1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.7 Element - Formulärbyggare (beta)

Med formulärbyggaren skapar du formulär som du kan placera ut i valfri redigerbar textruta i webbutiken. Ett formulär består av ett eller flera fält med olika typer av input som sedan skickas till en e-postadress. Exempel på input är textfält, kryssrutor, radioknappar och så vidare. Du kan bygga obegränsat antal formullär i din butik och placera ut dem där du önskar.

Ett exempel på ett formulär:

Bild 1. Exempel på ett kontaktformulär skapat i formulärbyggaren.

5.7.1 Formulär

Under Sidor > Formulärbyggare i administrationen ser alla formulär som finns i din webbutik. Härifrån kan du ta bort eller redigera formulär i din webbutik genom att trycka på symbolerna till höger. Du lägger till ett nytt formulär genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Bild 2. Listning av formulär som finns i din webbutik.

ÖVERSIKT
Följande kan du göra från översikten av dina formulär.
Skapa ett nytt formulär - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan.
Ta bort ett formulär - Görs genom att klicka på papperskorgen.
Redigera ett formulär - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper.
 

5.7.2 Att skapa och redigera formulär

Klicka på plussymbolen för att skapa ett nytt formulär. Ge först formuläret ett lämpligt namn och tryck på Spara-knappen för att börja bygga formuläret. Namnet används för din egen skull så att du kan hålla reda på dina formulär om du skulle ha flera.

Bild 3. Ge formuläret ett namn

I nästa steg ska du göra dina inställningar för formuläret, dvs tala om till vilken e-postadress det ska skickas, om det ska krävas en captcha för att kunna fylla i det - och slutligen ge det en rubrik som visas ute i webbutiken.

Bild 4. Inställningar för formulär.

Namn – Redigerar formulärets namn.

Destination – ange den e-postadress dit ifyllda formulär skall skickas.

Capcha – Klicka i för att tvinga besökare att fylla i en så kallad ”Capcha” i samband med att de skickar ett ifyllt forulär.

Rubrik – Ange formulärets rubrik ut mot besökare

5.7.2.1 Lägg till fält som formuläret består av

Tryck på plussymbolen (se bild 4) för att lägga till inmatningsfält i ditt formulär. När du trycker på plussymbolen öppnas en dialogruta för inmatningsfältet med följande inställningsmöjligheter:

INSTÄLLNINGAR FÖR FÄLT
Såhär skapar du ett fält
Rubrik – Ange namnet för fältet (t.ex Namn, Telefonnummer eller liknande), det vill säga det du vill att din besökare ska fylla i i fältet.
Beskrivning – Ange en eventuell förklarande beskrivning för fältet som hjälper besökaren att veta vad de ska fylla i.
Typ - I tredje steget ska du bestämma vilken typ av fält det är som ska fyllas i. Följande typer finns:
TYPER AV FÄLT
Beskrivande text: Här skriver du själv den beskrivande texten i fältet nedan. Det kan exempelvis vara en text som beskriver hur eller varför kunden ska fylla i formuläret.
Ifyllbart textfält: Ett textfält för fritext. Detta skapar ett enkelt textfält, där besökaren själv kan skriva det du önskar. Det kan till exempel vara ett fält för namn, telefonnummer, e-post, adress eller helt annan information. Ange om det ska vara obligatoriskt eller inte att fylla i information i fältet genom att kryssa i inställningen.
Ifyllbar textarea: En större textarea för fritext. Detta skapar ett större fält med flera rader där besökaren exempelvis kan beskriva sitt ärende eller ge den information du önskar i formuläret. Ange om det ska vara obligatoriskt eller inte att fylla i information i fältet genom att kryssa i inställningen.
Checkbox: En klickbar ruta. Om du vill skapa en checkruta som kunden kan kryssa i i formuläret väljer du checkbox. Det kan till exempel vara avtal du vill att kunden godkänner, eller om kunden ska välja att få extra information från dig, till exempel en katalog. Ange om det ska vara obligatoriskt eller inte att kryssa i checkboxen genom att kryssa i inställningen.
Ifyllbart nummerfält: Ett textfält för numeriska värden. Skapar ett textfält där kunden måste ange enbart siffror. Felmeddelande ges om kunden anger andra tecken än 0-9. Ange om det ska vara obligatoriskt eller inte att fylla i information i fältet genom att kryssa i inställningen.
Valbar rullist:Skapar en rullista med flera möjliga alternativ för besökaren. Tryck på plussymbolen för att lägga till möjliga val.
Observera att du i nuläget måste klicka på spara och sedan öppna igen för att börja kunna lägga till alternativen i rullisten.
Radioknappar: Skapar radioknappar med möjliga alternativ. Tryck på plussymbolen för att lägga till möjliga val.
Observera att du i nuläget måste klicka på spara och sedan öppna igen för att börja kunna lägga till alternativen av radioknappar.
 

5.7.3 Att lägga till formulär i webbutiken

För att lägga till ett formulär på valfri sida i din webbutik gör du på följande sätt:

I formuläröversikten identifierar du vilket formulär du vill lägga till. Se vilken siffra som identifierar forumuläret i fältet (form_id). Om fältet saknas, använd ikonen för skiftnyckeln för att aktivera fältet eller kontakta helpdesk.

Bild 5. Identifiera vilket ID ditt formlär har.

Gå sedan in på den sida i administrationen där du vill lägg till formuläret.

Tryck på ikonen "HTML" i verktygsfältet för att öppna upp kod-läget och klistra in följande kod:

<shop:sbscript class="sbscript mceNonEditable">=1 INCLUDE 'formbuilder-form.htm'</shop:sbscript>

=1 syftar till att det är formuläret med ID=1 som läggs till. Byt ut enna siffra till siffran som motsvarar det formulär som ska läggas till.

Spara dina ändringar genom att trycka på update-knappen, och spara sedan sidan för att formuläret skall synas.Du kan redigera ett formulär efter att det lagts till på en sida.

Helpdesk