1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.8 Orderhantering - Inställningar

Skriven av: Helpdesk

Under fliken Order -> Inställningar går det att göra globala inställningar som påverkar orderläggningen i webbutiken.

Ändringar i orderinställnignar görs på egen risk och kan ha långtgående konsekvenser i webbutikens orderhantering. Tänk alltid på att testa dina inställningar med en testorder på egen hand så att dina kunder inte drabbas om du skulle vara osäker kring en inställning du gör.

Bild 1. Orderinställningar

Orderinställningar
Det går att redigera förljande generella orderinställningar:
Nästa ordernummer - Definiera nästa ordernummer i webbutikens orderserie.
Nästa returnummer - Definiera nästa returnummer i webbutikens returserie.
Vår referens - Ange eventuell referens för order i webbutiken.
Negativt antal på order - Definiera om order med negativa antal skall godkännas av systemet.
Beräkna använd kredit - Vid koppling av webbutiken till en kreditupplysningstjänst eller affärssystem är det möjligt att räka kunders beställningar mot en befintlig kredit. Ange här om krediten skall beräknas i affärssytemet eller i webbutiken.
 

10.8.1 Fraktberäkning

Fraktberäkning används om man vill lägga på frakt för emballagets vikt eller volym automatiskt enl. en formel. Formeln är y=kx+m.

y - totalvikt eller total volym ink. emballage.
k - multipel för x.
x - vikt eller volym i kundvagnen ex. emballage.
m - additiv konstant.

Som standard är k=1 och m=0, dvs ingen förändring.
Vill du tex höja vikten med 10% sätter du k till 1.1. Vill du lägga till 5kg sätter du m till 5.

Fraktberäkning behöver man normalt sett inte röra och inställningar här görs på egen risk. Få webbutiker behöver använda denna inställning.

10.8.2 Övriga inställningar

Meddelande på orderbekräftelse - Ange här eventuellt ett meddelande som inkluderas i orderbekräftelsen som skickas till kund i samband med order.
Öppna order i nytt fönster - Välj om orderkort öppnas som nya fönster i din webbläsare.
Stäng orderfönster vid spara - Väl om orderkort skall stängas vid klick på Spara-knappen.
Faktura - Om du använder manuell fakturering och skapar fakturorna på orderkortet i webbutikens administration med den inbyggda fakturafunktionen. Ange hur många dagar det ska vara till förfallodatum på de fakturor du skapar. Du kan alltid manuellt ändra förfallodatum på en individuell faktura i efterhand.

10.8.3 Orderstatus

En order kan ha flera olika status som tex godkänd, makulerad eller levererad. På respektive order kan du ändra vilket status den har i en rullgardinslista. Systemet har flera inbyggda status vilka du kan redigera och du kan även skapa egna status. Vid redigering eller skapande av ny orderstatus finns följande inställningar:

Bild 2. Inställningar för en orderstatus.

INSTÄLLNINGAR FÖR EN ORDERSTATUS
Följande inställningar finns
Tag - Lämna inte tomt. Sätt något unikt här som inte används av någon annat orderstatus.
Namn - Namn på din status.
Beskrivning - Behöver ej fyllas i.
Ordningstal - Lägre siffra gör att denna status hamnar högre upp i rullgardinslistan över orderstatus.
Visas - Bestämmer om detta status ska synas i rullgardinslistan eller ej.
Färg - Denna färg kommer synas högst upp på ordern. Färgkodning av olika orderstatusar används för att ge din en bättre visuell bild av orderns status.
Skicka mail vid byte till denna status - Väljer du ja här innebär det att om en order ändrar status till detta kommer din kund få ett mail om att orderstatus ändrats, valfritt meddelande du bestämmer samt eventuella trackinglänkar. Meddelandet kunden får kommer se ut på detta vis:

Din order har ändrat status från x till y.
Den text du skrivit i fältet Meddelande till kunden för din orderstatus.
Den text du skrivit, om någon, i fältet Kommentarer på själva ordern.
Trackinglänkar om order har sådana.
Meddelande till kunden - Skriv här det meddelande du önskar kunden ska få mailat till sig när detta orderstatus inträffar. Kräver att Skicka mail vid byte till denna status är satt till Ja.
Hur räknas dessa i affiliate - om du använder affiliateprogram kan du ange om detta status ska räknas med i affiliate eller ej. På så sätt kollas orderns orderstatus efter affiliateprogrammets karantäntid för att bestämma om ordern var giltig eller inte och därmed om ersättning ska utbetals enligt affiliateprogrammets inställning. Läs mer i aktuellt avsnitt.
Hur räknas dessa i orderstatistiken - fyller endast funktion om du använder funktionen orderstatistik.
Hur ska lagersaldot påverkas - påverkar vad som händer med lagret om status för ordern ändras. Tex om en makulerad order ska återställa lagret eller ej. Kräver avancerad lagerhantering. Påverkan på lagersaldo avser de artiklar som ligger i order och beror på hur deras lagerprofil är inställd. Säger exempelvis en lagerprofil på en av artiklarna att lagret inte ska påverkas vid beställning kommer nedanstående inställningar inte att ha en betydelse. Däremot är de relevanta när du använder lagerhantering på din artiklar, eller de enskilda artiklar du valt lagerhantering för.
Gör inget - Lagersaldot påverkas inget vid ändring till denna orderstatus.
Återställ lagersaldo - lämpligt vid status som Makulerad. Varorna i ordern lämnar tillbaka sig till lagret.
Räkna ner lager - lämpligt vid status som tex Ny eller Godkänd.
Visas för Drop shipping lagerprofil -använder du dig av Drop Shipping kan det vara vettigt att sätta Nej för Orderstatus Fullt levererad.

 

6.1 Inställningar

Skriven av: Helpdesk

Under Butik > Inställningar görs generella inställningar som gäller för webbutiken. Normalt gör du enbart inställningarna här en gång innan du lanserar butiken. Härifrån ställer du in:

Land & språk, Utvecklingsinställningar, Valutor, Anpassning av butiken, Butikslogga/toppbanner, Prishantering och Profiler för etikettutskrift.

 

Bild 1. Översikt över de generella butiksinställningar som finns.

6.1.1 Land & Språk

Bild 2. Land och språk för butiken.

LAND & SPRÅK
Inställningar av land och språk
Land för butiken - avser det land du har din e-handels-verksamhet i. Använder du ett annat språk än Svenska i din webbutik men bedriver din e-handel i Sverige ska du alltså välja Sverige här.
Standardspråk i butiken - Det språk din webbutik använder ut mot kund.
Standardspråk i admin - är det språk du vill använda för administration av din webbutik.
 

6.1.1 Utvecklingsinställningar

Om webbutiken är under utveckling går det att dölja webbutiken från allmänheten genom att kräva ett lösenord för att se webbutiken.

Bild 3. Utvecklingsinställningar

UTVECKLINGSINSTÄLLNINGAR
Lösenordsskydda din butik
Kräv lösenord för att se butiken – klicka i rutan för att dölja butiken
Lösenord – fyll i det lösenord som måste uppges för att se webbutiken
Meddelande som visas när butiken är lösenordsskyddad – I det här fältet går det att redigera sidan som visas istället för webbutiken medan den är under utveckling.
 

6.1.3 Valutor

Här skapar du olika valutor och gör diverse inställningar om hur valutor ska hanteras i webbutiken. För att göra avancerad valutainställningar måste funktionen Valutaväxlare vara aktiverad i webbutiken.

Bild 4. Valutainställningar.

Sytemet kan hantera valutor på två olika sätt.

ALTERNATIV FÖR VALUTOR
Två alternativ för att hantera valutor
Växlingskurser - Fyller endast funktion om du har tjänsten Valutaväxlare samt INTE använder dig av Flera prislistor. Med detta alternativ anger du manuellt en växelkurs som du själv bestämmer.
Prislistor - Dina kunder får då möjlighet att se priser i olika valutor enl. av dig inställda priser. Tänk på att dina betalsätt och bank måste stödja de olika valutorna. Du har med detta alternativ själv möjlighet att ange respektive pris per valuta per vara. Priserna är inte bundna av några växelkurser som i alternativet ovan.
 

I tabellen anger du:

VALUTAINSTÄLLNINGAR
Så ställer du in dina valutor
Standardvaluta - Den valuta kunder får som standard och den valuta som används att räkna växlingskurs mot.
Adminvaluta - Den valuta du vill se i webbutikens administration.
 

I tabellen visas webbutikens valutor. Redigera en valuta genom att trycka på knappen Ändra, eller skapa en ny valuta genom att trycka på Ny valuta

Bild 5. Skapa eller redigera en valuta.

Följande inställningar finns att göra för varje valuta:

VALUTAINSTÄLLNINGAR
Så ställer du in dina valutor, fortsättning
Kod - Valutakoden i webbutiken (kan endast redigeras på nya valutor)
Symbol – Valutaförkortning (t.ex SEK eller EUR)
Namn – Valutans namn
Växlingskurs - Standardvalutan ska sättas till 1. Övriga valutor enligt önskad växlingskurs mot standardvalutan (t.ex kan man sätta 8.91 här för Euro).
Visa valutasymbol - Bestäm om valutakod ska visas före priset, efter priset eller inte alls.
Uppdaterad – (ej redigerbar) visar senast när valutauppdateringen ägde rum.
 

När du ställt in din valutor ska du ge dina kunder möjlighet att välja vilken valuta de vill handla i.

Om du har valt att använda prislistor så behöver du ställa in dina prislistor så att de är valbara i butiken. Det gör du i inställningen för respektive prislista. Du behöver även kryss i inställningen "Visa prislistväljare i butiken". Alla dessa inställningar gör du där du redigerar dina prislistor under Sortiment -> Inställningar.

Om du valt att använda växlingskurs instället och låta systemet räkna ut priserna åt dig behöver du inte göra ytterligare inställningar.

Om du inte har layouteditorn aktiverad i din butik kommer väljarna automatiskt att placeras ut i webbutiken. Har du layouteditorn behöver du själv placera ut en väljare i butiken. Gå till layouteditorn (Sidor -> Layouteditor) och lägg till "Valutaväljare" eller "Prislistväljare" beroende på vilken valutavariant du använder.

 6.1.4 Anpassning av butiken

Här ställer du in hur dina varor visas i webbutiken och hur produktmenyn skal anpassas (fler inställningar finns att göra under Sortiment -> Inställningar).

Bild 6. Anpassning av butiken.

Du kan göra följande anpassningar:

ANPASSNINGAR AV BUTIKEN
Följande inställningar finns
Nya varor” visas i sortimentsträdet – Om nej visas inte länk till Nya varor
Kampanjvaror” visas i sortimentsträdet – Om nej visas inte länk till Kampanjvaror
Varumärken visas i sortimentsträdet – Om nej visas inte länk till Varumärken
Utvalda varor” visas i sortimentsträdet – Om nej visas inte länk till Utvalda varor
Utvald varor heter i butiken – Ange namn på länken för Utvalda varor i webbutiken
Antal varor på förstasidan – Ange antal varor som skall visas på butikens förstasida
Varukorg” bekräftelsefönster första gången – Ange om ett pop-up fönster skall visas första gången en besökare lägger en vara i Varukorgen
Varukorg” bekräftelsefönster fvarje gång – Ange om ett pop-up fönster skall visas varje gång en besökare lägger en vara i Varukorgen
Välj produktmeny – Välj typ av produktmeny. Här kan du välja mellan:
- Flat meny: En meny med alla undergrupper alltid utfällda.
- Trädmeny: Visar endast huvudgrupper från början och undergrupper fälls ut genom att klicka på plustecken.
- Omladdningsbar trädmeny: Samma som ovan, men där sidan laddas om vid klick på utfällningsbara menyalternativ. Detta möjliggör att visa informationssidor vid klick på på huvudvarugrupper. 
 

6.1.5 Butikslogga/toppbanner

Här Kan du ladda upp eller Ta bort din Butikslogga eller Toppbanner. Bilden visas överst i din butik. Tänk på att bilden visas precis som du laddar upp den så se till att den har lämplig storlek och bakgrundsfärg.

Bild 7. Uppladdning av toppbanner.

Kryssa i rutan för att ta bort den befintliga butiksloggan eller tryck på bläddra-knappen för att välja en fil från din dator.

6.1.6 Prishantering

Här ställer du in hur priser visas i butiken och i administrationen. Bland annat ställs det in vilka momssaster som ska användas och hur priser ska presenteras för dina kunder. Något som är ganska vanligt är tex att man vill att privatpersoner ska se priser inklusive moms medans företag ska se priser exklusive moms. Om vi har en vara som kostar 100 exlusive moms och momsen är 25% kommer en privatperson se priset som 125 medans ett företag ser priset som 100. När beställningen skickas kommer det för en privatperson se ut på följande sätt: Pris 125, varav moms 25. Summa 125. Ett företag kommer se detta som Pris 100, moms 25. Summa 125.

OBS! Viktigt! Vi rekommenderar att alltid använda exkl moms för priser i admin om du inte fått explicita instruktioner om annat! Vi tar inget ansvar för eventuella problem med tredjepartsintegrationer om inkl moms används som inställning.

Du kan göra följande inställningar för webbutikens prishantering:

Bild 8. Prishantering

PRISHANTERING
Inställningar för prishantering
Momssatser – Ange här de momssatser som skall vara valbara för varor i webbutiken.
Visa priser – Välj här hur priser skall visas för olika kundtyper i webbutiken.
- I butiken: Väl om priser skall visas med eller utan moms och för vilken kundtyp.
- I admin: Välj om priser skall anges med eller utan moms i butiskadministrationen.
OBS! Viktigt! Vi rekommenderar att alltid använda exkl moms om du inte fått explicita instruktioner om annat! Vi tar inget ansvar för eventuella problem med tredjepartsintegrationer om inkl moms används som inställning.
- På order i admin: Välj om priser skall visas med elelr utan moms för order i admin.
Avrunda på priser på varor – Ange här om priser med decimaler skall avrundas i webbutiken. Använd endast denna funktion i nödfall. Det är bättre att ange rätt priser istället.
 

6.1.7 Profiler för etikettutskrift

Adressetiketter för mottagaradresser kan skrivas ut från orderöversikten. Här fördefinieras etiketternas storlek. Skapa, Radera eller Ändra en etikett genom att trycka på de olika knapparna. Tryck på Test för att se en utskriftsvänlig förhandsgranskning av etikettstorleken.

 

 

Bild 9. Profiler för etikettutskrift.

 

Välj en standardstorlek genom att markera en av raderna som förvald.

 


Bild 10. Inställningar för en etikettprofil.


9.4 Inställningar

Skriven av: Helpdesk

Under Kundregister -> Inställningar går det att göra generella inställningar för kundhanteringen i webbutiken.

Bild 1. Administration för kundinställningar.

9.4.1 Kundinställningar

Under fliken Kundinställningar redigerar du webbutikens kundhantering. Här ställer man bland annat in hur webbutiken registrerar nya kunder och vilken information som är obligatorisk för köp i webbutiken.

KUNDINSTÄLLNINGAR
Det går att göra fäljande generella kundinställningar
Tilldela kundnr automatiskt - Välj om webbutiken automatiskt skall tilldela kundnummer till nya kunder. Du kan ha olika inställningar för kunder som registrerar sig i webbutiken och kunder som du själv skapar i administrationen. Kundnummerserien är dock densamma.
Nästa kundnr - Om en siffra anges i fältet skapas börjar kommer nästa kunde som skapas i webbutiken få nästkomamnde kundnummer. T.ex om du anger "1000" i fältet kommer nästföljande kunder få kundnummer "1000", "1001", "1002" osv.
Skicka välkomstmail till nya kunder - Klicka i för att webbutiken automatiskt skall skicka välkomnstbrev till registrerade kunder.
Spara personnr/orgnr vid betalning - Klicka i om webbutiken skall lagra person/organisationsnummer för kunder efter betalning
Kontrollera inmatat VATnr mot EUs databas - Klicka i för att låta webbutiken validera VAT-nummer
Inloggningsläge - Här går det att välja Login, vilket innebär att kunder måste logga in för att genomföra köp. Utan inloggning vilket tilåter köp utan inloggning (så kallad snabbkassa), eller Blandad där kunden själv väljer om den vill registrera sig som login-kund eller använda sig av snabbkassan.
Snabbkassa, utan inloggning:
Inloggningskassa:
 

9.4.2 Dessa fält krävs för att lägga order

Beroende på om din kund är en privatperson, företagskund eller en stat/kommun behöver de ofta registrera olika typer av information för att kunna genomför att köp. I tabellen klickar man för vilka fält som ska vara obligatoriska för kunder när de registreras respektive genomför köp i webbutiken.

Bild 2. Dessa fält krävs för att lägga en order.

9.4.3 Öppna kunder i nytt fönster

För att i administrationen öppna en kund i ett nytt fönster (flik) väljer du Ja i rullistan. Nej i rullistan innebär att kundkort öppnas i samma fönster som administrationen.

Bild 3. Öppna kunder i nytt fönster.

9.4.4 Giltiga länder

Här ställer du in vilka länder du tillåter kunder från. Inställningarna här påverkar landväljaren ute i butiken, till exempel vid kundregistrering eller i kassan vid köp. Observera att dina betal- och fraktsätt kan begränsa möjligheterna ytterligare.

Bild 4. Giltiga länder.

Du kan ta bort länder från listan genom att kryssa för länderna till vänster och sedan välja "Radera markerade".

Du lägger till ett eller flera nya länder i listan genom att klicka på plusikonen. Då öppnas ett fönster där du kan söka och lägga till länder. Du kan välja flera länder genom att klicka och dra med muspekaren och/eller hålla in Ctrl eller Shift-knappen när du klickar.

9.4.5 Kundkategorier

Under fliken Kundkategorier administrerar man webbutikens kundkategorier. Kundkategorier är praktiskt om du sysslar med flera olika kundtyper och tex vill ge de olika typerna olika förvalda frakt- och betalsätt eller olika prissättning eller åtkomst till olika delar av butiken.

Här visas en översikt av webbutikens kundkategorier. Redigera eller Radera en kundkategori genom att trycka på knapparna till höger om varje rad. Skapa en ny kundkategori genom att trycka på plussymbloen längst upp till höger.

Bild 5. Kundkategorier.

För kundkategorierna kan du också ställa in startvärden för dina nya kunder, så att de autoamtiskt hamnar i en kundkategori. Beroende på om kunden registrerade sig som en privatperson, ett företag, en stat/kommun kan du ange vilken kundkategori de ska hamna i. Du kan också ange vilken kundkategori icke-kunder (dvs ej inloggade enligt bilden ovan) ska räknas till och på så sätt exempelvis sätta fövalda frakt- och betalsätt för besökare som ännu inte är kunder.

9.4.5.1 Skapa/redigera kundkategorier

Kundkategorier sätter inställningar för de kunder som tillhör en specifik kundkategori. Samma inställningar som finns på kundkategorin finns också på den unika kunden. Sätts inställningarna på kundnivå skriver de över de inställningar som är satta på kundkategorin enbart för den specifika kunden.

 

Skapa/redigera kundkategori
När du skapar eller redigerar en kundkategori går det att göra följande inställnignar:
Officiellt namn - Ange kundkategorins namn.
Tag/identifierare - Ange eventuellt ett ID för kundkategorin (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Prislista - Här kan du bestämma vilken prislista kundkaegorin ska få om du har flera prislistor i din webbutik.
Rabattsats - Ange en enventuell rabattsats som skall gälla för samtliga kunder knutna till kundkategorin.
Lager - Om du har flerlagerstöd i din butik (finns ej som standard i systemet) kan du bestämma från vilket lager kundkategorins order ska dras.
Vald valuta - Bestäm kundkategorins förvalda valuta.
Förvalt betalsätt - Välj betalsätt i listan för detta ska bli förvalt för kunder knutna till kundkategorin.
Förvalt fraktsätt - Välj fraktsätt i listan för detta ska bli förvalt för kunder knutna till kundkategorin.
Kreditvärdig - Här kan du bestämma att kundkategorins kunder alltis ska räknas som kreditvärdiga exempelvis.
Nycklar - Kilick för de nycklar som ska gälla för kunder knutna till kundkategorin.
 
Anger du motsvarande inställningar direkt på kundkortet för en kund så kommer de att gälla istället för de värden du anger för kundkategorin.

9.4.5.2 Knyt kunder till kundkategorier

Individuella kunder knyts till en kundkategori via sitt kundkort. På kundkortet väljer du kundens kategori i rullistan. Det går också att knyta flera kunder till en kundkategori genom att markera dem i kundöversikten och massuppdatera.

På kundkortet gör du också eventuella inställningar som skriver över kundkategorins inställningar för den aktuella kunden. Se aktuellt avsnitt.