1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.11 Kassahantering - Kreditkontroll

Det går att koppla webbutiken till kreditupplysningstjänster. Detta kräver att du har ett avtal med en av vår partners för kreditupplysning.

Under fliken Order -> Kreditupplyning visas en översik över kreditkontollstjänsterna i webbutiken. Från den här översikten kan du Kopiera, Redigera eller Ta bort individuella kreditkontrollstjänster genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till en ny kreditkontroll genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 1. Uppsatta kreditkontrolltjänster i en webbutik.

10.11.1 Att lägga till eller redigera kreditkontroll

Bild 2. Redigera en kreditkontrolltjänst.

Lägg till / redigera kreditkontroll
Gör följande inställningar för att ställa i en kreditkontroll
Metod - Välj en leverantör i listan.
Namn - Döp kreditkontrollen.
Positiv spärrtid - Ange antalet dagar mellan att en ny kreditupplysning görs på kunden om kunden gått igenom kreditkontrollen.
Negativ spärrtid - Ange antalet dagar mellan att en ny kreditupplysning görs på kunden om kunden inte gått igenom kreditkontrollen.
Resultat om tjänsten svarar med "Kanske" / "Prövning" - Välj om ett ambivalent svar från kreditkontrollen skall tillåta eller neka kunden.
Lång beskrivning - Ange eventuell lång beskrivning för kreditkontrollen.
 
Tryck på Spara för att få upp fältern som gäller för de olika kreditkontrollstjänsterna.

10.11.2 Kreditkontroll i samband med betalsätt

När du satt upp din kreditkontrolltjänst är nästa steg att bestämma vilka betalsätt som kräver att kreditkontroll görs. Dett gör du i inställningarna för respektive betalsätt. Angeående hur du skapar ett betalsätt se aktuellt avsnitt. Nedan visas en bild över inställningar på ett betalsätt där det är markerat vilka inställningar som behöver göras.

Bild 3. Inställningar för kreditkontroll för ett betalsätt.

INSTÄLLNINGAR FÖR KREDITKONTROLL FÖR ETT BETALSÄTT
Inställningar
Kontrolltjänst - inställningar för vilken kreditkontrolltjänst som ska användas eller om ingen ska användas. Du bör på betalsättet ange att kunden kommer kreditkollas vid val av detta betalsätt.
Kundens kreditgräns - är tvingade betyder att kreditkoll alltid görs, kreditkoll om över gräns gör att kreditkoll endast görs om kund har gått över den kreditgräns du satt på kundkortet. Avslag gör att kunden får ett felmeddelande du själv bestämmer vad det ska stå i. Om ingen kontrolltjänst är vald kommer aldrig kreditkoll att göras.
Meddelande på order vid nekad - Här bestäms vilket meddelande kunden får vid avslag, och när webbutiken kommer att erbjuda ett alternativt betalsätt för kunden för att slutföra ordern.
 
Helpdesk