1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.14 Design & Layout - Captchabilder

En captcha är en "robotfälla", ett test som antas vara lätt att lösa för människor, men inte för programvaruagenter. Captchor används för att förhindra missbruk med hjälp av automatiska program. (wikipedia.org)

Captcha kan användas i samband med exempelvis önskelistan eller kommentarsfunktioner för att förhindra oönskad spam. På bilden nedan visas ett exempel på en vanlig textcaptcha, dvs en genererad kod i form av en bild som användaren uppmanas knappa in för att skydda webbutiken från spam. Detta kan ses som ett hinder för användaren. Därför finns det en variant på detta, det vi kallas bildcaptcha som gör det enklare för användaren att skicka iväg sitt formulär. Nedan visas en vanlig textcaptcha.

Bild 1. Exempel på en vanlig textcaptcha i samband med en kommentarfunktion på en nyhet.

5.14.1 Bildcaptcha

För att använda bilder istället för bokstäver i captcha, kan detta aktiveras under Sidor -> Captchabilder

Bild 2. Inställningar för bildcaptcha

Bocka först i rutan för att Visa bildcapcha

Om du vill visa dina captcha-bilder direkt kryssa i Visa bildcaptchan direkt på sidan utan skickaknapp. Om denna lämnas tom kommer det istället visas en skicka-knapp och bildcaptchan dyka upp först efter besökaren klickat på skickaknappen.

Ladda upp bilder från din egen dator genom att trycka på plustecknet.

Klicka sedan på "Välj fil" och bläddra dig fram till rätt bild.

Kod för captcha bild - ange här en beskrivning av bilden.

Upprepa tills du laddat upp minst 10 stycken bilder.

5.14.2 Resultat

Såhär kommer resultatet att bli efter att du aktiverat din bildcaptcha. Till skillnad från textcaptchan så är captchan dold tills dess att användaren klickat på skicka-knappen. Bilderna väljer du själv och kan såklart kombineras med valda delar av ditt sortiment.

Bild 3. Exempel på en bildcaptcha aktiverad för en kommentarsfunktion på en nyhet.

Helpdesk
Captcha , Bildcaptcha