1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

14.2 Mallöversikt

14.2.1 Aktuella mallfiler

Systemets aktuella mallfiler hittar du alltid på följande länk.

http://nordicshops.com/__SYS__/templates_inc.zip

14.2.1.1 Beskrivning av mallfiler i zip-filen

I zip-filen finns två mappar du specifikt behöver.

Standard-mappen - Denna mapp innehåller en webbutik i sitt standardutförande med en standardmall. Det vill säga, här hittar du originalfilerna för din webbutik om du inte gjort några modifieringar redan.

INC-mappen - Denna mapp innehåller alla de komponenter som kan inkluderas på olika ställen i mallen. Normalt är din webbutiks INC-mapp helt tom. Det innebär att om en webbutik saknar en INC-fil i INC-mappen som ska inkluderas, så kommer den istället att ta INC-filen från systemfilerna. Om du vill modifiera INC-filerna så hämtar du INC-filen från denna mapp i zip-filen, gör dina modifieringar och lägger in filen i din webbutiks INC-mapp.

14.2.2 Butiksmallar

Webbutiken består av vanliga HTML sidor som hämtar data från shoppingsystemet genom att inkludera ett antal färdiga komponenter. Webbutiks-innehavaren kan redigera HTML-sidorna men normalt sätt inte komponenterna.

14.2.2.1 Sidornas struktur

Det är lämpligt att varje HTML sida i webbutiken följer nedanstående mall:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv" lang="sv">

<head>

<title>...</title>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="/MyStyle.css" />
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/__SYS__/SE-util.js">
</script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>
<% INCLUDE '/INC_above.html' %>

<p>Här skriver vi innehåll</p>

<% INCLUDE '/INC_below.html' %>
</body>
</html>


Vi länkar alltid till MyStyle.css stylesheet och SE-util.js för att få tillgång till formgivning och hjälpfunktioner. INCLUDE-kommandot som står inom <% %> taggar är ett av många kommandon i shopsystemet, här använder vi det för att läsa in allt som skall visas före respektive sidan innehåll, tex navigeringsmenyer och statusinformation som skall vara samma på alla sidor i webbutiken.

14.2.2.2 Sidornas filnamn

Det är upp till webbutiks-innehavaren/designern att ge nya sidor lämpliga filnamn. För de standardsidor som behövs i alla webbutiker är det lämpligt att följa de namn som vi använder då de komponenter som finns länkar till dessa namn. Nedan följer exempel på de sidor som en normal webbbutik hos oss består av. De aktuella filerna i en standardbutik hittar du alltid i zip-filen ovan.

VANLIGA SIDOR
Exempel på de sidor som en normal webbbutik består av
index.html
Startsida i webbutiken, måste finnas annars ser inte kunden något.
cart.html
Innehåll i kundvagnen. Möjlighet att gå till kassan alt. skicka iväg ordern.
order2.html
Sidan som visas innan kunden bekräftar beställningen.
order3.html
Sidan som visas efter det att kunden lagt en order.
category.html
Visar innehållet i en varugrupp.
product.html
Visar en vara (bild+text+artiklar)
search.html
Visar de varor som hittats vid sökning
customer.html
Kundens inloggning & statussida. Är kunden inloggad visas status annars inloggnings-info.
customer-*.html
Sidor för kunden att ändra adress,inställningar etc.
sitemap.html
Innehåller länkar till alla varor/varugrupper så att sökmotorer enkelt skall kunna indexera innehållet i webbutiken.
 

14.2.2.3 Kodningskonventioner

Sidor som ligger i webbutiken har ändelsen .html. Komponenter som används genom INCLUDE-kommandot har ändelsen .htm. Sidor som länkas från komponenter bör inte ha absoluta sökvägar, då man inte vet varifrån komponenten kommer att användas.

14.2.3 Komponenter

En komponent är en liten snutt HTML och scriptkod som visar något speciellt. Det finns ett antal färdiga komponenter att använda när man gör en ny layout.

Tex, vi vill in i sidan /grossister/status.html för att visa vad som finns i kundvagnen. Vi anropar komponenten cart-mini.htm genom att lägga in koden <% INCLUDE 'cart-mini.htm' %> på lämpligt ställe i koden. Systemet letar först efter filen 'cart-mini.htm' i /grossister/ då det är här sidan som anropet sker ifrån ligger. Finns det inte någon cart-mini.htm i den katalogen letar systemet vidare i /INC (som är tom när webbutiken skapats), finns inte filen här heller letar systemet i sin globala komponentkatalog. Där hittas filen och den infogas i webbsidan. Skulle den inte finnas där heller kommer ett felmeddelande istället.

Vad är då poängen med det här komplicerade förfarandet? Jo, det ger den som skapar en webbutiks-design snabb och enkel åtkomst till ett antal färdiga byggstenar (de som ligger i den globala komponentkatalogen) samtidigt som det ges möjlighten att byta ut och förbättra de komponenter man inte är nöjd med.

De komponenter som finns tillgängliga finns i zip-filen ovan i INC-mappen. Du kan även skapa dina egna komponenter.

Helpdesk