1. Nordisk e-handel Manual

2. Starta webbutik - 10 steg

Helpdesk

Helpdesk vägleder dig i systemet.

040-692 50 60 eller helpdesk@nordiskehandel.com

Vanliga symboler

- På varje flik i din webbutiks admin så finns ett frågetecken, längst upp i hörnet på sidan. Om du trycker där så kommer du automatiskt till det aktuella avsnittet i manualen.
- Denna symbol betyder att du kan lägga till ett nytt objekt.
- Denna symbol betyder att du kan kopiera ett objekt.
- Denna symbol betyder att du kan redigera och visa information för ett objekt.
- Radera ett objekt.
- Sortera ett objekt uppåt.
- Sortera ett objekt neråt.
- Statistik och historikinformation.
- Kundikon, normalt länkad till kundkort eller kundlista.
- Orderikon - länkad till ett orderkort.
- Skicka mail.
 - Länkikon för nyhetsbrev.
- Exportera objekt.
- Filartikel.
- Öppna objekt i webbutik.
- Lista varor.
- Denna symbol betyder att du kan bestämma hur och vad som skall visas i översikterna.
 - Skriv ut.
 - Packsedel.

8.3 Artiklar

Artiklar är sortimentets minsta beståndsdel. En artikel representerar den faktiska produkten en kund får levererad efter ett köp. Artiklar skapas och redigeras i förstahand under varje individuell vara de är knutna till. Det går dock att redigera och/ eller ta bort artiklar individuellt eller i bulk från artikelöversikten.

8.3.1 Uppdelning varugrupp - vara - artikel

Uppdelningen mellan varugrupper, varor och artiklar brukar väcka en del frågor. Innan du går vidare och skapar ditt dsortiment, vill vi ge följande förtydligande kring begreppen.

Varugrupp - motsvarar en grupp varor eller en kategori. Dessa syns normalt i produktträdet och är såsom dina besökare navigerar sig för att hitta till rätt vara. I varugrupp kan till exempel vara "Kläder", "Herrkläder", "Damkläder", "Sladdar", "Lampor", "Bord" osv.

Vara - En vara är en av dina produkter du säljer. En vara har alltid en egen sida i webbutiken, dvs en produktsida där den presenteras med bilder, beskrivning och annan information.

Artikel - En vara ovan består alltid av minst en artikel. En artikel i detta fall kan även kallas variant. Normalt består en vara av en artikel, men finns en vara i olika varianter, till exempel olika storlekar eller färger består en vara av flera artiklar. På artikelnivå ligger information som pris, benämning och lagersaldo. Det är alltså alltid en artikel som kunden köper. Artikeln delar varuinformation med övriga artiklar om flera artiklar/varianter finns.

8.3.2 Översikt

Under Sortiment > Artiklar ser du en översikt av alla artiklar i webbutiken. Från den här översikten kan du Ta bort eller Redigera individuella artiklar genom att trycka på symbolerna till höger om varje artikel. Du lägger till en ny artikel genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.

Det går även att Söka/filtrera artikelöversikten samt göra ändringar på flera artiklar genom en så kallad massuppdatering.

8.3.3 Sök/filtrera artiklar

Sök - Sätt markören i fältet och skriv ett sökord för att söka ut matchande varugrupper i översikten.

Välj varugrupp - Tryck på knappen ”Välj varugrupp” för att få upp en dialog-ruta som visar webbutikens alla varugrupper. Välj sedan en varugrupp i listan för att filtrera ut de artiklar som tillhör den valda varugruppen.

Prislista - Visa artiklar beroende på vilken prislista de är knutna till.

Avancerad artikelsök - Klicka på "Avancerad sök" för att få fram mer sökmöjligheter:

8.3.4 Massuppdatera artiklar

Genom att markera kryssrutan bredvid en artikel blir den markerad. Genom att markera flera artiklar och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal artiklar på samma gång.

Tips: Klicka på Invertera för att markera alla artiklar som visas.8.3.4.1 Massuppdatera

I en massuppdatering kan du redigera följande variabler på alla markerade artiklar:

8.3.4.2 Export

Här skapas en exportfil med de markerade artiklarna i CSV-format. Välj aktuell profil och tryck sedan på Export.

8.3.4.3 Radera

Raderar markerade artiklar.

8.3.5 Redigera artiklar

8.3.5.1 Artikelkort - Visning

Precis som på varunivå så finns inställning för visning  även på artikelnivå. Denna inställning har ingen betydelse om varans visning är inställd till gömd. Dock har inställningen på artikelnivå betydelse om du vill dölja en eller flera artiklar på varan. Om du döljer alla artiklar på en varan innebär det inte att varan per automatik blir dold. Om du har ställt in eventuell lagerprofil på att gömma artiklar som är slut i lager påverkar det inte heller denna inställning, utan den hanteringen är separat.

Inställningen för visning på artikelnivå används alltså om du av någon anledning inte vill visa en artikel på varan/produktsidan av någon anledning. Artikeln döljs då i sin helhet inklusive pris och köpmöjligheter.

Om du enbart vill ta bort köpmöjligheten men fortsatt visa artikelnummer, pris, benämning och annan artikelinformation använder du istället lagerprofiler för detta. Se separat avsnitt.

8.3.5.2 Artikelkort - Artikelnummer

Artikeln måste också ha ett artikelnummer som du fyller i här. Artikelnumret ska vara unikt.

8.3.5.3 Artikelkort - Benämning

Benämningen är det som syns tillsammans med ditt artikelnummer i exempelvis kassan och på orderbekräftelsen. Benämningen behöver inte vara unik med bör med fördel vara det för att snabbt se vad som är beställt.

8.3.5.4 Artikelkort - Lager och fraktinställningar

Lager och fraktinställningar 
Disponibelt - Fyll i hur många du har i lager av artikeln. (Detta är inte obligatoriskt men bra om du har lagerhantering i din webbutik)
Beställt - Om du av någon anledning vill visa hur många av en artikel du har på väg in kan du fylla i det här. Observera att detta också kräver att din lagerprofil är inställd på att visa detta ute i butiken.
Lagerprofil - För varje artikel ska du ange vilken lagerprofil som gäller. Dina lagerprofiler skapar och redigerar du från dina sortimentinställningar. Lagerprofilen styr exempelvis köpbarhet när artikel är slut i lager, hur lagret ska presenteras i butiken, om artikeln ska gömmas automatiskt när den är slut i lager med mera.
Vikt - Fyll i en vikt om du vill använda vikt till att beräkna fraktkostnad eller möjliga fraktsätt i webbutiken beroende på vad kundvagnen innehåller i vikt. Anges nortmalt i kilogram.
Volym - Fyll i en volym om du vill göra avancerade vikt- och volymberäkningar för frakten. Anges normalt i liter för systemets beräkningar.
Skrymmande - Om du vill styramöjliga fraktsätt i kassan beroende på skrymmande kryssar du i krymmande för de artiklar som berörs. På fraktsättet kan du sedan styra om just det specifika fraksättet ska tillåta skrymmande artiklar eller inte.
 

8.3.5.5 Artikelkort - Prisinställningar

Prisinställningarna kan skilja sig från ovan beroende på vilken varutyp det är eller vilka funktioner som är aktiverade i din webbutik.

Prisinställningar
Pris - Prisfältet är normalt inaktiverat om du inte har en butik utan utökad prishantering. Priset visar dock det pris artikeln har i sin standardprislista.
Per - Ange 1 om du inte fått explicita instruktioner om annat. Inställningen används enbart vid specialutveckling.
Enhet - Ange i vilken enhet artikeln säljs i - detta visas i webbutiken. Om de enheter som finns i listan inte räcker eller om du vill ha en annan enhet förvald - gå till Sortiment -> Enheter och gör dina inställningar.
Antal/förpackning - Ange 1 om du inte fått explicita instruktioner om annat. Inställningen används enbart vid specialutveckling.
Kampanjpris - Om varan ingår i en aktiv kampanj kommer systemet att kolla i detta fält på artikeln. Kriteriet för att en artikel ska säljas till kampanjpris är alltså att det finns en aktiv kampanj - kampanjen är tilldelad varan - och det finns ett kampanjpris på artikeln. Anges normalt exklusive moms.
Om du ska uppdatera många priser samtidigt kan du utnyttja funktionen för uppdatera många priser under Sortiment -> Varor. Där kan du i så fall också göra automatisk beräkning att du vill sänka priset med 20% på alla kampanjpriser utifrån en särskild prislista. Se mer i separat avsnitt.
Rabattkategori - Din artikel kan tillhöra en rabattkategori om du har rabattkategorier i din webbutik. Rabattkategorier skapas under dina sortimentinställningar. En rabattkategori innebär att du på kundnivå för inloggade kunder kan bestämma att en kund ska ha en specifik procentuell rabatt för alla artiklar som har en särskild rabattkategori. Se mer i aktuellt avsnitt.
Priser - I exempelt ovan har webbutiken tre prislistor, kundpris, ÅF-pris och specialpris. Dina prislistor ställer du inte under dina sortimentinställningar om du har funktionen aktiverad i din webbutik. Din webbutik har alltid en prislista oavsett om du har funktionen eller inte, undantaget om du inte har utökad prishantering i din webbutik, då istället fältet pris (se ovan) används.
I exemplet ovan har butiken dessutom stafflade priser aktiverat. Om du inte har stafflade priser kommer det endast finnas ett prisfält per prislista. Om du däremot har stafflade priser enligt ovan så finns det dels ett antalsfält och dels ett prisfält i sex nivåer. I antalsrutan anger du hur många kunden minst måste köpa av artikeln för att få priset till höger. Detta kan göras i sex nivåer och du kan även begränsa första nivån genom att exempelvis ange antalet 5 - då kan inte kunden köpa färre än fem stycken av artikeln. Priset anges per styck och normalt exklusive moms.
Om du ska uppdatera många priser samtidigt kan du utnyttja funktionen för uppdatera många priser under Sortiment -> Varor. Se mer i separat avsnitt.
Om du har varutypen prenumerationserieorderpresentkort, fast pris eller presentkort, valfritt pris - så kommer artikelkortet och framförallt priserna att ha lite andra inställningar. Se separat avsnitt längre ner.
 

8.3.5.6 Artikelkort - Övrigt

Enkel varianthantering är ett gammalt sätt att hantera val på artikelnivå i webbutiker. Du aktiverar artikelvariantfältet i butiken under dina sortimentinställningar och du kan enbart ha ett artikelvariantfält i din webbutik som är gemensam för alla dina varor. Valet som kunden ska ges skriver du in i fältet ovan och separarerar de valbara värden med ett lodrätt tecken, dvs |. Valet kommer sedan att hamnar på artikeln i webbutiken och följer med på ordern.

Om du ska sälja varor i flera varianter eller exempelvis storlekar bör du dock använda den riktiga varianthanteringen (se avsnitt 8.1.6.8) så att du även kan skilja på lagersaldon och artikelnummer.

Kopplad fil-artikel används i de fall du vill att en fil ska skickas till kunden som beställer eller bli nerladdningsbar av densamma. Fil-artiklarna skapas under Sortiment -> Fil-artiklar om du har funktionen i din webbutik.

8.3.5.7 Artikelkort - Extrafält

Extrafält på artikelnivå används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Extrafälten på artikeln kan även användas för din varianthantering för att exempelvis ge din kund möjlighet att välja storlek. I dessa fall rekommenderar vi dock istället attribut längre ner.

Du kan också skapa nya extrafält genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.3.5.8 Artikelkort - Extra selectfält

Extrafält selectfält används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Selectfälten kan inte användas för varianthanteringen.

Du kan också skapa nya extra selectfält genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.3.5.9 Artikelkort - Attribut

Attribut på artikelnivå används normalt om du behöver ge dina artiklar värden som inte finns i webbutikens fördefinierade fält. Värden kan sedan exempelvis användas vid specialutveckling eller filterfunktioner. Attributen på artikeln kan även användas för din varianthantering för att exempelvis ge din kund möjlighet att välja storlek. Attributen rekommenderas för varianthanteringen framför extrafälten ovan.

Du kan också skapa nya attribut genom att klicka på plus-ikonen till höger.

8.3.5.10 Artikelkort - Avancerat

Ny artikel-inställningar används enbart vid specialutvecklingar.

Tillverkarens artikelnummer kan användas om du vill spara detta på artikeln för internt bruk till exempel vid beställningar som kommer på artikeln för att få hem artiklarna från leverantören.

Streckkoden är också för internt bruk och kan även användas vid specialutvecklingar där du använder streckkodsläsare på ditt lager (kräver specialanpassningar).

8.3.5.11 Artikelkort - Artikelbild

Beroende på din webbutiksmall så kan du i vissa fall vilja visa en artikelbild som skiljer sig från varubilderna för en enskild artikel/variant. Denna laddas upp här. Visningen styrs av hur din webbutiksmall är uppbyggd (ofta i samband med specialutveckling).

8.3.6 Varutyp: Prenumeration

Om du säljer prenumerationer ställer du in din vara på varutypen prenumeration. På artikelkortet kommer då markerade fält nedan att dyka upp.

Prenumerationstid avser hur ofta prenumerationen ska förnyas. Väljs exempelvis 1 månad så kommer systemet automatiskt att lägga en order en gång i månaden med start en månad efter första beställningen.

Bindningstid första perioden behöver inte anges. Om fältet lämnas tomt så kommer uppsägningen att gälla direkt och ingen ytterligare order kommer att läggas. Om du anger exempelvis 12 månader i fältet för bindningstid första perioden kommer dock systemet att försätta förnya prenumerationen tills 12 månader sedan startdatumet uppnåtts.

Bindningstid efterföljande perioder behöver inte heller anges. Om det anges så kommer systemet kolla när den befintliga bindningstiden uppnåtts och då sätta ett nytt datum för ny bindningstid enligt inställningen - dvs om du exempelvis efter de första tolv månaderna vill att prenumerationen ska löpa tre månader åt gången med månadsvis betalning.

Var Nte gratis gör så att exempelvis var fjärde förnyelse är gratis.

Förnyelsepriset avser det pris artikeln får vid varje förnyelse - övriga priser gäller enbart första köpet.

För övriga prenumerationsinställningar och hantering av prenumerationer se separata avsnitt i manualen.

8.3.7 Varutyp: Serieorder

Om din vara är av varutypen serieorder så kommer du att få ställa in vilken artikelserie det är du säljer på artikelkortet. Det innebär att när artikeln köps så kommer den att trigga den valda artikelserien för kommande order. Artikelserierna skapas under Sortiment -> Artikelserier. Se separat avsnitt i manualen.

8.3.8 Varutyp: Presentkort, fast pris

Om du säljer presentkort i din butik där du bestämmer presentkortets värde (du kan även låta kunden bestämma) så kommer alla prisinställningarna på artikelkortet att försvinna enligt nedan.

8.3.9 Varutyp: Presentkort, valfritt pris

Om du säljer presentkort i din butik där du låter kunden bestämma presentkortets värde så kommer alla prisinställningarna på artikelkortet att försvinna enligt nedan och du har inte heller möjlighet att ange något pris.

Helpdesk
Sortiment , Artiklar , Artikel