1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.13 Import - Export

Skriven av: Helpdesk

 

Uppdelningen mellan varugrupper, varor och artiklar brukar väcka en del frågor. Innan du går vidare och skapar ditt sortiment, vill vi ge följande förtydligande kring begreppen.

Varugrupp - motsvarar en grupp varor eller en kategori. Dessa syns normalt i produktträdet och är såsom dina besökare navigerar sig för att hitta till rätt vara. I varugrupp kan till exempel vara "Kläder", "Herrkläder", "Damkläder", "Sladdar", "Lampor", "Bord" osv.

Vara - En vara är en av dina produkter du säljer. En vara har alltid en egen sida i webbutiken, dvs en produktsida där den presenteras med bilder, beskrivning och annan information.

Artikel - En vara ovan består alltid av minst en artikel. En artikel i detta fall kan även kallas variant. Normalt består en vara av en artikel, men finns en vara i olika varianter, till exempel olika storlekar eller färger består en vara av flera artiklar. På artikelnivå ligger information som pris, benämning och lagersaldo. Det är alltså alltid en artikel som kunden köper. Artikeln delar varuinformation med övriga artiklar om flera artiklar/varianter finns.

Introduktion

Import-Exportfunktionen gör det möjligt att redigera ett stort antal varor eller artiklar på en gång. Funktionen är användbar om man till exempel vill uppdatera priser på ett stort antal artiklar, eller om man får en fil med varor från en leverantör. Import-Exportfunktionen hitta man under Sortiment -> Import-Export.

Import-exportfunktionen fungerar så att man i ett CSV-dokument (du kan använda Excel för att spara i detta format) har olika kolumner som motsvarar de olika informationsfälten i webbutiken. Till exempel artikelnummer, pris, antal artiklar i lager, varubeskrivningar och så vidare.

Exempel på fil i CSV-format:

Bild 1. FIl i csv-format.

8.13.1 Importprofiler

Börja med att gå in under fliken Skapa profil för att skapa en ny importprofil. Du kan skapa en helt ny importprofil, eller utgå ifrån en profil som redan är skapad. Om du väljer att utgå från en importprofil markeras fälten i orginal-profilen med grönt (se bild).

Bild 2. Skapa ny profil.

Inställningar
Här ställer du in vilka dokumentinställningar som ska gälla för en viss importprofil.
Namn på profil - Döp din importprofil
Hämta värden från en befintlig importprofil - Välj i rullitan om du vill utgå från inställningarna i en av de redan skapade importprofilerna
Filen innehåller rubriker - Kryssa i om din CSV-fil innehåller rubriker för varje kolumn.
Ignorera rader som innehåller fel - Kryssa i för att importfunktionen skall ignorera felaktiga rader som annars hindrar importen för att fullföljas.
Teckenkodning - Välj CSV-filens teckenkodning.
Filseparator - Välj CSV-filens teckenseparator.
Texseparator - Välj CSV-filens texseparator.
 

8.13.1.1 Matcha fält

När du anpassat filens inställningar väljer du vilka kolumner i filen som ska matchas mot vilka informationsfält i webbutiken. Du behöver inte matcha alla informationsfälten, men för att det ska gå att göra en felfri import eller export måste åtminstone Artikelnummer matchas. Varukod måste också användas om du har flera varor och/eller artiklar med samma namn varunamn - annars kommer det att skapas nya varor för varje rad i filen.

För de flesta importer eller exporter går det att använda sig utav de standardprofiler som redan finns i systemet. Men du kan också skapa och spara egna importprofiler. Det finns ingen begränsning av hur många importprofiler du kan skapa.

Tänk på att det endast är information som finns i matchade fält och kolumner som kommer att följa med i en import eller export. Det är också viktigt att man inte matchar kolumner mot mer än ett informationsfält eller vice versa.

8.13.1.2 Översikt

Under Sortiment -> Import-export -> Importprofiler visas en lista på alla importprofiler i webbutiken. Du kan radera de importprofiler du själv skapat i webbutiken genom att trycka på papperskorgen till höger om importprofilen. Enbart profiler som du skapat själv är möjliga att radera. Se föregående stycke för att skapa en ny importprofil.

Bild 3. Importprofiler i en webbutik.

8.13.2 Export

Det går att exportera hela eller delar av ditt sortiment. För att exportera hela sortimentet går du in på fliken Export. Här väljer du första vilken utav dina profiler du vill använda för exporten, och trycker sen på Exportera som CSV-fil för att generera en exportfil. När du sparat filen på datorn kan du gå in och göra dina ändringar.

En lista visas med de valda inställningarna för den valda importprofilen, samt en listning på vilka kolumner som är matchade till respektive fält i webbutiken.

Om du bara vill exportera delar av ditt sortiment kan du gå in på din varuöversikt (Sortiment -> Varor) och markera de varor du vill exportera. Tryck sedan på Utför på markerade och Export. Välj den aktuella profilen och trycker sedan på knappen Export längst ner på sidan. Du kan göra samma från artikellistningen (Sortiment -> Artiklar).

8.13.3 Import

När du vill importera en fil för att uppdatera ditt sortiment går du in på Sortiment Import-Export och fliken Import. Du kan välja att antingen göra en amnuell import, eller att utgå från en importprofilen du tidigare skapat.

Bild 4. Import steg 1.

Använd samma profil som du använt dig av för en eventuell export.
Manuell import
Ställ in följande inställningar för en manuell import
Filen innehåller rubriker - Kryssa i om din CSV-fil innehåller rubriker för varje kolumn.
Ignorera rader som innehåller fel - Kryssa i för att importfunktionen skall ignorera felaktiga rader som annars hindrar importen för att fullföljas.
Teckenkodning - Välj CSV-filens teckenkodning.
Filseparator - Välj CSV-filens teckenseparator.
Texseparator - Välj CSV-filens texseparator.
 

Tryck på Bläddra-knappen och välj importfilen från din dator. Ladda upp filen genom att trycka på knappen Import.

Först visas en förhandsgranskning av filen. Om du ser fem kolumner med fem rader utan felaktigheter så betyder det att importinställningarna är riktiga. Ser förhandsgranskningen felaktig ut beror det på att filens format och importprofilens inställningar skiljer sig åt. Kontrollera i så fall att du sparat filen i rätt format och att alla inställningarna är korrekta på din importprofil.

Bild 5. Import steg 2.

I nästa steg ser du en överblick över matchningen mellan kolumnerna i din fil och webbutikens informationsfält. Dubbelkolla så att alla matchningar stämmer. Om du gör några ändringar och vill spara dessa till en ny importprofil går det att namnge importprofilen i fältet längst ner, då sparas denna som en ny importprofil. När du gjort alla eventuella ändringar trycker du på knappen Importera.

OBS! Du kan inte ångra en gjord import. Är du inte helt säker på vad du gör, ta hjälp av oss eller undvik att göra importen på egen hand. Vi kan också återställa backup mot debitering. Använd i första hand de inbyggda bulkuppdateringsfunktionerna i systemet.

Bild 6. Import steg 3.

Efter utförd import visas en summering över antal nya och uppdaterade artiklar, varor och kategorier.

Bild 7. Import klar.

Om du importerat varor som inte har någon varugrupp kommer de läggas i den dolda varugruppen trashcan. Och du kan därefter redigera dem som vilka varor som helst i ditt sortiment.

8.13.4 Bra att veta

Läs igenom följande information.

KRAV
Följande krav finns vid import
Artikelnummer (Artnr) måste vara unikt.
Varukod måste vara unik. I de allra flesta fall kan man sätta detta fält till samma som Varunamn. Enda gången du inte kan det är om du har flera varor med samma namn. Det finns inget krav att använda varukod förutom i undantagsfall enligt ovan.
Varugrupper måste vara unika.
 
BRA ATT VETA
Följande är bra att veta när du gör en import
Har du inga angivna varugrupper i din importfil läggs dina artiklar som standard i den gömda varugruppen Trashcan.
Det går inte att tömma varugrupper.
Det går inte att döpa om varugrupp.
En import-rad med både Huvudvarugrupp och Undergrupp gör att Huvudgruppen är förälder till Undergruppen och varan lägger sig i Undergruppen.
Det går inte att flytta en artikel till en annan vara.
Det går inte att direkt ångra en gjord import.