1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.10 Filter

Med hjälp av filterfunktionen kan besökare i webbutiken söka fram relevanta produkter genom att filtrera innehållet i en viss varugrupp eller en viss fabrikatsida på diverse variabler. Filtreringsfunktionen är framförallt användbar i webbutiker med stort sortiment, eller som riktar sig till kunder med olika produkter för olika behov. Det går filtrera innehållet i en varugrupp/ett fabrikat på bland annat pris, vikt, volym, kampanjvaror, fabrikat, lagersaldo, lagerstatus, lagerprofil, antal beställda, nya varor, eller något av sortimentets attribut. Det finns ingen begränsning för hur många filter som kan knytas till en varugrupp. Du kan också ha helt olika filter för olika varugrupper.

Bild 1. Exempel på filter i en webbutiks varugruppssida.

8.10.1 Översikt

Under Sortiment -> Filter ser du en översikt av alla filter i webbutiken. Du kan redigera eller ta bort filter genom att använda ikonerna till höger om varje rad. Du skapar ett nytt filter genom att trycka på plussymbolen längst upp i högra hörnet. Filter är det som sedan placeras ut på dina varugrupper och fabrikat.

Bild 2. Skapade filter i en webbutik.

Rena filtercache – För att filtret ska fungera så snabbt som möjligt lagras vissa sortimentsdata efter att besökare använt filtret. Data rensas automatiskt varje timma, men för att rensa data manuellt går det bra att trycka på knappen Rensa filtercache. Du ska använda denna knapp om du gjort förändringar på dina varor, artiklar eller dina filterinställningar. Uppdateringarna kommer såklart att slå igenom automatiskt själva efter ett tag, men vill du att resultatet ute i butiken ska visas korrekt direkt, eller om du vill kontrollera att det stämmer, använd knappen för att rensa de cache:ade värdena.

8.10.2 Skapa/redigera filter

Bild 3. Att skapa eller redigera ett filter.

När du skapar/redigerar ett filter kan du göra följande inställningar:

SKAPA/REDIGERA FILTER
Inställningar för ett filter
Välj ett namn på ditt filter – Döp ditt filter. Namnet som anges här visas för besökare i webbutiken.
Kommentarer – Skriv en eventuell förklarande text för filtret. Kommentaren som skrivs här visas för besökare som trycker på informationsknappen bredvid filternamnet i webbutiken.
Bild – Tryck på bläddra-knappen för att ladda upp en bild från din dator som visas på filterraden i webbutiken.
Enhet – Ange eventuell enhet för filtret. Enheten visas på filterraden i webbutiken.
Typ av filter - Det finns fyra olika typer av filter beroende på vad och filtret ska fungera (se nedan).
 

8.10.2.1 Värden från fältet

Bild 4. Typ: Värden från fältet

Filtret Värden från fältgenererar värden från det valda fältet och visar dessa som alternativ i filtret som knappar. En knapp per unikt värde. För den här typen av filter görs följande inställningar:

VÄRDEN FRÅN FILTRET
Inställningar
Välj fält – Väl fältet för filtrering i rullistan. Det vill säga det fält du vill ska skapa knappar i webbutiken.
Sorteringsordning – Välj hur filteralternativens skall ordnas i rullistan.
 

8.10.2.2 Inställbara filterattribut

Bild 5. Typ: Inställbara filterattribut

Filtret Inställbara filterattribut är kan ställas in för de attribut som angivits för webbutikens sortiment. Inställningarna för det här filtret görs i tre steg.

INSTÄLLBARA FILTERATTRIBUT
Inställningar
Steg 1:
Skapa ett eller flera attribut i din webbutik under 
Sortiment > Attribut och knyt en eller flera varor till attributet.
Steg 2:
Välj filterattribut i rullistan på filtret.
Steg 3:
Gå in på en vara och tryck på fliken Filterattribut. Klicka sedan i vilka attribut som ska vara gällande för den här varan (Om attributet är storlek, klicka för de alternativ som gäller för varan). Dock vill du i fallet av storlek istället använda filtertypen "värden från fältet" eftersom de automatiskt kommer hålla sig uppdaterade när storlekar försvinner eller tillkommer. "Inställbara filterattribut" rekommenderas om du har flera värden som passar in på en vara, men du inte har dessa representerade som attribut på artiklarna. Som exempel kanske du vill skapa ett filter som rekommenderar presenter för olika personer. Låt säga att en chokladask passar både farmor och mormor, medan en "Grattis mormor"-tårta bara passar mormor. Då har du flera värden i det ena fallet som stämmer in på en vara, och då passar det bra att använda just filterattribut som ger möjligheten att ange flera värden per vara.
 

8.10.2.3 Numeriskt min/max-fält

Bild 7. Typ: Numeriskt min/max-fält

Filtret Numersikt min/max-fält skapar en Slide eller dragreglage med värden från det valda fältet. Besökare kommer att han möjlighet att dra reglaget för att filtrera ut relevanta värden. Observera att denna filtertyp endast fungerar i fält med numeriska värden. Välj vilket fält som skall regleras i rullistan.

8.10.2.4 Numeriskt, förutbestämda ranges (intervaller)

Bild 8. Typ: Numeriskt, förutbestämda ranges (intervaller)

Med filtret Numeriskt, förbestämda ranges går det att skapa upp till sexton (16) manuella intervaller för filtrering. Denna typ av filter använder du när du vill kategorisera olika intervaller med värden, exempelvis dela upp dina produkter i billiga, dyra och exklusiva baserat på priset, eller skapa knappar baserat på aktuellt lagersaldo, Finns ej i lager, beställningsvaraFå i lager, I lager.

För detta filter går det att göra följande inställningar:

NUMERISKT, FÖRUTBESTÄMDA RANGES (INTERVALLER)
Inställningar
Välj fält - Väl fältet för filtrering i rullistan. Till exempel pris eller lagersaldo enligt exemplet ovan.
Minsta värde – Ange intervallens lägsta värde
Högsta värde – Ange intervallens högsta värde
Text på knapp – Ange den text som skall visas på filterknappen för besökaren i webbutiken.
 

8.10.3 Knyt filter till varugrupp/fabrikat

För att filter skall visas i webbutiken måste de knytas till en eller flera varugrupper. Gå in på den aktuella varugruppen/fabrikatet för att lägga till önskade filter. På varugruppen/fabrikatet går du till fliken Filter för att se en översikt över de filter som gäller för varugruppen.

Bild 9. Filterinställningar på varugrupp eller fabrikat.

Här går det att göra följande inställningar:

8.10.3.1 Lägg till/ ta bort filter

Välj ett filter i rullistan och tryck på knappen Lägg till för att lägga till ett filter på varugruppen.

Tryck på knappen Ta bort på filterraden för att ta bort ett filter.

8.10.3.2 Administrera filter

ADMINISTRERA FILTER
Inställningar
Sortering - Använd pilsymbolerna för att sortera filterordningen för varugruppen.
Sätt till avancerad/enkel – Genom att sätta ett filter till avancerad så göms filtret från översikten i varugruppen. Avancerade filter visas när besökaren trycker på knappen Visa fler egenskaper och dölj åter om besökaren trycker på Dölj egenskaper.
Rensa cache för denna varugrupp - För att filtret ska fungera så snabbt som möjligt lagras vissa sortimentsdata efter att besökare använt filtret. Data rensas automatiskt varje timma, men för att rensa data manuellt går det bra att trycka på knappen Rensa cache för denna varugrupp.
 
Helpdesk
Filter , Filtrering