1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

6.6 Sökstatistik

Under Butik -> Sökstatistik ser du en översikt av alla sökningar som gjorts via sökfältet i din webbutik.

Bild 1. Sökstatistik i en webbutik

Med hjälp av rullistan längst upp till höger kan du sortera ut:

Visa alla sökningar: Visar alla sökningar som gjorts i butiken

Visa sökningar utan träff: Visar endast sökningar utan träff

Visa sökningar med träff: Visar endast sökningar med träff

Du kan Ta bort en sökning från statistiken genom att trycka på soptunnan till höger

Träffar i listan avser hur många produkter som matchade sökningen.

För felstavade sökningar kan du med hjälp av plussymbolen till höger lägga till alternativa förslag (t.ex ”prdykter” kan ändra till ”produkter”, ”ajfån” till ”iPhone” osv.) Sparade ändringar läggs till i listan för Vanliga felstavningar i administrationen. På så sätt ges kunder förslag på korrekta söktermer i butiken vid en sökning utan träff.

Bild 2. Ange ett korrekt ord för en felstavning eller för ett ord du vill styra till ett helt annat ord.

Helpdesk
Sök , Sökstatistik