1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.16 Avancerat - Extrafält

Extrafält används i regel endast i samband med speciallösningar som vi har gjort till kunder med särskilda krav eller i samband med artikelvariant avancerad. Extrafält går att använda för många specialfunktioner i webbutiken. Oftast används det dock för sortering, eller extrainformation. Du bör alltid i första hand utnyttja attribut för dina artikelegenskaper. Extrafält är begränsade till antalet och används med fördel för specialanpassade lösningar framför artikelegenskaper.

8.16.1 Olika typer av extrafält

Nedan framgår vilka olika typer av extrafält som går att skapa och var man anger värdet för dessa i administrationen.

Ett textfält skapas genom att ge det ett namn (till exempel Storlek). Värdena för fältet tilldelas sedan på till exempel en vara/artikel/varugrupp/fabrikat etc beroende på om det avsåg ett extrafält för en av dessa.

Ett selectfält innebär att du skapar värdena samtidigt som du skapar extrafältet. Inne på respektive vara/artikel/varugrupp/fabrikat etc väljer du sedan bland valen.

8.16.1.1 Extrafält varugrupper

Varugrupper - Lägg till textfält och/eller selectfält på varugrupper.

Fälten visas vid redigering av en varugrupp:

8.16.1.2 Extrafält varor

Varor - Lägg till textfält och/eller selectfält på varor.

Fälten visas när du redigerar en vara:

Extrafält på varunivå används normalt om du behöver ge dina varor värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Extrafälten på varan kan i vissa fall även per automatik visas på produktsidan för besökaren beroende på vilka mall din webbutik har.

Du kan också skapa nya extrafält genom att klicka på plus-ikonen till höger direkt inne på varukortet.

Extra selectfält på varunivå används normalt om du behöver ge dina varor värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Extrafälten på varan kan i vissa fall även per automatik visas på produktsidan för besökaren beroende på vilka mall din webbutik har.

Du kan också skapa nya extrafält genom att klicka på plus-ikonen till höger direkt inne på varukortet.

OBS! Extrafälten för vara kan visas på din produktsida beroende på din version av mall.

8.16.1.3 Extrafält artiklar

Artiklar - Lägg till textfält, extra datumfält och/eller selectfält på artiklar.

Fälten visas i administrationen när du redigerar en artikel:

Extrafält på artikelnivå används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Extrafälten på artikeln kan även användas för din varianthantering för att exempelvis ge din kund möjlighet att välja storlek. I dessa fall rekommenderar vi dock istället attribut längre ner.

Du kan också skapa nya extrafält genom att klicka på plus-ikonen till höger direkt inne på artikelkortet.

Extrafält selectfält används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Selectfälten kan inte användas för varianthanteringen.

Du kan också skapa nya extra selectfält genom att klicka på plus-ikonen till höger direkt inne på artikelkortet.

8.16.1.4 Extrafält artikellänkar

Artikellänkar - Lägg till textfält och/eller selectfält för länkade artiklar.

Fälten visas i administrationen när du lägger till en länkad artikel på en vara:

Extrafält och extra selectfält används bara vid specialutveckling om dina länkade artiklar exempelvis ska visas på ett annorlunda sätt beroende på ett värde i dessa fält. Du kan även skapa extrafält med plus-knappen till höger när du länkar själva artikeln, men det har ingen effekt om du inte har en specialutvecklad butik.

8.16.1.5 Extrafält fabrikat

Fabrikat - Lägg till textfält för fabrikat.

Fälten visas i administrationen när du redigerar ett fabrikat:

8.16.1.6 Extrafält affiliateprogram

Affiliateprogram - Lägg till textfält för affiliateprogram.

Fälten visas i administrationen:

8.16.1.7 Extrafält butik

Butik - Lägg till textfält för webbutiken.

8.16.2 Sortering via extrafält

Extrafält kan användas för att finjustera sortering genom att skapa ett extrafält för sorteringen. Skapa först ett extrafält för en varugrupp, vara och/eller artikel. Ange sedan värden för respektive extrafält på varugruppen, varan och/eller artikeln. Sortera baserat på värde i extra fältet genom att gå in under Sortiment -> Inställnignar -> Sortering och välj extrafältet i rullistan för sortering.

Helpdesk
Extrafält