1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.12 Kassahantering - Kampanjkoder

Det går att använda sig av kampanjkoder i webbutiken. Kampanjkoderna är väldigt anpassningsbara, och det går även att importera kampanjkoder vid sammarbeten vid exempelvis Groupon eller andra annonssidor.

Under fliken Order -> Kampanjkoder visas en översikt över alla kampanjkoder som skapats i webbutiken . Från den här översikten kan du Redigera eller Ta bort individuella kampanjkoder genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till en ny kampanjkod genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 1. Översikt kampanjkoder i en webbutik.

10.12.1 Skapa och redigera kampanjkoder

Observera att inställningarna kan variera något beroende på¨övriga inställningar. Exempelvis spärras vissa inställningar som inte går att kombinera med varandra automatiskt.

Bild 2. Skapa/redigera en kampanjkod.

Skapa/ Redigera kampanjkoder
För varje unik kampankod går det at göra följande inställnignar:
Namn - Döp kampanjkoden. Detta namn kommer att synas för kunden.
Kampanjkod - Ange den exakta kampanjkoden som kunde skall skriva in i kassan. Måste bestå av minst två tecken.
Typ av kampanj - Välj om kampanjen skall gälla vid varje köp, endast en gång per kund, engångskod (kan endast användas en gång), eller presentkort (välj detta om kampanjen skall motsvara presentkort som tidigare sålts i webbutiken).
Valet här kan påverka övriga fält enligt de begränsningar som finns.

OBS! Kampanjkoder som gäller "enbart en gång per kund" avser enbart loginkunder. Om du använder snabbkassan så är varje order en ny kund.
Aktivera/Inaktivera kampanjkoden - Ange om kampanjkoden skall vara aktiv för att den ska gå att använda i webbutiken.
Rabatt % - Ange eventuell rabatt i procentenheter.
Fast Rabatt - Ange eventuellt ett fast pris för rabatten. Ange sendan om priset skall räknas med eller utan moms.
Affiliate - Knyt eventuellt kampanjkoden till ett affiliateprogram.
Startdatum - Ange ett startdatum för när kampanjkoden ska börja gälla.
Slutdatum - Ange ett slutdatum för när kampanjkoden ska sluta gälla.
Minimiorder - Ange evnetuell minimiordervärde exklusive moms för att kampanjkoden skall gå att använda i webbutiken.
Maxorder - Ange evnetuell maxordervärde exklusive moms för att kampanjkoden skall gå att använda i webbutiken.
Koden gäller EJ för artiklar som ingår i en kampanj - Om denna inställning är ikryssad innebär det att kampanjkoden inte kommer att gälla för de delar av kundvagnen som har ett kampanjpris. Denna inställning fungerar dock endast med procentuella kampanjkoder.
Räkna med frakt och betalkostnad - Styr om kampanjkoden även skall rabattera eventuella frakt & betalkostnader OM rabatten överstiger ordersumman och OM man dessutom satt en begränsning på kampanjkoden att den inte ska överstiga ordersumman. På så sätt kan summan i kundvagnen bli noll även om man har frakt- och betalkostnader. Observera att denna inställning bara används tillsammans med fasta rabatter. Prioritetsordningen är att rabatter börjar rabattera innehållet i kundvagnen och därefter rabatterar ytterligare från eventuell frakt- eller betalkostnad.
Koden kan ej kombineras med köp N betala för M - Styr om kampajkoden kan användas i kombination med kampanjer med funktionen "köp N betala för M" i webbutiken. Om det finns någon artikel i kundvagnen där krieteriet för en en "köp N betala för M" har uppfyllts så kommer kampanjkoden att sluta fungera helt för hela kundvagnen. Inställningen fungerar bara för procentuella kampanjkoder.
Kan ej överstiga ordersumman - Styr om kampanjkoder med fast pris kan överstiga ordersumman i kundvagnen.
Kan inte kombineras med andra koder - Styr om kampajkoden kan användas i kombination med andra kampanjkoder i webbutiken.
Rabattartikel - När kampanjen aktiveras kommer en minuspost att skapas i kassan och på ordern. Denna minuspost behöver ligga på en artikel i ditt system för att betallösningar och affärssystem ska kunna hantera den. Välj en artikel du vill använda eller välj att systemet skapar artikeln automatiskt åt dig. Om du kopplat din webbutik till ett externt system kan du behöva skapa en rabattartikel som redan finns i ditt affärsssystem. Tryck annars på "Skapa artikel automatiskt". Rabattartikeln kommer att skapas och lägga sig gömd bland dina varor.
Koden gäller för hela sortimentet - Välj om kampanjkoden skall gälla för samtliga artiklar i sortimentet.
Delar av sortimentet koden är gilitig för - Rabattkategorier/ Varugrupp/ Fabrikat/ Vara/Artikel
Om kampanjkoden EJ gäller för hela sortimentet, välj då vilka delar av sortimentet som skall rabbateras genom att trycka på plussymbolen för respektive kategori. Enbart de artiklar i kassan som motsvarar dina inställningar kommer att rabatteras förutsatt att dina övriga inställningar tillåter det. Om din kampanjkod ger fast rabatt, exempelvis 100kr kommer den dock aldrig att rabattera mer än värdet av de artiklar som ska rabatteras enligt dina inställningar.
 

10.12.2 Ställ in butiken så att kunden kan knappa in sin kampanjkod

För att kunden ska kunna ange en kampanjkod i kassan behöver du aktivera kampanjkodsfältet i kassan. Det gör du under dina kassainställningar, Order -> Kassainställningar.

Tänk också på att det kan vara en god idé att kryssa ur inställningen Dölj utförliga beskrivningar så att kampanjkodsfältet visas utan att kunden behöver klicka fram den avancerade kassan.

10.12.3 Viktigt - begränsningar i funktionalitet

Inställningarna ovan öppnar upp för väldigt många kombinationer och varianter. Systemet har dock inte töd för alla kombinationer och om man kombinerar flera olika koder (dvs låter kunden knappa in mer än en kod) är det lätt att sätta dem ur spel då de normalt beräknar rabatten i den ordning de knappas in i kassan. Ett annat undantag är att kampanjkoder exempelvis ignorerar merförsäljningsartiklar.

Följande begränsningar finns i ovanstående inställningar för kampanjkoder.

Gäller vid varje köp: Fast rabatt Procentrabatt Kombinerat
Gäller en gång per kund: Fast rabatt Procentrabatt Kombinerat
Engångskod: Fast rabatt Procentrabatt Kombinerat
Presentkort: Fast rabatt Procentrabatt Kombinerat

 

Presentkort kan inte bestå av en procentrabatt eller en kombination av procent- och fast rabatt. Presentkort måste alltid bestå av ett fast belopp. 

Följande begränsningar finns gällande de olika inställningarna:

Fast rabatt: Koden gäller EJ för artiklar som ingår i en kampanj Koden kan ej kombineras med köp N betala för M Koden gäller för hela sortimentet Koden kan begränsas till delar av sortimentet Räkna med frakt och betalkostnad Kan ej överstiga order-summan Kan inte kombineras med andra koder
Procent-rabatt: Koden gäller EJ för artiklar som ingår i en kampanj Koden kan ej kombineras med köp N betala för M Koden gäller för hela sortimentet Koden kan begränsas till delar av sortimentet Räkna med frakt och betalkostnad Kan ej överstiga order-summan Kan inte kombineras med andra koder
Kombinerat: Koden gäller EJ för artiklar som ingår i en kampanj Koden kan ej kombineras med köp N betala för M Koden gäller för hela sortimentet Koden kan begränsas till delar av sortimentet Räkna med frakt och betalkostnad Kan ej överstiga order-summan Kan inte kombineras med andra koder

 

Grön - Inställningen är möjlig.

Röd - Inställningen är inte möjlig.

Gul - Inställningen är möjlig men är enbart giltig för den del av koden som ger procentuell rabatt.

10.12.3 Importera kampanjkoder

Tryck på fliken Import för att importera kampanjkoder i webbutiken. Här kan du importera kampanjkoder från en fil ifall du har många koder att lägga till.

Du anger först en kampanjkod som är inställd precis så som du vill att de importerade kampanjkoderna ska bli, därefter väljer du en fil med en kod per rad.

Systemet kommer skapa en ny kampanjkod för varje kod i din fil. Koden kommer ha samma inställningar som kampanjkoden du valde att utgå från.

Helpdesk