1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.6 Element - Redigera bildspel

Ett bildspel består av en eller en serie bilder som visas i din webbutik. När du skapat bildspelen placeras de ut i webbutiken med hjälp av layouteditorn. Det vanligaste är att placera ett bildspel på startsidan, men varför begränsa dig? Med bildspelsmodulen kan du välja precis på vilka sidor du vill ha bildspel på och var på sidan. Placera ett bildspel på din varugruppssida, din fabrikatsida eller på du produktsida som en del av din produktbeskrivning. Eller kanske i kassan för att presentera köpprocessen. Du väljer själv och kan datumstyra visningen av specifika bilder i bildspelet, länka dem, få statistik på visningar, antal klick och hur många köp dem lett till. På bilderna i bildspelet kan du dessutom placera olika block med innehåll. Det kan vara text som i exemplet nedan eller så kan du bädda in exempelvis filmer, eller vilket innehåll du vill.

Bild 1. Exempel på ett bildspel på webbutikens startsida.

5.6.1 Bildspel

Bild 2. Listning av dina bildspel

Under Sidor -> Redigera Bildspel ser du en översikt av de bildspel som finns i din webbutik. Härifrån kan du ta bort eller redigera bildspel i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till ett nytt Bildspel genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina banners.
Skapa en ny banner - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort en banner - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Se statistik för en banner - Görs genom att klicka på symbolen med de tre staplarna.
Redigera en banner - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
Sortering av banners – För att kunna sortera i vilken ordning dina banners ska komma i behöver du först välja vilken av dina bannergrupper som ska sorteras (en bannergrupp är en grupp av banners med samma placering i din webbutiks layout, läs senare avsnitt). Du du valt bannergrupp i rullisten till höger ovanför översikten kommer det dyka upp sorteringspilar i listningen där du kan bestämma ordningen för dina banners.
 

5.6.2 Att skapa eller redigera ett bildspel

Att skapa eller redigera ett bildspel görs i fem steg.

5.6.2.1 Steg 1: Namn på Bildspelet

Bild 3. Namn på bildspelet

Ge bildspelet ett lämpligt namn. Namnet används bara av dig själv och visas inte utåt. Ge bildspelet ett namn så att du lättare hittar det när det ska redigeras eller när du ska välja var i mallen du vill placera det med hjälp av layouteditorn.

5.6.2.1 Steg 2: Visningsalternativ för Bildspel

Här väljer du på vilka sidor bildspelet ska visas.

Bild 3. Visningsalternativ för bildspel

MÖJLIGA VISNINGSALTERNATIV
Följande visningsalternativ för placering i butiken finns.
Inaktiv – Bildspelet visas inte alls. Denna inställning kan användas om du tillfälligt vill dölja ett bildspel eller av annan anledning inte vill visa det i butiken.
Aktivera visningsalternativ från listan – Välj om bildspelet endast ska visas för besökare på specifika sidor i din webbutik. Detta kan vara en specifik varugrupp, en specifik vara, nyhet, sida eller på en specifik fabrikatssida. Det går att visa bildspelet på fler varugrupper/varor/nyheter/sidor. Du skapar din egen lista av sidor du vill visa bildspelet på genom att klicka på någon av länkarna "Välj varugrupp", "Välj vara", "Välj nyhet" eller "Välj sida". En väljare kommer dyka upp för respektive alternativ där du väljer dina sida. För att ta bort ett av dina alternativ du lagt till i listan klickar du på papperskorgen bredvid alternativet.
Sidor som inte är en kategori eller produkt – Välj det här alternativet om bildspelet ska visas på alla sidor i butiken förutom just kategori- och produktsidor. Bildspelet kommer då exempelvis att visas på startsidan, på alla dina informationssidor, på nyhetssidor osv.
Visa på alla sidor – Välj det här alternativet om bildspelet alltid skall visas i webbutiken oavsett vilken sida besökaren är inne på.
Visa endast på kassasidan – Välj det här alternativet om bildspelet endast skall visas på kassasidan.
 

5.6.2.3 Steg 3: Bildstorlek

Ange bildspelets bredd och höjd i antal pixlar i fälten. Bilderna som laddas upp i bildspelet anpassas automatisk till storleken angiven i det här steget. Det innebär att bilden du laddar upp kommer att skalas om av systemet och du därför bör ha samma proportioner så att bilden inte dras ut eller får en sämre bildkvalitet. Bildstorleken anges i pixlar och bör vara lika bred som ditt innehåll är på sidan för att bildspelet ska passa in bra.

Bild 4. Bildstorlek för ett bildspel i en standardmall med två spalter.

5.6.2.4 Steg 4: Inställningar

För bildspelet finns ett antal standardinställningar du kan göra.

Bild 5. Olika inställningar för ditt bildspel.

STANDARDINSTÄLLNINGAR
Följande standardinställningar finns för ditt bildspel
Övergångseffekt – Välj önskad övergångseffekt mellan bilderna i bildspelet. Vid random väljs en slumpad övergångseffekt. De olika alternativen representerar den animation som sker i bildövergången mellan bilderna i bildspelet.
Visa pilar ovanpå bildspel – ja eller nej. Du har möjlighet att visa pilar ovanpå bildspelet så att dina besökare manuellt kan bläddra fram och tillbaka mellan bilderna. Pilar dyker upp då besökaren för musen över bildspelet.
Bläddringsalternativ – Här anges om besökaren själv skall ges möjlighete att bläddra mellan bildspelets olika bilder. Förutom inställningen för pilarna ovan kan besökaren dessutom få ett av följande möjligheter att bläddra mellan bilderna.
- Inaktiv: Besökaren ges inte möjlighet att bläddra mellan bildspelets olika bilder.
- Punkter: Klickbara punkter visas för varje bild i bildspelet. Dessa visas under bildspelet och aktuell bild är markerad.
- Siffror: Klickbara siffror visas för varje bild i bildspelet. Dessa visas under bildspelet och aktuell bild är markerad.
- Miniatyrbilder: Klickbara miniatyrbilder visas under bildspelet. Dessa minatyrer är en tumnagel av dina bilder i bildspelet så att besökaren kan se en mindre version av bildspelets bilder och själv klicka på dessa för att bläddra. Här kan du också själv definiera bredd och höjd för miniatyrbilderna. Systemet kommer att skala om bildspelets bilder automatiskt så att de blir lika stora som de mått du anger. Tänk på att använda samma proportioner som du använde när du bestämde bilspelets storlek för att få det snyggt.
 

Vid klick på knappen Avancerade inställningar visas ytterligare inställningsalternativ.

Bild 6. Avancerade inställningar för bildspel

AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
Följande avancerade inställningar finns för bildspelet
Hastighet för animation (i ms) – Ställ in tiden för animationen mellan bilderna i bildspelet. Detta anges i millisekunder där 1000 motsvarar en sekund.
Fördöjning mellan animationer (i ms) - Ställ in tiden för visningen av bilder mellan animationer bilder i bildspelet. Detta anges också i millisekunder och motsvarar tiden en bild visas innan det sker en övergång till nästa bild.
Opacitet för textarean som ligger ovanpå bilden (ange värde 0-1, 0=genomskinlig) – Det finns möjlighet att även lägga till redigerbara textrutor/block på bilder i bildspelet. Här anges ett värde mellan 0 och 1 för textrutans genomskinlighet/opacitet. Det går bra att ange ett värde i decimaler. Anger du exempelvis 0.7 så kommer 30% av bakgrunden (bildspelets bild) att synas och själva textarean kommer att ha 70% opacitet. Anger du 0 innebär det att du inte önskar en textarea utan enbart vill att bilden ska bestå av själva bilderna du laddar upp.
Antal delar bilden som används vid övergången "slice" – Ange antal. I animationerna för bildövergångarna av typen "slice" kan du bestämma i hur många delar dessa "slices" ska vara. Anger du exempelvis 10 kommer bilden att huggas i tio delar i animationen.
Antal kolumner som används för övergången "box" - Ange antal. Innebär motsvarande som funktionen för slice ovan. Antalet du anger bestämmer hur många kolumner som bilden ska huggas i vid animationen.
Antal rader som används för övergången "box" – Ange antal. Innebär motsvarande som funktionen för slice ovan. Antalet du anger bestämmer hur många rader horisontellt som bilden ska huggas i vid animationen.
 

5.6.2.5 Steg 5: Bilder för bildspel

Nu är det dags att välja vilka bilder ditt bildspel består av så att det blir just ett bildspel.

Bild 7. Listning av bilderna som ett bildspel består av.

Härifrån kan du ta bort eller redigera individuella bilder i bildspelet genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till en ny bild genom att trycka på plussymbolen uppe till höger. Bildordningen kan redigeras med hjälp av pilsymbolerna till höger. Det finns även en statistikikon för att se antal visningar och klick för dina individuella bilder i bildspelet. Trycker du på ikonen öppnas en dialog där detta visas månadsvis.

Bild 8. Statistik för bilder i bildspelet.

När du är klar med dina inställningar för bildspelet trycker du på spara-knappen för att gå tillbaka till bildspelsöversikten. Eller så börjar du ladda upp dina bilder.

5.6.3 Att lägga till och redigera bilder i ditt bildspel

När du redigerar eller lägger till en bild i bildspelet öppnas ett fönster där du laddar upp och gör inställningar för bilden i tre steg.

5.6.3.1 Steg 1: Ladda upp bild och länka

Tryck på Bläddra-knappen för att ladda upp en bild från din dator.

Bild 9. Översikt över steg 1.

Följande länkalternativ går att välja mellan.

LÄNKALTERNATIV
Länkmöjligheter för en bild i bildspelet
Ingen länk – Bilden blir inte länkad och alltså inte klickbar för besökaren.
Intern länk – Välj den varugrupp/vara/nyhet/sida som bilden skall länkas till. När du klickar på något av alternativen "Välj varugrupp", "Välj vara", "Välj nyhet" eller "Välj sida" kommer en väljare att dyka upp för respektive alternativ där du kan välja till vart du vill länka.
Länk – Bilden är länkad till en valfri länk. Ange länkadressen i adressfältet. Glöm inte att skriva hela länkadressen. Om du länkar inom du egen webbutik, skriv dock förslagsvis den del av URL:en efter din domän, exempelvis "/cart.html" om du vill länka till kassan och den fullständiga adressen är https://www.dindoman.se/cart.html". På så sätt kommer alltid länken att fungera korrekt vid byte av domän eller skifte till SSL-domän.
Befintlig länk – Välj att länka bilden till en befintlig läk i listan. Detta är aktivt om det redan finns befintliga banners eller bildspel i butiken ihopkopplade till din affiliatemodul. Används för mer avancerade användare som vill följa försäljning på sina klick. Systemet kommer automatiskt att skapa en sådan "befintlig länk" utan att du behöver göra något även om du valt ett av de andra länkalternativen för bilden.
 

5.6.3.2 Steg 2: Datumstyrning av bild i bildspel

Du kan datumstyra visningen av din bild i bildspelet och på så sätt förbereda för exempelvis kampanjer av olika slag som du vill lägga upp i förväg och som du vill ska avpubliceras när kampanjen är slut automatiskt.

Bild 10. Datumstyrning av bild i bildspel

Datumstyrning - Välj om bilden skall datumstyras. Om bilden ej datumstyrs visas den tills vidare.

Startdatum - Välj bildens startdatum

Slutdatum - Välj bildens slutdatum

5.6.3.3 Steg 3: Välj placering av text på bilden

Om du valt opacitet 0 för textrutan i de avancerade inställningarna under steg 4 för bildspelet så kommer du mötas av följande text. Om du har ångrat dig eller vill lägga till en textruta för bilden kan du spara din bild och gå tillbaka till inställningarna för bildspelet och ändra till ett värde större än 0 och upp till 1.

Bild 11. Om opacitet är satt till 0 för textarea

Om du har angett ett värde större än 0 kommer du mötas av följande inställningar och möjligheter.

Bild 12. Placering och färg för textarea.

Du kommer se en förhandsgransning av bilden i bildspelet. På bilden ser du en färgad ruta - det är denna ruta du ska arbeta med. Du kan ändra storlek på den, flytta omkring den och ändra färg på den. Om du vill han du täcka hela bilden. Förutom en färgad ruta kan du fylla rutan med valfritt innehåll, exempelvis en text, lägga in länkar, eller till och med bilder eller inbäddade filmer. Det finns stöd för att lägga in valfri html-kod så det finns inga begränsningar för den kreativa och avancerade användaren.

Redigera textrutan genom att använda knapparna och bildens förhandsvisning. Följande knappar finns.

KNAPPAR FÖR ATT STYRA TEXTAREA
Följande knappar finns för att bestämma storlek och färg på textarean
Flytta rutan fritt: Tryck på knappen och flytta sedan rutan på förhandsvisningen till önskvärd position.
Flytta rutan horisontellt: Tryck på knappen och flytta sedan rutan på förhandsvisningen till önskvärd horisontell position.
Flytta rutan vertikalt: Tryck på knappen och flytta sedan rutan på förhandsvisningen till önskvärd vertikal position.
Ändra storlek: Tryck på knappen och ändra sedan storleken på textrutan till önskvärd storlek genom att klicka och dra rutan på förhandsvisningen.
Exempelknappar: Det går även att trycka på knapparna för exempel på textrutans layout under förhandsvisningen.
 

Med hjälp av färghjulet väljs textrutans färg. Det går även att ange en färgkod i dialogrutan under färghjulet.

I det redigerbara textfältet anger du den text som skall visas i textrutan ovanpå bilden i bildspelet.

Bild 13. Innehåll i textarea bestäms genom en texteditor där du kan lägga in valfritt innehåll.

Här bestämmer du innehållet i din textarea. Skriv din text, lägg in eventuella andra saker, ladda upp bilder eller bädda in filmer. Allt visas ovanpå bilden i bildspelet i den textarea du definierat. Du kan växla till html-läge och göra mer avancerade saker om du önskar detta.

När du är klar med dina bildinställningar trycker du på Spara-knappen för att gå tillbaka till bildspelet.

Helpdesk