.
Hemligt ord - ange det du ställde in i hos Skrill tidigare.
Mottagare - namn på ditt företag. Detta kommer dina kunder ser när de betalar via Skrill.
Dölj inloggning - Om inloggning för dina kunder krävs eller ej.
Betalsätt - välj lämpligt betalsätt du vill använda. Vissa alternativ kan kräva speciellt avtal med Skrill för att fungera.

När du gjort dina inställningar för Skrill, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar".
 

Betalningsrutin: Payer

Payer
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Payer för att kunna använda Payer.
Användarnamn - Skriv in det användarnamn du har hos Payer.
Nyckel 1 - Fås från Payer.
Nyckel 2 - Fås från Payer.
Betalsätt - välj här om du t.ex bara vill använda faktura, kortbetalning, eller alla betalsätt Payer har att erbjuda.

När du gjort dina inställningar för Payer, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar".
 

Betalningsrutin: Postförskott

Betalningsrutin: Förskottsbetalning (manuell)

Betalningsrutin: Efterkrav/faktura (manuell)

Betalningsrutin: Payair

 

Payair
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Payair för att kunna använda Payair som betalsätt.
Observera även den röda texten ovan. Du måste ange URL för callback för ditt konto hos Payair för att kunna använda betalsättet. Callback görs när betalningen slutförs så att Payair ska kunna veta att betalningen tillhör just din butik och att kunden ska skickas dit efter slutförd betalning. Kopiera adressen och skicka till Payair.
Driftläge - Testkörning innebär att inga riktiga beställningar görs utan att ordern enbart kommer att komma in i Payairs testmiljö. Använd denna innan du aktiverar betalsättet och ändrar till Produktion. Produktion innebär att betalsättet är aktivt och beställningarna i webbutiken går in i den skarpa miljön. Testa alltid med en egen beställning innan du låter dina kunder betala med betalsättet så att allt fungerar som önskat.
Visa bland valbara betalsätt - Ha denna inställning ikryssad.
Merchant_Reference - Fås från Payair.
Merchant_ID - Fås från Payair.
Nyckel - Fås från Payair.
När du gjort dina inställningar för Payair, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar". Tänk också på att Payair är mobilanapassad och fungerar bra att aktivera även i mobilversionen.
 

Betalningsrutin: Klarna

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

Betalningsrutin: PayEx Solutions AB - PIM

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

 

Förtydligande gällande de olika fakturalösningarna återges nedan:

"Fakturaservice"

Ska användas om du vill ha fakturaservice UTAN kreditkontroll. Direct-modell där köpet genomförs i butikens kassa utan att kunden skickas vidare till PayEx betalfönster.

 

"Faktura 1.0"

Redirect-modell där din kund skickas vidare till PayEx betalfönster och som innebär att kreditkontroll alltid genomförs. I PayEx bestäms om tjänsten är fakturaservice eller fakturaköp (äldre version). 

 

Om du är kund via Swedbank-paketet ska du välja detta alterantiv om du vill använda fakturaservice med kreditkontroll och INTE valt tillägget fakturaköp som betallösning.

 

"Faktura 2.0"

PayEx nya fakturalösning som ska väljas för nya kunder som valt tjänsten fakturaköp hos PayEx. Directmodell där köpet genomförs i butikens kassa och kunden inte skickas vidare till PayEx betalfönster. 

 

Om du är kund via Swedbank-paketet ska du välja detta alternativ om du valt tillägget fakturaköp som betallösning.

Betalningsrutin: PayPal Onlinebetalning

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

Betalningsrutin: Payson

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

Betalningsrutin: SveaWebPay - Faktura/Delbetala

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

Betalningsrutin: SveaWebPay Betalväxel

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

OBS! Ska enbart användas till kortbetalning och Internetbank, EJ faktura eller delbetala.

Betalningsrutin: Billmate

Ingen manual tillgänglig.

Betalningsrutin: WyWallet

Ingen manual tillgänglig.

Betalningsrutin: Intrum Justitia

Ingen manual tillgänglig.

Betalningsrutin: CertiTrade kortbetalning

Ingen manual tillgänglig.

Deprecated

Betalningsrutin (deprecated): Creditsafe Kreditmall - webb

Ska ej användas längre. Se istället här.

Betalningsrutin (deprecated): DIBS

Gammal DIBS-koppling. Om du använder denna bör du uppdatera till DIBS Payment Window. Tag kontakt med DIBS för att få Payment Window aktiverat på ditt konto och fortsätt därefter med att installera DIBS Payment Window.

Betalningsrutin (deprecated): DIBS Flexwin

Gammal DIBS-koppling. Om du använder denna bör du uppdatera till DIBS Payment Window. Tag kontakt med DIBS för att få Payment Window aktiverat på ditt konto och fortsätt därefter med att installera DIBS Payment Window.

Betalningsrutin (deprecated): SveaWebPay Hosted Service

Gammal. OBS! Denna koppling underhålls inte längre. Använd istället SveaWebPay Faktura/Delbetala eller SveaWebPay Betalväxel.

Betalningsrutin (deprecated): Samport TellusPay Micro/Web

Gammal. OBS! Denna koppling underhålls inte längre.

Betalningsrutin (deprecated): Paynova Onlinebetalning

Ingen manual tillgänglig. OBS! Denna koppling underhålls inte längre.

Betalningsrutin (deprecated): PayPal (OLD!)

Gammal. OBS! Denna koppling underhålls inte längre. Andvänd ej denna utan använd istället PayPal Onlinebetalning.

Betalningsrutin (deprecated): Kreditor, gammalt API

Gammal. Använd ej denna, utan använd istället Klarna.

Betalningsrutin (deprecated): Auriga ePayment

Auriga ePayment används inte längre, utan du ska migrera till Nets Netaxept. Läs mer på följande länk http://www.nordiskehandel.se/newsitem.html/nets-byter-plattform-fran-auriga-epayment-till-netaxept.

Betalningsrutin (deprecated): CECA Kortbetalning

Gammal. OBS! Denna koppling underhålls inte längre.


10.11 Kassahantering - Kreditkontroll

Skriven av: Helpdesk

Det går att koppla webbutiken till kreditupplysningstjänster. Detta kräver att du har ett avtal med en av vår partners för kreditupplysning.

Under fliken Order -> Kreditupplyning visas en översik över kreditkontollstjänsterna i webbutiken. Från den här översikten kan du Kopiera, Redigera eller Ta bort individuella kreditkontrollstjänster genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till en ny kreditkontroll genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 1. Uppsatta kreditkontrolltjänster i en webbutik.

10.11.1 Att lägga till eller redigera kreditkontroll

Bild 2. Redigera en kreditkontrolltjänst.

Lägg till / redigera kreditkontroll
Gör följande inställningar för att ställa i en kreditkontroll
Metod - Välj en leverantör i listan.
Namn - Döp kreditkontrollen.
Positiv spärrtid - Ange antalet dagar mellan att en ny kreditupplysning görs på kunden om kunden gått igenom kreditkontrollen.
Negativ spärrtid - Ange antalet dagar mellan att en ny kreditupplysning görs på kunden om kunden inte gått igenom kreditkontrollen.
Resultat om tjänsten svarar med "Kanske" / "Prövning" - Välj om ett ambivalent svar från kreditkontrollen skall tillåta eller neka kunden.
Lång beskrivning - Ange eventuell lång beskrivning för kreditkontrollen.
 
Tryck på Spara för att få upp fältern som gäller för de olika kreditkontrollstjänsterna.

10.11.2 Kreditkontroll i samband med betalsätt

När du satt upp din kreditkontrolltjänst är nästa steg att bestämma vilka betalsätt som kräver att kreditkontroll görs. Dett gör du i inställningarna för respektive betalsätt. Angeående hur du skapar ett betalsätt se aktuellt avsnitt. Nedan visas en bild över inställningar på ett betalsätt där det är markerat vilka inställningar som behöver göras.

Bild 3. Inställningar för kreditkontroll för ett betalsätt.

INSTÄLLNINGAR FÖR KREDITKONTROLL FÖR ETT BETALSÄTT
Inställningar
Kontrolltjänst - inställningar för vilken kreditkontrolltjänst som ska användas eller om ingen ska användas. Du bör på betalsättet ange att kunden kommer kreditkollas vid val av detta betalsätt.
Kundens kreditgräns - är tvingade betyder att kreditkoll alltid görs, kreditkoll om över gräns gör att kreditkoll endast görs om kund har gått över den kreditgräns du satt på kundkortet. Avslag gör att kunden får ett felmeddelande du själv bestämmer vad det ska stå i. Om ingen kontrolltjänst är vald kommer aldrig kreditkoll att göras.
Meddelande på order vid nekad - Här bestäms vilket meddelande kunden får vid avslag, och när webbutiken kommer att erbjuda ett alternativt betalsätt för kunden för att slutföra ordern.
 

10.12 Kassahantering - Kampanjkoder

Skriven av: Helpdesk

Det går att använda sig av kampanjkoder i webbutiken. Kampanjkoderna är väldigt anpassningsbara, och det går även att importera kampanjkoder vid sammarbeten vid exempelvis Groupon eller andra annonssidor.

Under fliken Order -> Kampanjkoder visas en översikt över alla kampanjkoder som skapats i webbutiken . Från den här översikten kan du Redigera eller Ta bort individuella kampanjkoder genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till en ny kampanjkod genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 1. Översikt kampanjkoder i en webbutik.

10.12.1 Skapa och redigera kampanjkoder

Observera att inställningarna kan variera något beroende på¨övriga inställningar. Exempelvis spärras vissa inställningar som inte går att kombinera med varandra automatiskt.

Bild 2. Skapa/redigera en kampanjkod.

Skapa/ Redigera kampanjkoder
För varje unik kampankod går det at göra följande inställnignar:
Namn - Döp kampanjkoden. Detta namn kommer att synas för kunden.
Kampanjkod - Ange den exakta kampanjkoden som kunde skall skriva in i kassan. Måste bestå av minst två tecken.
Typ av kampanj - Välj om kampanjen skall gälla vid varje köp, endast en gång per kund, engångskod (kan endast användas en gång), eller presentkort (välj detta om kampanjen skall motsvara presentkort som tidigare sålts i webbutiken).
Valet här kan påverka övriga fält enligt de begränsningar som finns.

OBS! Kampanjkoder som gäller "enbart en gång per kund" avser enbart loginkunder. Om du använder snabbkassan så är varje order en ny kund.
Aktivera/Inaktivera kampanjkoden - Ange om kampanjkoden skall vara aktiv för att den ska gå att använda i webbutiken.
Rabatt % - Ange eventuell rabatt i procentenheter.
Fast Rabatt - Ange eventuellt ett fast pris för rabatten. Ange sendan om priset skall räknas med eller utan moms.
Affiliate - Knyt eventuellt kampanjkoden till ett affiliateprogram.
Startdatum - Ange ett startdatum för när kampanjkoden ska börja gälla.
Slutdatum - Ange ett slutdatum för när kampanjkoden ska sluta gälla.
Minimiorder - Ange evnetuell minimiordervärde exklusive moms för att kampanjkoden skall gå att använda i webbutiken.
Maxorder - Ange evnetuell maxordervärde exklusive moms för att kampanjkoden skall gå att använda i webbutiken.
Koden gäller EJ för artiklar som ingår i en kampanj - Om denna inställning är ikryssad innebär det att kampanjkoden inte kommer att gälla för de delar av kundvagnen som har ett kampanjpris. Denna inställning fungerar dock endast med procentuella kampanjkoder.
Räkna med frakt och betalkostnad - Styr om kampanjkoden även skall rabattera eventuella frakt & betalkostnader OM rabatten överstiger ordersumman och OM man dessutom satt en begränsning på kampanjkoden att den inte ska överstiga ordersumman. På så sätt kan summan i kundvagnen bli noll även om man har frakt- och betalkostnader. Observera att denna inställning bara används tillsammans med fasta rabatter. Prioritetsordningen är att rabatter börjar rabattera innehållet i kundvagnen och därefter rabatterar ytterligare från eventuell frakt- eller betalkostnad.
Koden kan ej kombineras med köp N betala för M - Styr om kampajkoden kan användas i kombination med kampanjer med funktionen "köp N betala för M" i webbutiken. Om det finns någon artikel i kundvagnen där krieteriet för en en "köp N betala för M" har uppfyllts så kommer kampanjkoden att sluta fungera helt för hela kundvagnen. Inställningen fungerar bara för procentuella kampanjkoder.
Kan ej överstiga ordersumman - Styr om kampanjkoder med fast pris kan överstiga ordersumman i kundvagnen.
Kan inte kombineras med andra koder - Styr om kampajkoden kan användas i kombination med andra kampanjkoder i webbutiken.
Rabattartikel - När kampanjen aktiveras kommer en minuspost att skapas i kassan och på ordern. Denna minuspost behöver ligga på en artikel i ditt system för att betallösningar och affärssystem ska kunna hantera den. Välj en artikel du vill använda eller välj att systemet skapar artikeln automatiskt åt dig. Om du kopplat din webbutik till ett externt system kan du behöva skapa en rabattartikel som redan finns i ditt affärsssystem. Tryck annars på "Skapa artikel automatiskt". Rabattartikeln kommer att skapas och lägga sig gömd bland dina varor.
Koden gäller för hela sortimentet - Välj om kampanjkoden skall gälla för samtliga artiklar i sortimentet.
Delar av sortimentet koden är gilitig för - Rabattkategorier/ Varugrupp/ Fabrikat/ Vara/Artikel
Om kampanjkoden EJ gäller för hela sortimentet, välj då vilka delar av sortimentet som skall rabbateras genom att trycka på plussymbolen för respektive kategori. Enbart de artiklar i kassan som motsvarar dina inställningar kommer att rabatteras förutsatt att dina övriga inställningar tillåter det. Om din kampanjkod ger fast rabatt, exempelvis 100kr kommer den dock aldrig att rabattera mer än värdet av de artiklar som ska rabatteras enligt dina inställningar.
 

10.12.2 Ställ in butiken så att kunden kan knappa in sin kampanjkod

För att kunden ska kunna ange en kampanjkod i kassan behöver du aktivera kampanjkodsfältet i kassan. Det gör du under dina kassainställningar, Order -> Kassainställningar.

Tänk också på att det kan vara en god idé att kryssa ur inställningen Dölj utförliga beskrivningar så att kampanjkodsfältet visas utan att kunden behöver klicka fram den avancerade kassan.

10.12.3 Viktigt - begränsningar i funktionalitet

Inställningarna ovan öppnar upp för väldigt många kombinationer och varianter. Systemet har dock inte töd för alla kombinationer och om man kombinerar flera olika koder (dvs låter kunden knappa in mer än en kod) är det lätt att sätta dem ur spel då de normalt beräknar rabatten i den ordning de knappas in i kassan. Ett annat undantag är att kampanjkoder exempelvis ignorerar merförsäljningsartiklar.

Följande begränsningar finns i ovanstående inställningar för kampanjkoder.

Gäller vid varje köp: Fast rabatt Procentrabatt Kombinerat
Gäller en gång per kund: Fast rabatt Procentrabatt Kombinerat
Engångskod: Fast rabatt Procentrabatt Kombinerat
Presentkort: Fast rabatt Procentrabatt Kombinerat

 

Presentkort kan inte bestå av en procentrabatt eller en kombination av procent- och fast rabatt. Presentkort måste alltid bestå av ett fast belopp. 

Följande begränsningar finns gällande de olika inställningarna:

Fast rabatt: Koden gäller EJ för artiklar som ingår i en kampanj Koden kan ej kombineras med köp N betala för M Koden gäller för hela sortimentet Koden kan begränsas till delar av sortimentet Räkna med frakt och betalkostnad Kan ej överstiga order-summan Kan inte kombineras med andra koder
Procent-rabatt: Koden gäller EJ för artiklar som ingår i en kampanj Koden kan ej kombineras med köp N betala för M Koden gäller för hela sortimentet Koden kan begränsas till delar av sortimentet Räkna med frakt och betalkostnad Kan ej överstiga order-summan Kan inte kombineras med andra koder
Kombinerat: Koden gäller EJ för artiklar som ingår i en kampanj Koden kan ej kombineras med köp N betala för M Koden gäller för hela sortimentet Koden kan begränsas till delar av sortimentet Räkna med frakt och betalkostnad Kan ej överstiga order-summan Kan inte kombineras med andra koder

 

Grön - Inställningen är möjlig.

Röd - Inställningen är inte möjlig.

Gul - Inställningen är möjlig men är enbart giltig för den del av koden som ger procentuell rabatt.

10.12.3 Importera kampanjkoder

Tryck på fliken Import för att importera kampanjkoder i webbutiken. Här kan du importera kampanjkoder från en fil ifall du har många koder att lägga till.

Du anger först en kampanjkod som är inställd precis så som du vill att de importerade kampanjkoderna ska bli, därefter väljer du en fil med en kod per rad.

Systemet kommer skapa en ny kampanjkod för varje kod i din fil. Koden kommer ha samma inställningar som kampanjkoden du valde att utgå från.


10.8 Orderhantering - Inställningar

Skriven av: Helpdesk

Under fliken Order -> Inställningar går det att göra globala inställningar som påverkar orderläggningen i webbutiken.

Ändringar i orderinställnignar görs på egen risk och kan ha långtgående konsekvenser i webbutikens orderhantering. Tänk alltid på att testa dina inställningar med en testorder på egen hand så att dina kunder inte drabbas om du skulle vara osäker kring en inställning du gör.

Bild 1. Orderinställningar

Orderinställningar
Det går att redigera förljande generella orderinställningar:
Nästa ordernummer - Definiera nästa ordernummer i webbutikens orderserie.
Nästa returnummer - Definiera nästa returnummer i webbutikens returserie.
Vår referens - Ange eventuell referens för order i webbutiken.
Negativt antal på order - Definiera om order med negativa antal skall godkännas av systemet.
Beräkna använd kredit - Vid koppling av webbutiken till en kreditupplysningstjänst eller affärssystem är det möjligt att räka kunders beställningar mot en befintlig kredit. Ange här om krediten skall beräknas i affärssytemet eller i webbutiken.
 

10.8.1 Fraktberäkning

Fraktberäkning används om man vill lägga på frakt för emballagets vikt eller volym automatiskt enl. en formel. Formeln är y=kx+m.

y - totalvikt eller total volym ink. emballage.
k - multipel för x.
x - vikt eller volym i kundvagnen ex. emballage.
m - additiv konstant.

Som standard är k=1 och m=0, dvs ingen förändring.
Vill du tex höja vikten med 10% sätter du k till 1.1. Vill du lägga till 5kg sätter du m till 5.

Fraktberäkning behöver man normalt sett inte röra och inställningar här görs på egen risk. Få webbutiker behöver använda denna inställning.

10.8.2 Övriga inställningar

Meddelande på orderbekräftelse - Ange här eventuellt ett meddelande som inkluderas i orderbekräftelsen som skickas till kund i samband med order.
Öppna order i nytt fönster - Välj om orderkort öppnas som nya fönster i din webbläsare.
Stäng orderfönster vid spara - Väl om orderkort skall stängas vid klick på Spara-knappen.
Faktura - Om du använder manuell fakturering och skapar fakturorna på orderkortet i webbutikens administration med den inbyggda fakturafunktionen. Ange hur många dagar det ska vara till förfallodatum på de fakturor du skapar. Du kan alltid manuellt ändra förfallodatum på en individuell faktura i efterhand.

10.8.3 Orderstatus

En order kan ha flera olika status som tex godkänd, makulerad eller levererad. På respektive order kan du ändra vilket status den har i en rullgardinslista. Systemet har flera inbyggda status vilka du kan redigera och du kan även skapa egna status. Vid redigering eller skapande av ny orderstatus finns följande inställningar:

Bild 2. Inställningar för en orderstatus.

INSTÄLLNINGAR FÖR EN ORDERSTATUS
Följande inställningar finns
Tag - Lämna inte tomt. Sätt något unikt här som inte används av någon annat orderstatus.
Namn - Namn på din status.
Beskrivning - Behöver ej fyllas i.
Ordningstal - Lägre siffra gör att denna status hamnar högre upp i rullgardinslistan över orderstatus.
Visas - Bestämmer om detta status ska synas i rullgardinslistan eller ej.
Färg - Denna färg kommer synas högst upp på ordern. Färgkodning av olika orderstatusar används för att ge din en bättre visuell bild av orderns status.
Skicka mail vid byte till denna status - Väljer du ja här innebär det att om en order ändrar status till detta kommer din kund få ett mail om att orderstatus ändrats, valfritt meddelande du bestämmer samt eventuella trackinglänkar. Meddelandet kunden får kommer se ut på detta vis:

Din order har ändrat status från x till y.
Den text du skrivit i fältet Meddelande till kunden för din orderstatus.
Den text du skrivit, om någon, i fältet Kommentarer på själva ordern.
Trackinglänkar om order har sådana.
Meddelande till kunden - Skriv här det meddelande du önskar kunden ska få mailat till sig när detta orderstatus inträffar. Kräver att Skicka mail vid byte till denna status är satt till Ja.
Hur räknas dessa i affiliate - om du använder affiliateprogram kan du ange om detta status ska räknas med i affiliate eller ej. På så sätt kollas orderns orderstatus efter affiliateprogrammets karantäntid för att bestämma om ordern var giltig eller inte och därmed om ersättning ska utbetals enligt affiliateprogrammets inställning. Läs mer i aktuellt avsnitt.
Hur räknas dessa i orderstatistiken - fyller endast funktion om du använder funktionen orderstatistik.
Hur ska lagersaldot påverkas - påverkar vad som händer med lagret om status för ordern ändras. Tex om en makulerad order ska återställa lagret eller ej. Kräver avancerad lagerhantering. Påverkan på lagersaldo avser de artiklar som ligger i order och beror på hur deras lagerprofil är inställd. Säger exempelvis en lagerprofil på en av artiklarna att lagret inte ska påverkas vid beställning kommer nedanstående inställningar inte att ha en betydelse. Däremot är de relevanta när du använder lagerhantering på din artiklar, eller de enskilda artiklar du valt lagerhantering för.
Gör inget - Lagersaldot påverkas inget vid ändring till denna orderstatus.
Återställ lagersaldo - lämpligt vid status som Makulerad. Varorna i ordern lämnar tillbaka sig till lagret.
Räkna ner lager - lämpligt vid status som tex Ny eller Godkänd.
Visas för Drop shipping lagerprofil -använder du dig av Drop Shipping kan det vara vettigt att sätta Nej för Orderstatus Fullt levererad.