1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.3 Element - Redigera menyer

Din webbutik består normalt av en eller flera menyer bortsett från till produktmeny. Produktmenyn redigeras inte här utan genereras automatiskt av din webbutik. Här redigerar du istället övriga menyer i din webbutik som exempelvis din toppmeny, informationsmenyer eller om du vill skapa en manuell produktmeny. Från menyerna länkar du antingen till interna sidor i din webbutik eller till externa sidor utanför webbutiken. Här skapar du också undermenyer.

Nedan är exempel på de olika menyer som är fördefinierade och som går att skapa i en standardmall.

Bild 1. Toppmeny i standardutförande.

 

Bild 2. Toppmeny med undermeny i form av rullgardin.

 

Bild 3. Toppmeny med undermeny i form av fast undermeny.

 

Bild 4. Toppmeny med undermeny i form av fast undermeny överst i vänsterspalt.

 

Bild 5. Meny utplacerad med layouteditorn.

5.3.1 Menyer

Under Sidor -> Redigera menyer ser du en översikt av de menyer som finns i din webbutik. Härifrån kan du kopiera, ta bort eller redigera menyerna i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger om de olika menyerna. Du lägger till en ny meny genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 6. Översikt över webbutikens menyer.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina menyer.
Skapa en ny meny - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en meny - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Kopiera en meny - Görs genom att klicka på symbolen med de vita papprena och ett grönt plustecken på.
Redigera en meny - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.3.2 Att skapa och redigera en meny

När du redigerar eller har skapat en ny meny finns följande inställningar:

Bild 7. Inställningar för en meny

INSTÄLLNINGAR ATT GÖRA
Följande inställningar finns att göra för dina menyer
VIKTIG! Rubrik - Namnet på menyelementet. Rubriken syns inte ut mot kunden om menyn är en toppmeny. Är menyn däremot en meny som du väljer att placera ut med layouteditorn, syns dock normalt rubriken.
VIKTIG! Tag- Menyn måste ha en tagg, förslagsvis samma som rubriken.
När du skapar en meny, måste du första trycka på Spara, innan du kan göra ytterligare inställningar enligt nedan.
VIKTIG! Placering - Placeringarna är fasta placeringar för toppmenyn. Om man vill en meny i någon av kolumnerna i designen så lämnar man detta val tomt ("Ej valt") och placerar menyn direkt i layouteditorn. Välj även "Ej valt" om menyn ska användas som en undermeny i en annan meny.
VIKTIG! Dina menyalternativ - Menyalternativen är dina länkar i menyn. Du bestämmer själv innehållet i menyn, ordningen och vart du vill länka. För att kopiera, ta bort eller redigera alternativ i menyn använder du ikonerna till höger om alternativen. För att skapa ett nytt menyalternativ trycker du på plussymbolen.
Härifrån kan du också sortera menyalternativen genom att använda pilsymbolerna till höger om menyalternativen.

 

5.3.2.1 Att skapa och redigera menyalternativ

När du redigerar eller skapar ett nytt menyalternativ finns följande inställningar:

Bild 8. Skapa och redigera ett menyalternativ, interna länkar

INSTÄLLNINGAR FÖR MENYALTERNATIV
Såhär skapar du ditt menyalternativ.
VIKTIG! Rubrik - Rubrik i menyn
Tooltip - Denna text visas när man håller musen över rubriken.
Synlig - ja eller nej.
Hur ska menyalternativet öppnas - om det ska öppnas i ett nytt fönster eller inte.
VIKTIG! Välj vilken sida som menyalternativet ska länka till - om det är en intern eller extern länk.
Alternativ A)
Om du väljer intern länk kan du göra följande val:
Välj varugrupp - ett nytt fönster dyker upp där du kan söka efter eller direkt välja den varugrupp du vill länka till.
Välj vara - ett nytt fönster dyker upp. Välj varan du vill länka till i väljaren genom att söka eller att klicka dig fram via varugrupp. Du markerar en vara i den högra delen av rutan.
Välj nyhet - välj en nyhet du skapat under Sidor -> Nyheter / Blogg i väljaren som dyker upp.
Välj meny – välj här en meny du skapat under Sidor -> Redigera menyer i väljaren som dyker upp.
Välj sida - välj här en av de sidor du tidigare skapat under Sidor -> Redigera sidor i väljaren som dyker upp.
Alternativ B) 
Om du väljer extern länk skriver du in länkadressen i adressfältet.
Värde för länkens attribut - här kan du ange begrepp för att styra exempelvis indexering av sidan i sökmotorer som kan användas av de som är lite mer pålästa kring sökmotoroptimering, "NOINDEX" och "NOFOLLOW" är två exempel på sådana.
 

5.3.2.2 Att skapa en undermeny

Undermenyer skapas genom att skapa en meny med placering "Ej valt". Menyn placeras sedan ut i en befintlig meny där du vill att den ska vara undermeny. Detta görs genom att skapa ett menyalternativ där undermenyn väljs. Se även avsnitten ovan.

Helpdesk