1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.4 Element - Textblock

Texblock är element som kan bestå av text, bilder eller annan HTML-kod som kan placeras ut i webbutikens höger- eller vänsterkolumner, eller på annat ställe med hjälp av layouteditorn. I dessa kan du lägga informationspuffar som du vill lyfta fram särskilt för dina besökare, du kan även lägga in logotyper etc om du inte skulle välja att göra det med banners. Lyft fram dina fraktvillkor, din kundtjänst eller något annat viktigt.

Bild 1. Exempel på textblock med rubriken "Textblock".

5.3.1 Textblock

Under Sidor -> Textblock ser du en översikt av de textblock som finns i din webbutik. Härifrån kan du ta bort eller redigera textblock i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till ett nytt textblock genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 2. Översikt över dina textblock.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina textblock.
Skapa ett nytt textblock - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort ett textblock - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Redigera ett textblock - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.4.2 Att skapa och redigera ett textblock

När du redigerar eller har skapar ett nytt textblock finns följande inställningar:

Bild 3. Att skapa och redigera ett textblock

ATT FYLLA I
Följande fält kan fyllas i.
VIKTIG! Namn – Ge textblocket ett lämpligt namn. Namnet används för din egen del så att du kan hålla reda på de textblock du skapar. När textblocket sedan placeras ut i layouteditorn är det namnet som används för att hitta det specifika textblock du placerar ut.
Visa ram runt objektet – Välj om det skall visas med ram runt textblocket eller inte.
Rubrik – Ge textblocket en lämlig rubrik. Skall textblocket inte ha någon rubrik går det bra att lämna fältet tomt.
VIKTIG! Text – Här skriver du den text som skall visas i textblocket.
Övrigt – För att infoga bilder, filmer eller annat än text i blocket använder man text-editorn precis som när man redigerar övrigt innehåll i webbutiken.
 
Helpdesk
Textblock