1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.13 Kassahantering - Köp N betala för M

Det går att använda sig av funktioner Köp N betala för M i webbutiken. Detta är en avancerad kampanjfunkiton och kan används om man vill ge kunder att köpa ett större antal varor till rabbaterat pris.

Under fliken Order -> Köp N betala för M visas en översik över alla Köp N betala för M-kampanjer som skapats i webbutiken . Från den här översikten kan du Redigera eller Ta bort individuella Köp N betala för M-kampanjer genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till en ny Köp N betala för M-kampanj genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 1. Översikt över aktuella köp N betala för M-kampanjer.

10.13.1 Skapa eller redigera en Köp N betala för M-kampanj

Bild 2. Inställningar.

Skapa/ Redigera Köp N betala för M
För varje unik Köp N betala för M-kampanj går det at göra följande inställnignar:
Namn - Döp Köp N betala för M-kampanjen
Rabattartikel - Om du kopplat din webbutik till ett externt system kan du behöva skapa en rabattartikel. Tryck ananrs på "Skapa artikel automatiskt".
Rabattartikel avser alltså INTE den artikel du vill skapa kampanjen för utan är en fiktiv artikel för att hantera rabatten i förhållande till affärssystem.
Koden gäller för hela sortimentet - Välj om Köp N betala för M-kampanjen skall gälla för samtliga artiklar i sortimentet. Lämna denna ruta tom och tryck på "Spara" föra tt få upp fält för att välja en specifik Rabattkategori/ Varugrupp/ Fabrikat/ Vara som Köp N betala för M-kampanjen ska gälla för.
Köp N - Ange hur många av en artikel kunden skall lägga i varukorgen för att få tillgång till kampanjen.
Betala för M - Ange hur många av artikeln som kunden debiteras i kassan.
Startdatum - Ange ett startdatum för när Köp N betala för M-kampanjen ska börja gälla.
Slutdatum - Ange ett slutdatum för när Köp N betala för M-kampanjen ska sluta gälla.
Status - Ange att Köp N betala för M-kampanjen skall vara aktiv för att den ska gå att använda i webbutiken.
Rabattkategorier/ Varugrupp/ Fabrikat/ Vara - Om Köp N betala för M-kampanjen EJ gäller för hela sortimentet, välj då vilka delar av sortimentet som skall rabbateras genom att trycka på plussymbolen för respektive kategori.
 
Helpdesk