1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.2 Varugrupper

Webbutikens sortiment är i regel uppdelat i olika varugruppen (alt. kategorier). Varugrupper kan vara antingen huvudvarugrupper eller undervarugrupper. En huvudvarugrupp består av en eller fler undervarugrupper, medan en undervarugrupp är en gruppering av en eller flera varor. Webbutikens varugrupper kan visas på olika sätt. Läs mer om detta under Sortiment > Inställningar.

8.2.1 Uppdelning varugrupp - vara - artikel

Uppdelningen mellan varugrupper, varor och artiklar brukar väcka en del frågor. Innan du går vidare och skapar ditt dsortiment, vill vi ge följande förtydligande kring begreppen.

Varugrupp - motsvarar en grupp varor eller en kategori. Dessa syns normalt i produktträdet och är såsom dina besökare navigerar sig för att hitta till rätt vara. I varugrupp kan till exempel vara "Kläder", "Herrkläder", "Damkläder", "Sladdar", "Lampor", "Bord" osv.

Vara - En vara är en av dina produkter du säljer. En vara har alltid en egen sida i webbutiken, dvs en produktsida där den presenteras med bilder, beskrivning och annan information.

Artikel - En vara ovan består alltid av minst en artikel. En artikel i detta fall kan även kallas variant. Normalt består en vara av en artikel, men finns en vara i olika varianter, till exempel olika storlekar eller färger består en vara av flera artiklar. På artikelnivå ligger information som pris, benämning och lagersaldo. Det är alltså alltid en artikel som kunden köper. Artikeln delar varuinformation med övriga artiklar om flera artiklar/varianter finns.

8.2.2 Översikt

Under Sortiment > Varugrupper ser du en översikt av alla varugrupper i webbutiken. Från den här översikten kan du Kopiera, Ta bort, och Redigera individuella varugrupper genom att trycka på symbolerna till höger om varje varugrupp. Du lägger till en ny varugrupp genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Det går även att Söka/filtrera varugruppsöversikten samt göra ändringar på flera varugrupper genom en så kallad massuppdatering.

 

8.2.3 Sök/filtrera varugrupper

Enkel sök - Sätt markören i fältet och skriv ett sökord för att söka ut matchande varugrupper i översikten.

Avancerad sök - Tryck på knappen Avancerad sök för att fälla ut den avancerade sökfunktionen

Söksträng: Sök ut varugrupper baserat på namn. Fungerar på samma sätt som Enkel sök.

Är undergrupp till: Tryck på knappen ”Välj varugrupp” för att få upp en dialog-ruta som visar webbutikens alla varugrupper. Välj sedan en huvudvarugrupp i listan för att filtrera ut de varugrupper som är undergrupper till den valda varugruppen.

Fabrikat: Filtrera ut varugrupper baserat på vilket fabrikat de är knutna till.

Lås: Sök ut varor baserade på Lås.

8.2.4 Massuppdatera varugrupper

Genom att markera kryssrutan bredvid en varugrupp blir den markerad. Genom att markera flera varugrupper och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal varugrupper på samma gång.

Tips: Klicka på Invertera för att markera alla varor som visas.

8.2.4.1 Massuppdatera

I en massuppdatering kan du redigera följande variabler på alla markerade varugrupper:

Fabrikat - Knyter alla varugrupper till ett fabrikat

Visning - Välj om varugrupperna skall visas eller gömmas

8.2.4.2 Radera

Raderar markerade varugrupper.

Du kan inte radera varugrupper som innehåller varor, eller som har undervarugrupper. Därav saknas en papperskorg-ikon på dessa varugrupper.

8.2.5 Skapa och/eller redigera varugrupper

Använd plussymbolen eller redigerasymbolen för att Skapa eller redigera en varugrupp. Klicka på kopierasymbolen för att skapa en ny snarlik varugrupp.

Bild. Samtliga inställningar.

På varje varugrupp kan du redigera följande inställningar:

 

Varugrupp - inställningar
Steg 1
Är undergrupp till - Om du vill göra varugruppen till en undergrupp till en annan varugrupp, väljer du vilken här. Det är med denna inställning du skapar din hierarki i webbutiken och bestämmer nivåerna på ditt produktträd.
Visning - Välj om varugruppen ska vara synlig eller döljas.
Sortering av varor i varugrupp - Du kan antingen låta varorna i varugruppen vara sorterade enligt de inställningar som finns i sortimentinställningarna (se separat avsnitt) eller så kan du ge dem en tvingad sortering enlig produktslistan till höger på varugruppen. Se längre ner på denna sida.
Huvudgrupp - Om du markerar en varugrupp som huvudgrupp så kommer den automatiskt att visa några exempelvaror för undergrupperna, men kan inte själv innehålla några varor. Observera att du kan ha en huvugrupp utan att kryssa i denna inställning, det enda inställning gör är att hämta exempelvaror. Inställningen kan exempelvis inte kombineras med nedanstående inställning som hämtar alla undergruppers varor.
Visa eventuella undergrupper på varugruppssidan - Om det finns undervarugrupper till varugruppen så gör denna inställning så att bilden och varugruppsnamnet hämtas från dessa och presenteras på denna varugruppen, så att besökaren kan klicka sig neråt i varugruppshierarkin.
Visa även varor från varugruppens undergrupper - Om denna inställning kryssas i så kommer varugruppen att hämta samtliga varor från undergrupperna och visa dessa i varugruppen. På så sätt slipper du lägga till varorna även i denna varugrupp.
GruppID - Kan exempelvis användas vid sortering i kategoriträd, vid specialutveckling eller integrationer mot affärssystem.
Fabrikat - Har enbart effekt vid specialutveckling
Layout - Har enbart effekt vid specialutveckling
 

 

Varugrupp - inställningar
Steg 2
Gruppnamn - Varugruppens namn som visas överallt, exempelvis i produktträdet.
Beskrivning - Beskrivningen av varugruppen som visas ute i butiken.
SEO - Titel - Titel som visas exempelvis i sökresultat hos exempelvis Google och i titelraden för webbläsaren. Lämnas den tom används inställningarna för SEO avancerad (se separat avsnitt)
SEO - Beskrivning - Metabeskrivningen som visas vid sökresultat hos exempelvis Google.
SEO - Nyckelord - Meta keywords för varugruppen, används inte av Google längre för att få bättre ranking, men kan användas i andra sammanhang.
SEO - URL - Om du vill ge varugruppen en egen unik URL.
 

 

Varugrupp - inställningar
Steg 3
Extrafält - Om du skapat extrafält för varugrupperna (se separat avsnitt). Kan användas vid exempelvis specialutveckling eller taggning.
Extra selectfält - Om du skapat extra selectfält för varugrupperna (se separat avsnitt). Kan användas vid exempelvis specialutveckling eller taggning.
 

 

 

Varugrupp - inställningar
Steg 4
Bild - Visas om du väljer att kryssa i inställningen Visa eventuella undergrupper på varugruppssidan. Visas även på den aktuella varugruppens sida till höger i webbutiken.
Ikonbild - Används i mobilversionen av webbutiken för att underlätta navigering.
 

 

 

Varugrupp - inställningar
Steg 5
Produkter - Sortering - Här visas alla varor som ligger i varugruppen. De varor som saknar papperskorg har varugruppen som huvudvarugrupp kan inte tas bort. De varor med papperskorg har ligger i varugruppen som extravarugrupp. Med sorteringspilarna kan du sortera i vilken ordning varorna kommer i varugruppen i webbutiken. Observera att detta kräver att du valt inställningen Tvingad enligt lista under Sortering av varor i varugrupp. Detta skriver alltså över dina sortimentinställningar. Observera också att om besökaren i webbutiken väljer att sortera varorna själv (om du tillåtit detta enligt sortimentinställningarna) så kommer kundens val alltid prioriteras.
 

 

 

Varugrupp - inställningar
Steg 6
Lås - Om du vill dölja varugruppen för alla kunder utan tilldelad nyckel. Se separat avsnitt för nycklar.
Antilås - Om du vill dölja varugruppen för alla kunder med tilldelad nyckel. Se separat avsnitt för nycklar.
 

 

8.2.5.1 Filterinställningar

För att lägga till filterknappar och filterreglage på varugruppsidan i din webbutik behöver du först ha skapade filter (se separat avsnitt).

Ovan väljer du bland dina skapade filter och klickar på "Lägg till" för att lägga till ett filter på varugruppen.

"Rensa cache för denna varugrupp" kan användas om du gjort några ändringar i de produkter som finns i varugruppen eller andra inställningar för att nollställa cachen. Cachen används så att det ska gå snabbare för slutkunden att ladda in varugruppen och vad som händer när besökaren klickar på filterknapparna. Därför spara cachen om med jämna mellanrum vid den första besökaren varje timme exempelvis. Denna knapp rensar den manuellt.

"Sätt till avancerad" innebär att filtervalet är dolt i butiken till besökaren väljer att visa fler filterval. "Sätt till enkel" innebär att den alltid kommer visas. Du kan även sortera i vilken ordning filtervalen ska visas i butiken genom att trycka på pilsymbolerna.

Sortering på fabrikat innebär att du kan bestämma hur dina besökare ska kunna sortera varorna på fabrikatet. Kryssa i de sorteringsalternativ du vill ge kunden. För respektive sorteringsval finns även möjlighet att ersätta den förutbestämda texten med en egen.

Helpdesk