1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

7.1 Redigera sidor

Skriven av: Helpdesk

Det går att redigera informationssidorna OM OSS och KÖPVILKOR i den mobilanpassade versionen av webbutiken.

7.1.1 Att administrera dina mobilsidor

Under Mobilbutik -> Redigera sidor kan du redigera en sida genom att trycka på ikonen till höger.

Bild 1. Översikt över redigerbara sidor i mobilbutiken.

 

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina sidor.
Redigera en sida - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

7.1.2 Att redigera mobilsidor

När du redigerar eller skapar en ny sida kan följande inställningar göras. Såhär ser redigeringsläget av en sida ut:

Bild 3. Redigeringsläget för att redigera en mobilsida

 

FÄLT ATT FYLLA I
I redigeringsläget kan du ställa in följande fält. De som är obligatoriska eller viktiga är markerade nedan.
VIKTIG! Sidans adress- sidans adress.
Sidans adress går inte att redigera.
VIKTIG! Rubrik - sidans rubrik. Ses normalt av besökaren i webbläsarens flik eller motsvarande.
Meta tag "Robots" t.ex. "NOINDEX, NOFOLLOW" - detta är begrepp för att styra exempelvis indexering av sidan i sökmotorer som kan användas av de som är lite mer pålästa kring sökmotoroptimering.
SEO keywords - nyckelord för SEO. SEO betyder search engine optimization och står för sökmotoroptimering.
SEO Description - beskrivning för SEO.
VIKTIG! Editfält - här gör du själva ändringarna för din sida i en html-editor. Du jobbar lite liknande som i ett ordbehandlings-program. Du kan lägga in länkar och bilder, ändra storlek och färg på texten mm. Det går även att byta till html-läge om man vill det. Klicka på ikonen "HTML" för att komma åt html-koden. Klicka på Update när du är klar.
Synlig - om sidan ska synas i webbutiken eller ej. Du kan på så sätt dölja en sida tillfälligt om du önskar detta. Den försvinner då också automatiskt från eventuella menyer den är inlagd på. Dock försvinner inte länken där du manuellt lagt in länken till sidan.
Lås - om du ser detta alternativ har du en funktion kallad "Lås & Nycklar" aktiverad i din butik. Denna funktion tillåter dig att låsa delar av webbutikens innehåll, så att det krävs en nyckel för att komma åt dessa delar. I detta fall är det möjligt att låsa sidan så att den vanliga besökaren inte kommer åt den utan en nyckel. Nyckel sätts på antingen kundkategorier eller kunder i butiken och blir aktiv när den aktuella kunden är inloggad i butiken. Läs mer i aktuellt avsnitt i manuelen.
 

7.2 Design

Skriven av: Helpdesk

Men hjälp av deisigneditorn kan du ställa in designen specifikt för den mobilanpassade butiken.

Designeditorn fungerar på precis samma sätt som designeditorn för webbutiken men med lite begränsade möjligheter.

Se avsnittet för designeditorn.

Bild 1. Designeditorn mobilbutiken

Bild 2. Standardbilder mobilbutiken