1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

10.9 Kassahantering - Fraktsätt

Fraktsätt syftar till de möjligheter webbutiken ger kunderna att få sina bestälnningar skickade. Det finns ingen begränsning av antalet fraktsätt du kan erbjuda kunder. Desutom finns det stora möjligheter att ställa in fraktsätt, för att på så sätt kunna skräddarsy hur fraktsätt skall presenteras för kunden.

Det går även att definiera vilket fraktsätt som skall vara förvalt för kunder. Detta definieras antingen för individuella kunder eller för hela kundkategorier. Se aktuellt avsnitt för dessa inställningar.

Beroende på vilket fraktsätt som kunden väljer i butiken bestäms vilka möjliga betallösningar kunden har att välja mellan. Denna inställning görs på betalsätten, se aktuellt avsnitt.

Bild 1. Exempel på val av fraktsätt i en butikskassa.

10.9.1 Administrera fraktsätt

Under fliken Order -> Fraktsätt visas en översik av alla fraktsätt i webbutiken. Från den här översikten kan du Kopiera, Redigera eller Ta bort individuella fraktsätt genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till ett nytt fraktsätt genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 2. Administrera fraktsätt.

10.9.2 Redigera fraktsätt

Använd plussymbolen eller redigerasymbolen för att Skapa eller redigera ett fraktsätt. Klicka på kopiera-symbolen för att skapa ett ny snarlikt fraktsätt.

10.9.2.1 Beskrivning / Bild

Bild 3. Fraktsätt, inställningar flik 1

Beskrivning / Bild
Här redigerar du hur fraktsättet presenteras för webbutiksbesökaren i kassan
Namn - Döp fraktsättet
Namn på avgiften - Ange fraktavgiftens namn för hur den visas i kundevagnen och på kundens order
Lång beskrivning - Ange eventuellt en längre beskrivning av fraktsättet
Bild - Ladda upp en eventuell symbol för fraktsättet genom att trycka på Bläddraknappen
 

10.9.2.2 Inställningar

Bild 4. Fraktsätt, inställningar flik 2

Inställningar
Här redigerar du fraktsättsinställnignarna
Aktiv - Måste vara markerad för att fraktsättet skall vara aktivt i webbutiken.
Tag/identifierare - Ange evnetuell Tag för fraktsättet. Detta görs med fördel om webbutiken är kopplad till ett externt system.
Ordningstal - Lägre ordningstal visar fraktsättet högre upp i listningen i kundvagnsvyn.
Moms - Ange moms för fraktsättet.
Fraktfritt vid order lika med eller över - Ange om det skall finnas en prisnivå där frakten automatiskt blir gratis. Ange därefter om det skall räknas med elelr utan moms.
Minimiorder - Ange eventuell minimiordervärde för att fraktsättet skall erbjudas.
Maxorder - Ange eventuell maxordervärde för att fraktsättet skall erbjudas.
Min/Max Order - Ange om mini/max ordervärdet skall räknas med eller utan moms.
Minsta vikt - Ange eventuell minivikt på varorna i kunden kundvagn för att fraktsättet skall erbjudas.
Skrymmande - Skrymmande paket är vanligtvis de som ej går att skicka med vanlig post. Dessa kräver ibland speciella fraktsätt. Ange om fraktsättet skall tillåta skrymmande artiklar.
Det går att välja följande alternativ:
Tillåt skrymande - Fraktsättet går att välja för både skrymande och ej skrymmande varor.
Minst en skrymande sartikel - Fraktsättet visas endast om kundvagnen innehåller minst en skrymmande artikel.
Ej skrymande - Fraktsättet visas inte om där finns skrymmande varor i varukorgen.
Transportör - Knyt eventuellt fraktsättet till en transportör i listan. Du lägger till transportörer under webbutikens logistiktjänster.
Kan användas i mobilsite - Ange om fraktsättet skall vara tillgängligt för besökare på den mobilanpassade webbutiken.
Räkna med rabatter och kampanjer - Ange om eventuella kampanjkoder ska ignoreras vid beräkning av minimiorder, maxorder och fraktfritt
Fraktprislista - Om du angett vikt på ditt sortiment går det här att styra fraktpriset beroende på viken av kundens kundvagn. Ange högsta vikt och pris i tabellen för att webbutiken automatiskt skall räkna ut rätt fraktpris för kunden. OBS Du måste ange åtminstonne ett pris i fraktprislistan per fraktsätt.
Volympris - Om volym finns angett på webbutikens sortiment går det även att ange pris per kubikmeter.
Lås - Ange om Fraktsättet endast skall vara tillgängligt för kunder med tillgång till en specifik nyckel.
 

10.9.2.3 Giltiga länder

Bild 5. Fraktsätt, inställningar flik 3

Giltiga länder
Klicka för vilka länder fraktsättet skall vara giltigt för
Det går även att använda snabbknapparna Alla, EU-länder, Invertera för att snabbt markera flera länder.
 
Helpdesk