1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

6.7 Vanliga felstavningar

Under Butik -> Vanliga felstavningar kan du administrera valiga felstavningar som sker i sökrutan för din webbutik.

Bild 1. Lista över inlagda rättelser av felstavade ord.

Du kan Ta bort en felstavning genom att trycka på soptunnan till höger.

För felstavade sökningar kan du med hjälp av plussymbolen till höger lägga till alternativa förslag (t.ex ”prdykter” kan ändra till ”produkter”, ”ajfån” till ”iPhone” osv.) Sparade ändringar läggs till i listan för Vanliga felstavningar. På så sätt ges kunder förslag på korrekta söktermer i butiken vid en sökning utan träff.

Med redigerasymbolen ändrar du en post.

Helpdesk