1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.6 Orderhantering - Logistiktjänst/ NEHTA

Under Order -> Logistiktjänst kan du göra inställningar för speditörer. Vilken speditör respektive fraktsätt ska använda ställer du in i fältet Transportör under inställningarna för dina fraktsätt.

10.6.1 Redigera/skapa logistiktjänst

Vid skapande av ny logistisktjänst eller redigering av befintlig dyker följande val upp:

LOGISTIKTJÄNST
Val för NEHTA
Speditör - Namn på din speditör.
Metod - Välj någon av de speditörer vi har stöd för eller Generic för manuell hantering. I detta fält ska du för NEHTA välja Nordisk e-handel transportadministration.
Visa trackinglänk - om kund ska kunna se länk till kollinummer under sin orderhistorik eller ej.
Se vidare i PDF-manualen nedan kring inställningar som behöver göras.
 

Väljer du någon annan speditör än Generic, klicka på Verkställ så dyker nya fält upp. Inställningar för dessa fält får du av din speditör.

10.6.2 NEHTA

NEHTA står för Nordisk e-handel Transportadministation och är ett inbyggt gränssnitt i din webbutiks administration där du direkt kan skapa sändningar på dina order, skicka uppgifterna till speditören, printa ut dina fraktsedlar och hantera de övriga dagliga rutinerna när du skickar dina paket.

10.6.2.1 NEHTA-manual

Klicka på länken för att ladda ner NEHTA-manualen.


Hämta manualen

 

10.6.2.2 Titta på filmen för att lära dig mer om NEHTA

Helpdesk