1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

6.2 Företagsinfo

Under Butik -> Företagsinfo redigerar du din företagsinformation. Den här informationen används av butiken in samband med att dina kunder lägger order i webbutiken. Det är alltså viktigt att informationen som anges är korrekt.

Bild 1. Företagsinfo för butiken.

ÖVERSIKT
Följande fält och inställningar finns
Företagsnamn – Ange ditt företagsnamn
Postadress – Ange företagets postadress
Postnummer – Ange företagets postnummer
Ort – Ange Ort
Regnr. för moms – Ange företagets registrerade organisationsnummer
Land för butiken - Avser det land du har din e-handels-verksamhet i. Använder du ett annat språk än Svenska i din webbutik med bedriver din e-handel i Sverige ska du alltså välja Sverige här.
Telefonnummer till kundtjänst – Ange ett telefonnummer
E-post till kundtjänst - både den e-postadress dit dina order går, samt den e-post som syns längst ner på webbutikens sida.
Företagslogga till order - Logotypen visas på fraktsedel eller vid utskrift av ordern. Du kan byta ut den logotype du vill använda, eller ta bort logotypen så att den inte syns alls. Vill du ladda upp en ny bild rekommenderar vi att den har vit bakgrund. Maxstorlek för denna bild är 300 x 60. Om bilden är större än så kommer den automatiskt att förminskas. Eftersom en sådan förminskning kan försämra kvalitén på bilden bör du ladda upp bilden med rätt storlek från början.
 
Helpdesk