1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.13 Design & Layout - Bildinställningar

Bildinställningar är ett kraftfullt verktyg som påverkar hur bilder visas i din webbutik. Med hjälp av bildinställningar kan du ändra på den generella bildhantering i din webbutik. Dessa inställningar bestämmer hur de bilder du laddar upp, exempelvis produktbilder, bildspel, banners, fabrikatsbilder mm ska transformeras om till lämplig storlek i din webbutik så att de blir lika stora. Produktbilder exempelvis finns i flera olika storlekar i butiken, en storlek för förstoring, en på produktsidan, en mindre version på produktsidan, en ännu mindre på kategorisidan och så vidare. För att du bara ska behöva ladda upp en bild så finns detta inställningar så att du bara laddar upp orginalbilden och systemet sköter resten. I dessa inställningar kan du också ange en standardbild som ska visas om du exempelvis skulle ha produkter där du inte har en produktbild.

Bildinställningar är ofta dolt i din administration varför du måste kontakta oss för att få tillgång till dessa inställningar. Om du inte har viss programmeringskunskap rekommenderar vi inte att aktivera dessa. Inställningar är främst avsedda för de som själva modifierar sina mallar och bygger om sina webbutiker för att anpassa bildstorlekarna efter mallen.

Under Sidor -> Bildinställningar visas en lista på alla generella bildinställningar i webbutiken.

Bild 1. En webbutiks generella bildinställningar för bildhantering.

VARJE BILDINSTÄLLNING BESTÅR AV
Bildinställningarnas grundinställningar
Tag – Namnet på bildeninställningen i databasen.
Namn – Namnetpå bildinställningen.
Pixlar i x-led – Bildens bredd
Pixlar i y-led – Bildens höjd
Processing – hur bilder som med andra mått än bildinställnignen skalas om (t.ex om en mycket stor bild laddas upp som produktbild)
 
ÖVERSIKT
Följande kan göras från listningen
Lägg till ny bildinställning - Görs genom att klicka på plus-ikonen. En ny bildinställning har normalt ingen effekt om det inte finns ett administrationsgänssnitt eller annan funktion för detta i mallen. Kontakta oss om du är avancerad användare och behöver en ny bildinställning av någon anledning.
Redigera befintlig bildinställning - Görs genom att klicka på redigerasymbolen i form av en penna och ett papper.
Ta bort genererade bilder - Görs genom att klicka på ikonen med omladdningspilar. Det som händer då är att alla genererade bilder enligt denna bildinställning raderas. Du ska klicka på denna ikon om du gjort några förändringar i bildinställningen. Om det inte görs kommer de nya inställningarna inte att gälla för de bilder som redan genererats (dvs någon besökare besökt i din webbutik).
 

5.13.1 Välj rätt bildinställning

Det är inte alltid lätt att hitta rätt bildinställning för butiken. Tänk på att de bildinställningar som börjar med affixet M_ gäller för den mobilanpassade versionen av webbutiken. I övrigt förklarar namnet på bildtransformen ofta vad som avses. Om du är osäker kan du också gå ut i din webbutik och jämföra till exempel en produktbilds storlek för att hitta ett motsvarande mått i pixlar i tabellen över bildinställningar.

5.13.2 Redigera bildinställnignar

Tryck på redigera-ikonen för att redigera den individuella bildinställningen.

Bild 2. Inställningar för en bildinställning

INSTÄLLNIGNAR
Följande inställningar finns för bildinställningar
Namn – Standardnamn för bildinställningen (redigerbar). Används bara för din egen skull.
Layout tag – Standard tag för bildinställnignen (ej redigerbar för inställningar som avser standardbilder)
Processning – Bestämmer hur bilder som inte passar bildinställningens proportioner behandlas
- Krymp: Krymper bilen så att den passar i en rektangel som anges av parameter 1 och 2. Storleken på den resulterande bilden kan variera.
- Montera: Krymper bilen så att den passar i en rektangel som anges av parameter 1 och 2. Därefter fylls rektangeln upp med färg enligt paramter 3 så att att resultatet alltid blir parameter1 * parameter 2 pixlar stort.
- Skala: Skalar bilden så att den passar i en rektangel som anges av parameter 1 och 2.
- Skala utan proportioner: Skalar bilden så att den passar i en rektangel som anges av parameter 1 och 2. Bilden kan tryckas samman eller dras ut och därmed tappa sina proportioner.
Parameter 1 – Redigerar bildens bredd
Parameter 2 - Redigerar bildens höjd
Parameter 3 – Redigerar färgen för marginalen om bildinsällningen monteras
Parameter 4 – Redigerar bildens kvalitet (Ange en siffra mellan 1 – 100 där 1 är lägsta och 100 är högsta värdet)
Parameter 5 – Extrafält
Rotation –Ange rotation av bilden i grader (0-360) eller lämna blankt. Anges 180 kommer bilderna att bli upp-och-ner-vända.
Konvertera filfomat till – Välj om uppladdade filer automatisk skall konverteras till ett specifikt filformat (JPEG, GIF, PNG)
Använd denna bild om bild saknas – Här laddas en eventuell ersättningsfil upp om bilder i webbutiken saknas. Skulle du inte ladda upp produktbilder på vissa produkter är det istället denna bild som visas för dessa produkter.
Lägg in marginaler (CSS margin) kring bilden så att den tar upp hela utrymmet – Väj om webbutiken automatiskt skall lägga till marginaler kring bilder som är mindre än deras avsatta utrymme.
 
Efter att du ändrat dina inställningar för en bildinställning måste du rensa redan genererade bilder. Detta görs i listan över bildinställningar genom att klicka på ikonen med två gröna omladdningspilar bredvid den aktuella bildinställningen. Om det inte görs kommer de nya inställningarna inte att gälla för de bilder som redan genererats (dvs någon besökare besökt i din webbutik).

5.13.3 Bildvyer

Under fliken bildvyer redigeras bildvisningen för webbutikens produktsidor. Redigera eller Ta bort bildvyer genom att använda ikonerna till höger. Det går att lägga till fler bildvyer för produkter genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger. Själva bildinställningarna görs fortfarande enligt tidigare inställningar, men under bildvyer bestämmer du hur många produktbilder du har möjlighet att ladda upp på en produkt. Bildvyns tag används både av mallen för att placera dessa produktbilder på lämpligt ställe men även av bildimporten Picsync för att matcha produktbilder som laddas upp i bulk via programmet.

Bild 3. Bildvyer

OBS! För att bilder till nya vyer skall visas i butiken måste HTML koden i produktsidorna ändras. Om din butik har en en sidlayout som automatiskt visar bilderna till alla befintliga vyer, behövs inte detta.

5.13.3.1 Redigera bildvy

Bild 4. Inställningar för bildvy

INSTÄLLNINGAR
Följande inställningar finns för bildvyer
Namn - är det namn på vyn som visas då du lägger in bilder till varorna.
Layouttag - är det namn på vyn som man refererar till i HTML sidorna när man vill ha tag i bilden till denna vyn. Layout-taggen är alfanumerisk och får vara max 10 tecken lång, samt måste vara unik.
 
Helpdesk