1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.10 Kassahantering - Betalsätt

Betalsätt syftar till de möjligheter webbutiken ger kunderna att betala sina beställningar. Det finns ingen begränsning av antalet betalsätt du kan erbjuda kunder. Dessutom finns det stora möjligheter att ställa in betalsätt, för att på så sätt kunna skräddarsy hur dessa skall presenteras för kunden.

Det går även att definiera vilket betalsätt som skall vara förvalt för kunder. Detta definieras antingen för individuella kunder eller för hela kundkategorier.

Bild 1. Exempel på en webbutiks kassa med tillgängliga betalsätt.

10.10.1 Administrera betalsätt

Under fliken Order -> Betalsätt visas en översikt av alla betalsätt i webbutiken. Från den här översikten kan du Kopiera, Redigera eller Ta bort individuella betalsätt genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till ett nytt betalsätt genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Med skiftnyckeln kan du välja vilka kolumner som visas i din lista med betalsätt, så att du har snabb åtkomst till den information du vill ha tillgänglig.

Bild 2. Uppsatta betalsätt i en webbutik.

10.10.2 Redigera betalsätt

Använd plussymbolen eller redigerasymbolen för att Skapa eller Redigera ett betalsätt. Klicka på kopierasymbolen för att skapa ett nytt snarlikt betalsätt. När du redigerar eller skapar ett betalsätt kommer du får göra följande inställningar för betalsättet.

Det finns sex olika flikar där du behöver ställa in dina inställningar. Vi går igenom dem en och en nedan. På fliken "Inställningar för betalleverantör" väljer du vilken betalleverantör du använder dig av och ställer in denna betalleverantörs specifika inställningar.

10.10.2.1 Flik: Beskrivning / Bild

Bild 3. Beskrivning / Bild.

Beskrivning / Bild
Här redigerar du hur fraktsättet presenteras för webbutiksbesökaren i kassan
Namn - Döp betalsättet - namnet visas vid val av betalsätt i kassan.
Namn på avgiften - Ange betalsättets namn för hur den visas i kundvagnen och på kundens order.
Lång beskrivning - Ange eventuellt en längre beskrivning av betalsättet.
Bild - Ladda upp en eventuell symbol för betalsättet som visas i kassan genom att trycka på Bläddraknappen
Egen logga för butikssidan - Ladda upp en eventuell symbol för betalsättet som visas på webbutikens förstasida genom att trycka på Bläddraknappen
Visa logga i butiken - Klicka i för att kunna placera ut betalsättssymbolen genom layouteditorn.
 

10.10.2.2 Flik: Inställningar

På denna flik görs generella inställningar för betalsättet. I vissa fall kan det dyka upp ytterligare inställningar som exempelvis koppling mot kreditupplysningstjänst efter att du valt betalrutin och lagt in dina kontouppgifter under fliken "Inställningar för betalleverantör".

Bild 4. Inställningar.

Inställningar
Här redigerar du betalsättsinställnignarna
Visa betalningsvilkor på produktsidan - Klicka i för att visa en länk från produktsidan till betalvilkor.
Länk till betalvilkor - Ange en eventuell länk till betalvilkor för det individuella betalsättet.
Aktiv - Måste vara markerad för att betalsättet skall vara aktivt i webbutiken.
Tag/identifierare - Ange eventuell Tag för betalsättet. Detta görs med fördel om webbutiken är kopplad till ett externt system.
Ordningstal - Lägre ordningstal visar betalsättet högre upp i listningen i kundvagnsvyn.
Moms - Ange moms för betalsättet.
Fritt vid order lika med eller över - Ange om det skall finnas en prisnivå där betalsättet automatiskt blir gratis. Ange därefter om det skall räknas med eller utan moms.
Minimiorder - Ange eventuell minimiordervärde för att betalsättet skall erbjudas.
Maxorder - Ange eventuell maxordervärde för att betalsättet skall erbjudas.
Min/Max Order - Ange om mini/max ordervärdet skall räknas med eller utan moms.
Kan användas i mobilsite - Ange om betalsättet skall vara tillgängligt för besökare på den mobilanpassade webbutiken.
Förnya prenumerationer direkt - Ange om prenumerationer som betalas med detta fraktsätt skall förnyas direkt. Om inte måste föregående order i prenumerationen vara betald innan nästa utskick sker.
Capture - Välj om webbutiken skall göra en automatisk Capture på order som köps med detta betalsätt, om Capture är satt till manuell görs då capture från orderkortet.
Meddelande till kunden - Ange ett eventuellt meddelande till kunden som inkluderas på ordern.
Lås - Ange om betalsättet endast skall vara tillgängligt för kunder med tillgång till en specifik nyckel.
 

10.10.2.3 Flik: Inställningar för betalleverantör

Bild 5. Inställningar för betalleverantör.

Inställningar för betalleverantör
Beroende på vilken betalleverantör du samarbetar med behöver du här fylla i olika typer av uppgifter.
Välj din betalleverantör i rullistan. Fyll sedan i fälten med informationen du fått av din betalleverantör för att koppla ihop webbutiken med betalleverantören. Inställningarna för respektive betalningsrutin anges nedan i manualen.
Om du fakturerar själv utan betalleverantör eller hanterar betalning på annat sätt, väl alternativet Ingen - Manuell hantering
 

10.10.2.4 Giltiga fraktsätt

För att betalsättet ska synas i butiken måste du välja ett eller flera fraktsätt som det är giltigt för. Det innebär att när kunden väljer fraktsätt i kassan kommer de betalsätt som har det fraktsättet ikryssat nedan att synas som betalalternativ.

Bild 6. Giltiga fraktsätt.

Giltiga fraktsätt
Klicka för vilka fraktsätt som betalsättet ska vara tillgängligt.
Det går även att använda snabbknapparna Alla eller Invertera för att snabbt markera flera fraktsätt.
 

10.10.2.5 Giltiga länder

Här bestämmer du vilka länder som betalsättet kan användas i.

Bild 7. Giltiga länder.

Giltiga länder
Klicka för vilka länder betalsättet skall vara giltigt för
Det går även att använda snabbknapparna AllaEU-länderInvertera för att snabbt markera flera länder.
 

Betalningsrutiner

Betalningsrutin: Klarna Checkout

Nedan visas Klarna Checkout i kassan i en webbutik. Klarna Checkout kan kombineras med andra betalsätt i webbutiken. "Välj utcheckningsmetod" visas endast om du både har Klarna Checkout och andra betalsätt samtidigt i webbutiken. "Välj annat betalsätt" motsvarar en helt vanlig kassa utan Klarna Checkout.

 

I administrationen:

Klarna Checkout
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Klarna för att kunna använda Klarna Checkout.
Driftläge - Testkörning innebär att inga riktiga beställningar görs utan att ordern enbart kommer att komma in i Klarnas testmiljö. Använd denna innan du aktiverar betalsättet och ändrar till Produktion. Tänk på att du måste ha ett testkonto hos Klarna eller använda deras testkonto. Kontakta Klarna för mer information om testkonton. Testuppgifter som du kan använda för testbeställningar i deras testmiljö finns här.

Produktion innebär att betalsättet är aktivt och beställningarna i webbutiken går in i den skarpa miljön. Testa alltid med en egen beställning innan du låter dina kunder betala med betalsättet så att allt fungerar som önskat.
Butiks ID (eid) - Din butiks ID hos Klarna. Består av siffror. (Fås från Klarna)
Secret - Din säkerhetsnyckel. En säkerhetsnyckel så att du bekräftar att det är du som har tillgång till ovanstående butiksID och kan ta emot transaktioner. (Fås från Klarna)
Köpvillkor - Lämna kvar kopvillkor.html om du inte vet att du placerat dina köpvillkor på en annan sida än standard-URL:en. Klarna använder sedan det som står i detta fält för att länka till dina köpvvilkor från Klarna Checkout.
Aktivera autofocus av Klarna Checkout - Här kan du välja mellan “Ja” och “Nej”. Sätter focus till epostfältet. Det betyder att webbläsaren automatiskt kommer att sätta markören i e-postfältet så att kunden kan börja skriva direkt för att slutföra betalningen. Webbläsaren kommer dessutom att scrolla ner till Klarna Checkout.

OBS! Tänk på att om du har en äldre butik kan du behöva uppdatera din kassa för att få tillgång till Klarna Checkout i kassan. Tänk också på att Klarna Checkout kräver att webbutiken har en viss bredd vilket innebär att exempelvis en standardmall kan klippa av högerkanten av kassan om du inte gör mittensektionen bredare i webbutiken.
När du gjort dina inställningar för Klarna Checkout, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar". Tänk också på att Klarna Checkout är mobilanapassad och fungerar bra att aktivera även i mobilversionen.
 

Betalningsrutin: DIBS Payment Window

 

DIBS Payment Window
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med DIBS för att kunna använda DIBS Payment Window.
Driftläge - Testkörning innebär att inga riktiga beställningar görs utan att ordern enbart kommer att komma in i DIBS testmiljö. Använd denna innan du aktiverar betalsättet och ändrar till Produktion. Här finns testuppgifter för testbeställningar. Produktion innebär att betalsättet är aktivt och beställningarna i webbutiken går in i den skarpa miljön. Testa alltid med en egen beställning innan du låter dina kunder betala med betalsättet så att allt fungerar som önskat.
Butiks ID (eid) - Det butiksID som du har hos DIBS. Logga in i DIBS administration för att hämta. Finns under Inställningar -> Redigera profil.
API-User - API-User och API-Password - hittar du under Inställningar -> Användare. Klicka sedan på fliken API-användare och skapa en användare. Login hos Dibs är det som ska fyllas i under API-User i webbutiken.
API-Password - API-User och API-Password - hittar du under Inställningar -> Användare. Klicka sedan på fliken API-användare och skapa en användare. Lösenord hos Dibs är det som ska fyllas i under API-Password i webbutiken.
HMAC-nyckel - Hämta från DIBS.
Betalsätt - Välj om du vill använda alla betalmedel som DIBS stödjer i ditt avtal eller om du exempelvis vill skapa ett eget betalsätt för enbart ett av alternativen.
DIBS betalsystem visas som - Välj hur det ska öppnas.
Konto - används för underkonton hos DIBS. Exempelvis om du vill ha samma DIBS butiks id för flera webbutiker men vill hålla isär transaktionerna på olika underkonton hos DIBS för att underlätta administrationen. Du kan få separata rapporter, login osv för respektive underkonto. Detta är en tilläggstjänst hos DIBS och det krävs att du har det i avtalet.
MD5-nycklar - Nyckel 1 - Hämta från DIBS. Hittar du under Integration -> MD5 nycklar. Notera att k1 och k2 inte är en del av MD5-nyckeln.
MD5-nycklar - Nyckel 2 - Hämta från DIBS. Hittar du under Integration -> MD5 nycklar. Notera att k1 och k2 inte är en del av MD5-nyckeln.
OBS! En extra inställning behövs också göras i DIBS administration. Gå till Integration -> Returvärden och bocka i rutan "Alla fält, även sådana ni skapat..."
OBS! Om du redan kör DIBS Flexwin så är det enkelt att konvertera enbart genom att byta betalningsrutin från "DIBS FlexWin" till "DIBSPAYMENTWINDOW", använd samma kontouppgifter och komplettera med en HMAC-nyckel. Ditt befintliga konto ska redan vara förberett för DIBS Payment Window. Glöm inte att göra en testbeställning!
OBS! Om du kör DIBS Defender i DIBS Flexwin bör du inte konvertera från DIBS Flexwin till DIBS Payment Window, då DIBS Payment Window i nuläget inte har stöd för DIBS Defender.
Om ni vill styla om DIBS Payment Window kan ni använda DIBS Theme Editor, se videon här http://www.youtube.com/watch?v=0vEfKwx99wQ
När du gjort dina inställningar för DIBS Payment Window, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar". Tänk också på att DIBS Payment Window är mobilanapassad och fungerar bra att aktivera även i mobilversionen.
 

Betalningsrutin: Nets


Nets

Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Nets för att kunna använda Nets Netaxept.
MerchantID (MID) - Fås från Nets. (Testkörning väljs om du har specifikt testkonto hos Nets, Produktion väljs för ett skarpt konto med riktiga transaktioner.
Token - Fås från Nets.
PaymentMethodList - Fås från Nets. Lämnas normalt tomt. Om du vill styra tillgängliga betalsätt kan detta fält användas. Kontakta i så fall Nets för giltiga värden.
TerminalDesign - Fås från Nets. Lämnas normalt tomt. 
Ensidig terminal - Styr betalfönstrets flöde. Kontakta Nets för mer information. Default Nej.
Terminallayout - Fås från Nets. Lämnas normalt tomt. 

När du gjort dina inställningar för Nets, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar".
 

Betalningsrutin: Handelsbanken Finans

Handelsbanken Finans
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Handelsbanken Finans för att kunna använda Handelsbanken Finans som betalsätt.
Observera att Handelsbanken behöver veta vad de ska använda för OSN-url. Den ska sättas till
https://<BUTIKSADRESS>/?PAYMENT_CALLBACK=HANDELSBANKENFINANS
T.ex https://minbutik.nordicshops.com/?PAYMENT_CALLBACK=HANDELSBANKENFINANS
Användarnamn - Fyll i enl. uppgifter du fått av Handelsbanken.
Driftläge - sätt detta till Produktion om du inte avtalat ett särskilt testkonto.
Lösenord - fyll i enl. uppgifter du fått av Handelsbanken.
Avtalsnummer - fyll i enl. uppgifter du fått av Handelsbanken.
MAC-nyckel - fyll i enl. uppgifter du fått av Handelsbanken.
Betalsätt - välj här vilket typ av betalning detta betalsätt ska använda sig av. T.ex fakturabetalning.
Fakturor skickas av - välj här om fakturor ska skickas av handelsbanken eller om manuellt (av dig själv).
Kampanjnummer - fyll i enl. uppgifter du fått av Handelsbanken.

När du gjort dina inställningar för Handelsbanken Finans, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar".
 

Betalningsrutin: Skrill (f.d. Moneybookers)

När ditt konto hos Skrill är aktiverat, logga in hos Skrill och klicka på My Account och sedan Merchant tools. Bestäm ett Secret Word (kan inte vara samma som lösenord för att logga in på Skrill) och klicka på confirm.

Gör sedan följande inställningar i din webbutiks administration (se bild ovan):

Skrill
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Skrill för att kunna använda Skrill.
E-post - ange samma e-post du loggar in med hos Skrill.
Hemligt ord - ange det du ställde in i hos Skrill tidigare.
Mottagare - namn på ditt företag. Detta kommer dina kunder ser när de betalar via Skrill.
Dölj inloggning - Om inloggning för dina kunder krävs eller ej.
Betalsätt - välj lämpligt betalsätt du vill använda. Vissa alternativ kan kräva speciellt avtal med Skrill för att fungera.

När du gjort dina inställningar för Skrill, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar".
 

Betalningsrutin: Payer

Payer
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Payer för att kunna använda Payer.
Användarnamn - Skriv in det användarnamn du har hos Payer.
Nyckel 1 - Fås från Payer.
Nyckel 2 - Fås från Payer.
Betalsätt - välj här om du t.ex bara vill använda faktura, kortbetalning, eller alla betalsätt Payer har att erbjuda.

När du gjort dina inställningar för Payer, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar".
 

Betalningsrutin: Postförskott

Betalningsrutin: Förskottsbetalning (manuell)

Betalningsrutin: Efterkrav/faktura (manuell)

Betalningsrutin: Payair

 

Payair
Inställningar för betalrutinen
Observera att du behöver ett avtal med Payair för att kunna använda Payair som betalsätt.
Observera även den röda texten ovan. Du måste ange URL för callback för ditt konto hos Payair för att kunna använda betalsättet. Callback görs när betalningen slutförs så att Payair ska kunna veta att betalningen tillhör just din butik och att kunden ska skickas dit efter slutförd betalning. Kopiera adressen och skicka till Payair.
Driftläge - Testkörning innebär att inga riktiga beställningar görs utan att ordern enbart kommer att komma in i Payairs testmiljö. Använd denna innan du aktiverar betalsättet och ändrar till Produktion. Produktion innebär att betalsättet är aktivt och beställningarna i webbutiken går in i den skarpa miljön. Testa alltid med en egen beställning innan du låter dina kunder betala med betalsättet så att allt fungerar som önskat.
Visa bland valbara betalsätt - Ha denna inställning ikryssad.
Merchant_Reference - Fås från Payair.
Merchant_ID - Fås från Payair.
Nyckel - Fås från Payair.
När du gjort dina inställningar för Payair, gå till övriga flikar på betalsättet och komplettera med alla andra inställningar och glöm inte att aktivera betalsättet på fliken "Inställningar". Tänk också på att Payair är mobilanapassad och fungerar bra att aktivera även i mobilversionen.
 

Betalningsrutin: Klarna

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

Betalningsrutin: PayEx Solutions AB - PIM

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

 

Förtydligande gällande de olika fakturalösningarna återges nedan:

"Fakturaservice"

Ska användas om du vill ha fakturaservice UTAN kreditkontroll. Direct-modell där köpet genomförs i butikens kassa utan att kunden skickas vidare till PayEx betalfönster.

 

"Faktura 1.0"

Redirect-modell där din kund skickas vidare till PayEx betalfönster och som innebär att kreditkontroll alltid genomförs. I PayEx bestäms om tjänsten är fakturaservice eller fakturaköp (äldre version). 

 

Om du är kund via Swedbank-paketet ska du välja detta alterantiv om du vill använda fakturaservice med kreditkontroll och INTE valt tillägget fakturaköp som betallösning.

 

"Faktura 2.0"

PayEx nya fakturalösning som ska väljas för nya kunder som valt tjänsten fakturaköp hos PayEx. Directmodell där köpet genomförs i butikens kassa och kunden inte skickas vidare till PayEx betalfönster. 

 

Om du är kund via Swedbank-paketet ska du välja detta alternativ om du valt tillägget fakturaköp som betallösning.

Betalningsrutin: PayPal Onlinebetalning

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

Betalningsrutin: Payson

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

Betalningsrutin: SveaWebPay - Faktura/Delbetala

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

Betalningsrutin: SveaWebPay Betalväxel

Länk till vår gamla manual finns här. Eller kontakta helpdesk för hjälp!

OBS! Ska enbart användas till kortbetalning och Internetbank, EJ faktura eller delbetala.

Betalningsrutin: Billmate

Ingen manual tillgänglig.

Betalningsrutin: WyWallet

Ingen manual tillgänglig.

Betalningsrutin: Intrum Justitia

Ingen manual tillgänglig.

Betalningsrutin: CertiTrade kortbetalning

Ingen manual tillgänglig.

Deprecated

Betalningsrutin (deprecated): Creditsafe Kreditmall - webb

Ska ej användas längre. Se istället här.

Betalningsrutin (deprecated): DIBS

Gammal DIBS-koppling. Om du använder denna bör du uppdatera till DIBS Payment Window. Tag kontakt med DIBS för att få Payment Window aktiverat på ditt konto och fortsätt därefter med att installera DIBS Payment Window.

Betalningsrutin (deprecated): DIBS Flexwin

Gammal DIBS-koppling. Om du använder denna bör du uppdatera till DIBS Payment Window. Tag kontakt med DIBS för att få Payment Window aktiverat på ditt konto och fortsätt därefter med att installera DIBS Payment Window.

Betalningsrutin (deprecated): SveaWebPay Hosted Service

Gammal. OBS! Denna koppling underhålls inte längre. Använd istället SveaWebPay Faktura/Delbetala eller SveaWebPay Betalväxel.

Betalningsrutin (deprecated): Samport TellusPay Micro/Web

Gammal. OBS! Denna koppling underhålls inte längre.

Betalningsrutin (deprecated): Paynova Onlinebetalning

Ingen manual tillgänglig. OBS! Denna koppling underhålls inte längre.

Betalningsrutin (deprecated): PayPal (OLD!)

Gammal. OBS! Denna koppling underhålls inte längre. Andvänd ej denna utan använd istället PayPal Onlinebetalning.

Betalningsrutin (deprecated): Kreditor, gammalt API

Gammal. Använd ej denna, utan använd istället Klarna.

Betalningsrutin (deprecated): Auriga ePayment

Auriga ePayment används inte längre, utan du ska migrera till Nets Netaxept. Läs mer på följande länk http://www.nordiskehandel.se/newsitem.html/nets-byter-plattform-fran-auriga-epayment-till-netaxept.

Betalningsrutin (deprecated): CECA Kortbetalning

Gammal. OBS! Denna koppling underhålls inte längre.

Helpdesk