1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

3.1 Så loggar du in i webbutikens administration

För att kunna administrera din webbutik har du en administration där du sköter alltifrån din orderhantering, uppdaterar ditt sortiment, skriver texter och hanterar dina kunder. Från administrationen sköter du allt i din webbutik.

För att logga in i din administration, logga in på den adress och med de uppgifter du fick i ett mail när butikens sattes upp. Normalt är dessa uppgifter:

INLOGGNINGSUPPGIFTER
Så loggar du in i webbutikens administration
Webbutikens adress: http://dittbutiksnamn.nordicshops.com/
Administrationens adress: https://dittbutiksnamn.nordicshops.com/admin/ (Observera att 's' i https:// krävs)
Login: Din e-postadress
Lösenord: Ditt valda lösenord
 

3.1.1 Byta inloggningsuppgifter

Om du behöver byta dina inloggningsuppgifter, skicka ett mail från behörig e-postadress (den som är registrerad på butiken och har befintliga loginuppgifter till webbutiken) till helpdesk.

3.1.2 Lägga till fler administratörer

Om du behöver lägga till fler administratörer kan du antingen göra detta själv under Butik -> Inställningar eller kontakta helpdesk så hjälper de er.

Helpdesk