1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.11 Fil-artiklar

Det går att sälja elektroniska artiklar (multimedia/mjukvara etc) i webbutiken. Dessa elektroniska varor laddas upp i webbutiken som så kallade fil-artiklar och knyts till till sortimentet på artikelnivå. I samband med genomfört köp får kunden tillgång till filen antingen genom att ladda ner den direkt från orderbekräftelsen och/eller som en länk i ett mejl från webbutiken, för att laddas ner på kundens "Mina sidor" i webbutiken.

8.11.1 Översikt

Under Sortiment > Fil-artiklar ser du en översikt av alla uppladdade filer i webbutiken. Från den här översikten kan du Ta bort och Redigera individuella dokument genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till ett nytt dokument genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Du kan även ladda ner filen direkt från administrationen genom att trycka på filartikelsymbolen.

Bild 1. Översikt över filartiklar i en webbutik.

8.11.2 Ladda upp och/eller redigera fil-artikel

Bild 2. Skapa en ny filartikel.

Inställningar
När du laddar upp eller redigerar en befintlig fil-artikel kan du göra följande inställningar:
Nytt dokument/fil – Ladda upp en fil från din dator genom att klicka på bläddra-knappen. Tryck på skicka-knappen när du valt filen för att ladda upp den till webbutiken.
Filnamn – Detta fält fylls i automatiskt när du laddat upp filen genom att trycka på Skicka-knappen ovan.
Fildatum - Detta fält fylls i automatiskt när du laddat upp filen genom att trycka på Skicka-knappen ovan.
Filstorlek - Detta fält fylls i automatiskt när du laddat upp filen genom att trycka på Skicka-knappen ovan.
MIME-typ - Detta fält fylls i automatiskt när du laddat upp filen genom att trycka på Skicka-knappen ovan.
Antal tillåtna nerladdningar per köp – Ange en gräns för hur många gånger kunden ska ha möjlighet att ladda ner filen. Lämna fältet blankt om du ej vill sätta någon gräns.
Skicka filen som mail vid köp – Klicka i för att skicka filen som en bilaga till orderbekräftelsen vid köp (OBS! Gäller endast vid filer under 1MB i storlek).
Tillåt nedladdning innan betalning –Klicka i för att tillåta nedladdning direkt efter att order läggs.
Denna inställningen MÅSTE vara ikryssad vid användning av kassa utan inloggning. Annars kommer kunderna inte ha tillgång till filen. Rutan måste också vara ikryssad om kunden skall få filen som en bilagda på mail i samband med orderbekräftelsen.
 

8.11.3 Koppla fil-artiklar till varor/fabrikat

För att göra en fil-artikel köpbar i webbutiken måste den kopplas till en artikel. Detta görs på artikelkortet under fliken Inställningar och Egenskaper. Välj den aktuella filartikeln i rullistan Kopplad till fil-artikel.

Kopplad fil-artikel används i de fall du vill att en fil ska skickas till kunden som beställer eller bli nerladdningsbar av densamma. Fil-artiklarna skapas under Sortiment -> Fil-artiklar om du har funktionen i din webbutik.

8.11.4 Köp av fil-artiklar

Där finns två alternativa sätt för kunden att så tillgång till fil-artikeln efter köp. Dessa beror på huruvida alternativet Tillåt nerladdning innan betalning är ikryssad på fil-artikeln eller ej (se ovan).

8.11.4.1 Alternativ 1: Tillåt nerladdning innan betalning

I samband med orderbekräftelsen visas ikonen för filartikeln i orderbekräftelsen. Kunden trycker då på ikonen för att ladda ner filen.

Om inställningen Skicka filen som mail vid köp är aktiverad kommer kunden också att få filen bifogad till sin mail. Observera att detta endast gäller filer mindre än 1MB i storlek.


8.11.4.2 Alternativ 2:Tillåt inte nerladdning innan betalning

I samband med orderbekräftelsen visas ikonen för fil-artikeln i orderbekräftelsen men är ej klickbar. Först när orderns betalstatus är satt till Betald kan kunden gå in visa sin kundprofil, och klicka på den aktuella ordern för att se fil-artikel ikonen och ladda ner den.

Orderbekräftelse:

Kundprofil:

Betald order:

Helpdesk
fil-artiklar