1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

6.5 Redirects

Du kan själv göra så kallade 301- eller 302-redirects. Vanligaste användningsområdet är om man har gamla länkar på Google som inte längre är aktuella och man vill att personer som följer dessa länkar ska komma till ny och rätt sida och att Google samtidigt meddelas att den nya länken gäller istället och att den gamla ska tas bort från sökmotererna.

6.5.1 Att tänka på

Källa och destination kan endast bestå av bokstäver, siffror samt tecknen / (snedstreck), _ (understreck), . (punkt), - (bindestreck), ? (frågetecken), *, (stjärna), ! utropstecken och & och-tecken.

Vanligtvis kommer du vilja börja med / som gör att url:en räknas från roten av din hemkatalog. Enda gången du vill göra annorlunda är om du vill att källan eller destinationen ska räknas endast för en specifik domän och ingen annan. Då börjar du med http:// eller https://. Har du tex domänerna minbutik.com och minbutik.se och sätter källa till /omoss.html fungerar det för båda domänerna. Sätter du istället källa till http://minbutik.se/omoss.html kommer redirecten endast fungera för din .se-domän.

För att matcha godtyckligt antal tecken använder du * (stjärna) och för att matcha ett godtyckligt tecken använder du ! (utropstecken).

6.5.2 Administrera redirects

ÖVERSIKT
Följande inställningar är möjliga för redirects
Källa - Länk du vill redirecta från.
Destination - Länk du vill redirecta till (antagligen någonstans i din webbutik).
Typ - 301 är en permanent redirect. 301 gör att Google och andra sökmotorer förstår att denna länk (källa) inte längre är aktuell och att den nya adressen (destinationen) ska användas i stället. Pga det är en permanent redirect kommer den gamla länken efter ett tag försvinna från Google. 302 betyder att redirecten är temporär. Det är inte så vanligt att man använder detta, men kan vara bra om man tex temporärt vill redirecta en adress som annars blivit en död länk som påverkar sökmotorsomtimering negativt. 302 gör att Google förstår att denna redirect endast gäller tillfälligt och tar inte bort den den gamla länken som 301 hade gjort.
Matcha sträng - Används endast om länken du vill redirecta från använder en sk query-sträng. Tex om källan är
/shop.aspx?type=product&id=456 och mål är
/product.html/byxa?category_id=7 är det lämpligt att matcha.
Behåll sökväg - sätt till ja om du redirectar en hel domän, tex .com till .se.
Behåll querysträng - sätt till ja om du redirectar en hel domän, tex .com till .se.
 

6.5.3 Exempel

Källa

Destination

Beskrivning

/nyasaker.html

/new_stuff.html

nyasaker.html går till new_stuff.html i webbutikens rot, detta oavsätt domän.

http://minbutik.se/nyasaker.html

/new_stuff.html

Url:en går till new_stuff.html i webbutikens rot. Url:en fungerar undast för angiven domän minbutik.se.

/*.php

/index.html

Alla url:er som slutar med .php går till index.html i webbutikens rot.

http://minbutik.se/cart.php

https://minbutik.se/cart.html

Endast adressen http://minbutik.se/cart.php går till https://minbutik.se/cart.html.

/shop.aspx?type=product&id=456

/product.html/byxa?category_id=7

Gammal länk med querysträng redirectas till ny länk i webbutikens rot.

http://minbutik.com/*

http://minbutik.se/

Redirectar om hela .com till .se. T.ex blir http://minbutik.com/ nysida.html http://minbutik.se/nysida.html. Kräver att Behåll sökväg ochBehåll querysträng är satta till Ja.

Helpdesk