1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.11 Design & Layout - Designeditorn

Designeditorn är webbutikens inbyggda administrationsverktyg för webbdesign. I designeditorn kan du redigera webbutikens antal spalter samt färgsättning och generella inställningar för rubriker texter och länkar.

Under Sidor -> Designeditorn finns följande två flikar: (1) Färger och fonter samt (2) Standardbilder.

5.11.1 Färger och fonter

Är du osäker kring vad en särskild inställning påverkar i butiken kan du föra musen över frågetecknet bredvid respektive fält. En skärmdump visas då av butiken med markering på det som ändringen avser.

Bild 1. Översikt för fliken Färger och fonter.

Observera att alla inställningar eventuellt inte får effekt i din webbutik. För att samtliga inställningar ska fungera måste du ha en standardmall som är uppdaterad med aktuella filer för de filer som inte automatiskt uppdateras. Eventuella anpassningar av butiker eller anpassad design innebär normalt att vissa inställningar inte fungerar, utan är angedda i den design som gjorts istället.
OLIKA INSTÄLLNINGAR
Ställ in färger och andra inställningar för olika delar
- Generellt: Här ställer du in generella designalternativ för webbutiken.
- Toppmeny: Här säller du in designalternativ för webbutikens toppmeny.
- Vänstermeny: Här sätter du in designalternativ för övriga menyer i webbutiken.
- Kundvagn: Här ställer du in designalternativ för webbutikens kassasida.
- Tabeller: Här ställer du in designalternativ för webbutikens tabeller (t.ex artikellistningen på produkter)
 

5.11.1.1 Färgväljaren

För samtliga färg-fält kan du skriva in en sexsiffrig färg-kod (RGB- eller hexadecimal-kod). Saknar du koden för färgen du vill använda dig av kan du använda dig av färgväljaren för att ta ut den rätta färgen.

För att använda färgväljaren ställer du dig i det fält du vill ange färg för, och tryck sedan på exakt den färgen du vill ha i färgväljaren så genereras koden i det markerade fältet.

5.11.1.2 Spara / Återställ design

SPARA/ÅTERSTÄLL DESIGN
Förklaring av knappar
För att spara ändringarna i designeditorn trycker du på knappen Spara alla värden på alla flikar i butiken.
För att återställa värden för vissa fält, kan dessa markeras med hjälp av kryssrutorna. Sedan trycker du på knappen Återställ markerade fält till standardvärde.
För att återställa alla värden trycker du på Återställ alla värden på alla flikar till standard.
  

5.11.2 Standardbilder

Här kan du ersätta webbutikens standardbilder för tex kassan och sökikonen. Standardbilder finns på ett antal ställen i din webbutik. Bilderna skalas inte om automatiskt så se till att bilderna är i rätt storlek från början.

Du byter ut bilder genom att trycka på bläddra-knappen och väljer sedan en fil från din dator. Tryck sedan på knappen Spara ändringar. Du kan återställa standardbilden genom att trycka på knappen Återställ till standardbild

Bild 2. Ändring av standardbilder i webbutiken.

Helpdesk