1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.5 Element - Banners

En banner är en annons eller annan länkad bild som kan visas i din webbutik. Banners används exempelvis när du har annonser eller kampanjer på varor som du länkar till. Du kan även använda dem för annan information som fraktvillkor, betallösningar eller vilket grafiskt material du nu vill placera ut i din butik. Banners placeras normalt i någon av webbutikens spalter men går även att placera i mittenkolumnen. Placeringen av dina banners sker med webbutikens layouteditor.

Bannerfunktionen är väldigt kraftfull och du kan gruppera dina olika banners för snabbare hantering. Förutom att bestämma var i mallen de ska vara placerade har du även möjlighet att styra på exakt vilka sidor i din webbutik de ska dyka upp på, för att exempelvis göra riktade kampanjer eller visa specifika tillbehör på särskilda varugrupper, varor eller fabrikat. Dina banners kan dessutom datumstyras så att visningen automatiskt påbörjas och avslutas när din kampanj gör det. För dina banners ser du även hur många visningar och klick dessa har - och skulle du ha affiliatemodulen aktiverad i webbutiken kan du dessutom följa den försäljning de genererar.

Bild 1. Exempel på två banners utplacerade i en webbutik.

5.5.1 Banners

Under Sidor -> Banners ser du en översikt av de banners som finns i din webbutik. Härifrån kan du ta bort eller redigera banners i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till en ny banner genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger. Använder du dig av klickvänliga banners som länkar någonstans kan du här även se statistik för detta (Se avsnittet för statisitk längre ner).

Bild 2. Översikt över dina banners i din webbutik.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina banners.
Skapa en ny banner - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en banner - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Se statistik för en banner - Görs genom att klicka på symbolen med de tre staplarna.
Redigera en banner - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
Sortering av banners – För att kunna sortera i vilken ordning dina banners ska komma i behöver du först välja vilken av dina bannergrupper som ska sorteras (en bannergrupp är en grupp av banners med samma placering i din webbutiks layout, läs senare avsnitt). Du du valt bannergrupp i rullisten till höger ovanför översikten kommer det dyka upp sorteringspilar i listningen där du kan bestämma ordningen för dina banners.
 

5.5.2 Att skapa och redigera banners

När du lägger till eller redigerar en banner kan du göra följande inställningar:

5.5.2.1 Steg 1: Visningsalternativ för Banner

Här väljer du på vilka sidor Bannern ska visas:

Bild 3. Visningsalternativ för banner

INSTÄLLNINGAR
Följande visningsalternativ som bestämmer på vilka sidor en banner visas i webbutiken finns.
Inaktiv – Bannern visas inte alls
Aktivera visningsalternativ från listan – Välj om Bannern endast ska visas för besökare i en specifik varugrupp, vara, nyhet, sida eller fabrikatssida. Det går att visa Bannern på fler varugrupper/varor/nyheter/sidor (Se bild nedan).
Bild 4. Aktivera visningsalternativ från lista
Sidor som inte är en kategori eller produkt – Välj det här alternativet om Bannern endast skall visas på butikens informationssidor
Visa på alla sidor – Välj det här alternativet om Bannern alltid skall visas i webbutiken.
Visa endast på kassasidan – Välj det här alternativet om Bannern endast skall visas på kassasidan.
 

5.5.2.2 Steg 2: Välj bild eller flash

Välj om din banner ska vara en bild eller en flash-fil.

INSTÄLLNINGAR
Välj om bannern ska vara en bild eller flash-fil
För bild:

Bild 5. Banner - använd bild
Tryck på bläddra-knappen för att välja bild från din dator.
Skriv sedan länken in adressfältet, eller välj en av de befintliga länkadresserna i listan.
För flash:

Bild 6. Banner - använd flash
Ange Bannerns bredd och höjd i pixlar.
Tryck på bläddra-knappen för att välja flashfilen från din dator.
Fyll i eventuell clickTAG i fältet.
 

5.5.2.3 Steg 3: Bannergrupp

Bild 7. Val av bannergrupp

BANNERGRUPP
Val av bannergrupp
Välj bannergrupp - Välj vilken Bannergrupp din banner ska vara en del av (Se avsnittet om Bannergrupper längre ner).
 

5.5.2.4 Steg 4: Datum

Bild 8. Datumstyrning av banner

DATUMSTYRNING
Datumstyr visningen av din banner
Start- och slutdatum – Klicka i datumfältet för att få upp en kalender där du definierar start- respektive slutdatum för bannervisningen.
Använd datumstyrning – Klicka i för att datumstyrningen skall gälla. Om ej ifylld visas bannern i butiken tills vidare.
 

5.5.2.3 Steg 5: Övrigt

Bild 9. Övriga inställningar för banner

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Övriga inställningar för banner
Visa "annons"-text vid bannern – Fyll i om Bannern skall visas tillsammans med texten ”Annons”.
Öppna länk i nytt fönster – Fyll i om Banner-länken skall öppnas i nytt fönster.
 

5.5.3 Bannergrupper

Under Sidor -> Banners -> flik: Bannergrupp ser du en översikt av de bannergrupper som finns i din webbutik. Härifrån kan du ta bort eller redigera bannergrupper i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till en ny banner genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Genom att samla banners i grupper så får man större flexibilitet när man sen ska placerar dem i butiken. I layouteditorn väljer man var i butikens design som en bannergrupp ska placeras (tex på högersidan). Namnet som väljs här kan man söka på i layouteditorn för att lättare hitta bannergruppen.

 

Bild 10. Översikt över bannergrupper i din webbutik.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina bannergrupper.
Skapa en ny bannergrupp - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en bannergrupp - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Redigera en bannergrupp - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.5.3.1 Att skapa och redigera en bannergrupp

När du skapar eller redigerar en bannergrupp ger du den ett namn. Namnet används sedan så att du vet i vilka bannergrupper du placerar dina banners. Det används också när du sedan i din layouteditor väljer var i butikens mall din bannergrupp ska visas.

Bild 11. Att skapa och redigera en bannergrupp.

5.5.4 Bannerstatistik

Till höger om varje banner i översikten finns en ikon för att se bannerstatistik. Trycker du på ikonen öppnas en dialog där antalet visningar respektive klick för bannern grupperat på månad.

Bild 12. Bannerstatistik för en banner

Helpdesk