1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

12.2 Google verktyg

Under Marknadsföring -> Google verktyg kan du ställa in dina Google-verktyg. Google tillhandahåller flera bra tjänster för att kunna följa upp din e-handel. Genom att knyta din webbutik till dessa verktyg får du mycket värdefull statistik att följa upp. De tjänster du stället in här är Google Adwords omvandlingsspråning, Google Analytics och Google Webmastertool.

12.2.1 Google Adwords omvandlingsspårning

Omvandlingsspårning är ett sätt att övervaka och utvärdera hur väl dina annonskampanjer omvandlas till en försäljning. När en kund klickar på din AdWords annons så lagras en cookie i användarens dator eller mobiltelefon. Om användaren sedan besöker din butik och utför ett köp så kopplas cookien till din webbsida. När detta inträffar registrerar Google en lyckad omvandling. Observera att cookien som Google sparar i användarens dator eller mobila enhet när han/hon klickar på en annons upphör att gälla efter ungefär 30 dagar. För att installera denna funktion behöver du göra följande:

STEG FÖR STEG
Inställningar för Google Adwords omvandlingsspårning
Steg 1. Logga in på ditt Adwords konto.
Steg 2. Klicka på fliken Rapporter och välj Omvandlingar.
Steg 3. Klicka på Ny omvandling. Fyll i namn och välj Köp/Försäljning. Spara och fortsätt.
Steg 4. Välj HTTPs på Säkerhetsnivå för sidan. Resten av inställningarna är valfria. Klicka på Spara och hämta koden.
Steg 5. Koden kommer att visas i ett fönster längre ner på samma sida. Kopiera all denna kod och gå till admin i din webbutik och klistra in den i fältet i nedan bild.
 

Bild 1. Adwords omvandlingsspårning.

12.2.2 Google Analytics

Aktivera e-handelsfunktionen i Google Analytics genom ändra inställningarna i din profil för webbutiken.

STEG FÖR STEG
Inställningar för Google Analytics
Logga in på Google Analytics hemsida.
Skapa en profil om du inte redan har en och lägg där till adressen till din webbutik.
På nästa sida finns ett spårnings-ID. Den har formen UA-xxxxxx-x, tex UA-1234567-1. Se bilder nedan.
Du ska dock inte klistra in den längre spårningskoden då denna implementeras automatiskt. Se bilder nedan.
Tänk också på att sätta i dina inställningar i Google Analytics för din profil att din webbutik/adress avser e-handel. Kryssa då också i E-commerce tracking i butiksadministrationen. Ordervärde och produktinformation kommer då att samlas och presenteras på ditt Analytics konto.
 

Bild 2. Från Google Analytics, värden som ska klistras in i administrationen.

Bild 3. Här ska värdena klistras in.

12.2.3 Google Webmastertool

Lägg till din webbutik i webmastertool.

STEG FÖR STEG
Inställningar för Google Webmastertools
Gå till http://www.google.com/webmasters/tools/.
Logga in med ditt Googlekonto.
Klicka på Lägg till en webbplats och ange din webbadress (URL).
Välj Verification Method Meta tag och kopiera hela koden.
Exempel: <meta name="google-site-verification" content="unikkod" />
 Klistra in koden i din webbutiks administration, se bild nedan.
 

Bild 4. Webmastertool verifieringsskod

Helpdesk