1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

6.3 API

Vi har ett API för integration av tredjepartssystem mot din butik. API:et använder väl beprövade tekniker som HTTP och XML.

Med ett av marknadens mest välutvecklade API:er för webbutiker kan du utbyta information om bland annat produkter, produktbilder, varugrupper, kunder, order samt de flesta andra objekt i webbutiken med tredjepartssystem som tex ERP (olika affärssystem), olika databaser, CMS, nyhetsbrevstjänster, lagerlogistik etc.

Manualen finns här: http://manual.nordiskehandel.com/api.pdf


Hämta manualen

Helpdesk
API , Integration