1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.4 Orderhantering - Returhantering

För att hantera returer i webbutiken finns en inbyggd administration för att hålla koll på alla returärenden och uppdatera kunden med information gällande ett returärende.

10.4.1 Att skapa en retur

Returer kan antingen skapas av dig som administratör eller av kunden själv genom att denna logga in i webbutiken på "Mina sidor" och skapar returen på en order.

10.4.1.1 Skapa retur åt kund från administrationen

Börja med att gå in på den order som returen avser. Där en avdelning för returer där det finns möjlighet att skapa en ny retur genom knappen Skapa retur. Här visas också eventuella befintliga returer som redan finns på en order.

Bild 1. Skapa retur från administrationen.

När du klickat på Skapa retur kommer följande fönster att dyka upp.

Bild 2. Skapa en retur från administrationen.

SKAPA RETUR
Skapa retur från administrationen.
Steg 1. Kryssa i de artikelrader som returen avser. Skriv också en kommentar kring vad returen gäller avseende respektive artikel.
Steg 2. Skriv en generell beskrivning av returen.
 

När du sparat returen kommer den att ligga på ordern enligt nedan. Du kan antingen radera returen eller redigera den.

Bild 3. Visar returer på en order.

10.4.1.2 Skapa en retur som kund

Som kund kan du logga in i webbutiken och från kundprofilen skapa en retur på samma sätt. Kund kryssar då i vilka artiklar som avses och skriver en förklaring av sin retur. Returen kommer sedan att komma in precis som när du själv skapade en retur genom administrationen.

Om det är en engångskund som ska skapa returen, så har inte denna någon möjlighet att logga in på en kundprofil. Kunden ska då gå in på /create-order-return.html och ange sin e-postadress tillsammans med ordernummer för att kunna skapa en retur.

10.4.2 Returhantering

För att hantera alla dina returer finns en översikt för alla skapade returer i butiken. Gå till Order -> Returhantering.

Bild 4. Returhantering, lista över returer.

I denna översikt kan du söka fram returer, filtrera fram returer som är skapade mellan specifika datum, eller filtrera returerna baserat på vilken returstatus de har genom rullisten till höger.

RETURHANTERING
Översikt
Sökruta - Använd sökrutan för att söka fram en retur.
Filtrera på datum - Välj mellan vilka datum du vill att returer ska visas för.
Filtrera på returstatus - Välj den returstatus du önskar filtrera listan på för att enbart visa dessa.
Redigera en retur - Görs genom att klicka på redigeraknappen i form av en penna och -papper-symbol.
Radera en retur - Görs genom att klicka på symbolen med en papperskorg.
Gå till ordern som returen är knuten till - Klicka på symbolen i form av ett 'O'.
Gå till kunden som returen är knuten till - Klicka på symbolen med en gubbe.
 

10.4.2.1 Att hantera och redigera en retur

När du redigerar en retur som administratör har du möjlighet att ändra dess status, skriva kommentarer på kundens önskemål samt skicka ut mail till kunden för uppdatering av ärendet och skriva egna noteringar för returen.

Bild 5. Redigera en retur.

10.4.3 Inställningar för returhantering

För returer som behöver du göra några generella inställningar för att få ditt flöde så bra som möjligt. Alla returer har en returstatus som talar om var i processen en retur befinner sig. Du har möjlighet att redigera dessa returstatusar och skapa egna. Nedan visas en butiks returstatusar. Gå till Order -> Returhantering, och fliken Inställningar.

Bild 6. Returinställningar.

Här kan du skapa nya returstatusar, redigera en befintlig och radera en befintlig om den inte används av någon retur.

10.4.3.1 Att skapa och redigera en returstatus

När du skapar en ny status eller redigerar en befintlig får du upp följande fönster.

Bild 7. Redigera en returstatus.

REDIGERA RETURSTATUS
Inställningar för returstatus
Status - Måste vara unikt och används som tagg. Ange till exempel NEW, APPROVED, DISMISSED eller liknande.
Namn - Ge returstatusen ett namn.
Beskrivning - Ge returstatusen en beskrivning som används för din egen skull.
Skicka mail vid byte till denna returstatus - Om ja välj, så kommer kunden som är knuten till returen automatiskt att få ett mail skickat till sig. Detta mail kommer tala om att ändring av returstatus skett. Det kommer också innehålla informationen i rutan Meddelande till kunden för returstatusen som anges nedan. Dessutom kommer det att innehålla det meddelande som du skrivit på själva returen, det som visas för kund (se tidigare avsnitt i manualen).
Meddelande till kunden - Det meddelande som skickas till kund i samband med byte till denna orderstatus, om Ja är angett under Skicka mail vid byte till denna returstatus.
 
Helpdesk