1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.1 Varor

Varor är en av de mest centrala delarna av webbutiken. Varor visas upp för dina besökare när de ser webbutiken. Dels visas en förhandsgranskning av varan. Dels har varan en egen sidan (produktsida) där besökaren kan se mer utförlig information om varan.

8.1.1 Uppdelning varugrupp - vara - artikel

Uppdelningen mellan varugrupper, varor och artiklar brukar väcka en del frågor. Innan du går vidare och skapar ditt sortiment, vill vi ge följande förtydligande kring begreppen.

Varugrupp - motsvarar en grupp varor eller en kategori. Dessa syns normalt i produktträdet och är såsom dina besökare navigerar sig för att hitta till rätt vara. I varugrupp kan till exempel vara "Kläder", "Herrkläder", "Damkläder", "Sladdar", "Lampor", "Bord" osv.

Vara - En vara är en av dina produkter du säljer. En vara har alltid en egen sida i webbutiken, dvs en produktsida där den presenteras med bilder, beskrivning och annan information.

Artikel - En vara ovan består alltid av minst en artikel. En artikel i detta fall kan även kallas variant. Normalt består en vara av en artikel, men finns en vara i olika varianter, till exempel olika storlekar eller färger består en vara av flera artiklar. På artikelnivå ligger information som pris, benämning och lagersaldo. Det är alltså alltid en artikel som kunden köper. Artikeln delar varuinformation med övriga artiklar om flera artiklar/varianter finns.

8.1.2 Översikt

Under Sortiment > Varor ser du en översikt av alla varor i webbutiken. Från den här översikten kopierar, Tar bort, och Redigeras individuella varor genom att trycka på symbolerna till höger om varje vara. Du lägger till en ny vara genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Det går även att söka/filtrera varuöversikten samt göra ändringar på flera varor genom en så kallad massuppdatering.

8.1.3 Sök/filtrera varor

Det går att söka och filtrera ut varor i varuöversikten. Det kan göras på följande sätt:

8.1.3.1 Filtrera varor på varugrupp

Genom att klicka på knappen "Välj varugrupp" så kan du filtrera varulistan så att bara varor från den/de valda varugruppen/varugrupperna visas.

8.1.3.2 Sök vara

Enkel sök – Sätt markören i fältet och skriv ett sökhord för att söka ut matchande varor i översikten.

Avancerad sök – Tryck på knappen "Avancerad sök" för att fälla ut den avancerade sökfunktionen.

Sparad sök – Genom att klicka på "Spara Sök" när du gör en avancerad sökning så kan du spara de val du gjort så att du snabbare kan söka på samma sak nästa gång. Du anger då ett namn för din sökning. När du klickar på Spara så sparas din sökning och sökningen görs direkt.

Dina sparade sökningar visas ovanför din varulista och du söker genom att klicka på knappen. Om du vill ta bort en sparad sökning klickar du på det röda krysset.

8.1.4 Massuppdatera varor

Genom att markera kryssrutan bredvid en vara blir den markerad. Genom att markera flera varor och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal varor på samma gång.

Tips: Klicka på Invertera för att markera alla varor som visas.

8.1.4.1 Massuppdatera

I en massuppdatering kan du redigera följande variabler på alla markerade varor och dess artiklar:

8.1.4.1.1 Massuppdatera filterattribut på varor

Du kan även massuppdatera filterattributen på varan - som kan användas om du har filter på dina varugrupps- och fabrikatsidor. Börja med att klicka på Välj filterattribut.

När du klickat på välj filterattribut så kommer ett fönster att öppnas där du väljer vilket av dina attribut du vill uppdatera. Välj till vänster och kryssa sedan till höger i de attributvärden som ska uppdateras.

(I nästa steg kommer du att få välja om du ska lägga till/radera/ersätta de valda attributvärdena)

När du valt dina attributvärden - klicka påVälj för att stänga fönstret.

När du valt klart kommer massuppdateringsfönstret nedan att ha uppdaterats med dina val. Nästa steg är att nu välja vad du vill göra med de valda filterattributvärdena. I rullisten väljer du om du vill lägga till dessa till dina varor du massuppdaterar, om du vill ersätta de med de valda filterattributvärdena eller om du vill ta bort de valda filterattributvärdena.

Klicka på Spara så kommer dina varor att uppdateras.

8.1.4.1.2 Massuppdatera attribut på artiklar

Du går tillväga på samma sätt som ovan för filterattribut - enda skillnaden är att du enbart kan ange ett attributvärde.

8.1.4.2 Export

Här skapas en exportfil med de markerade varorna i CSV-format. Välj aktuell profil och tryck sedan på Export.

 

8.1.4.3 Uppdatera artikelvarianter

Här uppdateras och grupperas varor efter extrafält och/eller attribut på artikelnivå.

Gruppering av dessa produkter – Välj Ja i listan för att välja vilka extrafält och/eller attribut som en vara skall grupperas för.

Att gruppera en vara med flera artiklar på ett extrafält eller artikel skapar en rullista på produktsidan för besökare där de kan välja vilken specifik artikel de vill köpa. En vara kan komma i flera olika utföranden (t.ex olika färger och storlekar). Dessa sätts upp som artiklar i webbutiken och kan sorteras med hjälp av extrafält och/eller attribut.

Nedan visas en redigerbar översikt av de markerade varornas extrafält och attribut.

 

8.1.4.4 Slå samman varor

Om två eller flera varor slås ihop till en vara måste en vara väljas som huvudartikel. Övriga varor läggs till som artiklar på varan.

8.1.4.5 Flytta till varugrupp

Flytta markerade varor till en huvudvarugrupp genom att välja varugrupp i listan. Observera att den enbart kommer att flytta varorna från deras befintliga huvudvarugrupper till en ny huvudvarugrupp. Funktionen kommer inte ta hänsyn till i vilka extravarugrupper varorna ligger i.

8.1.4.6 Lägg till i extra varugrupp

Lägg till markerade varor i en extravarugrupp genom att välja en varugrupp i listan.

8.1.4.7 Ta bort från extravarugrupper

Systemet kommer att söka igenom vilka extravarugrupper som du tilldelat dina varor. Dessa listas i rutan nedan där du klickar i den extravarugrupper som du inte längre vill att dina markerade varor ska ligga i.

Observera att om de har varugruppen som en huvudvarugrupp, så kommer den fortfarande ligga kvar i denna då en vara alltid måste ha en huvudvarugrupp.

8.1.4.8 Uppdatera många priser

Om du vill uppdatera flera priser snabbt och smidigt kan du använda funktionen för massuppdatering av priser.

1) Välj först vilken prislista eller extrafält (om du exempelvis har importerat inköpspris eller annat i ett egendefinierat extrafält) du vill utgå från.

2) Välj sedan den prislista du vill uppdatera. Du kan välja samma prislista som du utgår från.

3) Om du har stafflingspriser i din webbutik väljer du här också vilket stafflingsläge du vill uppdatera.

4) Välj sedan om du vill att det nya priset ska avrundas innan det sparas.

5) Under "Hur uppdateras" väljer du hur du vill uppdatera priset. Det kan vara procent, med ett fast belopp, eller en helt egen ändring där du skriver priset själv för alla artiklar.

6) Välj om du vill att ändringen för procent eller fast belopp ska vara en minskning eller ökning av priset i prislistan du utgår från.

7) Ange med hur många procent ändringen ska vara eller hur stort den fasta ändringen ska vara.

8) Klicka sedan på "Ta fram prisuppgifter" så kommer systemet räkna ut dina ändringar och presentera en tabell.

9) Om du vill har du möjlighet att göra ytterligare justeringar per artikelnivå genom att ändra priset.

10) När du är nöjd klickar du på Spara och priserna uppdateras.

8.1.4.9 Länka in dokument

Länka ett eller flera dokument till de markerade varorna i listningen.

8.1.4.10 Radera

Raderar markerade varor

8.1.5 Skapa och/eller Redigera varor - den snabba versionen

Börja med att klicka på plusikonen högst upp till höger för att skapa en ny vara.

Då får du upp en ruta där du väljer ett varunamn som visas i butiken samt vilken huvudvarugrupp som varan ska ligga i. Du kan välja att placera varan i flera varugrupper senare men varan måste alltid tillhöra en varugrupp (kallad huvudvarugrupp). Klicka på Välj... för att välja din huvudvarugrupp.

Du kan också bestämma om varan ska vara gömd eller aktiv i butiken. Väljs aktiv så kommer den att visas direkt, även om du inte redigerat klart den helt. En gömd vara syns inte alls i butiken.

När du är klar klickar du på Skapa för att skapa varan.

OBS! Tänk på att din webbläsare ibland kan blockera fliken/fönstret som öppnas när du klickar på Skapa. Se därför till att du godkänner popups i din webbläsare för webbutikens domän.

8.1.5.1 Fyll i kompletterande fält

Nu återstår bara några få steg för att färdigställa din första vara. Det finns såklart väldigt många fler inställningar att göra, men i detta avsnitt går vi bara igenom de mest basala.

När du skapat varan öppnas själva varukortet där du redigerar allt för din vara. Varukortet motsvarar en produktsida i din webbutik. Du kan nå produktsidan i webbutiken genom att trycka på ikonen högst upp till höger bredvid ikonen för frågetecknet.

De fält du åtminstone bör fylla i är följande:

Viktiga fält
Utförlig beskrivning - Den utförliga beskrivningen är din produktbeskrivning och bör vara så genomgående som möjligt. Sätt dig in i kundens perspektiv och vilken information du själv skulle förvänta dig om produkten för att köpa den. Du bör också tänka på att göra texten unik och beskrivande på så sätt att det stärker din sökmotoroptimering och tar med de ord du vill fokusera på.
Bilder - Ladda upp produktbilder.
Artikelnummer - Din vara består av minst en artikel. Artikeln är det som läggs i kundvagnen och det som har ett pris och lagersaldo. Artikeln måste också ha ett artikelnummer som du fyller i här. Artikelnumret ska vara unikt.
Benämning - Benämningen är det som syns tillsammans med ditt artikelnummer i exempelvis kassan och på orderbekräftelsen. Benämningen behöver inte vara unik med bör med fördel vara det för att snabbt se vad som är beställt.
Lager - disponibelt - Fyll i hur många du har i lager av artikeln. (Detta är inte obligatoriskt men bra om du har lagerhantering i din webbutik)
Pris - Kundpris - Ange vad artikeln kostar - anges normalt exkl moms.
 

Därefter klickar du på Spara och varan är redo att säljas i din webbutik.

8.1.5.2 Om du säljer flera varianter av din vara

Om du säljer flera varianter av samma vara kallas detta i systemet för "varianthantering". Varje variant är en artikel, dvs den artikel som kunden köper. En artikel har som bekant ett artikelnummer, en benämning, i förkommande fall ett lagersaldo samt ett pris.

När du skapar en vara kommer den att bestå av en artikel. För att sälja flera varianter bör du gå igenom följande steg. Du behöver inte göra dem i samma ordning som nedan, utan på det sätt som är snabbast för dig.

1. Ange informationen för den första artikeln, dvs artikelnummer, benämning och pris.

Ställ in din första artikel så mycket som möjligt, så att du sedan kan utgå från den när du kopierar dina varianter.

2. Kopiera artikeln.

Börja med att kopiera din befintliga artikel genom att klicka på ikonen för kopiera ovanför artikelkortet.

3. Ändra artikelnummer (och eventuellt benämning) på artikeln.

Ändra artikelnumret och benämningen för artikeln. Gör eventuella andra justeringar jämfört med den artikel du utgick ifrån vid kopieringen.

4. Skapa attribut och tilldela dina artiklar ett värde.

Nu består du vara av två stycken artiklar/varianter som visas i en tabell på varukortet.

Nästa steg är att skapa attribut och tilldela dem ett värde så att besökaren i din webbutik kan välja vilken av varianterna denne vill köpa, exempelvis om du säljer ett par byxor i två olika storlekar.

Klicka på redigera-knappen för en av artiklarna, så öppnas artikelkortet, dvs all information som finns på artikeln. Gå till fliken Inställningar och Egenskaper. Leta där upp attribut.

Om du inte redan har skapat ditt attribut (exempelvis Storlek) kan du skapa ett nytt attribut genom att klicka på plus-ikonen. Tilldela sedan din artikel ett värde, dvs den storlek den har, exempelvis M.

Klicka på Spara och stäng och upprepa för dina övriga artiklar.

5. Gruppera artiklarna på attributet.

Nu har du skapat alla varianter du säljer och har även tilldelat dem ett värde för attributet, i detta fall storlek. I det sista steget ska du tala om för systemet att det är på just attributet storlek som besökaren i webbutiken ska välja sin artikel. Detta göra du genom att aktivera varianthanteringen för attributet. Välj Ja och kryssa sedan i det attribut som du vill att grupperingen sker på. Klicka på Spara så är du klar. Gå ut i webbutiken och se resultatet.

Tips! Om du har många varianter och vill göra det ännu snabbare kan du hoppa över steg 4 och 5 ovan. När du är klar med steg 1-3 går du istället ut i varulistan (Sortiment -> Varor) och bulkmarkerar de varor du vill fixa attribut och aktivera varianthantering för - välj seda Utför på markerade och Uppdatera artikelvarianter så kan du göra det en ett steg för alla dina varianter.

8.1.6 Redigera varor - den långa versionen

I den långa versionen av beskrivningen för varu- och artikelredigeringen kommer vi att gå igenom samtliga fält som ligger på varu- och artikelnivå. Observera att du kanske inte ser alla fält i just din webbutik exempelvis på grund av att funktionerna inte är aktiverade.

Detta avsnitt utgår från en varutyp som är satt till Standard. Om du säljer exempelvis prenumerationer, serieorder eller presentkort gäller samma inställningar, men med ett par undantag vilket framgånger i separata avsnitt längre ner.

8.1.6.1 Flik: Redigera vara - Visning

Visningen för en vara kan antingen vara aktiv eller gömd för en vara i din webbutik. Om den är gömd så kommer inte varan att synas någonstans i webbutiken och produktsidan kommer därför också bli gömd så att om man surfar in på den som kommer man automatiskt att omdirigeras till exempelvis startsidan.

Observera att du även kan gömma artiklar (dvs en varas varianter). Motsvarande inställning för artikeln blir dock verkningslös om varan är gömd.

Om du väljer att dölja artiklar som är slut i lager automatiskt enligt inställningar har det inte heller någon effekt på denna inställning.

8.1.6.2 Flik: Redigera vara - Varutyp

Varutypen styr vilken typ av vara du säljer. Du kan välja mellan standardprenumerationserieorderpresentkort, fast pris och presentkort, valfritt pris.

Valet som görs här kommer att påverka artikelkortet för exempelvis prisinställningar som varierar mellan de olika typerna. Prenumerationer och serieorder kommer dessutom öppna upp för ytterligare inställningar på artikelkortet. Mer om detta framgår av separata avsnitt.

Text
Varutyp: Standard - används för samtliga varor som inte omfattas av nedan.
Varutyp: Prenumeration - om varan du säljer är en prenumeration, dvs köps och därefter startas en prenumeration där samma köp förnyas tillsvidare med jämna intervaller. Se separat avsnitt.
Varutyp: Serieorder - om varan som du säljer är en serieorder, dvs köps och därefter följer en serie med förutbestämda order i olika intervaller och innehåll. Är tidbegränsad. Se separat avsnitt.
Varutyp: Presentkort, fast pris - om varan är ett presentkort där du bestämma priset. Vid köp genereras automatiskt en kod som kan användas som presentkort för framtida köp. Se separat avsnitt.
Varutyp: Presentkort, valfritt prisom varan är ett presentkort där kunden bestämmer priset. Vid köp genereras automatiskt en kod som kan användas som presentkort för framtida köp. Se separat avsnitt.
 

8.1.6.3 Flik: Redigera vara - Varunamn och kortfattad beskrivning

Varan behöver ett varunamn vilket är själva rubriken på produktsidan. Varunamnet är också det namn som visas ute i kategorivisningen där en miniatyr av varan visas. Varunamnet är därmed ett samlingsnamn för alla varianter/artiklar för varan, men kan också vara samma som benämningen (på artikelnivå). Utifrån varunamnet bildas normalt också sidan URL (sidadress) automatiskt.

Kortfattad beskrivning används på lite olika ställen av webbutiken. Den kan användas ute i kategorivisningen där en miniatyr av varan visas. I vissa fall visas den även på själva produktsidan. Den kortfattade beskrivningen kan också automatiskt användas som meta-beskrivning för att sökmotoroptimera din sida. Om fältet lämnas tomt används i vissa fall den utförliga beskrivningen istället ute i webbutiken beroende på mall.

8.1.6.4 Flik: Redigera vara - Utförlig beskrivning

Den utförliga beskrivningen är den viktigaste delen av din produktsida (bortsett från bilderna). Här ska du presentera din produkt och beskriva densamma. Den utförliga beskrivningen är din produktbeskrivning och bör vara så genomgående som möjligt. Sätt dig in i kundens perspektiv och vilken information du själv skulle förvänta dig om produkten för att köpa den. Du bör också tänka på att göra texten unik och beskrivande på så sätt att det stärker din sökmotoroptimering och tar med de ord du vill fokusera på. Produktbeskrivningen kan också bestå av ytterligare bilder och du kan även bädda in filmer eller valfri html-kod om du vill det.

8.1.6.5 Flik: Redigera vara - Mobilversion av utförlig beskrivning

Mobilversionen av utförlig beskrivning är precis som den vanliga utförliga beskrivningen. Undantaget är att denna visas istället för den utförliga beskrivningen om besökaren i din webbutik surfar in i mobilversionen av webbutiken. På så sätt kan du skala ner och anpassa innehållet för dina mobila besökare. Om fältet lämnas tomt och du inte väljer att göra en mobilversion av beskrivningen så kommer den vanliga utförliga beskrivningen att användas.

8.1.6.6 Flik: Redigera vara - Bilder

Som standard kan du ha fyra varubilder på din produktsida. Hur de visas beror på hur din webbutiksmall ser ut. Det går att ha mer än fyra varubilder - om din webbutik är förberedd för detta hittar du resten av bilderna under Alla bilder.

Tänk på att ladda upp bra och högupplösta bilder som kan förstoras. Ladda förslagvis upp bilden i det format som du vill att den förstorade bilden ska få. Tänk också på att göra alla dina produktbilder lika stora, samma proporptioner, så att du ger ett snyggt intryck mot dina besökare. Ett bra mått att ha som riktlinje kan vara cirka 600 x 600 px, men det beror på hur din mall är anpassad.

Bilden som laddas upp kommer systemet automatiskt att skala om till rätt mått enligt butikens inställningar. Eftersom dina varubilder kommer att visas på flera ställen kommer de ha olika storlekar (exempelvis miniatyrbilder, zoomningar etc). Ladda därför alltid upp den storsta bilden så sköter systemet resten.

I fältet bildtext kan du ange en bildtext för bilden om du vill att den skrivs ut på din produktsida.

Om du har många varubilder och har de döpta efter dina artikelnummer så kan du snabbt och smidigt ladda upp dem via verktygen Picsync så slipper du göra det manuellt för alla dina varor. Se mer i aktuellt avsnitt.

8.1.6.7 Flik: Redigera vara - Varugrupper som varan visas i

En vara kan ligga i en eller flera varugrupper (kategorier) och måste alltid tillhöra en varugrupp. Denna varugrupp benämns som varans huvudvarugrupp och om varan ligger i ytterligare varugrupper kallas dessa för extravarugrupper. På varukortet kan du se vilka varugrupper en vara ligger i enligt tabellen ovan och under.

I det första fallet tillhör bara varan en varugrupp. I det andra fallet tillhör varan två varugrupper. Vilken som är huvudvarugrupp bestäms genom att markera radioknappen för huvudvarugrupp framför den varugrupp som ska vara huvudvarugrupp.

Observera att det endast finns en papperskorg för extravarugrupper på grund av att varan alltid måste tillhöra en huvudvarugrupp. Lägg till fler extravarugrupper genom att trycka på Lägg till vara i fler varugrupper och välj därefter en av dina varugrupper i webbutiken.

8.1.6.8 Flik: Redigera vara - Varianthantering

Med varianthantering kan du skapa väljare på produktsidan där dina kunder exempelvis väljer vilken storlek de vill ha. Välj att aktivera varianthantering nedan om du vill skapa väljare på produktsidan. Välj sedan de extrafält eller attribut som det ska skapas väljare för. Värdena hämtas sedan direkt från dina artiklar så att rätt artikel visas när kunden väljer exempelvis en storlek.

Funktionen kommer att visa alla extrafält (på artikelnivå) och attribut som du har skapade i din webbutik oavsett om dina artiklar har värden eller inte i dessa. Kryssa för de extrafält och/eller attribut du vill använda för just denna vara och om du inte redan gjort det - gå sedan in på artiklarna och ange ett värde i respektive extrafält/attribut.

Vi rekommenderar att ni använder attribut i första hand då du kan sortera dess värden i valfri ordning och de är obegränsade till antalet. Extrafält används i första hand istället för specialutveckling i webbutiker och är även begränsade till antalet vilket gör att det är en bättre idé att använda attributen.

8.1.6.9 Flik: Redigera vara - Prishantering

Här ställer du in vilken momssats alla varans artiklar ska ha. Observera att du inte kan ha olika momssatser för olika artiklar på samma vara. Vilka momssatser som är valbara bestäms av butiksinställningarna. Alla priser anges som standard exkl. moms.

Stafflingsläge är en inställning om du säljer dina artiklar till stafflade priser, dvs antalet artiklar bestämmer priset per enhet. Med denna inställning kan du bestämma om denna beräkning av antalet för att uppnå ett viss antalspris ska ligger per artikel eller per vara. Om du exempelvis säljer en jobbtröja som kostar 200kr/st om kunden köper 1-4 st, men den kostar bara 150kr/st om kunden köper 5st eller fler - då kan du använda denna inställning och sätta inställningen till per vara vilket innebär att det inte spelar någon roll vilken storlek/variant/artikel som kunden köper för att få rabatten. Om beräkningen istället ska göras per enskild storlek väljer du per artikel. Detta förutsätter att du har varje storlek upplagd som en enskild artikel.

8.1.6.10 Flik: Redigera vara - Artikelinformation (varianter)

Längst ner på varukortet under fliken "Redigera vara" hittar du din artikelinformation. I detta fall har varan två artiklar vilket visas i form av en artikeltabell. Om du vill kan du söka i tabellen för att snabbare hitta en specifik artikel om du har många. Om du har flera prislistor i din webbutik kan du via rullisten för prislista ändra vilket pris som visas i tabellen i kolumnen Pris.

Vilka kolumner som visas i tabellen styrs av vilka kolumner som visas i den globala artikeltabellen (dvs Sortiment -> Artiklar). Använd därför skiftnyckelfunktionen under Sortiment -> Artiklar om du vill visa andra kolumner inne på dina varukort.

Om du vill skapa en ny artikel på varan använder du plus-ikonen ovanför listan till höger. Om du enbart har en artikel på varan så kommer det även finnas en kopiera-ikon på samma ställe. I exemplet ovan har dock varan två artiklar och då finns istället kopiera-ikonen på respektive artikelrad i tabellen - så att den artikel du väljer kopieras.

I tabellen kan du även snabbredigera en artikelrad genom att klicka på penn-ikonen. Spara sedan ändringen genom spara-knappen på artikelraden eller avbryt med avbryt-knappen på artikelraden. Du använder dvs inte de vanliga spara-knapparna.

Du tar bort en artikel genom att trycka på papperskorgs-ikonen och redigerar/öppnar artikelkortet genom att trycka på ikonen för penna och papper.

Artikelkortet är där all information på artikelnivå finns, dvs exempelvis priser, lagersaldo och artikelnummer.

8.1.6.11 Artikelkort - Visning

Precis som på varunivå så finns inställning för visning  även på artikelnivå. Denna inställning har ingen betydelse om varans visning är inställd till gömd. Dock har inställningen på artikelnivå betydelse om du vill dölja en eller flera artiklar på varan. Om du döljer alla artiklar på en varan innebär det inte att varan per automatik blir dold. Om du har ställt in eventuell lagerprofil på att gömma artiklar som är slut i lager påverkar det inte heller denna inställning, utan den hanteringen är separat.

Inställningen för visning på artikelnivå används alltså om du av någon anledning inte vill visa en artikel på varan/produktsidan av någon anledning. Artikeln döljs då i sin helhet inklusive pris och köpmöjligheter.

Om du enbart vill ta bort köpmöjligheten men fortsatt visa artikelnummer, pris, benämning och annan artikelinformation använder du istället lagerprofiler för detta. Se separat avsnitt.

8.1.6.12 Artikelkort - Artikelnummer

Artikeln måste också ha ett artikelnummer som du fyller i här. Artikelnumret ska vara unikt.

8.1.6.13 Artikelkort - Benämning

Benämningen är det som syns tillsammans med ditt artikelnummer i exempelvis kassan och på orderbekräftelsen. Benämningen behöver inte vara unik med bör med fördel vara det för att snabbt se vad som är beställt.

8.1.6.14 Artikelkort - Lager och fraktinställningar

Lager och fraktinställningar 
Disponibelt - Fyll i hur många du har i lager av artikeln. (Detta är inte obligatoriskt men bra om du har lagerhantering i din webbutik)
Beställt - Om du av någon anledning vill visa hur många av en artikel du har på väg in kan du fylla i det här. Observera att detta också kräver att din lagerprofil är inställd på att visa detta ute i butiken.
Lagerprofil - För varje artikel ska du ange vilken lagerprofil som gäller. Dina lagerprofiler skapar och redigerar du från dina sortimentinställningar. Lagerprofilen styr exempelvis köpbarhet när artikel är slut i lager, hur lagret ska presenteras i butiken, om artikeln ska gömmas automatiskt när den är slut i lager med mera.
Vikt - Fyll i en vikt om du vill använda vikt till att beräkna fraktkostnad eller möjliga fraktsätt i webbutiken beroende på vad kundvagnen innehåller i vikt. Anges nortmalt i kilogram.
Volym - Fyll i en volym om du vill göra avancerade vikt- och volymberäkningar för frakten. Anges normalt i liter för systemets beräkningar.
Skrymmande - Om du vill styramöjliga fraktsätt i kassan beroende på skrymmande kryssar du i krymmande för de artiklar som berörs. På fraktsättet kan du sedan styra om just det specifika fraksättet ska tillåta skrymmande artiklar eller inte.
 

8.1.6.15 Artikelkort - Prisinställningar

Prisinställningarna kan skilja sig från ovan beroende på vilken varutyp det är eller vilka funktioner som är aktiverade i din webbutik.

Prisinställningar
Pris - Prisfältet är normalt inaktiverat om du inte har en butik utan utökad prishantering. Priset visar dock det pris artikeln har i sin standardprislista.
Per - Ange 1 om du inte fått explicita instruktioner om annat. Inställningen används enbart vid specialutveckling.
Enhet - Ange i vilken enhet artikeln säljs i - detta visas i webbutiken. Om de enheter som finns i listan inte räcker eller om du vill ha en annan enhet förvald - gå till Sortiment -> Enheter och gör dina inställningar.
Antal/förpackningAnge 1 om du inte fått explicita instruktioner om annat. Inställningen används enbart vid specialutveckling.
Kampanjpris - Om varan ingår i en aktiv kampanj kommer systemet att kolla i detta fält på artikeln. Kriteriet för att en artikel ska säljas till kampanjpris är alltså att det finns en aktiv kampanj - kampanjen är tilldelad varan - och det finns ett kampanjpris på artikeln. Anges normalt exklusive moms.
Om du ska uppdatera många priser samtidigt kan du utnyttja funktionen för uppdatera många priser under Sortiment -> Varor. Där kan du i så fall också göra automatisk beräkning att du vill sänka priset med 20% på alla kampanjpriser utifrån en särskild prislista. Se mer i separat avsnitt.
Rabattkategori - Din artikel kan tillhöra en rabattkategori om du har rabattkategorier i din webbutik. Rabattkategorier skapas under dina sortimentinställningar. En rabattkategori innebär att du på kundnivå för inloggade kunder kan bestämma att en kund ska ha en specifik procentuell rabatt för alla artiklar som har en särskild rabattkategori. Se mer i aktuellt avsnitt.
Priser - I exempelt ovan har webbutiken tre prislistor, kundpris, ÅF-pris och specialpris. Dina prislistor ställer du inte under dina sortimentinställningar om du har funktionen aktiverad i din webbutik. Din webbutik har alltid en prislista oavsett om du har funktionen eller inte, undantaget om du inte har utökad prishantering i din webbutik, då istället fältet pris (se ovan) används.
I exemplet ovan har butiken dessutom stafflade priser aktiverat. Om du inte har stafflade priser kommer det endast finnas ett prisfält per prislista. Om du däremot har stafflade priser enligt ovan så finns det dels ett antalsfält och dels ett prisfält i sex nivåer. I antalsrutan anger du hur många kunden minst måste köpa av artikeln för att få priset till höger. Detta kan göras i sex nivåer och du kan även begränsa första nivån genom att exempelvis ange antalet 5 - då kan inte kunden köpa färre än fem stycken av artikeln. Priset anges per styck och normalt exklusive moms.
Om du ska uppdatera många priser samtidigt kan du utnyttja funktionen för uppdatera många priser under Sortiment -> Varor. Se mer i separat avsnitt.
Om du har varutypen prenumeration, serieorder, presentkort, fast pris eller presentkort, valfritt pris - så kommer artikelkortet och framförallt priserna att ha lite andra inställningar. Se separat avsnitt längre ner.
 

8.1.6.16 Artikelkort - Övrigt

Enkel varianthantering är ett gammalt sätt att hantera val på artikelnivå i webbutiker. Du aktiverar artikelvariantfältet i butiken under dina sortimentinställningar och du kan enbart ha ett artikelvariantfält i din webbutik som är gemensam för alla dina varor. Valet som kunden ska ges skriver du in i fältet ovan och separarerar de valbara värden med ett lodrätt tecken, dvs |. Valet kommer sedan att hamnar på artikeln i webbutiken och följer med på ordern.

Om du ska sälja varor i flera varianter eller exempelvis storlekar bör du dock använda den riktiga varianthanteringen (se avsnitt 8.1.6.8) så att du även kan skilja på lagersaldon och artikelnummer.

Kopplad fil-artikel används i de fall du vill att en fil ska skickas till kunden som beställer eller bli nerladdningsbar av densamma. Fil-artiklarna skapas under Sortiment -> Fil-artiklar om du har funktionen i din webbutik.

8.1.6.17 Artikelkort - Extrafält

Extrafält på artikelnivå används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Extrafälten på artikeln kan även användas för din varianthantering för att exempelvis ge din kund möjlighet att välja storlek. I dessa fall rekommenderar vi dock istället attribut längre ner.

Du kan också skapa nya extrafält genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.1.6.18 Artikelkort - Extra selectfält

Extrafält selectfält används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Selectfälten kan inte användas för varianthanteringen.

Du kan också skapa nya extra selectfält genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.1.6.19 Artikelkort - Attribut

Attribut på artikelnivå används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Attributen på artikeln kan även användas för din varianthantering för att exempelvis ge din kund möjlighet att välja storlek. Attributen rekommenderas för varianthanteringen framför extrafälten ovan.

Du kan också skapa nya attribut genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.1.6.20 Artikelkort - Avancerat

Ny artikel inställningen används om du i ditt produktträd har en länk till dina nya varor. Alla nya varor samlas då på en egen sida. Menyn ställer du in under dina butiksinställningar där du också bestämmer i hur många nya dagar från skapande en vara ska vara ny. Denna inställning används alltså om du inte vill att varan ska visas bland dessa varor. Observera att motsvarande inställning finns på varunivå.

När systemet identifierar vilka varor som är nya kollar den först på inställningen på varunivå om inställningen är aktiv eller inte.

Om varan ska visas som ny enligt inställningen på varunivå kollar den sedan samma inställning på artikelnivå. Om någon av artiklarna är markerade så att de ska visas som nya i butiken kommer systemet kolla på datumet då artiklarna skapades och jämföra med hur många dagar den ska visas som ny jämfört med det senaste datumet. Det innebär att om du exempelvis kompletterar med en ny variant (till exempel en storlek av ett plagg) långt efter att du skapade varan så kan du bestämma om du vill att varan ska visas som ny eller inte.

Tillverkarens artikelnummer kan användas om du vill spara detta på artikeln för internt bruk till exempel vid beställningar som kommer på artikeln för att få hem artiklarna från leverantören.

Streckkoden är också för internt bruk och kan även användas vid specialutvecklingar där du använder streckkodsläsare på ditt lager (kräver specialanpassningar).

8.1.6.21 Artikelkort - Artikelbild

Beroende på din webbutiksmall så kan du i vissa fall vilja visa en artikelbild som skiljer sig från varubilderna för en enskild artikel/variant. Denna laddas upp här. Visningen styrs av hur din webbutiksmall är uppbyggd (ofta i samband med specialutveckling).

8.1.6.22 Flik: Inställningar och Egenskaper - SEO


SEO står för search engine optimization, dvs sökmotoroptimering, och är information som används av exempelvis Google för att enklare identifiera innehållet på din sida och publicera ditt innehåll. Här kan du med andra ord tala om för Google vad din sida innehåller. Utöver dessa inställningar är det såklart viktigt att innehållet på din sida är bra och att du har bra och unika produktbeskrivningar som understöder informationen som anges här.

Titel är den text som visas uppe i webbläsarfönstret eller på fliken i din webbläsare. Det är ofta också själva rubriken i sökresultatet på exempelvis Google. Tänk på att titeln bör vara unik för varje sida, gärna innehålla sökord, inte vara för lång och att tidigare ord har högre prioritet än senare ord.

Om du inte vill fylla i en titel på alla dina varor kan du låta systemet sköta det åt dig utifrån exempelvis varans namn eller kortfattade beskrivning. Detta gäller då alla varor där du inte angett en unik titel. För att aktivera detta behöver du aktivera sökmotoroptimering avancerad - se separat avsnitt i manualen.

Beskrivningen är likt titeln också viktig för att beskriva vad som finns på din webbsida. Denna visas dock inte för besökaren utan enbart sökmotorn. Hos exempelvis Google kan den dock visas och är då ofta den beskrivande text som ligger precis under titeln som ska få den som söker att klicka på just din länk. Tänk på att få den beskrivande, ta med sökord, göra den unik och relevant för innehållet.

Om du inte vill fylla i en SEO-beskrivning på alla dina varor kan du exempelvis utnyttja den kortfattade beskrivningen på varan genom funktionen för sökmotoroptimering avancerad - lämna då detta fält tomt inne på dina varor.

Nyckelord används inte längre av sökmotorerna för att indexera din webbsida. Det kan dock vara relevant i andra sammanhang att ange nyckelord - ange i så fall drygt en handfull nyckelord som återfinns i din produktbeskrivning/varunamn och som är relevanta för innehållet. Det är viktigare att fokusera på en bra produktbeskrivning än att ange nyckelord. Fokusera i din produktbeskrivning på ett eller två unika nyckelord för varje produktsida så att de inte konkurrerar med varandra.

URL är länken till din produktsida och ska vara unik. Denna kommer automatiskt att genereras utifrån ditt varunamn, men du har möjlighet att justera det och optimera. Använd bara tecknen a-z, siffror och bindestreck i URL:en.

8.1.6.23 Flik: Inställningar och Egenskaper - Övrigt

Fältet för länk kan användas om du vill länka till exempelvis en extern informationssida. Fältet har egentligen ingen större funktion än så och du kan med fördel och mer flexibilitet istället länka i din produktbeskrivning.

8.1.6.24 Flik: Inställningar och Egenskaper - Extrafält

Extrafält på varunivå används normalt om du behöver ge dina varor värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Extrafälten på varan kan i vissa fall även per automatik visas på produktsidan för besökaren beroende på vilka mall din webbutik har.

Du kan också skapa nya extrafält genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.1.6.25 Flik: Inställningar och Egenskaper - Extra selectfält

Extra selectfält på varunivå används normalt om du behöver ge dina varor värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Extrafälten på varan kan i vissa fall även per automatik visas på produktsidan för besökaren beroende på vilka mall din webbutik har.

Du kan också skapa nya extrafält genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.1.6.26 Flik: Inställningar och Egenskaper - Filterattribut

Filterattribut används tillsammans med filterfunktionen. Dessa värden används normalt om du har flera värden på en vara som passar in för en viss egenskap. Filterattributen fungerar alltså som en form av taggning av dina varor. Om du redan har angett attributvärden på artikelnivå kan dessa istället användas till filtret. Filterattribut passar bättre om egenskaperna inte ligger på artikelnivå utan är gemensamma för alla artiklar på en vara - och det inte räcker med ett värde för att tagga produkten.

8.1.6.27 Flik: Inställningar och Egenskaper - Inställningar

Sorteringskod för förstasidan används endast om du har tvingande sortering för sorteringen på förstasidan enligt dina sortimentinställningar. Se separat avsnitt.

Fabrikat använder du om du vill knyta dina vara till ett fabrikat. Fabrikaten har en egen fabrikatsida som listar alla varor som tillhör fabrikatet i webbutiken (ungefär som en varugrupp). Dessutom så kommer fabrikatets logotyp i förekommande fall att visas på produktsidan och vara länkad till just fabrikatsidan. Det vill säga - fabrikat används som exempelvis varumärke eller när annan märkning behövs på produkterna.

8.1.6.28 Flik: Inställningar och Egenskaper - Kampanjinställningar

Här väljer du om varan ska ingå i en kampanj. Kampanjerna skapar du under sortimentinställningarna och behöver ett gilitigt datum. Dessutom måste de artiklar som ska få ett kampanjpris, just ha ett kampanjpris ifyllt för att det ska synas ute i butiken.

Visa aldrig som ny vara används om du i ditt produktträd har en länk till dina nya varor. Alla nya varor samlas då på en egen sida. Menyn ställer du in under dina butiksinställningar där du också bestämmer i hur många nya dagar från skapande en vara ska vara ny. Denna inställning används alltså om du inte vill att varan ska visas bland dessa varor. Observera att motsvarande inställning finns på artikelnivå.

När systemet identifierar vilka varor som är nya kollar den först på inställningen på varunivå om inställningen är aktiv eller inte.

Om varan ska visas som ny enligt inställningen på varunivå kollar den sedan samma inställning på artikelnivå. Om någon av artiklarna är markerade så att de ska visas som nya i butiken kommer systemet kolla på datumet då varan skapades och jämföra med hur många dagar den ska visas som ny jämfört med det senaste datumet.

Utvald vara har precis som nya varor en egen sida som bara visa de utvalda varorna och aktiveras i produktträdet genom butiksinställningarna. Denna sida visar alla varor som har denna inställning ikryssad.

8.1.6.29 Flik: Inställningar och Egenskaper - Lås och ANTI-Lås

Lås och ANTI-lås används om du vill hantera synligheten av varan för olika kunder.

Lås kommer att dölja varan - och sedan enbart visa den för alla som är inloggade kunder med motsvarande nyckel. En nyckel tilldelar du antingen kundkategorier eller en enskild kund.

ANTI-lås fungerar tvärtom. Denna inställning kommer att visa varan för - och sedan enbart dölja den för alla som är inloggade kunder med motsvarande nyckel. En nyckel tilldelar du antingen kundkategorier eller en enskild kund.

8.1.6.30 Flik: Kopplingar - Symboler

Symboler används om du vill ha symbolmärkning på dina produkter. Symbolen visas normalt på din produktsida. Klicka på Lägg till symboler till varan nere till vänster. Då kommer ett fönster att öppnas där du väljer mellan redan uppladdade symboler i din webbutik. Klicka på välj bredvis en symbol i listan för att koppla den till varan. Du kan också skapa en ny symbol genom att i fönstret där du väljer symbol klicka på Lägg till. Ladda upp din nya symbol, ge den ett namn och klicka sedan på Lägg till och välj denna. Tänk på att symbolbilden som du laddar upp inte kommer att skalas om så välj en lämplig storlek på bilden innan du laddar upp. Klicka på Välj.

När du lagt till din symbol kan du ange en länk och tooltip för denna i listan. Länken är ditt du vill länka symbolen som visas på din produktsida (anges med hella länken inklusive http). Tooltip är den text som visas när du för musen ovanför symbolen.

8.1.6.31 Flik: Kopplingar - Länkade artiklar

Länkade artiklar används för att visa relaterade varor eller artiklar på din produktsida. Denna funktion varierar något beroende på vilken mall din webbutik har.

Börja med att klicka på Lägg till fler länkade artiklar nere till vänster. Då kommer följande väljare upp.

I nästa steg väljer du antingen en vara eller artikel som du vill länka till. Om dina länkade artiklar visas på din produktsida i form av en tabell så innebär detta att om du väljer vara så kommer tabeller visa alla artiklar i denna tabell automatiskt så att du inte behöver välja dem en och en. Om dina länkade artiklar inte visas som en tabell i din webbutiksmall så är det ingen skillnad mellan valen - i båda fallen visas en klickbart miniatyrvisning av produkten som länkar besökaren till produktsidan - dvs samma visning som på dina kategorisidor.

När du valt en vara eller artikel har du möjlighet att ange en överskrift - denna inställning har bara betydelse om dina länkade artiklar visas i form av en tabell så att du kan gruppera dina länkade artiklar i tabellen om du har flera. Dvs alla länkade artiklar du lägger till behöver inte ha en rubrik.

Extrafält och extra selectfält används bara vid specialutveckling om dina länkade artiklar exempelvis ska visas på ett annorlunda sätt beroende på ett värde i dessa fält. Du kan skapa extrafält med plus-knappen till höger, men det har ingen effekt om du inte har en specialutvecklad butik.

I exemplet ovan har vi lagt till tre stycken länkade artiklar och angett en överskrift för en av dem. Du kan sortera ordningen i vilken de visas via pil-knapparna, eller redigera eller ta bort en länkad artikel via rediger- och papperskorgssymbolen.

8.1.6.32 Flik: Kopplingar - Länkade dokument

Länkade dokument är dokument som visas på produktsidan och som dina besöakre kan ladda ner. Du kan koppla dokument genom att klicka på Lägg till fler länkade dokument nere till vänster. Ett fönster kommer då att öppnas där du kan söka och välja mellan befintliga dokument. Klicka sedan på Välj så kopplas dokumentet. Om det dokument du vill visa inte finns i listan kan du ladda upp ett nytt dokument genom att trycka på plus-ikonen och ladda upp det.

8.1.6.33 Flik: Kopplingar - Produktinformationsfält

Ett produktinformationsfält motsvarar fält som din kund behöver fylla i på produktsidan i samband med köp av en viss produkt. Detta kan exempelvis användas om kunden behöver ange en text/beskrivning och din produkt sedan tillverkas enligt denna. Du skapar dina produktinformationsfält globalt under Sortiment -> Produktinformationsfält.

För att koppla ett produktinformationsfält, klicka på Lägg till fler produktinformationsfält så kommer ett fönster upp där du väljer mellan dina befintliga produktinformationsfält.

Kryssa i om det ska vara obligatoriskt eller inte att ange något i fältet för kunden vid köp av varan.

Ovan i exemplet är tre stycken olika fält valda, vilka kommer att synas på produktsidan för varan. Du kan sortera i vilken ordning de ska komma med pilknapparna eller ta bort dem med papperskorgs-ikonen.

8.1.6.34 Flik: Alla bilder

Dina varubilder har en egen flik under Alla bilder. De fyra första kommer också alltid att visas på fliken Redigera vara. Om din butik har flera varubilder så kommer alla bilder att visas här med möjlighet att ladda upp varubilder och ange en bildtext för dem. Beroende på vilken mall din webbutik har kommer varubilderna att visas olika i butiken. En standardbutik har normalt fyra varubilder, men kan ställas in för felr bilder tillsammans med servicegruppen.

8.1.7 Varutyp: Prenumeration

Om du säljer prenumerationer ställer du in din vara på varutypen prenumeration. På artikelkortet kommer då markerade fält nedan att dyka upp.

Prenumerationstid avser hur ofta prenumerationen ska förnyas. Väljs exempelvis 1 månad så kommer systemet automatiskt att lägga en order en gång i månaden med start en månad efter första beställningen. Detta sker tillsvidare.

Bindningstid första perioden behöver inte anges. Om fältet lämnas tomt så kommer eventuell uppsägning att gälla direkt och ingen ytterligare order kommer att läggas. Om du anger exempelvis 12 månader i fältet för bindningstid första perioden kommer dock systemet att försätta förnya prenumerationen tills 12 månader sedan startdatumet uppnåtts. Observera att prenumerationer alltid gäller tillsvidare så om ingen uppsägning görs kommer prenumerationen löpa även efter dessa 12 månader.

Bindningstid efterföljande perioder behöver inte heller anges. Om det anges så kommer systemet kolla när den befintliga bindningstiden uppnåtts och då sätta ett nytt datum för ny bindningstid enligt inställningen - dvs om du exempelvis efter de första tolv månaderna vill att prenumerationen ska löpa tre månader åt gången med månadsvis betalning. Observera att prenumerationer alltid gäller tillsvidare så om ingen uppsägning görs kommer prenumerationen löpa vidare oberoende av bindningstider. Bindningstiden styr enbart uppsägningsvillkor.

Var Nte gratis gör så att exempelvis var fjärde förnyelse är gratis.

Förnyelsepriset avser det pris artikeln får vid varje förnyelse - övriga priser gäller enbart första köpet.

För övriga prenumerationsinställningar och hantering av prenumerationer se separata avsnitt i manualen.

8.1.8 Varutyp: Serieorder

Om din vara är av varutypen serieorder så kommer du att få ställa in vilken artikelserie det är du säljer på artikelkortet. Det innebär att när artikeln köps så kommer den att trigga den valda artikelserien för kommande order. Artikelserierna skapas under Sortiment -> Artikelserier. Se separat avsnitt i manualen.

8.1.9 Varutyp: Presentkort, fast pris

Om du säljer presentkort i din butik där du bestämmer presentkortets värde (du kan även låta kunden bestämma) så kommer alla prisinställningarna på artikelkortet att försvinna enligt nedan.

8.1.10 Varutyp: Presentkort, valfritt pris

Om du säljer presentkort i din butik där du låter kunden bestämma presentkortets värde så kommer alla prisinställningarna på artikelkortet att försvinna enligt nedan och du har inte heller möjlighet att ange något pris.

Helpdesk
Varor