1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

5.9 Element - Topplista

Topplista används med fördel om du tex vill visa en lista av dina mest sålda produkter. Den kan även användas för att visa en lista över rekommenderade varor. Topplistan placeras ut i butiken höger- eller vänsterkolumn med hjälp av layouteditorn.

Bild 1. Exempel på en topplista i en webbutik.


I din butik kan du ha en eller flera topplistor. Om du har en webbutik utan layouteditorn så kan du enbart ha en topplista i webbutiken. Är layouteditorn aktiverad kan du dock ha fler topplistor.

Bild 2. Översikt över topplistorna i en webbutik.

5.9.1 Ställ in topplistan

Under Sidor -> Topplista kan du ställa in hittar du följande inställningsmöjligheter för topplistan i din webbutik:

Bild 3. Inställningar för topplista.

 

INSTÄLLNINGAR ATT GÖRA
Följande inställningar kan göras för topplistan
Rubrik på topplistan – Din rubrik på Topplistan (t.ex Mest sålda eller Vi rekommenderar).
Tag - Används vid specialutveckling.
Visa endast varan 1 gång i listan - Om du exempelvis säljer flera varianter (artiklar) av samma vara och bara vill att samma vara visas en gång i listan. Kan exempelvis vara aktuellt om du inte vill visa olika storlekar av samma vara som toppsäljare.
Typ av topplista – Välj här vilken typ av topplista som skall finnas i butiken.
- Störst omsättning: Visar de produkter med mest omsättning inom den givna intervallen
- Antal sålda
: Visar de mest sålda produkterna inom den givna intervallen
- Slumpvisa produkter:
 Visar slumpmässiga produkter (tar ej hänsyn till intervall)
- Manuell sortering: 
Manuell sortering innebär att du själv väljer vilka artiklar som ska ligga i listan. Se nästa avsnitt.
Begränsa intervall – Om du vill begränsa tidsintervallen för topplistan.
Intervall – Om du väljer att begränsa tidsintervallen kan du här välja om intervallen ska begränsas till Senaste gångna år/kvartal/månad/vecka
Antal i listan - Bestämmer hur många artiklar som maximalt visas i listan.
Visa produktbilder i listan – ja/nej
Visa artikelbilder i första hand – ja/nej. Saknas artikelbilder visas istället produktbilder (lämna tom för att visa produktbilder i första hand).
Visa numrering för produktbenämning – ja/nej
Visa pris och eventuellt kampanjpris – ja/nej
Visa köpknapp – ja/nej
Visa produktbenämning – ja/nej
 

5.9.2.1 Manuell sortering

Om du valt manuell sortering tryck på "Lägg till artiklar i topplistan" för att välja vilka artiklar den ska bestå av. Du kan ta bort valda artiklar med papperskorgsikonen och lägga till nya med plusikonen. För den manuella topplistan finns ingen antalsbegränsning utan den visar så många artiklar du lägger till.

När du lägger till en ny artikel kommer artikelväljaren upp. Sök fram och välj den artikel du vill lägga till.

Helpdesk
Topplista