1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.2 Orderhantering - Prenumerationer

Om prenumerationer är aktiverad i webbutiken administreras kunders individuella prenumerationer under Order > Prenumerationer. En prenumeration läggs automatisk till om en kund köpt en prenumerationsvara i webbutiken.

Bra att veta om prenumerationer, steg-för-steg:

1. För att prenumerationer ska skapas i din webbutik behöver du prenumerationsmodulen.

2. Börja med att skapa en vara med varutypen "prenumeration" och ställ in artikeln med alla prenumerationsinställningar som bestämmer hur prenumerationen ska fungera, kosta, hur ofta den ska förnyas och uppsägningsvillkor. Se aktuellt avsnitt under Sortiment -> Varor.

3. Gå till dina sortimentinställningar och gör butikens grundinställningar för hur prenumerationer ska fungera, Sortiment -> Inställningar -> Prenumerationer.

4. Gå till dina betalsätt och gör inställning för om prenumerationen ska förnyas direkt vid betalning. Detta gör du under fliken Inställningar för respektive betalsätt. Med denna inställning bestämmer du om prenumerationen ska skapas direkt när kunden köper en prenumerationsartikel - eller om du manuellt på orderkortet måste aktivera prenumerationen för att den ska börja gälla och skapas.

5. Om kunden köper en prenumerationartikel så har betalsättet betydelse eftersom samma betalsätt kommer att användas vid förnyelsen av prenumerationen. Använd därför med fördel betalsätt som inte kräver att kunden måste fylla i några uppgifter eller slutföra sin betalning manuellt då den automatiska order som skapas av prenumerationen då inte kommer att kunna slutföras. Använd istället betalsätt som fakturering eller lagrade kortnummer (recurring payment). Systemet kommer dock, om kunden väljer ett betalsätt som inte är optimalt för prenumerationer, att försäka tre gånger att lägga ordern med betalsättet. Misslyckas alla tre försöken av systemet så kommer systemet att gå över på ett alternativt betalsätt som du bestämmer i dina prenumerationsinställningar.

6. När kunden beställt en prenumerationartikel och den aktiveras (antingen automatiskt av betalsättet eller manuellt av dig) kommer prenumerationen att dyka upp i listan nedan och vara aktiv.

10.2.1 Översikt

Här visas en översikt av alla prenumerationer i webbutiken. Det går att ta bort, gå till kundkort, och redigera prenumerationer genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad.

OBS! Tänk på att prenumerationen måste vara aktiv för att den ska finnas här. En prenumeration aktiveras automatiskt när betalningen är genomförd, eller om du bestämt på din orderstatus huruvida den ska aktiveras oberoende av betalning eller inte. Om du manuellt vill aktivera en prenumeration kan du klicka på knappen Aktivera på orderkortet på den orderrad som är en prenumerationsartikel.

Historik-ikon - öppnar historiken för prenumerationen, eventuella ändringar och förnyelser etc.

Bild. Historik för en prenumeration.

Papperskorg-ikon - raderar prenumerationen.

Kund-ikon - länkar dig till kunden som prenumerationen ligger på.

Redigera-ikon - Öppnar redigering av prenumeration för inställningar etc.

10.2.1.1 Utför på markerade

Genom att markera kryssrutan bredvid en prenumeration blir den markerad. Genom att markera flera prenumerationer och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal prenumerationer på samma gång. Det går att Radera och Exportera markerade prenumerationer till ett CSV dokument.

Tips: Klicka på Invertera för att markera alla varor som visas.

10.2.2 Redigera prenumeration

Tänk på att ändringar för kunders prenumerationer kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders prenumerationer genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.
Lägg till/redigera prenumeration
Följande fält visas för en kunds prenumeration:
Påbörjad - Datumet för prenumeratinens första order.
Senast förnyad - Datumet för prenumerationens senaste order.
Prenumerationslängd - Prenumerationens utskicksfrekvens.
Utgångsdatum - Utgångsdatum för nuvarande prenumerationslängd.
Ombeställnignsdatum - Datumet för nästa orderutskick.
Förnyelsedatum - Startdatum för nästa prenumerationslängd.
Bindningstid slut - Om du har valt att lägga till bindningstider på din prenumerationsartikel kommer datumet för när bindningstiden upphör att synas här. Bindningstider gäller vid uppsägningar för att tvinga prenumerationen att förnya sig själv trots uppsägning tills datumet uppnås. Du kan dels ha en första bindningsperiod som gäller en viss period. Sedan kan du ha en annan bindningstid för efterföljande perioder - i så fall skrivs datumet över med ett nytt datum när den första bindningstiden passeras.
Bindningstid efterföljande perioder - Bindningstiden för första perioden bestäms av din artikel och kan ändras i fältet för "Bindningstidens slut" för den enskilda prenumerationen. För efterföljande perioder kan du ha en annan bindningstid vilken också bestäms av artikeln. Om du vill ändra den i efterhand på en enskild prenumeration kan du göra det här (bindningstid efterföljande perioder).
Skicka orderbekräftelse - Vid varje förnyelse av prenumerationen kommer en order skapas i systemet. Du kan i dina sortimentinställningar bestämma om kunden ska få en orderbekräftelse (via mail) eller inte vid ordern. Om du av någon anledning vill ändra detta för en enskild prenumeration kan du göra det i detta fält.
Status - Prenumerationens status. En prenumeration kan ha följande status:
Aktiv: Prenumeratione är aktiv.
Inaktiv: Prenumeratione är inaktiv och inga ytterligare order läggs.
Väntar betalning - Prenumeratione är aktiv men betalningen har inte gått igenom. Inget ytterligare utskick görs innan betalning är mottagen.
Uppsagd: Prenumeratione är uppsagd av kunden och inga mer order läggs om inte ombeställngsdatum har överskridits.
Betalsätt -Kundens betalsätt för prenumerationsorder. Välj ett betalsätt i rullistan.
Leveranssätt - Kundens fraktsätt för prenumerationsorder. Välj ett fraktsätt i rullistan.
Antal lagda ordrar - Antal ordrar som lagts genom prenumerationen.
Var Nte gratis - Ange om någon utav utskicken skall vara gratis (t.ex 4 i rutan gör var fjärde utsick gratis).
Alternativt betalsätt - Välj eventuell aternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
Valuta - Välj valta för prenumerationen i rullistan.
Skapa order för ny period X dagar före utgångsdatum - Ange antalet dagar innan prenumerationens utgångsdatum som nästa order skall skapas av systemet.
 

Lägg till/redigera prenumerationsrad
Lägga till en artikelrad i prenumerationen genom att trycka på plussymbolen. Gör sedan följande inställnignar:
Artikel - Tryck på Välj artikel för att lägga till en artikel i prenumerationen.
Förnyelsepris - Ange förnyelsepris för artikelraden i prenumerationen.
sitext1 - Extrafält för prenumerationsrad.
sitext2 - Extrafält för prenumerationsrad.
Kommentar på order - Ange eventuell kommentar på artikelraden på kundens order.
 

Helpdesk