1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

14.6 Formatkoder

Denna artikel innehåller lite information om formatkoder som används av mallarna. Hanteringen av dessa koder är programmerad i code/Format.pm.

Formatkoderna kan användas till variabelnamn eller till översättningstaggar.

14.6.1 Exempel

'pids' : '' - här ser man till att innehåll inte kraschar javascriptet som information stoppas in i, bla genom att escapa \n, \r, ", ' och

[#l20%TAG Text%] - begränsar längden vid utskrift av TAG

- översätter språktaggar i variabeln

$[d(d/m)]mydate - skriver ut datum i formatet dag/mån tex 24/12.

$[d]mydate - skriver ut datum i formatet 2012-12-24

14.6.2 Kodlista

c - checkbox [todo: fyll i format]
d - date
dm -date to RFC822 format
f - float
l#nr - begränsad längd
noform - remove form tags
nohtml - remove HTML tags from text, change <br> to CR+LF
oneliner - reformat text without linebreaks and tabs
r - radio button [todo: fyll i format]
s - position i en select variabel
t - time
H - Escape for html
I - integer format. Vad som än finns i variabeln görs om till heltal. 0 om det inte är ett tal.
J - javascript format. Tar bort \r. Gör om '\' till '\\'
L#nr - begränsad längd till #nr tecken
P - Preformatted (\n -> <br>)
T - translate
TR - replaceify - översätter språktaggar i variabeln
U - url kodning
R#nr - avrundar ett tal. Antal decimaler anges av #nr. 
W#nr - text med kolumnbredd #nr
* - escape " for use in attributes
# - forces output to be string
$ - money

Helpdesk