1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.12 Design & Layout - Layouteditorn

Layouteditorn är ett webbutikens inbyggda layoutverktyg. Med hjälp av layouteditorn kan redigera var de olika elementen i din webbutik ska visas. Ett element kan vara t.ex topplistan, kundvagnen eller en bannergrupp. Med layouteditorn bestämmer du helt enkelt vad som ska finnas i din webbutiks uppställning, i vänsterkloumenen, i högerkolumnen osv.

5.12.1 Redigera layout

Under Sidor -> Layouteditor ser du en förhandsgranskning av de olika kolumnerna i webbutiken.

Bild 1. Layouteditorn.

LAYOUTEDITORN
Du kan bläddra mellan de olika kolumnerna genom att trycka på flikarna.
Vänsterspalt: Redigerar webbutikens vänsterspalt
Överst i mittenspalten: Redigerar vad som visas överst i webbutikens mittenspalt
Högerspalt: Redigerar webbutikens högerspelt (OBS! Gäller endast om 3-spalts-layout är vald i designeditorn)
Yttre högerspalt: Redigerar vad som visas utanför webbutikens högerspalt.
Överst på sidan: Redigerar toppen av webbutiken.
 

5.12.2 Ta bort/ordna element

Du ta bort eller ordna elementen i de respektive spalterna genom att trycka på symbolerna till höger om de olika elementen. Det element som visas högst upp i listan kommer att visas högst upp i webbutiken. Tänk på att trycka på knappen Genomför ändringar i butiken för att spara dina ändringar.

5.12.3 Lägg till element

Tryck på plussymbolen längst upp till höger för att lägga till ett element.

En dialogruta öppnas med de olika valbara alternativen. Använd sökrutan för att hitta ett element, alternativt välj ett element i listan. I listan väljer du först typ (t.ex Meny), och sedan det individuella elementet i listan till höger.

Tänk på att vissa element bara är valbara i en specifik spalt i layouten och vissa andra element enbart kan placeras ut på ett ställe i mallen. Så hittar du inte det du söker kan det bero på en av dessa saker. Det kan också bero på att vissa av funktionerna inte finns i ditt e-handelspaket.

När du klickar på plusikonen får du upp följande väljare.

Välj Layoutblockstyp till vänster och sedan det Layoutblock du vill lägga till. Klicka därefter på Välj så läggs det till i butiken. Observera att du dessutom måste trycka på Genomför ändringarna i butiken för att butikens mallfiler ska skrivas om.

 

Bild 2. Lägga till ett element i layouteditorn.

BLOCKTYPER
Förklaring av de olika blocktyperna
Bannergrupp - Alla skapade banners tillhör en bannergrupp, dvs en samling av banners. För att placera ut de banners du lagt upp i webbutiken välj först Bannergrupp till vänster och sedan den bannergrupp du vill placera ut till höger. För att lägga upp banners, se aktuellt avsnitt i manualen. Tänk på att du kan ha satt inställningar eller datumstyrningar på dina banners så att de kanske inte visas på alla sidor.
Kundvagn - Kundvagnen visar hur många artiklar som är placerade i kundvagnen och vilken totalsumma dem har. Kundvagnen är länkad till kassan där ordern genomförs.
Kundvagn med artikellistning - Detta är en variant på den andra kundvagnen. Förutom ovanstående kundvagn listar den även vilka artiklar som är placerade i kundvagnen.
Valutaväljare - I det fall att du har flera valutor i din webbutik och låter kunderna välja valuta kan du placera ut en valutaväljare för detta som växlar till vald valuta för besökaren.
Inloggning - Om du vill låta kunderna logga in direkt i en av dina spalter kan du placera ut ett inloggningsblock där kunden anger användarnamn och lösenord, samt kan klicka på länk för glömt lösenord och för att registrera sig.
Inloggad - När väl kunden är inloggad kommer detta block dyka upp om det är utplacerat. Det ger kunden en snabbvy över sin kundprofil med namn och utloggningslänk.
Meny - Alla menyer du skapar kan placeras ut i någon av spalterna. Se aktuellt avsnitt för hur menyer skapas. Välj först Meny till vänster och sedan den meny du vill placera ut till höger.
Nyheter - Senaste nyheter - För dina nyhetskanaler finns det möjlighet att placera ut en box som visar de senaste nyheterna i nyhetskanalen enligt inställningar. Se aktuellt avsnitt för hur nyheter och nyhetskanaler skapas. Välj först Nyheter - Senaste nyheter till vänster och sedan den nyhetskanal du vill placera ut till höger.
Nyheter - Lista nyhetskanaler - Om du har flera nyhetskanaler skapade i din webbutik kan det vara en idé att lista dem i ett block. Denna lista innehåller namnet på nyhetskanalen och inom parantes hur många nyheter som finns i kanalen. Du ställer själv in på nyhetskanalen om nyhetskanalen ska finnas med i denna listningen eller inte. Se aktuellt avsnitt för nyheter och nyhetskanaler.
Nyhetsbrev - Om du vill låta dina kunder anmäla sig till dina nyhetsbrev direkt i butikens spalter finns möjlighet att placera ut ett anmälningsblock där kunden anger sin e-postadress. Observera att för att detta ska synas i din webbutik måste du först ha minst en aktuell e-postlista skapad och du måste även ställa in vilken av dina e-postlistor som ska vara den kunderna anmäler sig till. Se aktuellt avsnitt för e-postutskick för hur denna inställning görs.
Nyheter - Taggar - För dina nyheter kan du lägga in olika taggar eller nyckelord. Dessa taggar bildar ett taggmoln med de vanligast förekommande taggarna om du aktiverar detta block.
Logo för betalsätt - Om du lagt upp logotyper för dina betalsätt eller om betalsättet har en standardlogotyp i systemet och betalsättet är inställt på att visa detta i butiken, så är det med detta block de visas.
Prislistväljare - Om du har flera prislistor och dessutom av någon anledning valt att vissa eller alla dessa ska vara möjliga för kunden själv att välja mellan - då kan du placera ut en prislistväljare med detta layoutalternativ.
Produktmeny - Produktträdet kort och gott. Detta genereras automatiskt utifrån dina inlagda varugrupper. Vilken typ av produktträd som visas och vad detta innehåller förutom varugrupperna bestäms av dina inställningar. Se aktuella avsnitt avseende dessa.
Sökfunktion - En sökruta som söker i butikens sortiment och i butikens nyheter och listar dessa i ett sökresultat.
Dela - Om du skapat delakoder för webbutiken kan dessa placeras ut med layouteditorn. Se aktuellt avsnitt för delakoder kring hur dessa skapas. Välj först Dela till vänster och sedan det delablock som är aktuellt att placera ut.
Bildspel - Om du har ett ellerflera bildspel skapade i din butik kan dessa placeras ut med layouteditorn. Välj först Bildspel till vänster och sedan det bildspel du vill placera ut till höger. Tänk på att du kan ha satt inställningar på dina bildspel så att de kanske inte visas på alla sidor. Du kan också bara placera ut samma bildspel så att det visas på en plats samtidigt. Om du väljer två separata platser som du vill placera samma bildspelet på kommer enbart den ena att visas samtidigt.
Momsväljare - Om du vill låta dina kunder välja om de ska se priserna inklusive eller exklusive moms placerar du ut en momsväljare.
Textblock -  Om du har skapat ett eller flera textblock i din webbutik kan du placera ut dessa med layouteditorn. Se aktuellt avsnitt för hur textblocken skapas. Välj först Textblock till vänster och sedan det textblock du vill placera ut till höger.
Topplista - Om du vill placera ut en topplista i butiken lägger du till den på önskat ställe i layouteditorn. Se aktuellt avsnitt i manualen för hur du skapar och ställer in en topplista.
Kundvagn sidhuvud (syns ej i bilden ovan) -  Du kan även placera ut en minikundvagn i toppen av sidan som enbart visar pris och antal artiklar länkad till kassan.
 

5.12.4 Spara ändringar

Tryck på knappen Genomför ändringar i butiken för att spara dina ändringar. Detta måste alltid göras efter du har gjort några ändringar för att dina mallfiler ska skrivas om.

Helpdesk