1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.15 Avancerat - Inställnignar

Under sortimentsinställnignar görs avancerade inställnignar som påverkar webbutikens sortiment.

Uppdelning
Sortimentsinställnignarna är uppdelade i följande kategorier:
Generella inställningar - Inställnignar för artikelkort
Förstasidan - Påverkar webbutikens förstasida
Sortering - Påverkar sortiemntets visning i webbutiken
Nyheter och kampanjer - Påverkar visningen av Nya Varor och Kampanjvaror i webbutiken och/eller skapa kampajer i webbutiken.
Prislistor - Gör inställningar och skapa butikens prislistor
Lagerhantering - Gör inställnignar för sortimentets lagerhantering.
Prenumerationer - Ställ in eventuella prenumerationer i webbutiken.
Rabattkategorier - Gör eventuella inställnignar för rabattkategorier i webbutiken.
Presentkort - Påverkar presentkortshanteringen i webbutiken.
Utskriftslänk på produktsidan - Påverkar utskriftsmöjligheten i webbutiken.
Artikelbilder - Påverkar visningen av artikelbilder i webbutiken.
 

Bild 1. Sortimentinställningarna i sin helhet.

8.15.1 Generella inställnignar

De generella inställningarna påverkar artikelkortet i webbutiken.

Bild 2. Generella inställningar.

Inställningar
Följande inställnignar kan göras för artikelkortet i webbutiken:
Använd artikelvariantfält - Markera för att aktivera ett artikelvariantfält på artikelvisningen. Artikelvarianfältet kan användas för att visa artikelvarianter på en vara fast att vara endast består av en artikel.
Med detta namn i butiken - Ange namn för artikelvariantfältet.
Förvald enhet - Välj förvald enhet för nya artiklar.
Tillåt mellanslag i artikelnummer - Välj om emllanskal skall tillåtas i artikelnummer i webbutiken.
 

8.15.2 Förstasidan

Under inställnignar för förstasidan går det att påverka sorteringsordnignen för varor på webbutikens landningssida.

Bild 3. Inställningar för förstasidan.

Ordning
Följande val kan göras för varuordningen på webbutikens förstasida:
Enligt nedan - Ordnar sortimentet enligt inställningarna för valen som ställs in nedan.
Enl. nedan, Slumpmässig - Ordnar sortimentet enligt inställningarna för valen som ställs in nedan. Saknas val visas slumpmässiga produkter.
Tvingad - Ordnad varuvisning efter fältet Sorteringskod för förstasidan på varukortet.
 

8.15.3 Sortering

Under inställnignar för sortering går det att påverka sorteringsordnignen för varor, artiklar och varugrupper i webbutiken.

Bild 4. Inställningar för sortering.

Sortering
Följande val kan göras göras för varors, artiklars och varugruppers sortering i webbutiken:
Varor - Välj om varor skall sorteras på Namn, Datum_inlagt, fabrikat, slumpmässig eller pris. Det går att sätta sortering i första, andra och tredje hand.
Artiklar - Välj om artiklar skall sorteras på benämning, artikelnummer eller pris. Det går att sätta sortering i första, andra och tredje hand.
Grupper - Välj om varugrupper skall sorteras på Namn eller fältet GruppID. Det går att sätta sortering i första, andra och tredje hand.
Sorteringsalternativ som visas i butiken - Om du använder dig av layouteditorn och miniproduktvisningseditorn så kan du låta dina kunder själva välja sortering i webbutiken. Här aktiverar du de sorteringar som kunden ska ha möjlighet att välja mellan. Dessa skriver då över de sorteringsinställningar du valt ovan. Observera dock att dina egna inställningar gäller tills kunden valt sin egen sortering. Observera också att denna inställning även gäller enbart varugruppsidor och fabrikatsidor utan filter. Om du använder dig av filter på dina varugrupper eller fabrikat så görs inställningen på respektive varugrupp eller fabrikat.
 

8.15.3.1 Egen sortering via extrafält

Vill du ha tvingad sortering av dina varor behöver du skapa ett så kallat extrafält. Se aktuellt avsnitt för hur detta görs. Extrafält på varunivå kommer att dyka upp tillsammans med övriga fält i sorteringsrullisterna ovan, så att du kan välja att sortera på ett sådant fält under förutsättning att du angett värden för extrafältet på dina varor.

8.15.4 Nyheter och kampanjer

Under inställnignarna för nyheter och kampanjer görs dels inställnignar för hur Nya varor, Kampanjvaroroch Utvalda varor visas i webbutiken. Utöver detta är det även här som kampanjer skapas och administreras i webbutiken. Genom att knyta varor till en kampanjen blir de Kamanjvaror

Bild 5. Inställningar för nyheter och kampanjer.

VISNING
Följande inställningar kan göras för visningen av specialvaror i webbutiken:
Varor är nya i - Sätt antalet dagar som varor i sortimentet skall markeras som Nya Varor efter att de lgts till. Undantag kan göras för varor genom att välja att inte visa individuella varor som Nya Varor på varukortet.
"Nya varor" visas i sortimentsträdet - Markera för att visa Nya Varor som en länk bland varugrupperna i webbutikens kategorivisning
"Kampanjvaror" visas i sortimentsträdet - Markera för att visa Kampanjvaror som en länk bland varugrupperna i webbutikens kategorivisning
"Utvalda varor" visas i sortimentsträdet - Markera för att visa Utvalda Varor som en länk bland varugrupperna i webbutikens kategorivisning
 

På varukortet knyter du varan till en kampanj, markerar den som utvald eller väljer att inte visa den som ny var med hjäl av följande symboler:

Bild 6. Inställningar på varan hur de ska visas.

8.15.4.1 Kampanjhantering

Under inställningarna för nyheter och kampanjer visas en översikt av aktuella kampanjer i webbutiken. Radera eller Redigera en kampanj genom att trycka på knapparna på respekive rad. Skapa en ny kampanj genom att trycka på knappen Ny kampanj.

Bild 7. Skapa eller redigera en kampanj.

Skapa/Redigera Kampanj
När du skapar/redigerar en ny kampanj kommer det upp en dialogruta där du kan göra följande inställningar:
Namn - Ge kampanjen ett namn
Tag/id - Ange eventuellt ett ID till kampanjen (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Startdatum - Den här rutan definierar datumet för att kampanjen ska börja gälla. Skriv ett startdatum för kampanjen i rutan, eller tryck på kalender-symbolen för att välja datum i en kalender.
Slutdatum - Den här rutan definierar datumet för att kampanjen ska avslutas. Skriv ett slutdatum för kampanjen i rutan, eller tryck på kalender-symbolen för att välja datum i en kalender.
Dölj visning av slutdatum för kampanj - Klicka i för att dölja slutdatumet för kampanjen i webbutiken.
Rubrik - Sätt kampanjnamnet som ska visas i webbutiken.
Kampanjtext - Ange eventuellt en kampanjtext.
 

8.15.4.2 Tilldela kampanjer

När du skapat dina kampanjer behöver du göra två saker.

(1) Välj vilka varor som ska ingå i kampanjen och

(2) Ange ett kampanjpris på dessa varor så att de blir en del av kampanjen.

Du väljer vilka varor som ska ingå i en kampanj antingen genom att ställa in det på varan, eller genom att arbeta från varulistningen (Sortiment -> Varor) och funktionen Utför på markerade -> Massuppdatera.

Välj den aktuella kampanjen på varan:

För att tilldela ett kampanjpris gör du detta på artikelkortet för aktuella artiklar. Du kan också använda funktionen för att uppdatera många priser om du snabbt exempelvis vill uppdatera en hel varugrupp med en 10% rabattkampanj. Se aktuellt avsnitt för massuppdatering av priser.

Tilldela artikeln ett kampanjpris:

8.15.5 Prislistor

Prislistor
Inställningar för butiker med prislistor
Dölj priser för ej inloggade kunder - Döljer priset i webbutiken för alla kunder som inte är inloggade på en kundprofil.
Visa prislistväljare i butiken - Observera att du även måste lägga till prislistväljaren i layouteditorn om du har layouteditorn. För att prislistväljaren ska synas i butiken måste du även ha prislistor som har inställningen att de är valbara ute i butik.
Förvald prislista - Välj den prislista som ska vara fövald för nya kunder. Observera att du även ställer in på kundkategorin vilken prislista eventuella nya kunder automatiskt ska få och kunder i kundkategorin har. Prislista kan också väljas på kundnivå och skriver då över kundkategorins prislista för den aktuella kunden.
Radera prislista - Observera att du bara kan radera prislistor som inte är förvalda eller som inte är knuten till kunder.
 

8.15.5.1 Skapa/Redigera en prislista

 

Skapa/Redigera Prislista
När du skapar/redigerar en ny prislista kommer det upp en dialogruta där du kan göra följande inställningar:
Officiellt namn - Ge prislistan ett namn. Detta namn används av dig själv, men kan också synas i butiken - dock enbart om du väljer att prislistan ska vara valbar av kund.
Tag/id - Ange eventuellt ett ID till prislistan (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Valuta - Välj prislistans valuta om du skulle ha fler än en valuta i butiken.
Valbar i butik - Välj om prislistan ska vara möjlig att välja i butiken om kunden inte skulle ha en tilldelad prislista. Observera att du även måste aktivera inställningen Visa prislistväljare i butiken samt om du har layouteditorn, måste du även lägga till prislistväljaren på önskat ställe i butiken. Har du inte layouteditorn läggs den automatiskt in i butiken med en fast placering.
 

8.15.5.2 Tilldela prislistor

Observera att du även ställer in på kundkategorin vilken prislista eventuella nya kunder automatiskt ska få och kunder i kundkategorin har (Kundregister -> Inställningar). Prislista kan också väljas på kundnivå och skriver då över kundkategorins prislista för den aktuella kunden (Kundregister -> Kunder -> Välj en kund -> flik: Kundinställningar).

Tänk på att ge din nya prislista priser efter att du skapat den. Om du inte vill gå in och lägga in priser på varje enskild artikel så använder du med fördel funktionen för att uppdatera många priser från varulistningen (Sortiment -> Varor) genom att markera de varor du vill lägga in priser för och sedan välja "utför på markerade" och "uppdatera många priser".

8.15.6 Lagerhantering

Här visas en översikt av alla lagerprofiler i webbutiken. Lagerprofiler styr sortimenthanteringen i webbutiken. Det går att ha flera olika lagerprofiler för olika typer av varor. Radera eller Redigera en lagerprofil genom att trycka på knapparna på respekive rad. Skapa en ny lagerprofil genom att trycka på knappen Ny lagerprofil


Bild 8. Inställningar för lagerhantering.

Skapa/redigera lagerprofil
När du skapar/redigerar en lagerprofil kommer det upp en dialogruta där du kan göra följande inställningar:
Tag/identifierare - Ange eventuellt ett ID till lagerprofilen (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Lagerstyrning - Välj ett alternativ för lagerstyrning listan
Ingen lagerstyrning: Webbutiken räknar inte ner lagret vid order.
Räkna ner lager vid order: Webbutiken räknar ner antalet disponibla varor vid order.
Drop Shipping: Används med fördel för varor som ej lagerhålls utan beställs i samband med inkommande order. Order som innehåller artiklar med lagerprofilen Drop Shipping visa i en lista under Order > Drop shipping.
Namn - Ge lagerprofilen ett namn.
Visa lagerstatus i butiken - Här ställer man in hur lagerprofilen skall synliggöras mot kunder i webbutiken. I textrutan nedanför alternativen visas koden som används för att synliggöra alternativet i webbutiken.
Inte alls: Visa ingen lagerinformatin i webbutiken.
I lager/ Ej i lager: Visar om varan är i lager eller ej.
22st (Bild med inkommande + I lager): Visar om varan är i lager, alternativt en ikon för att synliggöra att beställnigna är gjord.
Egen SBscript kod: Behäskar du SBscript kan du skriva en egen kod som styr visning av lagerprofilen.
 

Bild 9. Inställning av lagerprofil.

8.15.6.1 Tilldela lagerprofiler

Görs genom att gå till respektive artikel och ange lagerprofilen. Alla artiklar kommer alltid att ha en lagerprofil som standard. Du kan även använda massuppdateringsfunktionen under Sortiment -> Varor eller Sortiment -> Artiklar.

Tilldela lagerprofil på en artikel:

8.15.7 Prenumerationer

Här visas de generella inställnignar som kan göras för prenumerationer i webbutiken.

Bild 10. Inställningar för prenumerationer.

Prenumerationsinställningar
Följande inställnignar kan göras för prenumeratinshanteringen i webbutiken:
Skapa order för ny period X dagar innan utgångsdatum - Ange antalet dagar innan prenumerationens utgångsdatum som nästa order skall skapas av systemet.
Tillåt kund att själv säga upp prenumerationen - Om ikryssad kan kunden själv säga upp sin prenumeration från sin kundprofil i webbutiken.
Tillåt kund att återaktivera prenumeration - Om ikryssad kan kunden själv återktivera en tidigare uppsagd prenumeration från sin kundprofil i webbutiken.
Lagra ordrar på vilande prenumerationer - Kryssa i för att lagra ordrar som skulle lags på en prenumeration medan denna varit uppsagd.
Skicka orderbekräftelsemail till kund vid förnyelse av prenumeration - Väl om systemet skall generera en orderbekräftelse för de ordrar som genereras på grund av en prnumeration.
Alternativt betalsätt - Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
 
Att ändra inställninga för prenumerationer kan ha långtgående effekter för webbutikens kunder. Kontakta gärna oss innan ni genomför ändringarna i butiken.

8.15.8 Rabattkategorier

Rabattkategorier är en alternativ prishantering i webbutiken. Man kan skapa rabattkategorier i webbutiken och sedan knyta artiklar till dessa. Därefter sätts en procentrabatt för respektive rabattkategori på individuella kunder i webbutiken.

Bild 11. Rabattkategorier i en webbutik.

8.15.8.1 Skapa/ Redigera rabattkategorier

Det går att ha flera olika rabattkategorier i webbutiken för olika typer av varor. Radera eller Redigera en rabattkategori genom att trycka på knapparna på respekive rad. Skapa en ny lagerprofil genom att trycka på knappen Ny rabattkategori

Bild 12. Skapa eller redigera en rabattkategori

Redigera rabattkategori
När du skapar/redigerar en rabattkategori kan man göra följande inställningar:
Namn - Ge rabattkategorin ett relevant namn.
Tag/identifierare - Ange eventuellt ett ID till rabattkategorin (detta görs med fördel om webbutikens kopplas till ett externt system).
Beskrivning - Ange en eventuell beskrivning av rabattkategorin.
 

8.15.8.2 Knyt artiklar till rabattkategorier

Knyt en artikel till en rabattkategori genom att välja ett av alternativen i fältet Rabattkategori. Det går öven att massuppdatera rabattkategorier för ett större antal artiklar från varu- eller artikellistningen.

Uppdatera rabattkategori på en artikel:

8.15.8.3 Sätt rabattsatser för kunder

Under fliken Rabattkategorier på kundkortet visas en översikt av alla rabattkategorier i webbutiken. Ange en rbattsats för kunden på den valda rabattkategorin genom att fylla i ett procent-tal i fältet på respektive rad.

Bild 14. Inställning av rabatt på kundnivå för rabattkategorier.

8.15.9 Presentkort

Här ställer man in om presentkort som sålts i webbutiken ska aktiveras före eller efter att ordern blivit betald. Ej ikryssad rutan innebär att presentkort kan användas direkt efter att order lagts i webbutiken.

Bild 15. Inställning för presentkort.

8.15.10 Utskriftslänk på produktsidan

Klicka i för att visa ikon för utskrift på produktsidan.

Bild 16. Inställning för utskriftslänk på produktsidan.

Klick på utskriftsikonen skriver ut produktsidan.

Bild 17. Exempel på hur det ser ut i butiken.

8.15.11 Artikelbilder

Klicka i för att visa artikelbilder för artiklar på produktsidan i webbutiken.

Bild 18. Inställning för artikelbilder.

Artikelbilder visas i regel på artikelraden.

Bild 19. Exempel i butiken på en artikelrad.

Helpdesk