1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.5 Orderhantering - Drop Shipping

Drop shipping är tänkt att användas om du säljer artiklar som du eg. aldrig har på lager, utan beställer in löpande vid behov, och snarare vill hålla reda på vilka varor och hur många du behöver beställa in. Funktionen gör att du får en översikt över dessa artiklar och vilka order det gäller. Funktionen kräver att du har funktionen lagerhantering avancerad aktiverad.

10.5.1 Skapa en Drop shipping lagerprofil

Skapa en ny lagerprofil under Sortiment -> Inställningar. Sätt här Lagerstyrning till Drop shipping. Lämpligen sätter du också Beställningshantering till Ingen och ser till att du inte visar antal i lager.

Image web_rull-1

Bild 1. Redigera lagerprofil.

 

Antagligen vill du ändra uppförande för vissa orderstatus. Tex är det lämpligt att ändra så Fullt levererad har inställningen Visas för Drop shipping lagerprofil satt till Nej. Detta gör att en order satt till Fullt levererad inte längre dyker upp i översikten för de artiklar du bör beställa hem.

 

Image web_rull-2

Bild 2. Orderstatusinställningar för dropshipping.

Under Sortiment -> Varor behöver du redigera lämpliga varor och ändra så de är satta att använda din Drop shipping som lagerprofil.

Under Order -> Drop shipping kan du sedan se antingen vilka order du har som berör din Drop shipping, eller få en översikt över artiklar du bör beställa in och hur många.


Image web_rull-3

Bild 3. Drop shipping - översikt av artiklar som behöver beställas hem.

Helpdesk
drop shipping