1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.7 Orderhantering - Statistik

Under fliken Order > Statistikgår det att ta ut orderstatistik från webbutiken.

10.7.1 Skapa rapport

Bild 1. Skapa rapport.

SKAPA URVAL FÖR STATISTIK
Orderstatistik
Period – Definiera vilken period du vill se orderstatistik för.
Välj typ av order – Välj om du vill se statistik för alla order, endas order i webbutiken eller endast order lagda från mobila enheter.
Skapa rapport – Tryck på skapa rapport för att skapa en statisitikrapport.
 

10.7.2 Läs statistiken

Bild 2. Exempel på orderstatistik.

Läs statistiken
När du skapat en rapport går visas följande rubriker:
Orderöversikt – Här visas statisitik baserat på order i webbutiken.
Efter antal köpta – Här listat produkterna som köpts i webbutiken efter antal sålda, från högst till lägst.
Fraktsätt – Här visas en översik över vilka fraktsätt som kunder valt för sina order i webbutiken.
Betalsätt – Här visas en översikt över vilka betalsätt som kunder valt för sina order i webbutiken.
 

10.7.3 Exportera statistik

Det går även att exportera en orderrapport från webbutiken. Välj att exportera rapporten baserat på antal köpta, total omsättning, efter omsättning baserat på fabrikat, eller efter omsättning baserat på varugrupp.

Helpdesk
order , statistik