1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

7.1 Redigera sidor

Skriven av: Helpdesk

Det går att redigera informationssidorna OM OSS och KÖPVILKOR i den mobilanpassade versionen av webbutiken.

7.1.1 Att administrera dina mobilsidor

Under Mobilbutik -> Redigera sidor kan du redigera en sida genom att trycka på ikonen till höger.

Bild 1. Översikt över redigerbara sidor i mobilbutiken.

 

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina sidor.
Redigera en sida - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

7.1.2 Att redigera mobilsidor

När du redigerar eller skapar en ny sida kan följande inställningar göras. Såhär ser redigeringsläget av en sida ut:

Bild 3. Redigeringsläget för att redigera en mobilsida

 

FÄLT ATT FYLLA I
I redigeringsläget kan du ställa in följande fält. De som är obligatoriska eller viktiga är markerade nedan.
VIKTIG! Sidans adress- sidans adress.
Sidans adress går inte att redigera.
VIKTIG! Rubrik - sidans rubrik. Ses normalt av besökaren i webbläsarens flik eller motsvarande.
Meta tag "Robots" t.ex. "NOINDEX, NOFOLLOW" - detta är begrepp för att styra exempelvis indexering av sidan i sökmotorer som kan användas av de som är lite mer pålästa kring sökmotoroptimering.
SEO keywords - nyckelord för SEO. SEO betyder search engine optimization och står för sökmotoroptimering.
SEO Description - beskrivning för SEO.
VIKTIG! Editfält - här gör du själva ändringarna för din sida i en html-editor. Du jobbar lite liknande som i ett ordbehandlings-program. Du kan lägga in länkar och bilder, ändra storlek och färg på texten mm. Det går även att byta till html-läge om man vill det. Klicka på ikonen "HTML" för att komma åt html-koden. Klicka på Update när du är klar.
Synlig - om sidan ska synas i webbutiken eller ej. Du kan på så sätt dölja en sida tillfälligt om du önskar detta. Den försvinner då också automatiskt från eventuella menyer den är inlagd på. Dock försvinner inte länken där du manuellt lagt in länken till sidan.
Lås - om du ser detta alternativ har du en funktion kallad "Lås & Nycklar" aktiverad i din butik. Denna funktion tillåter dig att låsa delar av webbutikens innehåll, så att det krävs en nyckel för att komma åt dessa delar. I detta fall är det möjligt att låsa sidan så att den vanliga besökaren inte kommer åt den utan en nyckel. Nyckel sätts på antingen kundkategorier eller kunder i butiken och blir aktiv när den aktuella kunden är inloggad i butiken. Läs mer i aktuellt avsnitt i manuelen.
 

5.1 Redigera sidor

Skriven av: Helpdesk

I butiken finns ett antal sidor som är sidor främst avsedda för information. Det kan till exempel vara de sidor där du skriver dina köpvillkor, berättar om ert företag eller ger allmän information om något, likväl som din startsida. Detta avser alltså inte exempelvis produktsidor, varugrupper och så vidare. Sidorna som du skapar här når dina besökare generellt genom att du har länkat till dem via någon av dina menyer i webbutiken. Sidorna går att redigera, kopiera och ta bort - och du kan även skapa obegränsat med nya informationssidor.

Bild 1. Exempel på en redigerbar sida

5.1.1 Att administrera dina sidor

För att administrera sidorna klicka på Sidor -> Redigera sidor.

Efter att ha klickat på Sidor -> Redigera sidor kommer en översikt över dina sidor upp.

Bild 2. Översikt av dina sidor

 

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina sidor.
Sökfunktionen - Söker på sidornas URL (filnamn) och rubrik.
Skapa en ny sida - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en sida - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Kopiera en sida - Görs genom att klicka på symbolen med de vita papprena och ett grönt plustecken på.
Redigera en sida - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 
Det går inte att ångra när du raderat en sida, så var väldigt säker på din sak innan du raderar en sida. Byt heller aldrig namn på sidan /index.html. Det är din webbutiks startsida och fungerar inte med annat namn.

 

5.1.2 Att skapa en ny sida och redigera sidor

När du redigerar eller skapar en ny sida kan följande inställningar göras. Såhär ser redigeringsläget av en sida ut:

Bild 3. Redigeringsläget för att skapa eller redigera en sida

 

FÄLT ATT FYLLA I
I redigeringsläget kan du ställa in följande fält. De som är obligatoriska eller viktiga är markerade nedan.
VIKTIG! Sidans adress - sidans adress. Systemet kommer automatiskt ge sidan en adress tex /NYSIDA-3Hkw.html, men det är oftast bättre att själv bestämma en adress. Byt då ut det webbutiken föreslår till tex /minegensida.html. Du behöver alltså behålla /-tecknet före din adress och avsluta adressen med .html. Genom att ge din sida en relevant adress hjälper bland annat dina besökare att veta var de befinner sig.
VIKTIG! Rubrik - sidans rubrik. Ses normalt av besökaren i webbläsarens flik eller motsvarande.
Meta tag "Robots" t.ex. "NOINDEX, NOFOLLOW" - detta är begrepp för att styra exempelvis indexering av sidan i sökmotorer som kan användas av de som är lite mer pålästa kring sökmotoroptimering.
SEO keywords - nyckelord för SEO. SEO betyder search engine optimization och står för sökmotoroptimering.
SEO Description - beskrivning för SEO.
Produkter - här kan du lägga till en koppling till produkt du har i din webbutik, så att de visar produkter längst ner på sidan som är relaterade till det du skriver om. Observera att du först kan koppla produkter till en sida efter att den är skapad - därför ser du inte möjligheten att koppla produkter när du först skapar sidan förrän du sparat. Produkterna kommer mormalt att presenteras med samma produktvisning som på startsidan eller på dina kategorisidor.
För att länka till en produkt:
1) Klicka på plustecknet.
2) Ett nytt fönster dyker upp. Välj vara i väljaren genom att söka eller att klicka dig fram via varugrupp. Du markerar en vara i den högra delen av rutan.
3) Klicka på spara.
4) Vill du ta bort en existerande länkning trycker du på papperskorgen bredvid länken. Vill du byta ordning på hur varorna visas klickar du på pilarna. Varan högst upp kommer visas längst till vänster.
VIKTIG! Editfält - här gör du själva ändringarna för din sida i en html-editor. Du jobbar lite liknande som i ett ordbehandlings-program. Du kan lägga in länkar och bilder, ändra storlek och färg på texten mm. Det går även att byta till html-läge om man vill det. Klicka på ikonen "HTML" för att komma åt html-koden. Klicka på Update när du är klar.
Synlig - om sidan ska synas i webbutiken eller ej. Du kan på så sätt dölja en sida tillfälligt om du önskar detta. Den försvinner då också automatiskt från eventuella menyer den är inlagd på. Dock försvinner inte länken där du manuellt lagt in länken till sidan.
Lås - om du ser detta alternativ har du en funktion kallad "Lås & Nycklar" aktiverad i din butik. Denna funktion tillåter dig att låsa delar av webbutikens innehåll, så att det krävs en nyckel för att komma åt dessa delar. I detta fall är det möjligt att låsa sidan så att den vanliga besökaren inte kommer åt den utan en nyckel. Nyckel sätts på antingen kundkategorier eller kunder i butiken och blir aktiv när den aktuella kunden är inloggad i butiken. Läs mer i aktuellt avsnitt i manuelen.
 

5.1.3 Att redigera din startsida

Startsidan i din butik är filen /index.html. Din startsida består av flera olika delar. I exemplet nedan består den både av ett bildspel men även en listning av utvalda produkter. Se respektive avsnitt i manaulen för hur du styr dessa delar.

Förutom bildspelet och produkterna har startsidan i exemplet nedan ett utrymme som är markerat i bilden. Där kan du lägga in valfritt innehåll som en text, bilder eller något annat. Detta gör du enligt avsnittet ovan.

Tänk på att aldrig radera eller byta filnamn på /index.html. Denna fil måste finnas i din webbutik för att startsidan ska fungera.

Bild 4. Editerbar yta på din startsida

5.1.3.1 Produkter på startsidan

Produkterna som listas på startsidan genereras automatiskt av webbutiken. Antalet ställer du in under dina butiksinställningar (Butik -> Inställningar) och deras sortering ställer du in under sortimentinställningarna (Sortiment -> Inställningar). För att de ska visas i din butik måste följande kod finnas på index.html. Om du har råkat ta bort koden i en butik som tillåter dig att göra detta kan du återställa den genom att lägga in följande kodsnutt i html-läge när du redigerar /index.html.

<shop:sbscript class="sbscript mceNonEditable">INCLUDE 'kampanj2.htm'</shop:sbscript>