1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

6.4 Domäner

Alla webbutiker får automatiskt en domän. Beroende på om det är en skarp butik eller en testbutik kan dessa se annorlunda ut. Normalt har en butik en domän enlgt följande: dittbutiksnamn.nordicshops.com.

6.4.1 Egen domän

Att ha en egen domän (www.mydomain.com tex) som går till din webbutik är inte obligatoriskt men nästan en förutsättning för att verka seriöst. Om du inte har en egen domän kan du registera detta hos en Nordisk e-handel eller valfri domänleverantör.

(För 301 redirect, se 6.5  Redirects)

6.4.1.1 Peka domän

När du har registrerat din domän och skall peka den mot din webbutik behöver du göra följande

1) Logga in hos den leverantör där din domän finns eller kontakta din domänleverantör.

2)Ändra din A-pekare. Denna ska pekas mot den server din butik ligger på hos oss.
IP-adressen får du genom att kontakta vår support!

 

Tänk på:

Både www.dindoman.se och dindoman.se bör pekas med en A-pekare till korrekt IP-adress.

När du har pekat domänen mot rätt IP så ska du även lägga till dina domäner i administrationen under Butik -> Domäner.

Tänk också på att du skall lägga in din domän i webbutiken både med och utan www i adressen.

6.4.1.2 SSL-domän

Detta är huvuddomänen för butiken. Denna domän måste ha ett giltigt SSL-certifikat.

Rör enbart denna inställning om du är absolut säker på vad du gör.

6.4.2 Administrera domäner

Lägg till dina registrerade domäner i fältet längst ner och tryck sedan på Spara-knappen

Du kan även ta bort inaktuella domäner genom att trycka på Ta bort.

Om du har flera domäner, men en utav dem är din huvuddomän (t.ex dinbutik.se) och du även har ett SSL-certifikat för den domänen anger du den som din huvuddomän i rullistan för SSL-domän.

SSL-Domän måste vara inställd på en domän som har ett giltigt SSL-certifikat installerat annars kommer butiken inte fungera!
Helpdesk
Domän , SSL , Domäner