1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

12.3 Sökmotoruppgifter

Under Marknadsföring -> Sökmotoruppgifter kan du ange generella sökmotoruppgifter för din webbutik. Förutom dessa inställningar finns inställningar på mer detaljerad nivå för alla sidor i butiken, exempelvis dina produktsidor, dina varugruppssidor, fabrikatsidor, nyhetssidor, övriga informationssidor etc. Dessa uppgifter ges på respektive objekt. Inställningarna här avser generellt för butiken.

12.3.1 Redigera sökmotoruppgifter

Under denna flik anger du generella inställningar för sökmotorerna. Detta kan göras för Generellt, dvs butikens startsida, Kampanjvaror, dvs sidan som visar enbart kampanjvaror i din webbutik, Nya varor, dvs sidan som visar enbart varor som anses vara nya varor enligt din egen inställning - samt för Utvalda varor, dvs sidan som visar enbart varor som du markerat som just utvalda.

Bild 1. Redigera sökmotoruppgifter.

12.3.2 SEO avancerad

För dina varor och varugrupper kan du ange individuella SEO-inställningar för respektive vara och varugrupp. Skulle du inte ange en sådan individuell inställning för en eller flera varor exempelvis kommer webbutiken att hämta inställningarna från denna flik. Du kan utnyttja koderna (motsvarar varugruppens namn), manual (motsvarar butikens namn) och (motsvarar varans namn) för att då automatiskt hämta till exempel varunamnet eller varugruppens namn. På så sätt kan du exempelvis sätta en generell titel för dina varugrupper som du inte anger en egen inställning för, t ex  hos manual. Och på samma sätt göra för din beskrivning, t ex Alla varor i kategori hos oss på manual. Gratis frakt och snabba leveranser!.

Bild 2. SEO avancerad.

12.3.3 Microdata

Microdata används för att strukturera innehållet på en sida så att sökmotorerna lättare ska hitta relevant information. Tex så anger en tagg var på sidan som produktnamnet finns vilket underlättar för sökmotorerna att ta fram relevant information. Det går att testa hur resultat blir genom att gå in på länken nedan och lägga URL:en till din sida.

Länk: Google Rich Snippets Testing Tool

Kryssa i Aktivera visning av Microdata på produktsidan för att aktivera microdata i din webbutik.

Bild 3. Microdata.

Helpdesk