1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.3 Orderhantering - Serieordrar

En Serieorder läggs automatisk till om kunden köpt en artikel knuten till en artikelserie i webbutiken, men kan också manuellt läggas till för kunder på kundkortet. Från den här översikten går det att redigera eller ta bort serieordrar genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad.

Tänk på att ändringar för kunders Serieordrar kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders serieorder genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.
Lägg till/ redigera serieorder
Det går att redigera följande fält för en kunds serieorder:
Nästa orderdatum - Datum för nästa utskick i serieordern.
Steg - Visar i vilket steg serieordern befinner sig.
Status - Serieorderns status. En serieorder kan ha följande status:
Aktiv: Serieordern är aktiv.
Pausad: Serieordern är pausad.
Inaktiv: Serieordern är inaktiv och inga ytterligare order läggs.
Uppsagd: Serieordern är uppsagd av kunden och inga mer order läggs.
Klar: Serieordern är klar och avslutad.
Betalstatus - Betalstatus för föregående utskick i orderserien. Nya order skickas endast ut om betalstausen på föregående order är betald.
Betalsätt - Kundens betalsätt för serieordern. Välj ett betalsätt i rullistan.
Leveranssätt - Kundens fraktsätt för serieordern. Välj ett fraktsätt i rullistan.
Alternativt betalsätt - Välj eventuell aternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
Valuta - Välj valuta för serieordern.
Får avslutas efter steg - Välj om kunden skall kunna säga upp artikelserien först efter ett visst antal order.
Får avslutas för steg - välj om kunden skall kunna säga upp artikelserien före ett visst antal order.
 

Lägg till/redigera steg
Lägga till ett steg i orderserien genom att trycka på plussymbolen. Gör sedan följande inställnignar:
Artikel - Tryck på knappen Väl artikel för att välja en artikel ur webbutikens sortiment.
Period -Ange hur många dagar efter den föregående försändelsen som nästa nästa order ska skapas (Ange t.ex 2 dagar för att nästa order skall skapas två dagar efter att föregående order godkänts).
Pris - Ange försändelsens pris (exklusive eventuellt påslag för bralning & frakt).
 

Helpdesk