1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.8 Element - Språktexter

Alla texter som systemet består av, som du inte själv har skrivit, är språktaggade. Det innebär bland annat att dessa automatiskt byter text om du byter standardspråk för butiken. Om du byter från Svenska till Engelska kommer t.ex "Kundvagn" byta namn till "Cart". Du kan editera texten för dessa språktaggar för det språk du har valt som standardspråk för butiken.

Denna funktion är bra att använda om du skulle tycka att någon formulering i din webbutik inte passar din verksamhet. Du kan själv ange vilken text som istället ska stå i butiken. Det är även möjligt att direkt i språktaggen jobba även med html-kod om du har den kunskapen.

Under Sidor -> Språktexter hittar du alla språktexter i webbutiken.

Bild 1. En översikt över dina språktexter

5.8.1 Sök språktexter

För att hitta en språktagg använder du fältet ”Text på hemsidan” och skriver där in texten som den ser ut i webbutiken (t.ex ”Kundvagnen är tom”). Tryck sedan på sök för att filtrera ut alla språktaggar som innehåller den skrivna texten.

Vet du det exakta namnet på språktaggen i systemet kan du söka på den i rutan ”Språktagg” (t.ex CART_EMPTY).

Bild 2. Hitta rätt språktagg.

5.8.2 Redigera språktexter

Du kan redigera en språktext genom att trycka på ikonen till höger om språktaggen.

Ett nytt fönster öppnas. Editera där texten efter behag och klicka sedan på Spara.

Bild 3. Ändra texten för en språktagg.

5.8.3 Återställ språktext

Vill du i efterhand återställa en språktagg du editerat trycker du på papperskorgssymbolen bredvid lämplig språktagg.

Språktagg utan papperskorgssymbol betyder att denna språktagg redan är standard.

Bild 4. Återställa en ändrad språktagg.

Helpdesk